Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL AJAN MARUZİYETİNDE TIBBİ YAKLAŞIM Hakan YAREN 5/30/2016 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL AJAN MARUZİYETİNDE TIBBİ YAKLAŞIM Hakan YAREN 5/30/2016 1."— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL AJAN MARUZİYETİNDE TIBBİ YAKLAŞIM Hakan YAREN 5/30/2016 1

2 2 – Kimyasal silahlar ve zehirli endüstriyel maddeler – Biyolojik silahlar ve toksinler – Radyasyon yayan cihazlar ve radyasyon kazaları – Nükleer silahlar ve nükleer santraller KBRN TEHDİTLERİ

3 5/30/2016 3 ZAYİAT GERÇEKLEŞME İHTİMALİ NÜKLEER SİLAHLAR BİYOLOJİK SİLAHLAR 100.0001.00010.000100 GELİŞTİRİLMİŞ NÜKLEER CİHAZ KİMYASAL SİLAHLAR RADYASYON YAYAN CİHAZLAR KBRN RİSK ANALİZİ

4 5/30/2016 4 Maddi hasar Can kayıpları Kitlesel yaralanma Panik Kaos Psikolojik çöküntü Sistemin kilitlenmesi KBRN OLAYI

5 5/30/2016 5 KBRN KAYNAKLI KİTLESEL YARALANMALAR KBRN KAYNAKLI KİTLESEL YARALANMALAR ZAMAN *RİSK YÖNETİMİ VE HAZIRLIK * TIBBİ YARDIM OLAY ÖNCESİ KBRN OLAYI KBRN OLAYI SONRASI OLAY BÖLGESİ HASTANE AŞAMASI *ARAMA-KURTARMA DEKONTAMİNASYON TAHLİYE

6 5/30/2016 6 6 * Kimyasal Olaylar - Metilizotiyosiyanat kazası, Bhopal – Hindistan (1984) - Sarin gazı saldırısı, Matsumoto - Japonya (1994) - Metro sisteminde sarin gazı saldırısı, Tokyo – Japonya (1995) - Çeçen teröristlerin tiyatro baskını, Moskova – Rusya (2002) - Klor yüklü kamyonlar ile yapılan terörist saldırılar, Irak (2007) * Biyolojik Olaylar - Şarbon salgını, Sverdlovsk - Rusya (1979) - Şarbonlu mektup saldırısı, ABD (2001) * Nükleer/ Radyolojik Olaylar - Atom bombasının atılması, Hiroşima ve Nagazaki – Japonya (1945) - Çernobil reaktör kazası, Rusya (1986) - Kobalt-60 kaynak kazası, İkitelli, İstanbul (1998) ÖNEMLİ KBRN OLAYLARI

7 5/30/2016 7 7 DÜNYADA KBRN FAALİYETLERİ * KBRN Faaliyetlerinin Sürdürüldüğü Bazı Merkezler - A.B.D (USAMRICD, USAMRIID, AFFRI) - İngiltere (Savunma Bilim ve Tek. Lab.) - Çek Cumhuriyeti NBC Mükemmeliyet Merkezi - Hollanda (TNO Lab.) - Finlandiya (VERIFIN Lab.) - İran (Kimyasal Silah Yaralıları Tedavi Merkezi) - İsviçre (SPIEZ Lab.)

8 5/30/2016 8 8 DÜNYADA KBRN FAALİYETLERİ * KBRN Merkezlerindeki Faaliyetlerin Ortak Özellikleri - Bilimsel ve teknik destek - Araştırma ve analiz - Proje çalışmaları - Üretim - Koruyucu önlemler ve tedaviye yönelik çalışmalar - Aşı çalışmaları

9 5/30/2016 9 9 DÜNYADA KBRN FAALİYETLERİ * NATO KBRN Savunma Faaliyetleri - COMEDS (Committee of the Chiefs of Military Medical Services) - CBRN MED WG (Tıbbi Çalışma Grubu) - KBN WG LG 7 (Kara Çalışma Grubu) - BIOMEDAC (Biological Medical Advisory Committee) - NATO WMD Center - NATO Tatbikatları - STANAG’lar (AMED-P serisi, 2871, 2478, 2954 vs.) - NATO proje destekleme çalışmaları

10 5/30/2016 10 * Ulusal düzeyde sivil kurumlar sivil kurumlar (Başbakanlık) (Başbakanlık) - İçişleri Bakanlığı - Sağlık Bakanlığı - Dışişleri Bakanlığı - Adalet Bakanlığı - AFAD * Ulusal düzeyde askeri kurumlar askeri kurumlar (Gnkur. Bşk.lığı) (Gnkur. Bşk.lığı) - Kuvvet Komutanlıkları - TSK Sağlık Komutanlığı * Yerel otorite (Valilik ve (Valilik ve kaymakamlıklar) kaymakamlıklar) - İl Emniyet Md.lüğü - AFAD - Belediyeler - İtfaiye Teşkilatları - Kamu (üniversite) ve Özel Hastanelerin Baştabiplikleri Hastanelerin Baştabiplikleri 10 ÜLKEMİZDE KBRN SAVUNMASI KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

11 5/30/2016 11 KİMYASAL SİLAH Kimyasal etkisi nedeniyle ölüm, yaralama, geçici kapasite kaybı ya da algısal irritasyon yapan yapabilen toksik kimyasal madde ya da öncülleridir. TANIM

12 5/30/2016 12 KİMYASAL SİLAHLAR Kişileri öldürerek veya yaralayarak saf dışı bırakmak, Kapasitelerini bozarak etkisiz hale getirmek, Bitkisel ve hayvansal besin kaynaklarını yok edip, besin stoklarını kontamine etmek, Ekonomik önemi olan hedefleri işlemez hale getirmek, Askeri ve sivil personeli koruyucu ekipman kullanmak zorunda bırakarak hareket kabiliyetlerini azaltmak, Teröre ve paniğe sebep olmak, amacıyla kullanılan yüksek toksisite potansiyeline sahip kimyasal maddelerdir.

13 5/30/2016 13 1. Sinir ajanları (Tabun, Sarin, Soman, Vx) 2. Yakıcı ajanlar (Mustard, Azotlu Mustard, Lewisit) 3. Akciğer irritanları (Fosgen, Difosgen, Klorpikrin) 4. Sistemik toksinler ( AC,CK,Arsenik) Sınıflandırma: KİMYASAL SİLAH

14 5/30/2016 14 KİMYASAL ATAK İŞARETLERİ - Beklenmedik ölü ve yaralı kitlesi, - Çok sayıda insanda benzer şekilde vezikül, lezyon ve döküntülerin görülmesi, - Bulantı, kusma ve solunum zorluğu gibi şikayetlerde yoğunlaşma, - Olay yerinde spreyleme fonksiyonlu aletlerin tespiti, - Olay yerinde farklı bir koku.

15 5/30/2016 15 KİMYASAL AJANIN KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER - - Ajanın tipi - Ortam sıcaklığı - İklim özellikleri - Rüzgar - Nem ve yağmur - Kontamine alanın coğrafik yapısı ve toprak özelliği

16 5/30/2016 16 KİMYASAL SAVAŞ AJANLARINDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER - Toksisitesi yüksek, renksiz, kokusuz ve havadan ağır olmalı - Su, hava ve diğer dış faktörlere karşı dayanıklı olmalı - Koruyucu maskeler tarafından kolaylıkla tutulmamalı - Üretimi ve depolanması kolay ve ucuz olmalı - Kullanıcı tarafın elinde antidot bulunmalı

17 5/30/2016 17 KİMYASAL SİLAHLARIN UZUN SÜRELİ ETKİLERİ – – Kronik hastalıklar – – Karsinojenez ve mutajenez – – İnfeksiyon hastalıkları – – Ekolojik etkiler.

18 5/30/2016 18 CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION, STOCKPILING AND USE OF CHEMICAL WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons Onaylamayan ülkeler İsrail, Myanmar, Angola, Mısır, Güney Sudan, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) Türkiye 14 Ocak 1993 yılında imzaladı 06 Haziran 1997 yılında yürürlüğe koydu

19 5/30/2016 19 SİNİR AJANLARI Tanım Kolinesteraz (ChE) enzimlerini geri dönüşümsüz olarak inhibe eden organofosforlu bileşikler. Kolinesteraz (ChE) enzimlerini geri dönüşümsüz olarak inhibe eden organofosforlu bileşikler. Sinirsel uyarı iletimini bozan öldürücü kimyasal ajanlar (NATO) Sinirsel uyarı iletimini bozan öldürücü kimyasal ajanlar (NATO)

20 5/30/2016 20 SİNİR AJANLARI Tarihçe Tetraetilpirofosfat (TEPP) (İlk ChE inhibitörü) 1854 Tetraetilpirofosfat (TEPP) (İlk ChE inhibitörü) 1854 Tabun (Schrader, Almanya)1936 Tabun (Schrader, Almanya)1936 Sarin (Schrader, Almanya)1937 Sarin (Schrader, Almanya)1937 Silah olarak çok miktarda üretim (Almanya)1942 Silah olarak çok miktarda üretim (Almanya)1942 Sarin saldırısı (Matsumoto Japonya)1994 Sarin saldırısı (Matsumoto Japonya)1994 Sarin saldırısı (Tokyo metrosu)1995 Sarin saldırısı (Tokyo metrosu)1995

21 5/30/2016 21 LCt 50 İnhalasyon mg·min/m³LD 50 Cilt mg/Kişi Tabun 200 4000 Sarin 100 1700 Soman 100 300 VX 50 10 SİNİR AJANLARI TOKSİSİTE

22 5/30/2016 22 SİNİR AJANLARI Moleküler Yapı SOMAN VX TABUN SARİN

23 5/30/2016 23 SİNİR AJANLARI Solunum sistemi Cilt Sindirim sistemi Göz Maruziyet Yolu

24 5/30/2016 24   G ve V ajanları olarak sınıflandırılıp, kimyasal yapı itibariyle organofosforlu insektisitlere benzerler.   G ajanları (Tabun, Sarin, Soman) kalıcı olmayan, V ajanları ise daha stabil bir karakter gösterirler.   Normal kumaştan ve cerrahi eldivenden kolaylıkla penetre olurken, butil kauçuk gibi maddeler bunlara dirençlidir.   V ajanlarının deriden penetrasyonları daha hızlıdır ve daha toksiktir.   G ajanlarının hepsi meyvemsi bir koku verirken, V ajanları çürük balık kokusuna benzer kötü bir kokuya sahiptir.   Kolinerjik Kavşaklarda Asetilkolinesteraz enziminin fonksiyonunu bozarak etki eder. SİNİR AJANLARI Genel Özellikleri:

25 5/30/2016 25 SİNİR AJANLARI Etki Mekanizması Kolinerjik kavşaklarda asetilkolinesterazın (AChE) geri dönüşsüz inhibisyonu Asetilkolinin (ACh) yıkılamaması ve aşırı birikimi

26 ASETİLKOLİN YIKIMI Asetilkolin kolin asetat hidroliz + AChE ASETİLKOLİN (Ach)

27 5/30/2016 27 AChE İNHİBİSYONU

28 AChE ACh Sinir Ajanı Etki mekanizması SİNİR AJANLARI-AChE

29 AChE ESKİMESİ SİNİR AJANLARI-AChE Bir alkil grubunun yerine hidroksil

30 AChE REAKTİVASYONU SİNİR AJANLARI-AChE-OKSİM

31 5/30/2016 31 SİNİR AJANI MARUZİYETİ Akut İntoksikasyon (zehirlenme) Akut İntoksikasyon (zehirlenme) İntermediate (ara) sendrom İntermediate (ara) sendrom Gecikmiş tip polinöropati Gecikmiş tip polinöropati KLİNİK TABLOLAR

32 5/30/2016 32 AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ Nikotinik belirtiler Nikotinik belirtiler Muskarinik belirtiler Muskarinik belirtiler SSS’e ait belirtiler SSS’e ait belirtiler BELİRTİLER

33 5/30/2016 33 Fasikülasyonlar Fasikülasyonlar Kas seyirmeleri Kas seyirmeleri Kas zayıflığı ve gevşek (flask) paralizi Kas zayıflığı ve gevşek (flask) paralizi NİKOTİNİK BELİRTİLER AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ

34 5/30/2016 34 Tükrük, ter, lakrimal ve bronşiyal bezlerin aşırı sekresyonu, Tükrük, ter, lakrimal ve bronşiyal bezlerin aşırı sekresyonu, Miyozis, Miyozis, Bronkokonstriksiyon, solunum sıkıntısı Bronkokonstriksiyon, solunum sıkıntısı Bulantı, kusma, diyare, karın ağrıları, Bulantı, kusma, diyare, karın ağrıları, Vazodilatasyon Vazodilatasyon Peristaltizm artışı Peristaltizm artışı MUSKARİNİK BELİRTİLER AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ

35 5/30/2016 35 İrritabilite, sinirlilik İrritabilite, sinirlilik Baş dönmesi, yorgunluk, letarji Baş dönmesi, yorgunluk, letarji Depresyon, konvülsiyon Depresyon, konvülsiyon Solunum depresyonu Solunum depresyonu Koma Koma SSS BELİRTİLERİ AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ

36 5/30/2016 36 Solunum desteği Solunum desteği Dekontaminasyon Dekontaminasyon Antidot tedavisi Antidot tedavisi Destek tedavisi Destek tedavisi TEDAVİ AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ

37 5/30/2016 37 Solunum Desteği Aspirasyon Aspirasyon Oksijen Oksijen Ventilasyon Ventilasyon AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ

38 5/30/2016 38 Dekontaminasyon (Temizleme) Islak Islak Su Su Sabun Sabun Sodyum hipoklorür (%0.5) Sodyum hipoklorür (%0.5) Kuru Kuru Aliminyum silikat Aliminyum silikat Magnezyum silikat Magnezyum silikat Kil Kil Reçineler Reçineler AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ

39 5/30/2016 39 DESTEK TEDAVİSİ Dolaşım desteği Dolaşım desteği Asit-baz dengesi Asit-baz dengesi Elektrolit ve sıvı desteği Elektrolit ve sıvı desteği AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ

40 5/30/2016 40 ANTİDOT TEDAVİSİ Atropin Atropin Oksimler Oksimler Diazepam Diazepam AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ

41 5/30/2016 41 ATROPİN Başlangıç dozu Başlangıç dozu Erişkin: 2-6 mg Erişkin: 2-6 mg Çocuk:0.15 mg/kg Çocuk:0.15 mg/kg İdame dozu (5-30 dk tekrar) İdame dozu (5-30 dk tekrar) Erişkin: 1-2 mg Erişkin: 1-2 mg Çocuk: 0.15 mg/kg Çocuk: 0.15 mg/kg Uygulama yolu kasiçi/damariçi Uygulama yolu kasiçi/damariçi AKUT SİNİR AJANI MARUZİYETİ

42 5/30/2016 42 OKSİM TEDAVİSİ Oksim; RHC=N-OH yapısında olan organik bileşiklerin genel adıdır. Oksim anyonunun bir pridinyum halkasına bağlanması ile meydana gelir.

43 5/30/2016 43 OKSİM TEDAVİSİ

44 5/30/2016 44 Pralidoksim klorür 15-25 mg/kg, İ.V. infüzyon ile uygulanır. Obidoksim 250 mg bolus, 750 mg/24 saat İ.V. infüzyon ile uygulanır. Otoenjektörlerin içinde ya 600 mg pralidoksim ya da 220 mg obidoksim tek başına ya da 2 mg atropin ile birlikte kombine bir şekilde bulunmaktadır OKSİM TEDAVİSİ

45 5/30/2016 45 DİAZEPAM TEDAVİSİ - Sinir ajanlarının neden olduğu konvülsif aktiviteyi ve buna bağlı beyin hasarını azaltmak için kullanılır. - Erişkinlerde yavaş bir şekilde 10-20 mg (i.v.), çocuklarda 300-400 mikrogram/kg (i.v.) dozları tercih edilir - Erişkinlerde yavaş bir şekilde 10-20 mg (i.v.), çocuklarda 300-400 mikrogram/kg (i.v.) dozları tercih edilir

46 5/30/2016 46 ACİL ANTİDOT UYGULAMAYI GEREKTİREN BELİRTİLER Göz yaşarması ile birlikte Göz yaşarması ile birlikte görme bulanıklığı Frontal bölgede göz diplerinde ağrı Frontal bölgede göz diplerinde ağrı Göğüste bası hissi (sıkışma), öksürük Göğüste bası hissi (sıkışma), öksürük Salivasyon artışı Salivasyon artışı SİNİR AJANLARI

47 5/30/2016 47 ATROPİNİZASYON KRİTERLERİ - Ağız kuruluğu - Akciğerde rallerin tamamen ortadan kalkması SİNİR SİNİR AJANLARI

48 5/30/2016 48 – – Kükürtlü Mustard – – Azotlu Mustard – – Lewisit (arsenikli vezikan) YAKICI AJANLAR

49 5/30/2016 49 – Sıvı ve uçuculuğu fazladır. – Soğuk iklimlerde stabilitesi uzundur. – Hardal, turp, sarmısak benzeri bir kokuya sahiptir. – Sitostatik, mutajenik ve sitotoksiktir. – Üretimi kolay ve ucuzdur – Hızlı ve irreversibl etki yapar – semptomların uzun süreli ve komplikedir – Spesifik antidotu yoktur YAKICI AJANLAR Mustard GENEL ÖZELLİKLER

50 5/30/2016 50 MUSTARD Zararlı etkileri, göz ve deri başta olmak üzere, akciğerlerde, sindirim sisteminde, üreme sisteminde ve diğer pek çok sistemde ortaya çıkabilmektedir. DNA hasarı yapma potansiyelinden dolayı maruz kalan vakalarda ani ölüm gerçekleşmese bile kanser ve enfeksiyon riski ciddi şekilde artmaktadır. Kısa vadeli etkilerinin yanında orta ve uzun vadeli problemler oluşturması yönüyle de mustard grubu kimyasallar popüleritesi azalmayan kimyasal savaş ajanlarıdır.

51 5/30/2016 51 MUSTARD HN1 (bis(2- chloroethyl)ethyla mine)bis(2- chloroethyl)ethyla mine HN2(bis(2- chloroethyl)methyl amine) bis(2- chloroethyl)methyl aminebis(2- chloroethyl)methyl amine HN3 (tris(2- chloroethyl)amine) tris(2- chloroethyl)aminetris(2- chloroethyl)amine Bis(2-chloroethyl) sulfide (HD)

52 5/30/2016 52 MUSTARD GörünümYağlı yapıda sıvı, açık sarıdan koyu kahverengiye kadar değişebilir KokuHardal, sarımsak ve soğan Moleküler Ağırlık159.08 Sıvı yoğunluğu1.27 Donma noktası13 ◦ 0 C–14 ◦ 0 C Kaynama noktası215 ◦ 0 C –217 0 C Uçuculuk (mg/m 3, 20 ◦ 0 C) 610 ÇözünürlükSuda az, organik çözücülerde çok

53 5/30/2016 53 – – Göz : fotofobi, bleferospazm, konjuktivit ve korneal lezyonlar – – Deri : eritem, yanık, veziküller ve nekroz – – Solunum Sist. : irritasyon, konjesyon, akciğer ödemi, asfiksi, bakteriyel enfeksiyon – – GIS : bulantı, kusma, diare – – K.iliği: pansitopeni YAKICI AJANLAR -Mustard- BELİRTİLER

54 5/30/2016 54 MUSTARD

55 5/30/2016 55 – Temel tedavi yaklaşımı hızlı dekontaminasyon ve göz, cilt ve solunum bölgesi lezyonlarının semptomatik tedavisidir. – Sabun, alkollü sabun ve sıvı sabun, sodyum hipoklorür ve kloraminler dekontaminasyonda kullanılır. YAKICI AJANLAR Mustard TEDAVİ

56 –5/30/2016 –56 – Gözlerde aniden bıçak gibi saplanan bir ağrı ve bleferospazm – Cilt ve solunum bölgesinde yakıcı bir ağrı – Hemoliz ve şiddetli vakalarda sarılık – Hipotansiyon, – Bulantı, kusma, anoreksi, diyare, – Kas kramplarına kadar giden güçsüzlük, – Susama ve hipotermi IYAKICI AJANLAR -Lewisit- BELİRTİLER

57 5/30/2016 57 – Temel tedavi yaklaşımı hızlı dekontaminasyon – Dimerkaprol (BAL), – Sıvı desteği, – Kan transfüzyonu – Ağrı kontrolü için morfin – Korneal erozyonda atropin sülfat merhemi YAKICI AJANLAR -Lewisit- TEDAVİ

58 AKCİĞER İRRİTANLARI (BOĞUCU GAZLAR) – – Fosgen (CG), – – Klor (CL) – – Klorpikrin (PS) AKCİĞER İRRİTANLARI (BOĞUCU GAZLAR) – – Fosgen (CG), – – Klor (CL) – – Klorpikrin (PS)

59 FOSGEN Terminal bronşiollerde ve alveolar membranlarda yapısal bütünlük bozulur Kapiller-alveolar duvarın geçirgenliği artar Alveoller içine plazma sızar Pulmoner ödem Etki Mekanizması

60 – – Göz yaşarması, boğaz ağrısı – – Göğüste sıkışma, bulantı, kusma ve baş ağrısı – – Dispne, masif pulmoner ödem – – Hipotansiyon, bronkospazm – – Sağ ventrikül yetmezliği, siyanoz ve şok FOSGEN Semptom ve Bulgular

61 – – ABC – – Mutlak istirahat – – Aspirasyon – – Bronkospazmın tedavisi: – – Beta agonistler – – Teofilin – – Steroid – – Oksijen – – Destekleyici tedavi FOSGEN Tedavi

62 5/30/2016 62 - Hidrojen Siyanür (HCN) - Siyanojen Klorür SİSTEMİK ZEHİRLER

63 5/30/2016 63 - Renksiz, çok uçucu, acı badem kokusundadır - Maskelerin aktif karbonları ile zayıf olarak tutulurlar. - Toksik belirtiler daha çok Merkezi Sinir Sistemi kaynaklıdır SİSTEMİK ZEHİRLER - Hidrojen Siyanür (HCN) - GENEL ÖZELLİKLER

64 5/30/2016 64 - Fe 3+) - Mitokondride sitokrom oksidaz hemoproteinine bağlanma ( Fe 3+) - - Sitokrom a-a 3 arasında elektron transportunun engellenmesi - - Oksidatif fosforilasyonun engellenmesi - - Anaerobik solunumla ATP üretimi - - Laktik asidoz oluşumu SİSTEMİK ZEHİRLER - Hidrojen Siyanür (HCN) - Etki mekanizması

65 5/30/2016 65 - Solunum derinliğinde artma, 20-30 saniye sonra şiddetli konvülsiyonlar - Birkaç dakika içerisinde solunum arresti ve kardiyak yetmezlik - Bacaklarda güçsüzlük, kusma ve başağrısı - Kan gazlarında arteriyovenöz oksijen saturasyonu farkı azalır BELİRTİLER SİSTEMİK ZEHİRLER -Hidrojen Siyanür (HCN)-

66 SOLUNUMSAL SİYANÜR MARUZİYETİ konvülziyonlar İnhalasyon hiperpne Bilinç kaybı apne Kalp durması ölün 15 sn 30 sn 3-5 dk 5-8 dk 60 sn

67 ANTİDOT UYGULAMASI tiyosiyanat CN - tiyosülfat rodenaz idrar K.ciğer CN - metHb (Fe 3+ ) HbO 2 (Fe 2+ ) metHb (Fe 3+ ) nitrit cyt a 3 (Fe 3+ )

68 5/30/2016 68 – – Yaralının ortamdan uzaklaştırılması – – Dekontaminasyon – – Gastrik lavaj – – Spesifik antidot uygulaması : amil nitrit + Sodyum nitrit (300 mg)+ Sodyum tiyosülfat (12,5 gr) – – 4-Dimetilaminofenol hidroklorid (4-DMAP) – – Dikobalt edetat (Şelatör) – – Hidrokskabalamin (B12a) – – %100 oksijen verilir – – Metabolik asidoz kontrolü SİSTEMİK ZEHİRLER - Hidrojen Siyanür (HCN) - TEDAVİ

69 GRİ BÖLGE 5/30/2016 69 –Kapasite Bozucu Ajanlar Depresan ajanlar (3-Kinüklidinil Benzilat (BZ) Stimulanlar (D-Liserjik asit dietilamid (LSD )) –Kargaşa Kontrol Ajanları –Bitki öldürücü Ajanlar

70 Kullanıldıklarında hızlı, fakat geçici kapasite kaybına neden olan çok düşük toksisiteye sahip irritanlardır. Göz Yaşartıcı Ajanlar - Kloroasetofenon (CN), - Klorobenziliden malononitril (CS) - Oleoresin capsicum (OC) - DM (ADAMSİT- difenilaminokloroarsin) KARGAŞA KONTROL AJANLARI

71 - 2,4D ( 2,4- Diklorofenoksiasetik asit) - 2,4,5-T (2,4,5-Triklorofenoksiasetik asit) - Kakodilik asit (Dimetil arsenik asit) - Pikloram - Bromasil BİTKİ ÖLDÜRÜCÜ AJANLAR

72 5/30/2016 72 KİMYASAL AJAN SALDIRISINA KARŞI BULUNDURULMASI GEREKEN TIBBİ ARAÇ, GEREÇ VE İLAÇLAR - Pridostigmin tablet, atropin ve oksim ampulleri - Dimerkaprol ampul, merhem ve pomadı - Nitrit preperatları - 4-DMAP ampul ve Na tiyosülfat ampul - Dekontaminasyon seti - Koruyucu giysi ve maske KİMYASAL AJAN SALDIRISINA KARŞI BULUNDURULMASI GEREKEN TIBBİ ARAÇ, GEREÇ VE İLAÇLAR - Pridostigmin tablet, atropin ve oksim ampulleri - Dimerkaprol ampul, merhem ve pomadı - Nitrit preperatları - 4-DMAP ampul ve Na tiyosülfat ampul - Dekontaminasyon seti - Koruyucu giysi ve maske

73 5/30/2016 73 KİMYASAL SALDIRIDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR - Kaynağı bilinmeyen bir sis veya duman mevcut olduğunda şüpheli bir koku veya sıvı tesbit edildiğinde, - Sebebi bilinmeyen burun akması, göz yaşarması ve nefes almada güçlük hissetmede derhal nefes almayı kesin ve maskenizi takınız.

74 5/30/2016 74 - Gerekli olduğundan emin olmadıkça otoenjektörü uygulamayın. - Bulunduğunuz bölgenin artık tehlikeli olmadığı tesbit edilip, maskenizi çıkarmanız söylenene kadar maskenizi takmaya devam edin. - Kimyasal maddelerden arınma (=Dekontaminasyon) işlemine çok önem verin ve dikkatle uygulayın. KİMYASAL SALDIRIDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR


"KİMYASAL AJAN MARUZİYETİNDE TIBBİ YAKLAŞIM Hakan YAREN 5/30/2016 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları