Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2 İçerik Sınıf ve sınıf yönetimi kavramları Sınıf yönetiminin boyutları – Düzeni oluşturma – Düzeni koruma ve sürdürme – Düzeni yeniden sağlama

3 Sınıf Nedir? Planlı etkinlikler yoluyla öğrenmenin gerçekleştiği ortam, mekân Amfi, kütüphanede bir salon, laboratuvar, spor salonu, okul bahçeleri ve derslikler… Bu mekânlarda bir araya gelen öğrenenler grubu

4 Sınıf Yönetimi Nedir? Öğrenme ortamlarındaki yaşamın bir orkestra şefi gibi yönetilmesi Öğrenenlerin tamamını sınıf içi aktivitelere katma süreci Etkili bir öğrenme için gerekli düzeni oluşturmak, bu düzeni korumak ve sürdürmek, düzen bozulduğunda yeniden sağlamak için eğiticinin kullandığı strateji ve tekniklerin bir bütünü

5 Sınıf Yönetimi Nedir? Şekil 1: Görev odaklı öğrenen davranışları

6 Sınıf Yönetimi Nedir? Şekil 2: İlgisiz öğrenen davranışları

7 Sınıf Yönetimi Nedir? Şekil 3: Engelleyici öğrenen davranışları

8 Sınıf Yönetiminin Boyutları? 1.Öğrenme ortamında düzenin oluşturulması 2.Öğrenme ortamında düzenin korunması ve sürdürülmesi 3.Öğrenme ortamında düzenin yeniden sağlanması

9 Sınıf Yönetiminin Birinci Boyutu: Düzeni Oluşturma Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

10 Birinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Oluşturulması “Neleri hazırlarsam, gerçekleştirirsem, tamamlarsam, bilirsem, anlarsam eğitim için ayrılan zamanı maksimum düzeyde öğrenme-öğretme odaklı kullanma ve öğrenen davranışlarının kabul edilebilir bir çerçeve içinde seyretme olasılığını artırabilirim?”

11 Birinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Oluşturulması Öğrenen (Katılımcı) Özelliklerinin Bilinmesi Hizmet-içi Eğitim Öncesinde Katılımcılarla İlk İletişim Seminer Akışının (Dersin) Planlanması Amaca Uygun Öğretim Yöntemlerinin Seçimi Fiziksel Ortamların Düzenlenmesi Seminer Katılımcıları İle Tanışma Genel Davranış Standartları (Kurallar) ve Rutinler Giyim-Kuşam

12 Birinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Oluşturulması Öğrenen (Katılımcı) Özelliklerinin Bilinmesi Katılımcı sayısı Yaşları Cinsiyetleri Eğitim durumları Mesleki deneyimleri Mevcut görevleri İletişim bilgileri

13 Birinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Oluşturulması Hizmet-içi Eğitim Öncesinde Katılımcılarla İlk İletişim E-posta HİE hakkında ön bilgi HİE hakkında beklenti ve ihtiyaç tespiti

14

15 Birinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Oluşturulması Seminer Planı Seminerin Adı Seminerin Konusu Seminerin Süresi Seminerin Hedefleri Öğretim Yöntemleri Araç ve Gereçler Dikkat Çekme Güdüleme ve Hedeften Haberdar Etme Birinci Ana Nokta, İkinci Ana Nokta Ara Özet ve Ara Değerlendirme Üçüncü Ana Nokta, Dördüncü Ana Nokta Son Özet, Değerlendirme ve Kapanış

16 Birinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Oluşturulması Amaca Uygun Öğretim Yöntemlerinin Seçimi Beyin fırtınası Örnek olay Simülasyon Gösterip yaptırma Tartışma Düz anlatım Rol oynama Problem çözme İşbirlikli öğrenme

17 Birinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Oluşturulması Fiziksel Ortamların Düzenlenmesi Oturma düzenleri Teknolojik donanım Destek materyalleri Isı, aydınlatma, havalandırma Rahatlık ve konfor Engelli katılımcılar

18

19

20

21 Birinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Oluşturulması Seminer Katılımcıları İle Tanışma Girişte karşılama Derslikte tanışma Yaka kartları kullanma Tanışma etkinlikleri

22 Birinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Oluşturulması Genel Davranış Standartları (Kurallar) ve Rutinler Hatırlatmalar Aralar Cep telefonları Katılım belgeleri

23 Birinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Oluşturulması Giyim-Kuşam Dikkat ve özen Grup ve etkinlik özellikleri

24 Seminer Öncesi Kontrol Çizelgesi

25 Sınıf Yönetiminin İkinci Boyutu: Düzeni Koruma ve Sürdürme Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

26 İkinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Korunması ve Sürdürülmesi “Öğrenenlerin kabul edilebilir çerçeve içindeki davranışlarının devamlılığını sağlamak için hangi yaklaşımları kullanabilirim?”

27 İkinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Korunması ve Sürdürülmesi Dikkat Çek ve Güdüle İlgiyi Koruyan ve Sürdüren Yaklaşımlar Kullan Tempoyu Dinamik Tut Gruba Fiziksel Yakınlık Kur Soru-Yanıt Tekniğini Etkili Kullan Katılımı Teşvik Et

28 İkinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Korunması ve Sürdürülmesi Dikkat Çek ve Güdüle Kazandırılması hedeflenen bilgi ya da becerinin katılımcıların hayatına katacağı kalite Yaratıcı bir içerik İkna edici bir süreç

29 İkinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Korunması ve Sürdürülmesi İlgiyi Koruyan ve Sürdüren Yaklaşımlar Kullan Beş duyu organına hitap eden araç-gereç ve materyal Rol yap, kurgula Uyarıcı ifadeler

30 İkinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Korunması ve Sürdürülmesi Tempoyu Dinamik Tut İstek ve şevk Ses tonu Beden dili Mizah Eğlence

31 İkinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Korunması ve Sürdürülmesi Gruba Fiziksel Yakınlık Kur Oturma düzenine dikkat et Trafik alanları oluştur Her katılımcıya yaklaş

32 İkinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Korunması ve Sürdürülmesi Soru-Yanıt Tekniğini Etkili Kullan Katılımcı listesini hazır et Soruyu kişiye değil gruba yönelt Düşünmeleri için 5-6 saniye süre tanı Liste üzerinde parmağınızı yukarı aşağı hareket ettirip tesadüfü yöntemle yanıt verecek kişiyi seç Yanıtı yakın mesafeden, dikkatle dinle Aynı yöntemle seçilmiş bir başka katılımcıya verilen yanıtla ilgili düşüncelerini sor Bilgi düzeyi dışında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeyinde sorular sor

33 İkinci Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Korunması ve Sürdürülmesi Katılımı Teşvik Et Sürenin %80’i grup tarafından kullanılmalı Düşünceler içtenlikle ve özgürce ifade edilmeli Katılımın grup içinde dengeli dağılımı sağlanmalı

34 Sınıf Yönetiminin Üçüncü Boyutu: Düzeni Yeniden Sağlama Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

35 Üçüncü Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Yeniden Sağlanması Öğrenenlerin kabul edilebilir çerçeve dışına taşan davranışlarını sonlandırmak ve onları da görev odaklı yapmak için hangi yaklaşımlarım etkili olabilir?

36 Üçüncü Boyut: Öğrenme Ortamında Düzenin Yeniden Sağlanması En Düşük Düzeyde Müdahale İlkesi Durumsal Yardım Hafif Düzeyde Müdahaleler Orta Düzeyde Müdahaleler Yüksek Düzeyde Müdahaleler

37 Sonuç Düzeni oluşturma ve düzeni koruma ve sürdürme boyutlarındaki etkili uygulamalarımızla seminerlerimiz için ayrılan zamanı gelişim amaçlı en üst düzeyde kullanma fırsatını yakalayabiliriz.

38 Teşekkürler alisahin@hacettepe.edu.tr


"Eğiticilerin Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Geliştirilmesi Doç.Dr. Ali E. Şahin Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları