Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 181 Zekeriya Aktürk, Prof. Dr. Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD 01.10.2015, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Asistan ve Öğretim Üyesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 181 Zekeriya Aktürk, Prof. Dr. Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD 01.10.2015, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Asistan ve Öğretim Üyesi."— Sunum transkripti:

1 / 181 Zekeriya Aktürk, Prof. Dr. Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD 01.10.2015, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Asistan ve Öğretim Üyesi İhtiyacı Açısından Gelecekte Aile Hekimliği +90 5545409798 zekeriya.akturk@gmail.com

2 / 182 Durum 2014: Türkiye nüfusu 77 695 904 kişi. http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1588 2023 yılında Türkiye nüfusunun 83 894 000 kişi olması beklenmektedir http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=242

3 Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencileri / 183 Geçmiş Yıllara Ait Sayısal Bilgiler. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi; http://www.osym.gov.tr, http://tercih.fem.com.tr/LisansTercihi.aspx 2015: Türkiye’den 83, KKTC ve Azerbeycan’dan 3 üniversite toplam 12499 kontenjan

4 Sağlık Bakanlığı Hedefi / 184 Aile Hekimliği Gelişimi. http://ailehekimligi.gov.tr/images/stories/Resimler/Duyurular/projeksiyon.jpg.

5 Sağlık Bakanlığı Hedefi Türkiye’de Ocak 2011’de 20.700 aile hekimi istihdam edilmiş –Hekim başına: 72 561 312 / 20 700 = 3500 kişi 2023’te 48 500 aile hekiminin olması hedefleniyor –Hekim başına: 83 894 000 / 48 500 = 1729 kişi / 185 Doç. Dr. Turan Buzgan, Aile Hekimliği Değerlendirme Toplantısı 08.07.2010 Ankara

6 1./2. Basamak Muayene Oranı (%) / 186 Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013 Tablo 7.1’den (Sayfa 97) http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-97020/h/saglik-istatistik-yilligi-2013.pdf

7 / 187 Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2013Sayfa 97 http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-97020/h/saglik-istatistik-yilligi-2013.pdf

8 Günümüzde birey başına yıllık vizite sayısı yaklaşık 8,6’dır (630 321 124 / 73 000 000) Bunun %40’ının (≈3 vizite) aile hekimliğine yapıldığı düşünülürse: –3500 kişi/hekim olursa: 3500 * 3 / 200 gün = 53 vizite /gün –1700 kişi/hekim olursa: 1700 * 3 / 200 gün = 26 vizite / gün / 188

9 Sağlıkta Dönüşüm Uygulaması Geçiş Dönemi Sonu 2017 yılından sonra Sağlık Bakanlığı’nın birinci basamakta pratisyen hekim istihdam etmemesi, birinci basamakta çalışacak hekimlerde aile hekimliği ihtisası yapma şartı aranacağı duyurulmuştu. / 189 Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık bülteni Mart 2009 Yıl 3 Sayı 27: Sayfa 2 http://www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-46557/h/28.pdf

10 / 1810

11 Aile hekimliği asistanlığı rotasyon süreleri kısaldı / 1811 http://tuk.saglik.gov.tr/rotasyonlar.pdf

12 / 1812

13 Aile Hekimliği Uzmanı İhtiyacı Var Türkiye’deki yaklaşık durum: –62 program –180 akademisyen –800 asistan Gereken aile hekimliği uzmanı ihtiyacını karşılayabilmek için eğitim aile sağlığı merkezleri kullanılabilir / 1813 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 25 Mayıs 2010 Salı Resmî Gazete Sayı : 27591 Akturk Z. et al. The Need for Medical Doctors in Turkey: A Projection Plan from 2013 to 2033 with Emphasis to Family Medicine. Euras J Fam Med 2013; 2(1): 33-36 http://ejfm.trakya.edu.tr/userfiles/2013/April/2%281%29678223.pdf

14 Projeksiyon İçin Varsayımlar Aile hekimliği ihtisası yapanların %90’ı ASM’de çalışacak Yeni tıp mezunlarının %35’i ASM’de çalışacak Her yıl hekimlerin %3’ü meslekten ayrılacak / 1814

15 / 1815 Akturk Z. et al. The Need for Medical Doctors in Turkey: A Projection Plan from 2013 to 2033 with Emphasis to Family Medicine. Euras J Fam Med 2013; 2(1): 33-36 http://ejfm.trakya.edu.tr/userfiles/2013/April/2%281%29678223.pdf

16 Serdar Gürel’in Projeksiyonu 2017 yılında uygulamada ilk defa çalışmak üzere 1800 civarında AHU olması için, 2013 yılında 1800’den fazla aile hekimliği uzmanlık öğrencisi (asistan) alınması Bu grubun eğitimini vermek için o tarihte toplam 90 eğitim merkezine gereksinim olacağı, her eğitim merkezinde 20 asistanın eğitim göreceği Her saha eğiticisinin her zaman kesitinde iki asistanın eğitimini üstlendiği varsayılarak 2013 yılında yaklaşık 450 saha eğiticisinin olması, öngörüler arasında yer alabilir. / 1816 Gürel FS. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 2025 Projeksiyonu. Sağlıkta Nabız Dergisi 2010;7(26):56-57.

17 2025 yılında “Yıllık Tahmini AH Başına Nüfus”un 2000 kişiye inmesi durumu göz önüne alınarak tahmin yapıldığında ise, 2013 yılında –aile hekimliği uzmanlık öğrencisi sayısının 2300, –eğitim merkezi sayısının 115 ve –saha eğiticisi sayısının 575 olması gerektiği öngörülebilir. / 1817 Gürel FS. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi 2025 Projeksiyonu. Sağlıkta Nabız Dergisi 2010;7(26):56-57.

18 Sonuç Zamanında planlama yaparak aile hekimliği uzmanlık öğrencisi için açılan asistan pozisyonlarının arttırılmasına ve Bu asistanların eğitimini yapacak öğretim üyelerinin istihdam edilip hazırlanmasına ihtiyaç vardır. Tıp fakültelerinin öğrenci sayısının zamanında azaltılmaması yakın gelecekte hekim fazlasına yol açacaktır. / 1818


"/ 181 Zekeriya Aktürk, Prof. Dr. Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD 01.10.2015, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Asistan ve Öğretim Üyesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları