Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mart 2016. SONRASIÖNCESİ Bir itiraftan alıntı: “...Sigara ile kendimi hiç bağdaştıramazdım bir zamanlar. Arkadaşlar içerken eşlik ederdim ve içime çekmezdim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mart 2016. SONRASIÖNCESİ Bir itiraftan alıntı: “...Sigara ile kendimi hiç bağdaştıramazdım bir zamanlar. Arkadaşlar içerken eşlik ederdim ve içime çekmezdim."— Sunum transkripti:

1 Mart 2016

2 SONRASIÖNCESİ Bir itiraftan alıntı: “...Sigara ile kendimi hiç bağdaştıramazdım bir zamanlar. Arkadaşlar içerken eşlik ederdim ve içime çekmezdim. Sonradan hayatta başlamam dediğim sigara ile bütünleşmiştim. Küçük yaşta başladığım sigara ile sahte dostluğumuz gitgide güçleniyordu... Ben hayatta sigaraya başlamazdım ya hani!! Evet başladım..."

3 TÜTÜNLETANIŞMA NEDENSE TÜM PİSLİKLER BATIDAN GELİYOR Sadece Amerika kıtasında yerliler tarafından üretilen ve tüketilen tütün, 1492’de Colomb’un Amerika’yı keşfiyle Avrupa’ya geçmiştir... Osmanlı İmparatorluğu’na ise 1612’de Hollanda ile yapılan ticaret anlaşmasıyla girmiştir. Tütün tarımı, Osmanlı’da ilk defa Balkanlar’da başlamış ve hızla yayılmıştır... Tütünün, küçük tarım arazilerinde bile ekilebiliyor olması, diğer tarım ürünlerine göre daha çok kazanç sağlaması, tarımı yapılabilen yerlerde tercih sebebi olmuştur. Kırsalda yakın tarihe kadar tütün “sarı lira” olarak bilinmiştir... Tütün, ihraç edilmekle birlikte daha çok Osmanlı iç piyasasında tüketilmiştir. Sanayisi gelişmemiş Osmanlı için tütün, 19. yüzyılda en önemli gelir kaynaklarından biri olmuştur... Tütünün, küçük tarım arazilerinde bile ekilebiliyor olması, diğer tarım ürünlerine göre daha çok kazanç sağlaması, tarımı yapılabilen yerlerde tercih sebebi olmuştur. Kırsalda yakın tarihe kadar tütün “sarı lira” olarak bilinmiştir... Tütün, ihraç edilmekle birlikte daha çok Osmanlı iç piyasasında tüketilmiştir. Sanayisi gelişmemiş Osmanlı için tütün, 19. yüzyılda en önemli gelir kaynaklarından biri olmuştur... "...1600 yılı başlarında “İngiliz keferesi”nin getirdiği, rutubetten ileri gelen bazı hastalıkları tedavi eder diye sattıkları, keyif ehli olanlardan bazılarının keyif vasıtası olarak buna alıştığı, sonraları keyif ehli olmayanların, hatta ilim ve devlet adamlarından ileri gelenlerin dahi tütüne müptela olduğu...” (Peçevi Tarihi)

4 SİGARANEDİR? BEDEL ÖDEYEREK TEMİN EDİLEN ZEHİR İnsan hep lehine olacak işler yapmaz. “Haz” alacağım diye bilerek, isteyerek, bedel ödeyerek yanlışlar da yapar; çünkü, onun zaaflarını değerlendiren “ins ve cin şeytan” düşmanları vardır... Haz alıyorum diyenler sonunda “tiryaki” (bağımlı) olurlar. Bu da bir tür köleliktir. SARMA (filtresiz) SİGARA Tütünün özel kağıda elle sarılarak silindirik hale getirilmiş hali. ÇAKMA (filtreli) SİGARA Tütünün silindirik kağıda basit alet kullanarak doldurulmuş hali. PAKET SİGARA Otomatik makinelerle (filtreli/ filtresiz) üretilmiş sigaranın paketli hali. Tütün kullanmadan maksat, tütünün yakılıp dumanının ciğerlere çekilmesidir. Bunun en kolay yolu ise, tütünü sigara şekline getirip ucunu yakmaktır.  Sigara için, “Zehirli bir bitki olan tütünün kurutulmuş yaprak parçalarının ince bir kağıt içine silindirik görünüm verecek şekilde sıkıştırılmış halidir” denilebilir.  Hedef tütün dumanının ciğerlere çekilmesi olunca, sigaradan başka yollar da vardır. Örnek: Puro, pipo, nargile... Tütün, hasat zamanı gelince alt yapraklarından başlayarak periyodik olarak toplanır, iplere dizilerek açık havada kurutulur ve genelde kıyılarak (sigara yapımında veya pipo için) tütün olarak, özelde yaprak yaprak sarılarak (puro olarak) kullanılır.

5 TÜKETİM BURADAN YAK Tütün, yapraklarında keyif verici maddeler içerdiği iddiasıyla yetiştirilen patlıcangiller familyasından otsu bir bitkidir. Bu anlatım masumca oldu. Ekleyelim: Dumanı içinde 4000 den fazla “toksin” madde olduğu bilinmektedir. (Bunların 55 tanesi kanserojendir.) Aynı itirafçıdan alıntı: “...Sigara gerçekten de keyif veren bir maddedir. İnsanlar, daralınca bir sigara yakarlar ve rahatladıklarını düşünürler. Ve rahatlamış olurlar kısmen. Artık, beyin hücrelerini öldürdüğü için mi yoksa nikotinin vazgeçilmez tutkusu mu bilemiyorum. Sonuçta ben de içtim ve çok keyifli kullandığım zamanları iyi hatırlıyorum...” Bu söylem ancak bağımlı birine ait olabilir. Doğada pek çok madde vardır ki; önceleri keyif verir, sonra da keder... BİR KEREDEN BİRŞEY OLMAZ DİYENLER ÇAMURA BATMIŞ (... ) GİBİ KURTULMAK İÇİN ÇABALARLAR Tütün bağımlılık yapar... Bağımlılık, kişinin bir şeye aşırı bağlanmasıdır. Kişi sigara olmadan yaşayamayacağını düşünüyorsa, sigara içmediği zaman aşırı mutsuz olacak demektir ki, böyleleri (tütüne) bağımlı / esir hale gelmiş demektir. TOKSİN Zehir içeren madde

6 Türkiye’de tütün üreticisi sayısı 2011 yılına kadar hızla azalmış, sonra da 2014’e kadar yavaş artış göstermiştir. Üretilen tütün miktarı ise, inişli çıkışlı seyir göstermiştir. 2011’den sonra üretici sayısı ile üretim paralel hale gelmiştir. Aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı gibi, Türkiye sattığı tütünden daha çoğunu ithal eder haldedir.SAYILAR,SAYILAR Ülkemiz, “sigara tiryakisi” büyük nüfusuyla yabancı sigara üreticileri için cazip bir pazar haline gelmiştir. Çok uluslu sigara tröstlerinin ülkemizde yeni sigara fabrikaları kurmaları bu cazibenin sonucudur. Talep tütün ithalatını da artırmaktadır... ● Türkiye’de, sigara içme oranı (yaklaşık) erkeklerde % 50, kadınlarda ise % 18’dir. ● Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde sigara tüketimi artarken, gelişmiş ülkelerde tüketim azalmaktadır. Örnek: Dünyada tüketim 1990’dan 1999’a % 4 oranında azalırken, Türkiye artış oranı ile Pakistan’dan sonra ikinci ülke olmuştur. Bizi Endonezya takip etmektedir. ● Havaya giden para: Örnek, 2009 yılında toplam 5.4 milyar paket sigara tüketilmiştir. Bunun parasal karşılığı 19.000.000.000 TL’dir. Bu parayla neler yapılmazdı ki?... ● Kentleşme oranı ve ülkedeki refah artışı sigara kullanımını teşvik etmektedir. İşsizlik ve sigara fiyatlarındaki artışlar sigara tüketimini azaltıcı etkiler yapmaktadır. KONUNUN ÖNEMİ İYİ KAVRANSIN DİYE SAYILARA DEVAM EDELİM...

7 YORUMSAYILARADEVAM ● Ülkemizde yerli sigara tüketimi azalmakta, yabancı sigara tüketimi artmaktadır. Böyle giderse tamamen yabancıların sigara üretim ve tüketim pazarı haline geleceğiz. ● Ülkemizde sigaraya harcanan her 1 liraya karşılık ek sağlık harcaması yükü 1,5 liradır. Örnek: Devlet 2009 yılında sigaradan elde ettiği 11 milyar TL vergiye karşılık 25 milyar TL’nin üzerinde sağlık harcaması yapmıştır. ● Araştırmalarda; ülkemizde sigaraya başlama yaşının 11'e kadar indiği, her yıl yüz binlerce çocuk ve gencin sigaraya başladığı, sigaraya başlamada en önemli etkenin özenti ve arkadaş olduğu, sigaranın bir nevi büyümenin göstergesi olarak algılandığı, sigaraya başlayanların % 90'ının 11-15 yaş grubunda olduğu ortaya çıkmıştır. TÜRKİYE‘NİN SON ON YILA KADAR Kİ YÖNETİCİLERİ, SİGARAYLA MÜCADELE ETMEDİLER... en az beş otobüs dolusu insan ● Tütün tüketimi Türkiye’de sağlık, işgücü vb. alanlarda milyarlarca dolar ekonomik kayba ve yüz binden fazla kişinin ölmesine neden olmaktadır. Bu trafik kazalarındaki can kaybının onlarca katıdır. Bir benzetme: Türkiye'de her gün en az beş otobüs dolusu insan sigara nedeniyle ölmektedir. ● Sigara tiryakilerinin % 60'ının çocuklarının yanında sigara içtikleri tespit edilmiştir. Bu “pasif içicilik” yeni neslin sağlıksız büyümesine sebep olmaktadır. Az gelişmiş ülke insanlarının alışkanlığı olan sigaranın bizim ülkemizde de aşırı derecede tüketildiğini rakamlardan anlıyoruz. Tüketim, yani tütünün yakılarak dumanının ciğerlere çekilmesi; birinin kendini bu yolla zehirlemesi, üstelik para ödeyerek bunu gerçekleştirmesi, hangi gerekçeyle izah edilebilir? Alışkanlık mı, zevk mi, bağımlılık mı?... Kendini Müslüman alarak tanımlayanların ülkelerinde sigaranın bu oranda çok tüketiliyor olması İslâm’ın hangi kaynaklarında meşru görülmektedir? Bunları sorgulamayan ve gereğini yapmayanlar zarardadır...

8 Sigaranın içindeki zehirli maddelerden bazıları: Polonyum, Radon, Metanol, Toluen, Kadmiyum, Bütan, DDT, Hidrojen Siyanür, Aseton, Naftalin, Arsenik, Amonyak, Karbonmonoksit, Nikotin, Katran ve 3.885 adet diğer toksit (zehirli) maddeler. Tütünün yol açtığı hastalıklardan bazıları: Diş ve dişeti hastalıkları, kulak-burun-boğaz rahatsızlıkları, beyin hücrelerinde tahribat, katarakt riski, solunum rahatsızlıkları, mide rahatsızlıkları, hamilelerde erken ve yetersiz doğum, cilt hastalıkları, sırt ve bel sorunları, kadınlarda rahim kanseri... Saymakla bitmez. Tütünün zararının dokunmadığı organ yok gibidir. ÖRNEK: Sigara içenlerde içmeyenlere oranla mesane kanseri, prostat kanseri, bacak damarı hastalığı, ülser, pankreas kanseri 2 kat, kalp hastalığı riski 3 kat, yemek borusu kanseri riski 8-10 kat, erkeklerde iktidarsızlık riski 10 kat, ani ölüm riski 10 kat, gırtlak kanseri riski 16 kat, felç olma riski 2-22 kat,... daha fazladır. Sigaranın içindeki zehirli maddelerden bazıları: Polonyum, Radon, Metanol, Toluen, Kadmiyum, Bütan, DDT, Hidrojen Siyanür, Aseton, Naftalin, Arsenik, Amonyak, Karbonmonoksit, Nikotin, Katran ve 3.885 adet diğer toksit (zehirli) maddeler. Tütünün yol açtığı hastalıklardan bazıları: Diş ve dişeti hastalıkları, kulak-burun-boğaz rahatsızlıkları, beyin hücrelerinde tahribat, katarakt riski, solunum rahatsızlıkları, mide rahatsızlıkları, hamilelerde erken ve yetersiz doğum, cilt hastalıkları, sırt ve bel sorunları, kadınlarda rahim kanseri... Saymakla bitmez. Tütünün zararının dokunmadığı organ yok gibidir. ÖRNEK: Sigara içenlerde içmeyenlere oranla mesane kanseri, prostat kanseri, bacak damarı hastalığı, ülser, pankreas kanseri 2 kat, kalp hastalığı riski 3 kat, yemek borusu kanseri riski 8-10 kat, erkeklerde iktidarsızlık riski 10 kat, ani ölüm riski 10 kat, gırtlak kanseri riski 16 kat, felç olma riski 2-22 kat,... daha fazladır. SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN SİGARAYAHAYIR... KİM KİMİ YAKIYOR? İnsan “Bir sigara yakayım” der... Yakılan sigara mıdır, yoksa kendisi midir?.. Sigara yakmak kendini yakmak değil de nedir? Tütünün içindeki zehirler saymakla bitmez. Ya doğurduğu hastalıklar? Daha da önemlisi gençlere kötü örnek olmakla milletin geleceğini yakmak değil midir? Milletlerin geleceği eğitilmiş genç nüfus sayısına bağlı olmakla birlikte, bunların biyolojik olarak sağlıklı olmalarına da bağlıdır. Çocuk sayısı az, gençlerinin çoğunluğu “bağımlı” olan bireylerden oluşan toplumların geleceği var mıdır? Kanser Kalp krizi Pasif içicilik Kötü örneklik Köpek bile yemez Cinsel sorunlar Artan stres Bağışıklık azalması Kangren

9 İsrafa İsrafa Örnek Örnek Sigarayı bırakan biri toplamda 150.000 TL. sigaraya harcama yaptığını hesaplamış. Demek ki; Anadolu’da orta büyüklükte “bir evi” dumanlamış... EKONOMİKKESİTLER diyenler... diyenler... “BİR AĞAÇ BİLE DİKECEK PARAM YOK” PARAM YOK” Bugün bir ağaç fidanı bir paket sigara parasıdır. Günde 2 adet (paket değil, adet) sigara daha az içerseniz, sağlığınıza katkı yanında, ayda 3 paket tasarruf etmiş olursunuz. Bunun karşılığı ayda 3 ağaç, yılda 36 ağaç eder. “Önce bir koruluk, zamanla bir ormanınız” olur... Faydalananlardan doğan sevaba değmez mi?.. Bir de bıraksanız. KENDİNİ ZEHİRLEMEK İÇİN PARA ÖDEYEN TEK CANLI Sigaranın zararları bugün daha iyi biliniyor olmasına rağmen, (maalesef) yoksullar ve az eğitimliler içici olmaya (kendi elleriyle sömürülmeye) devam etmekteler... Kaçak sigara kullananlar ise; (ilâveten) PKK’ya finans desteğinde bulunduklarını bilmeliler... Sigara tiryakisi olup da ● Sigara üreticileri, reklamlarla ve filmlerde artistlerin sigara içmelerini sağlamak suretiyle insanların genç yaşta sigaraya başlamalarının önünü açtılar. (Örnek: S. Stallone’ye beş filmde sigara içmesi karşılığında beş yüz bin dolar ödenmiştir.) ● Yerli filmlerde ise; oyuncuyu çekici, seksi, güçlü, erkeksi, gösteriyor diye sigara içimi ön plana çıkarılmıştır... Yakın tarihe kadar kimse bunlara “Kötü örnek oluyorsunuz” dememiştir... 1 6, 7, 8,.. Daha neler neler. 2 3 4 5

10 MÜSLÜMANSINIRLARIOLANİNSANDIR Bir Müslüman, bedeni de dahil “Benim” dediği hiçbir şeyin gerçek sahibi değildir; o sadece kullanım hakkına sahiptir. “Öyle değil” diyen varsa ölümüne mani olsun... Buradan hareketle Müslüman, kendine verilenleri nerede / nasıl kullandığından sorumludur... DOĞAYAKARŞISORUMLULUK KENDİNEKARŞISORUMLULUK MİLLETE / ÜMMETE KARŞISORUMLULUK YARATICIYAKARŞISORUMLULUK ● Bir Müslüman içinde yaşadığı doğal çevreye karşı (şimdiki ve gelecekteki kullanıcıları adına) sorumludur. Onu tahrip edemez, onu kirletemez. Cami önlerinin bile izmarit /çöp dolu olduğu bir ülkede yaşamanın utancını taşıyor muyuz? Boş mu verelim?.. ● Bir Müslüman, dininin esaslarına göre yaşar. Dini, bedeninin kendisine emanet verildiğini, ondan sorumlu olduğunu söyler... Müslüman “bilerek / isteyerek kendini zehirleyemez”, kendine işkence sayılacak davranışlarda bulunamaz, intihar edemez... ● Toplum içindeki insan (Müslüman) diğer insanlara karşı dininin öngördüğü sorumlulukları taşımak zorundadır. Bunların başında “kul hakları” gelir... Evde, toplum içinde sigara içerek insanları “pasif içici” yapmak âlâsından kul hakkıdır... Fakire bir ekmek parası vermeyip on ekmek parasını havaya üflemek, “Sana ne para benim değil mi?” ile geçiştirilebilir mi? ● İnsanı önemli kılan beyin ve beden yapısıdır. Yaratıcı Yüce Allah (cc) bu yapıyı “sorumluluk taşısın, kendine gönüllü kulluk yapsın, Cennette ebedi yaşasın” diye yaratmıştır. Sorumluluk taşımamayı (yasakları çiğnemeyi) isteyenler için de Cehennemi. ● Bir Müslüman içinde yaşadığı doğal çevreye karşı (şimdiki ve gelecekteki kullanıcıları adına) sorumludur. Onu tahrip edemez, onu kirletemez. Cami önlerinin bile izmarit /çöp dolu olduğu bir ülkede yaşamanın utancını taşıyor muyuz? Boş mu verelim?.. ● Bir Müslüman, dininin esaslarına göre yaşar. Dini, bedeninin kendisine emanet verildiğini, ondan sorumlu olduğunu söyler... Müslüman “bilerek / isteyerek kendini zehirleyemez”, kendine işkence sayılacak davranışlarda bulunamaz, intihar edemez... ● Toplum içindeki insan (Müslüman) diğer insanlara karşı dininin öngördüğü sorumlulukları taşımak zorundadır. Bunların başında “kul hakları” gelir... Evde, toplum içinde sigara içerek insanları “pasif içici” yapmak âlâsından kul hakkıdır... Fakire bir ekmek parası vermeyip on ekmek parasını havaya üflemek, “Sana ne para benim değil mi?” ile geçiştirilebilir mi? ● İnsanı önemli kılan beyin ve beden yapısıdır. Yaratıcı Yüce Allah (cc) bu yapıyı “sorumluluk taşısın, kendine gönüllü kulluk yapsın, Cennette ebedi yaşasın” diye yaratmıştır. Sorumluluk taşımamayı (yasakları çiğnemeyi) isteyenler için de Cehennemi. Sigara içmeye; bazıları “mekruh”, bazıları “harama yakın mekruh”, bazıları “haram” der. SEN SİGARA İÇME. Yoksa günahını sen çekersin. PASİF İÇİCİ Kendisi içmediği halde sigara içilen ortamda bulunan kişilere pasif içici denir. Pasif içiciler de sigaranın sebep olduğu hastalıklar yüzünden ölmekte...

11 BANA ACIYIN GELECEKTE BİR GÜN GELECEK, HAZIRLANMAK GEREKİR Geleceğin dünyasında Türkiye’nin özel bir yerinin olabilmesi için “ön şart olarak” her bir ferdin “sağlıklı” olması gerekiyor. Bu sebeple de sigaraya “birlikte hayır” demeliyiz. NİÇİNERTELİYORSUN?Araştırmalar gösteriyor ki; sigarayı bırakanlar “Niçin daha önce bırakmadım” diyerek kendilerine kızıyorlarmış. NİÇİNERTELİYORSUN?Araştırmalar gösteriyor ki; sigarayı bırakanlar “Niçin daha önce bırakmadım” diyerek kendilerine kızıyorlarmış. ALIŞKANLIKLAR KÜÇÜK YAŞTA KAZANILIR; İYİSİ DE, KÖTÜSÜ DE... ALIŞKANLIKLAR KÜÇÜK YAŞTA KAZANILIR; İYİSİ DE, KÖTÜSÜ DE... KÖTÜ ALIŞKANLIĞI KAZANMAK KOLAYDIR, BOŞLAMAK İSE... Günde bir paketten (ortalama 8 TL’den) yılda 365 paket sigara içmenin parasal karşılığı yaklaşık 3.000 TL.dır. Bu “orta gelirli bir memurun” bir aylık maaşıdır; asgari ücretle çalışan işçinin ise en az iki aylık maaşı... SİGARA İÇMEYEREK GELİRİNİZİ ARTIRMAYA VAR MISINIZ? Günde bir paketten (ortalama 8 TL’den) yılda 365 paket sigara içmenin parasal karşılığı yaklaşık 3.000 TL.dır. Bu “orta gelirli bir memurun” bir aylık maaşıdır; asgari ücretle çalışan işçinin ise en az iki aylık maaşı... SİGARA İÇMEYEREK GELİRİNİZİ ARTIRMAYA VAR MISINIZ? YABANCILARA MİLLİ SERVETİ AKTARMAK “VEBAL”İNDEN KURTULMAYA VAR MISINIZ? Tütün ürünlerinin (dolayısıyla sigaranın) toplum içinde içilmesinin devletçe yasaklanması, tüketimi azaltması yanında “kötü örnekliliği” de azaltacağından faydalı olacaktır. Umarım alkollü içecekler için de böyle bir yasak getirilir de nesli korur, geleceğimizi kurtarırız... Sigaranın kadınlar arasında hızla yayılıyor olması, çocuklarla daha çok birlikte olmaları sebebiyle (örneklilik / pasif içicilik açısından) bir felakettir. AL SANA BİR MAAŞ İKRAMİYE

12 ŞİMDİ TAM ZAMANI... HAYDİ BİSMİLLAH Uzunca bir zaman sigara içmiş ve bırakmış biri olarak: Sigarayla işlediğim günahlar için af diliyor, rahatsız ettiğim/ zarar verdiğim kişilerden “özür diliyorum”. Uzunca bir zaman sigara içmiş ve bırakmış biri olarak: Sigarayla işlediğim günahlar için af diliyor, rahatsız ettiğim/ zarar verdiğim kişilerden “özür diliyorum”. Düşmanımız şeytanın günah işlememizi istemesine karşı “Hayır ben sana uymayacağım; kendimi zehirlemeyeceğim, camiye kokarca gibi gitmeyeceğim, evde çocuklarımı pasif içici yapmayacağım, paramı israf etmeyeceğim, kısacası başka kapıya diyorum... Sigara içmenin “dini, sosyal, statü, sağlık ve ekonomik” açılardan ne kadar zararlı olduğu biline biline içilmeye devam edilmesinin veya bırakmayı geleceğe ertelemenin hiçbir makul gerekçesi yoktur. Sigarayı bırakmanın “Şimdi tam zamanı, haydi Bismillah...” Sigara içmenin “dini, sosyal, statü, sağlık ve ekonomik” açılardan ne kadar zararlı olduğu biline biline içilmeye devam edilmesinin veya bırakmayı geleceğe ertelemenin hiçbir makul gerekçesi yoktur. Sigarayı bırakmanın “Şimdi tam zamanı, haydi Bismillah...” “...Kendi kendinizi tehlikeye atmayın…” (Kur'ân 2/195) Kişinin sigara içiyor olması kendini bilerek zehirliyor / tehlikeye atıyor demektir. Bu da dine aykırı bir davranış biçimidir ve cezai karşılığı olacaktır. “...Yiyin, için, fakat israf etmeyin...” (Kur'ân 7/31) Zengin olmak yapılan harcamanın israf olmadığı anlamına gelmez. Kaldı ki; içenlerin çoğu sigara için temel harcamalardan kısıntı yapmaktadır. BİTİRİRKEN SİGARA DUMANI İLE ZEHİRLEDİĞİM, KOKUSU İLE RAHATSIZ ETTİĞİM VE ÇÖPÜYLE ÇEVREYİ KİRLETİP HAKLARINI YEMİŞ OLDUĞUM ONCA İNSANI BULUP HELÂLLEŞMEM İMKÂNSIZ... SİZLER AKILLI OLUN BU DURUMA DÜŞMEYİN. ZARARIN NERESİNDEN DÖNÜLÜRSE KÂRDIR. SİGARA DUMANI İLE ZEHİRLEDİĞİM, KOKUSU İLE RAHATSIZ ETTİĞİM VE ÇÖPÜYLE ÇEVREYİ KİRLETİP HAKLARINI YEMİŞ OLDUĞUM ONCA İNSANI BULUP HELÂLLEŞMEM İMKÂNSIZ... SİZLER AKILLI OLUN BU DURUMA DÜŞMEYİN. ZARARIN NERESİNDEN DÖNÜLÜRSE KÂRDIR. GÜNAH KUL HAKKI İSRAF VS VSHASTALIK

13 Faydalandıklarıma teşekkürlerimle... Mart 2016


"Mart 2016. SONRASIÖNCESİ Bir itiraftan alıntı: “...Sigara ile kendimi hiç bağdaştıramazdım bir zamanlar. Arkadaşlar içerken eşlik ederdim ve içime çekmezdim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları