Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HIŞILTILI ÇOCUĞA YAKLAŞIM (WHEEZY CHILD)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HIŞILTILI ÇOCUĞA YAKLAŞIM (WHEEZY CHILD)"— Sunum transkripti:

1 HIŞILTILI ÇOCUĞA YAKLAŞIM (WHEEZY CHILD)
Dr. Tülay İNCE

2 Tanım Hışıltı (wheezing), genellikle alt solunum yollarını nadiren üst solunum yollarını daraltan hastalıklar ile ortaya çıkan ve sıklıkla ekspiryumda duyulan, uzamış, ıslık tarzında müzikal bir sesdir. Hava yolu daralmasını hava çıkışı yönünde engellemeyi gösteren non spesifik bir bulgudur. Özellikle erken çocukluk çağında olmak üzere sık görülen bir başvuru yakınmasıdır

3 Sıklıkla süt çocukluğu döneminde rastlanmasına rağmen her yaşta görülebilir.
TCRS grubunun (Tucson Children’s Respiratory Study) 1246 çocukta yaptığı prospektif araştırmada 1. yaşta %32.2 2. yaşta %17.3 3. yaşta %12 oranında hışıltının görüldüğünü bildirmiştir J Allergy Clin Immunol. 2003

4 Hışıltılı çocuklar Hışıltısı bir aydan daha uzun süren
ve / veya üç veya daha fazla yineleyen çocuklar (Wheezy infant)

5 Süt çocukları ve küçük çocukların anatomik ve fizyolojik özellikleri nedeniyle bu yaş grubunda solunum yollarında tıkanıklık kolay gelişir Havayollarının tıkanıklığına eğilim yaratan özellikler Periferik havayolu direnci Ventilasyon az Elastikiyet basıncı az Hava yolları kolay kollabe olur Göğüs kafesi stabil değil Diyafragma çabuk yorulur İmmun sistem tam olgunlaşmamıştır

6 Hışıltının fenotipleri
Hışıltının görüldüğü yaş, çocukta atopinin olup olmaması, solunum fonksiyonlarında değişim ve risk faktörlerine göre hışıltının 3 fenotipi belirlenmiştir. Geçici erken hışıltı Atopik olmayan hışıltı Atopik hışıltı

7 Geçici erken hışıltı Süt çocukluğunda başlar ve 3 yaşına kadar kaybolur Genellikle ailede atopik duyarlanma ve astım öyküsü yoktur 1 yaşındaki hışıltıların % 80’i 2 yaşındaki hışıltıların % 60’ı 3 yaşındaki hışıltıların % 40’ından sorumludur Doğumda bu çocukların solunum fonksiyonlarının (V max FRC) diğer hışıltı fenotipli çocuklara göre düşük olduğu ve bu düşüklüğün daha sonra düzeldiği bulunmuştur Prematurelik, düşük doğum ağırlığı, hamilelikte ve postnatal dönemde sigara içimi risk faktörleri olarak sayılabilir Patogenezde bu çocukların akciğer gelişimlerinin diğer çocuklara göre geç kalmasının rol oynadığı düşünülmektedir

8 Atopik olmayan hışıltı
Bu gruptaki çocuklar da geçici erken hışıltısı olanların aksine hışıltıları devam eder 6 yaşından sonra da hışıltı devam eder Atopik olmayan çocuklardır Persistan hışıltıların %40’ ını oluşturur Büyük kısmında 6 yaşına gelinceye kadar viral enfeksiyon bulguları ile seyreden hava yolu obstruksiyon semptomları çıkma öyküsü vardır Genellikle etken RSV dir

9 Atopik olmayan hışıltı
Araştırmalar hayatın ilk yıllarında geçirilen RSV enfeksiyonunun 10 yaşına kadar hışıltı riskini arttırdığını göstermektedir Bu durum 13 yaşından sonra önemini yitirmektedir Hayatın ilk 3 yılında RSV enfeksiyonu deri testi pozitifliği ve IgE yükselmesi olasılığını arttırmamaktadır, yani alerjik duyarlanma ile RSV enfeksiyonu arasında bir ilişki bulunamamıştır

10 Atopik hışıltı (astım)
Tucson araştırmasının değerlendirilmesinde persistan astım gelişen çocukların %25’ i ilk 6 ay, %80’inde ise ilk 6 yaşta en az bir kez hışıltı epizotunun geçirildiği saptanmıştır Hayatın erken döneminde başlayan astım sıklıkla genetik ve atopik predispozisyonla birliktedir Atopik hışıltısı olan hastalarda ailede astım öyküsü hastada alerjik rinit atopik dermatit gibi alerjik hastalıklar yüksek IgE eozinofili bronş hiperaktivitesi vardır

11 Atopik hışıltı (astım)
Erken atopik hışıltı: Atopik hışıltısı 3 yaşın altında başlamışsa ve 6 yaşından sonra devam ediyorsa Geç atopik hışıltı: Atopik hışıltı 3 yaşından sonra başlamış ve 6 yaşından sonra hala devam ediyorsa

12 Etyoloji Hışıltının en sık görüldüğü durum çocukluk çağında sıklıkla viral olmak üzere alt solunum yolu enfeksiyonlarıdır Bunlar arasında bronşiolit en başta gelir Konjenital yada akiz küçük hava yolu obstrüksiyonu oluşturan her türlü neden hışıltıya neden olabilir

13 ANİ GELİŞEN HIŞILTI TEKRARLAYAN VE İNATÇI HIŞILTI ATAKLARI ;
Akut bronşiolit Pnömoni Boğmaca Yabancı cisim aspirasyonu Allerjik Reaksiyon Toksik gaz inhalasyonu Parazit migrasyonu (GİS ‘den akciğere) Hızlı büyüyen mediastinal kitle ve lenf düğümleri Viral miyokarditler Asidoz, Anemi TEKRARLAYAN VE İNATÇI HIŞILTI ATAKLARI ; Bronşial astım Bronşiolitis obliterans (Şiddetli pnömoni sonrasında) Aspirasyon pnömonileri (nörolojik hastalarda) Bronkopulmoner Displazi Diyafragmatik herniler Tanı konulmamış yabancı cisim aspirasyonları Kistik Fibrozis GÖR Konjenital kalp hastalıkları Laringotrakeomalazi, Retrofaringeal sellülit. Akciğer tbc (büyümüş lenf nodu) Vokal kord disfonksiyonu

14 Hışıltılı süt çocukları ve okul öncesi çocukları başlıca iki grup içinde toplanabilir
Tipik hışıltılı çocuklarda Semptomlar genellikle ilk bir iki yıl içinde başlar ve daha ileri yaşlarda devam edebilir Bazıları atopik yapıdadır Bir kısmı ise non-atopik olup viral enfeksiyonlar ile tetiklenmektedir Atipik yapılı çocuklarda Semptomlar herhangi bir yaşta başlayabilir Hastalık ne atopi ne de virüs uyarılarına bağlıdır KF, primer siliyer diskinezi, doğumsal akciğer veya kalp hastalıkları gibi bazı hastalıkların saptandığı gruptur

15 Akut Bronşiyolit RSV vakaların % 50 sinden sorumludur
Parainfluenza, adenovirus, mikoplazma,influenza, chlamydia tracomatis veya chlamydia pneumonia Enfeksiyona bağlı gelişen hışıltı ataklarının % 80’ den fazlası RSV, adenovirus, ve parainfluenzaya bağlı gelişir. Human metapneumovirus primer respiratuar infeksiyondan veya RSV ile birlikte ko-infeksiyondan sorumlu önemli bir mikroorganizmadır Bronşiyolitte gösterilmiş bir bakteriyel etken yok, ancak bakteriyel pnömoni klinik olarak bazen bronşiyolit ile karışabilir, nadiren bronşiyoliti bakteriyel süperinfeksiyon takip eder

16 Akut Bronşiyolit Amerikada yılda < 1 yaş çocuk RSV enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatmaktadır, bunların ’ ü kaybedilmektedir Bu artışın nedeni kreşe giden çocuk sayısının artması hastaneye yatış kriterlerinin değişmesi premature bebeklerin yaşatılması ciddi RSV enfeksiyonu ile ilişkili diğer nedenler olabilir Bronşiyolit erkeklerde, kalabalık ortamlarda yaşayanlarda ve anne sütü almamış çocuklarda daha sık görülüyor Ailenin yaşlı bireyleri genelikle enfeksiyon kaynağıdır ve onlarda minör respiratuar bulgular görülür( bronşiyal ödemi daha iyi tolere ederler)

17 Akut Bronşiyolit Konağın anotomik ve immünolojik özellikleri kliniğin ciddiyetinde önemli rol oynar Hava yollarının küçük oluşu ve akciğer fonksiyonlarının azalması kliniğin daha ciddi olmasına neden olur RSV kompleks immün cevabı uyarır Eozinofiller degranüle olur ve solunum yolu epiteline karşı sitotoksik olan eozinofilik katyonik protein (ECP) salgılanır IgE antikorunun salgılanması da wheezing ile ilişkilidir

18 Akut Bronşiyolit Solunum yolu inflamasyonundan sorumlu diğer mediyatörler; IL-8 Makrofaj inflamatuar protein(MIP) 1 alfa RANTES (regulated on activation, normal T cell expressed and secreted) RSV ile infekte infantlarda solunum yollarında lökotrienler kadar IFN gama seviyesi de artar

19 Akut Bronşiyolit Akut bronşiyolit ödem ve epitel nekrozu sonucu biriken mukus ve hücre artıkları sonucu gelişen bronşiyal obstrüksiyonu ile karakterizedir Bronşiyol duvarlarının kalınlaşması hava akımını etkiler Hava yolu direnci ile bronş yarıçapı ters orantılıdır Hava yolunun küçülmesi hem inhalasyonu hemde ekshalasyonu etkiler, ancak ekshalasyon esnasında bronş çapı daha küçüktür buda hava hapsi ve havalanma artışına neden olur

20 Bronşiyolit

21 Akut Bronşiyolit Tam obstrüksiyon gelişirse distal kısımda hapsolmuş havanın resorpsiyonu sonucu atelektazi gelişir Hipoksemi ve hiperkarbi gelişebilir

22 Alerji ve Astım Hışıltının önemli nedenlerindendir
Astım solunum yolu inflamasyonu, bronşiyal hiperaktivite, reversible obstruksiyon ile karakterizedir Geçici erken hışıltı %19.9 Persistant hışıltı %13.7 Geç başlangıçlı hışıltı % 15 3 yaşından önce hışıltı atağı olan tüm bebeklerin hemen hemen hepsinde 6 yaşından sonra hışıltı kaybolur

23 İlk 3 yaşta hışıltı VAR 3–6 yaşta hışıltı YOK ERKEN GEÇİCİ HIŞILTI PERSİSTAN HIŞILTI GEÇ BAŞLAYAN HIŞILTI

24 Tucson Çocukları Solunum Çalışması
GEÇİCİ: wheezing <3 yaş Geçici %20 wheezeing yok: 6 yaş PERSİSTAN: wheezing <3 yaş Hiç Wheezing yok %51 wheezing var: 6 yaş Persistan %14 GEÇ: wheezing yok<3 yaş Geç %15 wheeze var: 6 yaş Hiç wheezing yok 6 yaşta Toplam n=826) Martinez FD et al. N Engl J Med 1995;332:133-8

25 Alerji ve Astım Persistan wheezing için risk faktörleri Maternal astım
Maternal sigara içimi Persistant rinit Ekzema < 1yaş

26 ASTIM RİSKİ İÇİN KLİNİK İNDEKS
MAJÖR KRİTERLER 1.Anne babada astım 2.Çocukta doktor tanılı egzema MİNÖR KRİTERLER 1. Çocukta doktor tanılı allerjik rinit 2. Soğuk algınlığı dışı wheezing 3. Eozinofili ≥%4 Gevşek indeks: Erken wheezing + 1 Majör VEYA iki minör Katı indeks: Erken sık wheezing (≥ 3) + 1 Majör VEYA iki minör Castro Rodriguez JA et al. AJRCCM 2000;162:

27 ASTIM RİSKİ İÇİN KLİNİK İNDEKS
Katı indekse göre Astımın okul çağında devam etme riski diğer çocuklara göre kat daha fazla olduğu 6-13 yaş arasında bu grupta olan çocukların %76’ sında vizingin devam ettiği 6-13 yaş arasında bu grupta olmayanların %95’ indeyse vizingin devam etmediği görülmüştür

28 Ne zaman astım düşünelim?
Tekrarlayıcı olunca Diğer vizing sebepleri ekarte edildikten sonra Risk faktörleri varsa Semptomlar çeşitli tetikleyicilerle ortaya çıkıyor ise (viral infeksiyonlar, allerjenler, egzersiz, sigara dumanı) Anti-astım tedaviye iyi yanıt alınırsa

29 Konjenital malformasyonlar
Erken süt çocukluğu döneminde hışıltıya neden olurlar Eksternal vasküler kompresyon Kardiyovasküler nedenler Aort koartasayonu

30 Yabancı cisim aspirasyonu
Akut veya kronik hışıltı Daha önce sağlıklı olan bir çocukta aniden ortaya çıkan devamlı semptomlar Dinlemekle hışıltı bazen lokalize olabilir Yabancı cisim aspirasyonuna bağlı 2 ay-4 yaş arasında ölüm oranı % 78 olarak tahmin edilmektedir Anamnez tipik değilse yanlış tanı konulabilir Bronkoskopi tanı ve tedavide şarttır

31 Kistik Fibrozis Persistant respiratuar semptomlar Clubbing
Malasbsorbsiyon Gelişme geriliği Elektrolit dengesizlikleri Bronkodilatör tedaviye direnç

32 Bronkopulmoner displazi (BPD)
Prematurelik Çoğunda oksijen desaturasyonu vardır Astım ilaçları ile tedavi edilmesine rağmen bu çocuklarda cevapsızlık ve sistemik kortikosteroid ihtiyacı sıktır

33 GÖR Trakeobronşiyal ağaca direk aspirasyon veya aspirasyon olmaksızın reflunün tetiklediği vagal veya nöral refleks ile solunum yolu direnci ve reaktivitesinin artması sonucu hışıltıya neden olur

34 Primer siliyer diskinezi (immotil siliya sendromu)
Solunum yolu epitelinde bulunan siliyalar mikrotübüler yapılarının doğumsal bozukluğudur Bronşiektazi, sinüzit, situs inversus (kartagener sendromu) Tekrar eden hışıltılar, öksürük, sinüzit, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları Bronşiektazi gelişebilir Bazı çocuklarda bronkodilatör ilaçlardan yararlansa bile kortikosteroidler ve diğer astım ilaçları çoğunlukla yararsızdır

35 Bronşiyolitis obliterans
Çocuklarda viral pnömoniden sonra gelişen ve KOAH nedeni olabilen ve tedavisi büyük problem olan bir durumdur Hastalar çoğunlukla astım zannedilerek tedavi edilir ancak astımda kullanılan ilaçlara hiçbir cevap alınamaz Tanı klinik gözlem, BT’ de buzlu cam manzarası, diğer hışıltı nedenlerinin dışlanması, astım ilaçlarına cevapsızlık ile konur

36 Travma ve tümör Trakeobronşiyal ağaca herhangi bir travma obstruksiyona sebep olabilir Trakeobronşiyal ağacta aspirsayon, yanıklar inflamasyona neden olur Trakeobronşiyal ağaca dıştan bası

37 KLİNİK Hikaye Başlangıcı, sürekliliği, ilişkili faktörler
Doğum öyküsü (gestasyonel yaş, küvöz bakımı, entübasyon, oksijen gereksinimi, maternal komplikasyon (HSV, HIV, sigara içimi) Aile hikayesi (kistik fibrozis, immun yetmezlik, 1. derece akrabalarda astım, diğer nedenler) Sosyal ve çevresel etkenler (evde sigara içimi, kreş bakımı, kardeş sayısı, ev sakinlerinin mesleği, pets, tbc ile temas, ev içinde mite hamam böceği, küf, ısınma ve soğutma tekniği

38 KLİNİK Fizik muayene Vital bulgular, solunum sayısı, oksijen saturasyonu Büyüme geriliği var mı? Hışıltının neden olduğu ekspiratuar ıslık sesi Ekspiryum zamanında uzama Taşipne artmış solunum çabası, nasal solunum, trakeal çekilme, subkostal interkostal retraksiyon, aksesuar kasların kullanımı Atopi bulguları Cilt bulguları (egzema, hemangiom) Orta hat defektleri Clubbing

39 KLİNİK Akut bronşiyolit
Önceki haftalar da ÜSYE bulguları olan bireyle temas öyküsü Başlangıçta bebek minimal ÜSYE bulguları,nezle, iştahsızlık, genellikle hafif ateş ( o C) , yüksek ateşte olabilir, yavaş yavaş solunum sıkıntısı ortaya çıkar, genelikle diğer sistemik bulgular (diyare, kusma) yoktur

40 TANI Akciğer grafisi (PA, Lateral) Gerektiğinde akciğer BT
PPD, Lökosit sayımı, formül Sedimentasyon Viral testler ÖMD, pH moniterizasyonu Ter testi IgG, M, A, IgE ve IgG alt grupları Bronkoskopi

41 Ani başlangıç? Evet pulmoner aspirasyon
Hayır Ateş ÜSYE bulguları? Evet daha önce hışıltı atakları? Hayır hayır evet bronşiyolit astım Nörolojik bozukluk Tekrarlayan kusma? Hayır evet Doğumda Pulmoner aspirasyon Mekanik ventilasyon?

42 Doğumda Mekanik ventilasyon? Evet Bronkopulmoner displazi Hayır Tekrarlayan pnömoni Evet Kistik fibrozis Genel durumda bozukluk? İmmun yetmezlik? Kalpte üfürüm Evet konjenital kalp hastalığı Hepatosplenomegali? Stridor? Evet krup Hayır konjenital yapısal anomali Bronşiyolit

43 TEDAVİ Semptomların kontrol altına alınması
Akut alevlenmelerin önlenmesi Çocuğun günlük aktivitelerinin devamını sağlamak Akciğer fonksiyonlarının normalleşmesi Normal büyüme ve gelişmenin sağlanması

44 Tedavi 3 aşama içermektedir
Ailenin eğitilmesi Antijenlerden korunma İlaç tedavisi

45 Tedavi Tedavi altta yatan etyolojiye yönelik olmalıdır.
Viruslerin neden olduğu wheezing atağında Destek tedavisi; Baş göğüs elevasyonu Oksijen desteği NG ile besleme sedatizasyondan kaçınma Rasemik epinefrin ile akut destek tedavi dahil, bronkodilatatörlerin denenmesi nelson 2007 Çalışmalar nebülize epinefrin ve bronkodilatör tedavinin hastanede kalış süresinin kısaltmadığını göstermiş. Pediatr clin N Am 2005

46 Tedavi Kortikosteroidlerin kullanımı ile ilgili çalışmalar yapılmış ancak bu çalışmaların Tanı kriterleri Etkiyi ölçme teknikleri Steroidin veriliş zamanı ve veriliş yolu Hastalığın ciddiyeti farklı Bu çalışma sonuçları çelişkili ve sıklıkla negatif sonuçlar elde edilmiş Öncesinde sağlıklı olup RSV enfeksiyonu olan hastalara kortikosteroid önerilmez Nelson 2007

47 Tedavi Steroidlerin bronşiyolit tedavisindeki yeri tartışmalı
6 plesebo-kontrollü çalışmanın meta analizinde steroid tedavisinin hastanede kalış süresini anlamlı olarak kısalttığı gösterilmiş Daha önceden wheezing öyküsü olan hastaları içeren çalışmalar analizde ihmal edilmişse bu fark anlamlı olmaz Pediatr clin N Am 2005

48 Tedavi Erken çocuklukta ilk vizing atağı Akut viral bronşiyolit
Erken geçici vizing veya atopik grubun ilk atağı Bu vakaların çoğunda medikal tedaviye gerek yoktur Destekleyici tedavi Steroid tedavisinin yeri yok Bronkodilatör tedavi denenebilir Martinez FD. Wheezing disorders in the preschool child 2003

49 Tedavi Erken çocukluk ve infanst döneminde tekrarlayan vizing
Rekurren viral enfeksiyon ( RSV reinfeksiyonu) Atopi Rekurren hışıltının tedavisi doğru tanıya dayanır Atipik hışıltı nedenlerinin dışlanması Medikal tedavi gereklimi?

50 Tedavi Vizing atağının ciddiyetinin değerlendirilmesi
Atakların sıklığı, süresi Atakların gece sıkıntı yaratıyor olması Aile çocuğa bakmak için işe gidemiyor olması Beslenmeyi veya uykuyu etkiliyor olması Doktora veya acil servislere gitme gereksiniminin olması

51 Bazı çocuklar tedaviye cevap vermezler
Hastanın yaşı, öykü, atakların sıklığı, kademeli tedaviye cevaba göre tedavi planlanır Bazı çocuklar tedaviye cevap vermezler Astım olmayabilir Viruslerin tetiklediği vizing Tedaviye uyumsuz olabilir

52 Tedavi wheezy infant < 2 yaş
Atopik öykü var İlk atak STEP 2 İkinci atak STEP 3 Üçüncü atak STEP 4 Atopik öykü yok İlk atak STEP 1 İkinci atak STEP 2 Üçüncü atak STEP 3 STEP 1: B2 (gerekli ise) STEP 2: Oral CS 5 gün + B2 STEP 3: Oral CS(günler)+ inhale CS 3 ay + B2 STEP 4: Yüksek/orta doz ICS+- BD Martinez FD. Wheezing disorders in the preschool child 2003

53 Tedavi wheezy infant 2- 6 yaş
Daha önce geçirilmiş atak yok < 3 atak STEP 2 > 3 atak STEP 3 Tedaviyle relaps yok STEP 3 Tedaviye yanıt yok STEP 4 Yanıtsız step 5 Daha önce geçirilmiş atak var < 3 atak STEP 3 Tedaviyle relaps yok STEP 3 Tedaviye yanıt yok STEP 4 Yanıtsız step 5 > 3 atak STEP 4 STEP 1: B2 (gerekli ise) STEP 2: Oral CS 5 gün + B2 STEP 3: Oral CS(günler)+ inhale CS 3 ay + B2 STEP 4: Yüksek/orta doz ICS ± B2 veya ± LTI?, etc. STEP 5: Atipik? STOP CS Martinez FD. Wheezing disorders in the preschool child 2003

54 Geçici erken vizing, virüs ilişkili vizing tedavisinde
Tipik vizing tedavisine yaklaşımda kabul edilmiş kanıta dayalı kılavuzlar yoktur Geçici erken vizing, virüs ilişkili vizing tedavisinde Önleyici yaklaşım ve destekleyici tedavi İnhale bronkodilatörler veya antikolinerjik ilaçlar Klinik yarar gözlenmezse tedaviye devam edilmemeli Sadece ciddi ataklarda ICS düşünülmeli (tanı koymada ki güçlük nedeniyle) Atopik vizingi olan okul öncesi çocuklarda ICS minimal efektif dozda denenmeli Bronkodilatörler kurtarıcı tedavide verilmeli Annemie L.M. Asthma therapy for children under five years of age. Current opinion in pulmonary medicine :34-41

55 Erken çocuklukda astım tedavisinde ICS ve LTRA grubu ilaçlar
Semptomların kontrolü Akciğer fonksiyonlarının düzelmesi Solunum yolu inflamasyon markerlarının gerilemesinde etkilidir Yapılan çalışmaların büyüklüğünün yetersiz olması astım tanısındaki farklılıklar çalışmalar kıyaslamayı zorlaştırmaktadır Bacharier Leonard B. Management of asthma in preschool children with inhaled corticosteroids and leukotrien receptor antagonists. Curr Opin allergy clin ımmunol 2008, 8:

56 Okul öncesi viral vizingli çocuklarda
ICS nin rutin kullanımının ataklardan korunma ya da hastalığın ciddiyetini azaltmada etkin olduğuna dair kanıt yok Epizodik yüksek doz ICS in soğuk algınlığının başında kullanımının tedavide değeri var Oral steroid kullanımının etkinliğinin değerlendirilmesi için ilave çalışmalara ihtiyaç vardır. Epizodik yüksek doz steroid kullanımı umut verici Düzenli montelukast kullanımı daha umut verici ancak veriler net değil Jayachandran R. Controversies in the management of preschool viral wheeze. Peadiatric respiratory reviews (2006) 7,

57 Erciyes üniversitesinde yapılan bir çalışmada
RSV bronşiyoliti tanısı alan 21 süt çocuğuna rastgele 3 hafta süreyle günlük klaritromisin ve plesebo verilmiş Klaritromisin tedavisinin hastanede kalış süresini, oksijen ve beta 2 agonist ihtiyacını anlamlı olarak azalttığı görülmüş Plazma IL-4, IL-8 ve eotaksin seviyeleri tedavi bitiminde gerilemiş Taburculuktan sonraki 6 ay içinde tekrar hastaneye yatış da anlamlı olarak azalma saptanmış Tahan F. Clarithromycin in the treatment of RSV bronchiolitis: a double- blind, randomised, placebo-controlled trial. Eur Respir J Jan;29(1):91-7

58 Prognoz Erken başlangıçlı wheezing olan çocukların %60’ında wheezing kesilmesine rağmen, %14’ü persistan astım için risk oluşturur. Yaşamın ilk 3 yılında sık wheezing epizodu ve 1 majör kriter veya 2 minör kriter astım için %48 persistan wheezing için %67 pozitif prediktif değer gösterir ki bunlar pozitif API’lı çocuk olarak tanımlanmıştır. Negatif API astım için negatif prediktif değeri %92 iken persistan wheezing için %77.

59 Bu indeks Kronik astım gelişimi için yüksek riskli infantlara erken müdahaleyi kolaylaştırmakta Negatif API’li çocukların tedavisinde rahatlama sağlamaya yardımcı olmaktadır.

60 Teşekkürler


"HIŞILTILI ÇOCUĞA YAKLAŞIM (WHEEZY CHILD)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları