Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lütfen Tıklayın.... Önsöz Sevgili Okuyucular, KUR'AN Meali yapılabilecek en zor tercümelerden biridir. Çünki O'ndaki ahenk, düzen ve etkiyi yakalamak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lütfen Tıklayın.... Önsöz Sevgili Okuyucular, KUR'AN Meali yapılabilecek en zor tercümelerden biridir. Çünki O'ndaki ahenk, düzen ve etkiyi yakalamak."— Sunum transkripti:

1 Lütfen Tıklayın...

2 Önsöz Sevgili Okuyucular, KUR'AN Meali yapılabilecek en zor tercümelerden biridir. Çünki O'ndaki ahenk, düzen ve etkiyi yakalamak çok zordur. Türkiye'de bulunan mealler anlam bakımından fevkalade olmakla beraber Yüce KUR'AN'daki ahenk hiçbir zaman meale yansıtılamamıştır. Elinizdeki bu çalışma bunu yapmaya çalışmaktadır. Lütfen görüşlerinizi bana yazmaktan çekinmeyin. Bana ulaşmak için WWW.MURATHANHAT.COM websiteme girmeniz (Bu site tarafımdan yapılan Hat eserleri ile ilgili bir sitedir) veya boss@murathanhat.com’a e-mail atmanız yeterlidir. Ama bana posta ile yazmak isterseniz ki yine memnun olurum Posta Adresim: MURATHAN ALINAK P.K. 143 Bahçelievler-ANKARA Saygılarımla, Murathan Alınak Kullanım Kılavuzu Sol Tıklama: (Animasyondan Sonra) İleri Sağ Tıklama: Menü Menüden: Git-Slayt Gezgini ile dilediğiniz sayfaya atlayabilirsiniz... Kullanım Kılavuzu Sol Tıklama: (Animasyondan Sonra) İleri Sağ Tıklama: Menü Menüden: Git-Slayt Gezgini ile dilediğiniz sayfaya atlayabilirsiniz...

3 (Şimdi Tıklayın)

4 1. Fatiha Suresi Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Hamd,mahsustur alemlerin Rabbi olan ALLAH'a 2. O Rahman ve Rahim olana 3. Din gününün hakimi 4. Biz yalnızca senin kullarınız, yalnız senden yardım dileriz, yalnız sana ederiz ibadeti 5. İlet bizi doğru yola 6. Kendisine nimet verilenlere, değil gazaba uğrayanlar ve sapıklarınkine.

5

6 2.Bakara Suresi “ilk 25 Ayet”(1-6) Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Elif-Lam-Mim. 2. İşte bu o kitap ki yoktur onda asla şüphe, yol gösterir o kötülüklerden sakınmak ve arınmak isteyenlere 3. İşte onlar inanırlar gayba, dururlar namaza, harcarlar kendilerine verdiğimiz mallardan ALLAH yolunda 4. Yine onlar iman ederler sana indirilene ve senden önce indirilene, ve kesin inanırlar ahiret gününe 5. İşte onlar hidayet üzerindedir Rablerinden gelen,ve ancak onlardır kurtuluşa eren 6. Gerçek ki şu, kafirleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir,etmez onlar iman

7 2.Bakara Suresi (7-12) 7. ALLAH onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de perde çekilmiştir, vardır onlara büyük bir azap ahirette 8. Bazı insanlar da vardır ki "ALLAH'a ve ahiret gününe inandık" derler inanmadıkları halde 9. Onlar kendilerince aldatırlar ALLAH'ı ve müminleri,aslında bilmezler ki aldattıkları yalnızca kendileri 10. Onların kalplerindedir hastalığı, ALLAH'da çoğaltmıştır onların hastalığını,onlar için elim bir azap vardır yalanlar yüzünden söylemekte oldukları 11. "Yeryüzünde fesat çıkarmayın" denildiği zaman onlara,derler ki "biz ancak islah edicileriz" 12. Şunu iyi bilin ki bozgunculardır onlar,fakat anlamazlar

8 2.Bakara Suresi (13-17) 13. "Siz de iman edenler gibi iman edin" denildiği zaman onlara, derler ki "biz hiç beyinsizler gibi iman eder miyiz" Bilin ki asıl beyinsizler onlardır, fakat anlamazlar 14. "Biz de iman ettik" derler müminlerle karşılaştıkları zaman,"Biz aslında sizinle beraberiz,onlarla alay ediyoruz" derler şeytanlarıyla başbaşa kaldıkları zaman 15. ALLAH onlarla alay ediyordur aslında ve fırsat verir azmalarına, onun için dolaşırlar başıboş 16. İşte onlardır hidayete karşılık sapıklığı satın alan, fakat onlar kar etmemişlerdir bu ticaretlerinde ve bulamamışlardır doğru yolu 17. Karanlık bir gecede bir ateş yakan insan gibidir onların durumu,fakat yaktıkları zaman ateşi alır o ateşin aydınlığını ALLAH,hiçbirşey göremezler

9 2.Bakara Suresi (17-21) 18. Artık onlar sağır, dilsiz ve kördürler, onun için geriye de dönemezler 19. Veya karanlık,sağanak yağmur ve şimşek dolu bir fırtınaya yakalanan insanlar gibidir onların durumu, tıkarlar kulaklarını ölmemek için, fakat onları çepeçevre kuşatmıştır ALLAH 20. Çakar neredeyse gözlerini çıkaracak şimşek, aydınlanınca birazcık onunla etraf, yürürler onun ışığıyla pek az,derken yine kararınca etraf, dururlar dikilip; isteseydi ALLAH, alırdı onların kulaklarını ve gözlerini, ALLAH herşeye Kadir değil mi 21. Ey insanlar! kulluk edin sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize, korunursunuz çeşitli belalardan ve ALLAH'dan belki

10 2.Bakara Suresi (22-25) 22. O ki yaptı sizin için bir döşek yeri, göğü de bir tavan kubbemsi. İndirdi gökten su ve çıkardı onunla beslendiğiniz çeşitli ürünleri,bunu biliyorsunuz artık koşmayın ALLAH'a şirki 23. Eğer kulumuzdan (Hz.Muhammed) bir şüphe ediyorsanız,siz de getirin bu Surelerin bir benzerini,getiriyorsanız çağırın çağırabiliyorsanız ALLAH'dan başka diğerlerini 24. Bunu yapamazsınız ki, sakının o zaman yakıtı insanlarla taşlar olan cehennemden, hazırlanmıştır kafirler için onun ateşi 25. İman edip iyi işler yapanlara müjdele ki onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır, onlara rızık olarak verilince o meyvelerden derler ki " Bu bizim daha önce rızıklandığımızın aynıdır".Onlar için ayrıca tertemiz eşler de vardır. İşte onlar orada ebedi kalıcıdır...

11

12 36.Ya-Sin Suresi (1-7) Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Ya-Sin. 2. Hakkı için hikmet dolu KUR'AN'ın 3. Sen (Hz.Muhammed) gönderilmiş peygamberlerdensin 4. Doğru yol üzerindesin 5. Bu KUR'AN indirilmiştir üstün ve çok merhametli olan ALLAH tarafından 6. Ataları uyarılmamış ve gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için 7. Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını haketmişlerdir. Çünki etmiyor onlar iman

13 36.Ya-Sin Suresi (8-15) 8. Geçirdik biz onların boyunlarına halkalar,onun için başları yukarıdalar 9. Çektik bir sed arkalarına ve önlerine, artık onlar görmüyorlar 10. Uyarsan da uyarmasan da onlar için aynıdır artık, inanmazlar 11. Sen ancak uyarabilirsin zikre (KUR'AN) uyanı ve görmeden Rahman (ALLAH) dan korkanı. Mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele onları 12. Ölüleri ancak biz diriltiriz şüphesiz. Yazarız yapılan her işi,toplamışızdır apaçık bir kitapta herşeyi 13. Örnek ver onlara şu şehir halkını ki,onlara elçiler gelmişti 14. İki elçi göndermiştik onlara,yalanladılar,bunun üzerine bir elçi daha gönderdik. Dediler "Biz ALLAH tarafından elçi olarak gönderildik" 15. Dedier ki onlara, "siz ancak bizler gibi insansınız,yok Rahman'dan (ALLAH) gelen bir şey,sizler yalancısınız"

14 36.Ya-Sin Suresi (16-22) 16. "Biliyor ki Rabbimiz,bizler gönderilmiş elçileriz" 17. "ALLAH'ın emirlerini size iletmekten başka bir şey değildir" bizim görevimiz 18. Dediler ki onlar "siz bize uğursuzluk getirdiniz,bu işten vazgeçmezseniz, hepinizi taşlarız,size büyük bir azap ederiz" 19. Cevap verdi elçiler "uğursuzluğunuz bizden değil kendinizdendir, uğursuzlukmudur size öğüt veriliyorsa,bilakis siz aşırı gidenlersiniz" 20. Derken şehrin öbür ucundan geldi bir adam koşarak,"Ey kavmim,uyun bu elçilere" 21. "Uyun sizden herhangi bir ücret istemeyenlere,çünki onlar ermişlerdir hidayete" 22. "Ne oldu ki bana etmeyeyim ibadet beni yaratana, döndürüleceğiz zaten hepimiz O'na"

15 36.Ya-Sin Suresi (23-32) 23. "O'ndan başka tanrı edinemem. Onların şefaati vermez bana çok esirgeyici olan ALLAH bir azap dokundurursa" 24. "Sapıklığa düşmüş olurum o halde" 25. "Beni dinleyin, inandım ben Rabbinize" 26. "Gir cennete" denildi O'na. "Kavmim keşke bilseydi" dedi O da 27. "Beni bağışladığını ve beni ikrama mashar kıldığını Rabbimin" 28. Gökten bir ordu indirecek değildik onları helak etmek için 29. Sönüverdiler birdenbire,o korkunç ses ile 30. Ne yazık ki onlar, ederlerdi alay ne zaman görseler bir peygamber 31. Görmüyor mu müşrikler, helak ettik nice kavimler, onlar geri de dönmezler 32. Elbette onlar, kıyamette karşımızda hazır bulunacaklar

16 36.Ya-Sin Suresi (33-39) 33. Önemli bir örnektir onlar için ölü toprak, verdik ona yağmurla hayat, çıkardık ondan bitkiler, herkes onları yer 34. Yarattık biz nice hurma bahçeleri, üzüm bağları,fışkırttık birçok pınar 35. Yiyorlar bunlardan kendi elleriyle yetiştirdiklerinden,hala etmeyecekler mi şükür 36. Ne yücedir ALLAH'ın şanı, kendilerinden ve bilmedikleri şeylerden çift çift canlılar yarattı 37. Bir ibrettir onlar için gece de, sıyırırız onu gündüzden, gömülürler karanlığa birden 38. Güneş kendisi için belirlenen bir yörüngededir,İşte bu Aziz ve Alim olan ALLAH'ın takdiridir. 39. Ay da tarafımızdan belirlenmiş bir menzil içindedir. Olur o sonunda hurma dalı gibi,sonra döner geri

17 36.Ya-Sin Suresi (40-46) 40. Ne güneş aya yetişir, ne de gece gündüzü geçebilir. Herbiri bir yörüngededir. 41. Onların atalarını da dolu gemide (Hz.Nuh'un gemisi) taşımamız da büyük bir ibrettir. 42. Yarattık onlara başka şeyler gemi gibi binecekleri 43. Boğardık dilersek onları,yetmez onların imdadı 44. Ancak müstesna onlara rahmet tattırmamız ve onları bir zamana kadar yaşatmamız 45. Denildiğinde buna rağmen "Önünüzdeki ve arkanızdaki işleri yaparken korkun ALLAH'dan belki ulaşırsınız rahmete" 46. Ne zaman onlara bir ayet gelse yüzçevirirler ille de

18 36.Ya-Sin Suresi (47-52) 47. Denildiğinde "sarfedin hayra ALLAH'ın size rızık olarak verdiklerinden" dediler ki kafirler "biz mi doyuracağız ALLAH'ın dilediği taktirde doyuracağını,siz edinmişsiniz sapıklığı" 48. Derler "Doğru söylüyorsanız o zaman bu vaat ne zaman" 49. Bekliyorlar onlar yalnızca bir tek ses,yakalar onları çekişip dururlarken 50. O zaman onlar ne vasiyet edebilirler ne de ailelerine dönebilirler 51. Nihayet üfürüldü SUR'a. O zaman bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler 52. Derler işte o zaman "eyvah,kim kaldırdı bizi kabrimizden,işte o gündür bu Rahman'ın vadettiği, peygamberler doğru söylemişler"

19 36.Ya-Sin Suresi (53-61) 53. Olacak bir sestir o müthiş, sonra hazır bulunur herkes huzurumuzda 54. O gün hiç kimse uğramaz haksızlığa, herkes yaptığının karşılığını alır 55. O gün cennetlikler, nimetler içindedirler 56. Kurulurlar tahtlara, gölgeler altında, onlar ve eşleri 57. Orada vardır onlar için her çeşit meyve, her istekleri getirilir yerine 58. Vardır onlara orada merhametli Rabbin selamı 59. "Ayrılın günahkarlar bugün bir tarafa" 60. "Ey adem oğulları, o sizin apaçık düşmanınızdır, tapmayın demedim mi size şeytana" 61. Demedim mi "Doğru yol budur,yalnız kulluk edin Bana"

20 36.Ya-Sin Suresi (62-69) 62. "Saptırdı şeytan sizden bir çok milleti kandırıp, hala anlamadınız mı 63. "İşte budur cenennem size vadedilen" 64. "Bugün girin oraya inkarınız sebebiyle" 65. O gün elleri mühürlenir tarafımızdan,gerçeği konuşur elleri ve ayakları 66. Dileseydik kör ederdik büsbütün gözlerini o zaman doğru yolu ararlardı ama nasıl bulacaklardı 67. Dileseydik büsbütün değiştirirdik şekillerini kalırlardı oldukları yerde 68. Uzatırsak kimin ömrünü, çeviririz tersine onun gücünü, hala akıllanmayacaklar mı 69. Biz öğretmedik şiir O'na (Hz.Muhammed),bu ona yaraşmazdı da. Ancak ALLAH'dan bir uyarı ve bir öğüttür O’nun söyledikleri

21 36.Ya-Sin Suresi (70-77) 70. Kafirler haketsin cezayı ve uyarsın diye dirileri 71. Yarattık birçok hayvan binsinler diye, bizim kudretimizle, görmüyorlar mı 72. Verdik o hayvanları emirlerine. Bazısını yerler, bazısına da binerler 73. Onlarda içilecek süt ve daha nice yararlar var. Hala şükretmiyorlar mı 74. İlahlar edindiler yardım göreceklerini umarak ALLAH'dan başka 75. Onlar onlara yardım edemez halbuki, ama onlar hazırdır asker gibi 76. Üzmesin o halde onların sözleri seni,Biz biliriz onların açığa vurduklarını ve gizlediklerini 77. İnsanı meniden yarattık, görmez mi ki, apaçık düşman kesilmiş bir de bakarsın ki

22 36.Ya-Sin Suresi (78-83) 78. "Şu çürümüş kemikleri kim diriltir" diyor kendi yaratılışını unutarak, getiriyor bize misal 79. Söyle ki: Diriltecek onları ilk defa yaratan,bilir o her türlü yaratmayı 80. O'dur yeşil ağaçtan ateşi çıkaran,siz ateş yakıyorsunuz ondan 81. Kadir değilmidir onun benzerlerini yaratmaya gökleri ve yeri yaratan, elbette Kadirdir. O herşeyi bilendir 82. Bir şey yaratmak istediği zaman O'nun yaptığı yalnızca "OL!" demekten ibarettir. O da hemen oluverir. 83. Herşeyin maliki olan ALLAH'ın şanı ne yücedir. Siz de O'na döndürüleceksiniz! ----------------------------------------------------------------------------

23

24 84.İnşikak (Yarılma) Suresi (1-8) Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Yarıldığı zaman gök 2. Rabbine verdiği zaman kulak 3. Yer dümdüz olduğu 4. İçindekileri kustuğu 5. Ve Rabbini dinleyip ona itaat ettiği zaman, karşılaşır yaptıklarıyla insan 6. Ey İnsan şüphesiz sen göstermektesin Rabbine karşı çaba üstüne çaba, varacaksın sonunda yine O'na 7. Kimin verilirse kitabı sağından 8. Onun hesabı kolayından

25 84.İnşikak Suresi (9-21) 9. Dönecektir ailesine sevinçli olarak 10. Kimin de verilirse kitabı arkasından 11. Yokolmayı isteyecek o 12. Girecek alevli bir ateşe 13. Çünki o şımarmıştı önceden ailesi içinde 14. Hiçbir zaman dönmeyeceğini sandı Rabbine 15. Gerçekten Rabbi onu görüyordu oysa 16. Hayır.Andolsun ki şafağa 17. Geceye ve basan karanlığa 18. Dolunaya ki 19. Geçeceksiniz siz halden hale 20. Böyleyken acaba neden onlar iman etmezler ki 21. Etmez onlar okununca kendilerine KUR'AN secde Not: 21.Ayet Secde Ayetleri KUR’AN’da birkaç yerde bulunur. Bu Ayetler okunduğu zaman geleneksel olarak secde edilir...

26 84.İnşikak Suresi (22-25) 22. Yalanlıyorlar kafirler aksine 23. Bilir ALLAH halbuki onların gizlediklerini çok iyi 24. Onlara acı azabı müjdele 25. Başkadır iman edip iyi işler yapanlar,onlara vardır arkası kesilmeyen mükafatlar.

27

28 85.Buruc Suresi (1-8) Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Andolsun burçlara sahip gökyüzüne 2. Geleceği bildirilen güne 3. O gün tanıklık edene ve edilene ki 4. Kahroldu o hendeğin sahipleri 5. O çıralı ateşin sahipleri 6. Ateşin başına oturmuşlar 7. Seyrediyorlardı müminlere yapmakta oldukları işkenceyi 8. İntikam aldılar onlardan sadece Hamid ve Aziz olan ALLAH'a iman ettikleri için

29 85.Buruc Suresi (9-18) 9. Göklerin ve yerin mülkü yalnızca ALLAH'a aittir, ve ALLAH herşeye şahittir 10. Vardır şüphesiz cehennem cezası ve azabı tevbe etmeyenlere inanan kadın ve erkekleri öldürenlere 11. Altlarından ırmaklar akan cennetler vardır iman edip iyi işler yapanlara ise 12. Şüphesiz çok şiddetlidir Rabbinin yakalaması 13. İlk yaratan O'dur bilin ki, tekrar edecek de O'dur düşünün ki 14. O, çok bağışlayandır,çok sevendir 15. Şerefli dünyanın sahibidir 16. Mutlaka gerçekleştirendir O dilediği şeyleri 17. Sana geldi mi o orduların haberi 18. Firavn ve Semud'un yani

30 85.Buruc Suresi (19-22) 19. İnkarcılar hep yalanlarlar doğrusu 20. Kuşatmıştır ALLAH onları arkalarından 21. Hayır o çok şerefli bir KUR'AN 22. Alınmıştır Levh-i Mahfuz'dan. Buruc Suresi Buruc, Burçlar demektir (1.Ayette Geçer) Burçlardan kasıt gökteki cisimlerin yüksekliği, bunlar arasındaki mesafenin olağanüstülüğü olarak düşünülebilir... Buruc Suresi Buruc, Burçlar demektir (1.Ayette Geçer) Burçlardan kasıt gökteki cisimlerin yüksekliği, bunlar arasındaki mesafenin olağanüstülüğü olarak düşünülebilir...

31

32 86.Tarık (Yıldızı) Suresi (1-8) Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Andolsun ki göğe ve Tarık'a 2. Nedir Tarık ? 3. O delen yıldızdır karanlığı 4. Yoktur hiçkimsenin üzerinde bir denetleyici olmayan 5. Baksın bir, neden yaratıldığına insan 6. yaratıldı o atılan bir sudan 7. Çıkar o su sırt ile göğüs kafesi arasından 8. Kadirdir ALLAH o insanı başında yarattığı gibi tekrar yaratmaya

33 86.Tarık Suresi (9-17) 9. Döküldüğü gün gizlenenlerin ortaya 10. Ne bir güç nede bir yardımcı vardır o gün insan için 11. Andolsun ki dönüp dönüp yağmur yağdıran göğe 12. Bitkiler çıkınca açılan yere 13. Şüphesiz KUR'AN bir sözdür eğriyi doğruyu ayıran 14. O değildir asla bir şaka, bir eğlence 15. Kurarlar onlar bir tuzak 16. Aslında ben kuruyorum onlara tuzak 17. Onun için mühlet ver kafirlere, bırak onları bir süre kendi hallerine.

34

35 87.A’la Suresi (1-9) Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Tesbih et yüce Rabbinin adını 2. Yaratıp düzene koyanı 3. Takdir edip yol sunanı 4. Yemyeşil otları çıkaranı 5. Sonrada onu kapkara bir çöp haline getiren Rabbinin adını 6. Sana okutacağız KUR'AN'ı,unutmayacaksın hiç 7. Şüphesiz bilir ALLAH açığı ve gizleneni, ALLAH'ın dilediği (kısım) hariç 8. Seni muvaffak kılacağız en kolaya 9. O halde öğüt ver,verirse öğüt fayda

36 87.A’la Suresi (10-19) 10. Yararlanacaktır o öğütten ALLAH'dan korkan 11. Kaçacaktır o öğütten ALLAH'a inanmayan,kötü olan 12. O ki girecek en büyük ateşe 13. Sonra ne ölür nede yaşar o ateşte 14. Doğrusu ermiştir feraha eren, temizlenen 15. Rabbinin adını anıp O'na kulluk eden 16. Fakat siz tercih ediyorsunuz dünya hayatını 17. Oysa ahiret daha devamlı ve daha hayırlı 18. Şüphesiz vardır bunlar öteki kitaplarda da 19. İbrahim ve Musa'nın suhuflarında da.

37

38 88.Ğaşiye Suresi (1-9) Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Geldi mi sana dehşeti herşeyi kaplayan kıyametin haberi 2. O gün mahvolmuştur yüzlerin kimi 3. Çalışır durmadan,yorulur 4. Girer kızgın ateşe 5. İçirilir ona kaynar bir pınardan su 6. Onlar için dikenden başka yemek yoktur kuru 7. Ki ne besler, ne de giderir açlığı, 8. O gün mutludur yüzlerin kimi 9. Hoşnutturlar çabalarından dünyadaki

39 88.Ğaşiye Suresi (10-19) 10. Yüksek bir cennettedirler 11. Orada boş söz işitmezler 12. Devamlı akan bir pınar orada 13. Yükseltilmiş tahtlar 14. Sıra sıra kadehler 15. Dizilmiş yastıklar 16. Vardır orada serilmiş halılar 17. Bakmazlar mı devenin nasıl yaratıldığına insanlar 18. Nasıl yükseltilmiş bakmıyorlar mı göğe 19. Bakmıyorlar mı dağların nasıl yükseltildiğine

40 88.Ğaşiye Suresi (20-26) 20. Bakmazlar mı yeryüzünün nasıl yayılıp genişlediğine 21. Öğüt ver o halde,sen bir öğütçüsün sadece 22. Sen bir zorba değilsin onların üzerinde 23. Ancak o (Kötü kişi) yüz çevirir,inkar ederse 24. İşte böylesini cezalandırır ALLAH en büyük azap ile 25. Şüphesiz onların dönüşü sadece bize 26. Yine bize aittir onların sorguya çekilmesi de.

41

42 89.Fecr (Şafak) Suresi (1-11) Başlıyor Rahman ve Rahim Olan ALLAH’ın adıyla, 1. Andolsun ki şafağa 2. On akşama 3. İkiye ve bire 4. Örttüğü zaman geceye 5. Bunlarda vardır bir yemin akıl sahibi için elbette 6. Gördün mü Rabbin ne yaptı Ad Kavmine 7. Direkleri olan İrem'e 8. Onun yoktu benzeri ülkeler içinde 9. O vadide kayaları oyan Semud Kavmine 10. Kazıklar sahibi Firavn'e 11. Ki hepsi azgınlık ettiler ülkelerinde

43 89.Fecr Suresi (12-22) 12. Çoğalttılar oralarda kötülüğü 13. Bu yüzden yağdırdı Rabbin azap kamçısını onların üstüne 14. Çünki Rabbin her an gözetleme yerinde 15. "Rabbim bana ikram etti" der insan Rabbi ona bol nimet verip ikram edip imtihan ettiğinde 16. "Rabbim beni unuttu" der onun rızkını imtihan için eksilttiğinde 17. Hayır.Siz etmiyorsunuz yetime ikram 18. Etmiyorsunuz teşvik birbirinizi yoksulu yedirmeye 19. Mirası yerken bakmıyorsunuz harama helale 20. Malı seviyorsunuz aşırı biçimde 21. Ama döküldüğü zaman yeryüzü parça parça 22. Rabbin geldiği ve melekler saf saf dizildiğinde

44 89.Fecr Suresi (23-30) 23. O gün getirilir cehennem, o zaman insan bir bir yaptıklarını hatırlar, ama o zaman bunun ona ne faydası var 24. Der: "Keşke bu hayatım için bir şeyler gönderseydim" 25. Artık O gün edemez ALLAH'ın azabı gibi hiç kimse 26. Yakalayamaz O'nun yakalayacağı gibi hiç kimse 27. Ey huzura eren nefis 28. Sen ondan hoşnut, O'da senden hoşnut olarak dön Rabbine 29. Gir seçkin kullarımın içine 30. Gir Cennetime.

45

46 90.Beled Suresi (1-10) Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Andolsun ki bu beldeye 2. Ki sen (Hz.Muhammed) bu beldedesin (Mekke/Medine) 3. Andolsun ki Babaya ve çoçuğuna ki 4. Biz insanı yarattık zorluklar içinde 5. İnsan zannediyor mu hiç kimsenin ona güç yetiremeyeceğini 6. Diyor:"Çok mal harcadım" 7. Sanıyor mu kimse onu görmedi 8. Vermedik mi biz ona iki göz 9. Bir dil,iki dudak 10. Gösterdik ona iyi ve kötü yolu

47 90.Beled Suresi (11-20) 11. Fakat o aşamadı o sarp yokuşu 12. Nedir o sarp yokuş ? 13. Azad etmektir bir köle 14. Veya yemek yedirmektir açlık gününde 15. Yakınlığı olan bir yetime 16. Veya hiçbirşeyi olmayan bir fakire 17. Tavsiye etmektir sonra sabrı,iyiliği,imanı birbirine 18. İşte onlardır sağdakiler 19. Soldakiler de ayetlerimizi inkar edenler 20. Ceza olarak,kapıları üzerlerine kapatılmış bir ateştedirler.

48

49 91.Şems (Güneş) Suresi (1-8) Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Andolsun ki, güneşe ve tan vaktindeki aydınlığa 2. Takip ettiğinde güneşi ay'a 3. Açığa çıktığında gündüze 4. Kapandığında geceye 5. Göğe ve onu bina edene 6. Yeryüzüne ve onu varlıklarla döşeyene 7. Nefse ve ona kabiliyet verene 8. Ve ona iyiliği ve kötülüğü ilham edene

50 91.Şems Suresi (9-15) 9. Ermiştir kurtuluşa nefsini kötülüklerden arındıran 10. Ziyan etmiştir nefsini kötülüğe boğan 11. Yalanladı semud kavmi azgınlığı yüzünden ALLAH'ın elçisini 12. Aralarında en bahtsızı deveyi kesmek için atıldığında 13. "ALLAH'ın devesine ve su hakkına dokunmayın" dedi ALLAH'ın elçisi onlara 14. Ama yalanladılar ve kestiler deveyi,Rableri de onları yaptıkları yüzünden etti helak 15. Değil ya O yaptığından korkacak.

51

52 92.Leyl (Gece) Suresi (1-12) Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Kapandığı zaman geceye 2. Açıldığı zaman gündüze 3. Erkeği ve dişiyi üretene andolsun ki 4. Sizin yaptıklarınız birbirinden farklıdır 5. Artık kimse o verir sakınır 6. Ve tasdik ederse en güzeli 7. Biz de onu ulaştırırız en kolaya 8. Kim de cimrilik eder, kendini başka sanırsa 9. Ve en güzeli yalanlarsa 10. Biz de onu ulaştırırız en zora 11. Düştüğü zaman fayda vermez malı kendisine 12. Doğru yolu göstermek aittir bize

53 92.Leyl Suresi (13-21) 13. Şüphesiz dünya da bizim ahiret de 14. (Ey insanlar !) Ben sizi uyardım o ateşle alev alev yanan 15. O ateşe girer ancak kötü olan 16. O kadar kötü ki, yalanlayıp yüz çevirmiştir 17. En çok sakınan ise ondan en uzağa yerleştirilmiştir 18. O ki ALLAH için malını verir, temizlenir 19. Onun kimseye karşılığını vermesi gereken bir nimeti yoktur 20. Yalnızca verir Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak için 21. Ve ulaşır o hoşnutluğa.

54

55 93.Duha Suresi Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Andolsun ki kuşluk vaktine 2. Ve sessizleştiği zaman geceye 3. Rabbin seni bırakmadı da, sana darılmadı da 4. Gerçekte hayırlıdır ahiret senin için dünyadan çok daha 5. Rabbin sana verecek, sende hoşnut olacaksın yakında 6. Barındırmadı mı O seni yetim bulup 7. Yol göstermedi mi O sana yolunu şaşırmış bulup 8. Zengin etmedi mi seni O fakir bulup 9. O zaman sen de ezme yetimi 10. Azarlama dilenciyi 11. Anlat hep Rabbinin nimetini.

56

57 94.İnşirah Suresi Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla 1. Açıp genişletmedik mi biz senin göğsünü 2. Hafifletmedik mi senin yükünü 3. Büküyordu senin belini o yük 4. Yüceltmedik mi senin şanını,ününü 5. Mutlaka zorlukla beraber vardır bir kolaylık 6. Gerçekten zorlukla beraber mutlaka vardır bir kolaylık 7. Boş kaldın mi hemen koyul başka bir işe 8. Yönel yalnızca Rabbine.

58

59 95.Tin (İncir) Suresi Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. İncire,zeytine 2. Sina Dağına 3. Ve şu emin beldeye andolsun ki 4. Yarattık biz insanı en güzel şekilde 5. Sonrada geçirdik onu yerin dibine 6. Ancak iman edip iyi işler yapanlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır 7. Artık kıyamet günü hakkında kim yalanlayabilir seni 8. ALLAH hüküm verenlerin en yücesi değil mi.

60

61 96.Alak Suresi (1-11) Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Oku. Herşeyi yaratan Rabbinin adıyla 2. O ki yarattı insanı bir tek hücreden 3. Oku.Rabbine aittir en büyük kerem 4. O ki insana öğretti kalemi 5. O öğretti insana bilmediği şeyleri 6. Gerçekten,azar insanoğlu 7. Zanneder kendi kendine yeterli olduğunu 8. Geri dönüş kuşkusuz Rabbinedir 9. Gördün mü şu alıkoyanı 10. Namaz kılarken bir kulu 11. Ya o kul yoldaysa en doğru

62 96.Alak Suresi (12-19) 12. Emrediyorsa takvayı 13. Ne yaparsın o yalanlıyor ve inkar ediyorsa en doğru yolu 14. ALLAH'ın yaptığı herşeyi gördüğünü bilmiyor mu ? 15. Hayır, eğer vazgeçmezse yakalarız derhal perçeminden onu 16. O günahkar perçeminden 17. O da çağırsın bakalım meclisini 18. Biz de çağırırız zebanileri 19. Hayır, sen uyma ona, secde et ve yaklaş ALLAH'a. Alak Suresi Alak yada Aleka kelimesinin anlamı uzun zamandır tartışılagelen bir konudur. Benim fikrime göre Alak hücre demektir. Canlı varlıkların en temel ögesi hücredir... Alak Suresi Alak yada Aleka kelimesinin anlamı uzun zamandır tartışılagelen bir konudur. Benim fikrime göre Alak hücre demektir. Canlı varlıkların en temel ögesi hücredir...

63

64 97.Kadr Suresi Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Biz Kadir gecesinde indirdik KUR'AN 2. Biliyor musun Kadir gecesi ne kadar değerlidir? 3. Hayırlıdır o gece bin aydan 4. Rablerinin izniyle o gece iner her iş için melekler ve Ruh 5. O gece gün doğana kadar esenlik doludur. Not: 4.Ayet’te kastedilen Ruh’un Cebrail A.S. olduğu düşünülmektedir...

65

66 98.Beyyine Suresi (1-5) Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Dönecekleri yoktu yaptıklarından, gelene kadar o apaçık delil, ehli kitaptan inkarcılar ve müşrikler, 2. İşte o delil ALLAH'tan gönderilen bir elçidir,okuyan tertemiz sahifeler 3. Vardır o sahifelerde en doğru hükümler 4. Kendilerine kitap verilenler, kendilerine geldikten sonra o apaçık delil, yine ayrılığa düştüler 5. Emrolunmuştu halbuki onlara, dini yalnız ALLAH'a halis kılmaları, ALLAH'ın kulları olmaları,zekat verip namaz kılmaları, işte budur sağlam din

67 98.Beyyine Suresi (6-8) 6. Kitap ehlinden müşrikler ve inkarcılar içindedir ebedi kalacakları cehennem ateşinin,işte onlardır halkın en şerlileri 7. İman edip işleyenler ise iyi amelleri,onlardır halkın en hayırlıları 8. Altlarından ırmaklar akan, sonsuza dek kalacakları adn cennetleridir onların mükafatları,Hoşnut olmuştur ALLAH onlardan,onlarda hoşnut olmuşlardır ALLAH'tan. Bunlar o kişilere mahsustur Rablerinden korkan.

68

69 99.Zilzal (Sarsıntı) Suresi (1-6) Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Yeryüzü hiç görülmemiş biçimde sarsıldığı 2. Çıkardığı zaman toprağını dışarı 3. O zaman insan "buna ne oluyor" der 4. İşte o gün anlatır herşeyi yer 5. Rabbinin bildirmesiyle 6. O gün insanlar yaptıklarının karşılığını almaları için dağınık şekilde gelirler

70 99.Zilzal Suresi (7-8) 7. Kim yapmışsa hayır bir zerre,onu görür 8. Kim yapmışsa bir zerre şer,onu görür.

71

72 100.Adiyat Suresi (1-8) Başlıyor Rahman Ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Harıl harıl koşan atlara, 2. Nallarından ateş çıkaranlara 3. Sabah aniden saldıranlara 4. Tozu dumana katanlara 5. Sonra topluluğun ortasına dalanlara andolsun ki 6. Şüphesiz insan, pek nankördür Rabbine 7. Buna şahittir kendisi de 8. Ve o aşırı derecede düşkündür mal sevgisine de

73 100.Adiyat Suresi (9-11) 9. Düşünmez mi ki o kabirlerin içindekilerin açılacağını 10. Ve göğüslerdekilerin hesaplanacağını 11. Şüphesiz Rabbin bilmektedir onların yaptıklarının tamamını.

74

75 101.Kaaria Suresi (1-6) Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Kaaria. 2. Nedir Kaaria ? 3. Biliyor musun nedir Kaaria ? 4. İnsanların ateşe üşüşen pervaneler gibi olduğu 5. Dağların atılmış boyalı yünler gibi olduğu gündür Kaaria 6. O gün kimin tartısı ağır gelirse

76 101.Kaaria Suresi (7-11) 7. Olur o hoşnut olacağı bir yaşayış içinde 8. Kimin de tartısı hafif gelirse 9. Onun da olur yurdu Haviye 10. Biliyormusun nedir Haviye ? 11. Kızgın bir ateş. Nedendir bilmiyorum, beni en çok etkileyen Sure Kaaria Suresidir...

77

78 102.Tekasür Suresi Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Çoklukla övünme sizi öyle oyaladı ki, 2. Sonunda ziyaret ettiniz kabirleri 3. Hayır,bileceksiniz yakında 4. Mutlaka bileceksiniz yakında 5. Gerçek sizin düşündüğünüz gibi değil, biliyor olsaydınız kesin bilgiyi 6. Görürdünüz mutlaka cehennem ateşini 7. İleride göreceksiniz onu çıplak gözle 8. Size verilen nimetlerden hesaba çekileceksiniz elbette.

79

80 103.Asr (Zaman) Suresi Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Andolsun ki zamana 2. İnsan olmaktadır ziyanda 3. Ancak iman edip iyi işler yapanlar, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna.

81

82 104.Hümeze Suresi Başlıyor Rahman Ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Vay haline adet edinenlerin; arkadan çekiştirmeyi, alay etmeyi 2. Onlar ki (mal ve para) toplamış ve sayıp durmuşlardır Zannederler mallarının kendilerini kılacağını ebedi 3. Hayır,atılacaktır onlar Hutame'ye 4. Nedir Hutame ? 5. O, ALLAH'ın tutuşturulmuş ateşidir. 6. Çıkar o kalplerin de üstüne 7. Kapanıp kilitlenecektir o ateş onların üzerine 8. Bağlı olarak onlar uzatılmış direklere.

83

84 105.Fil Suresi Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Gördün mü Rabbin fil sahiplerine ne yaptı ? 2. Çıkarmadı mı boşa onların kötü planlarını ? 3. Gönderdi onların üstüne ebabil kuşlarını 4. Atıyordu onlar üzerlerine pişmiş tuğla gibi taşlar 5. Sonunda ezilmiş ekin gibi oldular.

85

86 106.Kureyş Şuresi Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Kureyş (kavmi) e kolaylaştırdığı, 2. Evet, yazın ve kışın seyahati kolaylaştırdığı için 3. Onlar da kulluk etsinler Rabbine bu Ev’in (KABE'nin) 4. Çünki O onları doyurdu açken ve kıldı onları her türlü korkudan emin.

87

88 107.Maun Suresi Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Gördün mü o yalanlayanı dini 2. İşte o itip kakar yetimi 3. Teşvik etmez yoksulu doyurmaya 4. Yazıklar olsun o namaz kılanlara 5. Namaz kılarken gösteriş yapanlara 6. Ve hayra mani olanlara.

89

90 108.Kevser Suresi Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. (Ey ALLAH'ın Resulu) Kuşkusuz biz sana Kevser (bol hayır,iyilik) verdik. 2. Şimdi sen de kulluk et Rabbine, kes kurban, 3. Her kimse sana kin besleyen, asıl odur sonu kesik olan.

91

92 109.Kafirun Suresi Başlıyor Rahman Ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Söyle: Ey kafirler 2. Ben tapmam sizin taptıklarınıza 3. Siz de tapmıyorsunuz benim taptığıma 4. Ben de tapmayacağım asla sizin taptıklarınıza 5. Siz de tapmıyorsunuz benim taptığıma 6. Sizin dininiz size, benim dinim de bana.

93

94 110.Nasr Suresi Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Geldiği zaman fetih ve ALLAH'ın yardımı 2. Gördüğün zaman insanların ALLAH'ın dinine bölük bölük girmekte olduklarını 3. Rabbini hamd ile tesbih et, O'ndan dile mağfiret; O'dur çünki çok kabul eden tevbeleri.

95

96 111.Tebbet Suresi Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Kurusun iki eli de Ebu Leheb'in, kurudu da 2. Vermedi ona malı ve kazandıkları bir fayda 3. Yanacak o alevli bir ateşte 4. Odun hamalı olarak karısı da 5. Boynunda hurma lifinden yapılmış bir ip olduğu halde.

97

98 112.İhlas Suresi Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Söyle: Birdir O ALLAH 2. Samed'dir O ALLAH 3. Doğmamış ve doğurmamıştır ki 4. Yoktur onun hiçbir dengi.

99

100 113.Felak Suresi Başlıyor Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Söyle: Sığınırım ben ağaran sabahın Rabbine, 2. Şerrinden, yarattığı şeylerin 3. Şerrinden, karanlığı çöküğü zaman gecenin 4. Ve şerrinden, düğümlere üfürüp büyücülük yapan üfürükçülerin 5. Ve kıskançlık yapan kişinin kıskançlığından, sığınırım ben sabahın Rabbine.

101

102 114.Nas Suresi Başlıyor Rahman Ve Rahim olan ALLAH'ın adıyla, 1. Söyle: Sığınırım ben insanların Rabbine 2. İnsanların sahibine 3. O sinsi vesvesecinin şerrinden 4. O, insanların göğüslerine kötü düşünceler fısıldayan 5. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan. AMİN.

103 Copyright-2005 Murathan Alınak Her Hakkı Mahfuzdur. İzinsiz Hiçbir Şekilde Kullanılamaz. Alıntı Yapılamaz. İzin İçin boss@murathanhat.com veya Murathan Alınak - P.K.143 Bahçelievler-Ankara 06500

104 Bu Çalışmada Power Point Slideshow (PPS) “Power Point Slayt Gösterisi” Lisanslı Sürümü Kullanılmıştır.

105

106 İYİ GÜNLER DİLERİZ! Çıkış İçin Tıklayın.

107


"Lütfen Tıklayın.... Önsöz Sevgili Okuyucular, KUR'AN Meali yapılabilecek en zor tercümelerden biridir. Çünki O'ndaki ahenk, düzen ve etkiyi yakalamak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları