Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAREKS VE TSE UYGULAMALARINDA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ YÖNÜNDEN BAKIŞ AÇISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAREKS VE TSE UYGULAMALARINDA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ YÖNÜNDEN BAKIŞ AÇISI"— Sunum transkripti:

1 TAREKS VE TSE UYGULAMALARINDA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ YÖNÜNDEN BAKIŞ AÇISI
Mümin GÜNLER İGMD Genel Sekreter 28 Nisan 2014

2 İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/1) Bu Tebliğin amacı, ek-1’de standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Tebliğ Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünleri kapsar.

3 İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/1) Hangi Ürünler Muafiyetler ve istisnalara girer ? / Madde 6 Hangi eşya ve firmaların muafiyet ve istisnalar kapsamında olduğunun katılımcılara detaylıca anlatılmasının faydalı olduğu düşünülmektedir. Hangi Ürünler Kapsam Dışına girer ? / Madde 7 Kapsam dışında olduğu düşünülerek Gümrük İdaresine beyan edilen eşyanın kapsamda olması durumunda uygulanan müeyyideler hakkında daha açıklayıcı bilgi talep etmekteyiz

4 İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/1) ’’Risk Analizi’’ denince ne anlıyoruz ? / Madde 8 Fiili denetime yönlendirilen ürünler nelerdir ? Fiili denetim nasıl yapılır ? / Madde 9 Kullanıcıya Yapılan Bildirimler nasıl yapılır ? / Madde 10 TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı sırasından dikkat edilmesi gereken hususlar / Madde 11

5 İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/1) Bu tebliğde İthalatçının sorumluluğu nelerdir. / Madde 12 Ürünün ithaline izin verilmesinden sonra ürünün mevzuata uygun veya güvenli olduğu anlamına gelmez İthal edilen ürüne verilen referans numarası o ürünün ithalat işlemi dışında başka bir amaçla veya ürünün güvenli ve mevzuata uygun olduğu ispatı olarak kullanılamaz Yaptırımlar / Madde 13 Bu tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hangi tür yaptırımlar ile karşı karşıya kalacağının katılımcılara belirtilmesinde fayda olduğunu düşünmekteyiz.

6 “CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9) Bu Tebliğ ile Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulacak ürünlerden tebliğ eki Ek-1’deki tabloda belirtilen Yönetmelikler kapsamında değerlendirilen ürünlerin tâbi bulundukları Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

7 “CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/9) TAREKS ve firma tanımlaması Nasıl ve Neye Göre yapılır ? / Madde 4 İthalatçının başvurusu nasıl yapar ? / Madde 5 Muafiyetler ve istisnalar nelerdir ? / Madde 6 Kapsam dışı olan ürünler hangileridir ? Başvuru nasıl yapılır ? / Madde 7 ’’Risk Analizi’’ denince ne anlıyoruz ? / Madde 8 Fiili denetime yönlendirilen ürünler nelerdir ? Fiili denetim nasıl yapılır ? / Madde 9 Kullanıcıya Yapılan Bildirimler nasıl yapılır ? / Madde 10 TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı sırasından dikkat edilmesi gereken hususlar / Madde 11 İthalatçının sorumluluğu / Madde 12 Yaptırımlar /Madde 13

8 TAREKS VE TSE UYGULAMALARINDA ÜYELERİMİZDEN GELEN SORUNLAR
TAREKS’de ithalat  tescil öncesi başvurularında “enter” yada “backspace” tuşuna basıldığında girilen dataların silinip tekrar başa dönmesi önlenebilir mi? TAREKS üzerinde ithalatlar için parti teşkil etmez sonucunun verilmesinde, tarife bazında miktar sınırlarına nereden ulaşabiliriz?

9 TAREKS VE TSE UYGULAMALARINDA ÜYELERİMİZDEN GELEN SORUNLAR
A.TR belgeli olduğu kullanıcı tarafından TAREKS'te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur. Avrupa Birliği ülkeleri menşeli olup da, EUR1, EURMED, fatura beyanı ile gelen eşyalar için muafiyet durumu söz konusu olabilir mi? TSE fiziki muayene ve sonuçlanma sürelerinin kısaltılması için neler yapılabilir?

10 TAREKS VE TSE UYGULAMALARINDA ÜYELERİMİZDEN GELEN SORUNLAR
2014/1, 2014/9, 2014/18 sayılı “Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğ’ uygulaması ile ilgili süreçler çok uzun sürmekte buda firmaların mağduriyetine neden olmaktadır. TAREKS sisteminin içindeki DTS ve TSE kurumlarının arasındaki başvuru sırasında farklı fiyatlandırmalar ve uygulamalar yapılmaktadır.(TAREKS için 100 TL yatırılıyor ve makbuzunu TAREKS sistemine yüklenmesine rağmen,printer vb. eşyalar için  TAREKS başvurusu  yapıldığında TSE bizden yatırdığımız 100 tl nin dışında,ayrıca analiz bedeli olarak 915TL istemekte ve yatırılan makbuzun kesinlikle TSE’nin kendi  sitesine yüklenmesini istemektedir.)

11 TAREKS VE TSE UYGULAMALARINDA ÜYELERİMİZDEN GELEN SORUNLAR
Ekonomi Bakanlığı tarafından  2014 yılı için yayımlanan Ürün Güvenliği Denetimi Tebliğleri (2014/1, 2014/8, 2014/9, 2014/10, 2014/11, 2014/14, 2014/15, 2014/16) kapsamındaki şahsi eşya ve numunelerin doğrudan oluşturulan TAREKS referans numarası ile  ithalat yapılması  uygulamasına son verilmiştir. Bu uygulamanın ortadan kaldırılması ile şahsi eşya, bedelsiz eşya ve numune kapsamına giren eşyaların miktar adet ve kıymetinin net bir şekilde tanımlanmadığı için kavram kargaşası yaşanmaktadır. Fiili denetimde fiziki muayene veya laboratuvar testlerine tabi tutulacak eşyalar için alınacak numunelerin yarım güne indirilmesi için bir düzenleme yapılabilir mi ?

12 TEŞEKKÜRLER


"TAREKS VE TSE UYGULAMALARINDA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ YÖNÜNDEN BAKIŞ AÇISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları