Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2015-2016 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) 2015-2016 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) BEYHAN ŞENYUVA İMAM HATİP ORTAOKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2015-2016 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) 2015-2016 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) BEYHAN ŞENYUVA İMAM HATİP ORTAOKULU."— Sunum transkripti:

1 2015-2016 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) 2015-2016 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) BEYHAN ŞENYUVA İMAM HATİP ORTAOKULU Aslı Pınar Aksoy Okul Rehber Öğretmeni ve Psikolojik Danışmanı

2 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) 2013-2014 eğitim-Öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8.sınıf öğretmenleri tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlarda bir tanesi merkezi olarak gerçekleştirilecek bir sistemdir.

3 TEOG AMACI NEDİR ?  Öğrenci,öğretmen okul ilişkisini güçlendirmek  Eğitim sürecinde öğretmen ve okulun rolünü daha etkin kılmak  Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak  Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak

4 TEOG AMACI NEDİR ? Ö ğ retmenin mesleki performansını artırmak Okul dı ş ı e ğ itim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak Ba ş arı de ğ erlendirmesini sürece yaymak Ö ğ renci kazanımlarını objektif bir ş ekilde izlemek ve de ğ erlendirmek Ö ğ renci devamsızlı ğ ını en aza indirmek

5 TEOG AMACI NEDİR ? Orta ve uzun vadede ö ğ rencinin ders dı ş ı sosyal,kültürel,sanatsal ve sportif etkinliklerini de ğ erlendirmek

6 Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) Hangi Dersleri Kapsamaktadır? DERSLERKAÇINCI SINAV OLDUĞU SINAV AYI Türkçe 2.SINAV *KASIM Ayının Son Haftası(1. DÖNEM) * NİSAN Ayının son Haftası(2.DÖNEM) Matematik Fen ve Teknoloji İngilizce TC inkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1. SINAV Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7 ORTAK SINAV UYGULAMA TAKVİMİ SınıfDönemSınav TarihleriMazeret Sınavı Tarihleri 8. sınıfI. Dönem25-26 Kasım 2015 12-13 Aralık 2015 8. sınıfII. Dönem 27-28 Nisan 2016 14-15 Mayıs 2016

8 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI DERS ADIBAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Türkçe 09.002040 DAKİKA Matematik 10.102040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.202040 DAKİKA

9 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI DERS ADIBAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Fen ve Teknoloji O9.002040 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.102040 DAKİKA Yabancı Dil11.202040 DAKİKA

10 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI 1. DÖNEMOCAK 2016 2. DÖNEMHAZİRAN 2016

11 BAŞVURU NASIL YAPILACAK?  8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için ücret yatırmayacaklardır.  b. E-okul sistemine kayıtlı 8 inci sınıf öğrencileri ortak sınavlara girmek için başvuru yapmayacaklardır.

12 ORTAK SINAVLARA GİRİŞ YERİ Ola ğ anüstü haller ve özel durumlar dı ş ında 8 inci sınıfta ö ğ renim gören her ö ğ renci kendi okulunda sınava girecektir. b. Ö ğ rencinin sınava girece ğ i sınıf ve sıra bilgisi e-okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden yayımlanacaktır. Okul yöneticileri e-okul sisteminden, ö ğ renci velisi ise veli bilgilendirme sistemi üzerinden ö ğ rencinin hangi sınıf ve sırada sınava girece ğ ini görebilecektir.

13 2 – TEOG SINAVLARI 1. Dönemde yapılacak ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, sınava kadar olan konularla sınırlı olacaktır. 2. dönemde yapılacak ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı eğitim öğretim yılının başından 2. dönem ortak sınavın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konuları kapsayacaktır.

14 TÜRKÇE KONULARI Fiilimsiler (1. Ünite) Cümlenin ögeleri ve özelliklerine kadar(2. Ünite)

15 Matematik Konuları Üstlü sayılar Köklü Sayılar Gerçek Sayılar Örüntüler ve İ lişkiler Cebirsel İ fadeler

16 Fen ve Teknoloji Dersi Konuları Canlılar ve Hayat Ünitesi Kuvvet ve Hareket Ünitesi(Batan cisme etki eden Kaldırma Kuvvetine kadar)

17 TC İ nkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Atatürkün’ün Hayatı (1. ünite ) Milli Uyanış :Yurdumuzun İ şgaline tepkiler (2. ünite) Ya İ stiklal Ya Ölüm(3. ünite) Do ğ u ve Güney cephelerinde mücadeleye kadar

18 DERS KONULARI iNGİLİZCE Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi İlk Üç Ünite Kaza ve Kader (1. Ünite)

19 (TEOG) UYGULAMASINDA SORULAR NASIL OLACAK Sorular daha önce uygulanan SBS sınavlarındaki gibi; ö ğ rencilerin kazanımlarını dikkate alarak yorumlama, analiz yapma, ele ş tirel dü ş ünme, sonuçları tahmin etme, problem çözme ve benzeri yeterlilikleri ölçecek nitelikte hazırlanacaktır.

20 Sınavlar akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak,o günlerde okullar tatil edilecek Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek

21 MAZERET SINAVININ UYGULANMASI Ortak sınav/sınavlara girmeyen öğrencilerden mazeretleri okul müdürlüğünce uygun görülenlerin mazeret sınavları, sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Mazeret sınavları da her gün üç oturum olmak üzere altı oturum halinde Bakanlık tarafından belirlenecek okullarda yapılacaktır

22 TEOG yerleştirme 1 – 6-7-8 YBP ORTALAMASI2 – TEOG SINAVLARI

23 1 – YIL SONU BAŞARI PUANI (YBP) NASIL HESAPLANIR?

24 7.SINIF YIL SONU BAŞARI PUANI HESAPLAMASI DERSLER HAFTALI K DERS SAATİ YILSONU NOTU AĞIRLIKLI YILSONU NOTU TÜRKÇE5955 x 95 = 475 MATEMATİK4854 x 85 = 340 FEN VE TEKNOLOJİ4804 x 80 = 320 SOSYAL BİLGİLER3953 x 95 = 285 YABANCI DİL4904 x 90 = 360 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 21002 x 100 = 200 GÖRSEL SANATLAR11001 x 100 = 100 MÜZİK1951 x 95 = 95 BEDEN EĞİTİMİ2902x90 = 180 TEKNOLOJİ ve TASARIM2902x90 = 180 TOPLAM 28 2536 YILSONU BAŞARI PUANI (YBP) 2535 / 28 = 90,536

25 TEOG UYGULAMASI: Her sınavda; 20 soru; 40 dakika; 10 dakika mola A, B, C, D şeklinde 4 kitapçık türü Yanlış cevaplar, doğru cevapları götürmeyecek İlk 20 dakika ve son 5 dakika sınavdan çıkma izni verilmeyecek Sınava geç kalan öğrenci sınava alınacak, ancak ek süre verilmeyecek. Ortak sınavlara giremeyen öğrenci, mazeret sınavına girilebilecek

26 SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ortak sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı tek puan türünde hesaplanacaktır b. Her soru eşit ağırlığa sahip olacaktır. c. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır. ç. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar bulunacaktır. d. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir

27 8.Sınıf Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı ( TEOG ) 6.7. ve 8. sınıf YIL SONU BAŞARI PUANLARININ ARİTMETİK ORTALAMASI (YBP) %70 %30 Elde edilen toplam 2’ye bölünecek ve 500 üzerinden ortaöğretime yerleştirme puanı hesaplanacaktır 2015 YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN ( YEP ) HESABI

28 TEOG Ortak Sınav Puanı 700 Yerleştirme Esas Puanı 500 üzerinden değerlendirilecektir. 2015 TEOG’DE PUANLAR NASIL HESAPLANACAK?

29 OYP: TEOG + 6. SINIF YBP + 7. SINIF YBP + 8. SINIF YBP 2 ÖRNEK: 6. Sınıf YBP:98,000 7. Sınıf YBP:100,000 8. Sınıf YBP:95,000 8. Sınıf TEOG:675,000 olan bir öğrencinin OYP’si: 98+100+95+675 = 968 OYP= 968/2 = 484,000 olur. 2015 YERLEŞTİRMEYE ESAS PUAN ( YEP ) HESABI

30 AĞIRLANDIRIKLANMIŞ MERKEZİ SINAV PUANI  Öğrencinin altı temel dersten girdiği,merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanı ifade eder.

31 DERLERİN KATSAYILARI DERS ADIAĞIRLIK KATSAYISI Türkçe4 Matematik4 Fen ve Teknoloji4 Din K. ve Ah.2 T.C İnkılap Tar.T ve Ata.2 Yabancı Dil2 TOPLAM18

32 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ NASIL GERÇEKLEŞECEK Yerleştirmeye esas puan,öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirme merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek

33 PUAN EŞİTLİĞİ DURUMUNDA  Tercih Önceli ğ i  Sırasıyla 8,7,6. sınıftaki başarı puanının yüksekli ğ i  Okulda özürsüz devamsızlık oranının azlı ğ ına bakılacak

34 ORTAK SINAV SONUÇLARININ B İ LD İ R İ LMES İ a. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul sistemine işlenecektir. b. Ö ğ rencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

35 EK PUAN Öğrencilerin, TUBİTAK tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının - Altın madalya alan veya birinci olanlar için % 10'u, - Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için % 9'u, - Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için % 8'i, - Bu etkinliklere katılanlar için de % 7'si oranında ek puan eklenir.

36 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ Sonuçlara yapılacak olan itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr (e-okul sistemi) internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç beş takvim günü içinde yazılı olarak YEĞİTEK’e yapılabilecektir

37 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ Her ders için yapılan itirazların incelenmesi için öğrenci velisi tarafından T.C. Ziraat Bankası Başkent/ANKARA şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat/ANKARA şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 10 TL (On TL KDV Dahil) yatırılması gerekmektedir. İtirazın haklı bulunması halinde ücreti iade edilecektir.

38 ORTAK SINAVLARA İTİRAZ Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır

39 8.SINIFTAN SONRA ORTAÖ Ğ RET İ M KURUMLARI

40 SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINAVLA ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI Fen Liseleri Özel Fen Liseleri Sosyal Bilimler Liseleri Anadolu Liseleri Özel Anadolu Liseleri Anadolu İmam Hatip Liseleri Spor ve Güzel Sanatlar Liseleri Askeri Liseler Mesleki ve Teknik Eğitim Liseleri Açık Lise

41 OKUL TÜRLERİ… Fen Liseleri (Resmi Fen Lisesi) Fen ve Matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri Matematik ve Fen Bilimleri alanında yükseköğretime hazırlayan okullardır.Öğrencileri araştırmaya yönelterek yeni teknolojileri kullanabilen,yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen, Matematik ve Fen alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eden okullardır. Birinci yabancı dili İngilizce olan Fen Liseleri’ nde öğrenim süresi 4 yıldır.

42 OKUL TÜRLERİ Sosyal Bilimler Liseleri Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yükseköğretime hazırlar. Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üreten bireyler yetiştiren okullardır. Sosyal Bilimler Liseleri’ nde 1 yıl hazırlık + 4 yıl olmak üzere öğrenim süresi 5 yıldır.

43 OKUL TÜRLERİ Anadolu Liseleri Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yükseköğretime hazırlar. Anadolu Liselerin’ de öğrenim süresi 4 yıldır. Ancak öğretim süresi 1 yıl hazırlık + 4 yıl olan okullar da mevcuttur.

44 OKUL TÜRLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Liseleri Mesleki ve teknik alanlarda mesleki formasyon kazandırarak öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yükseköğretime hazırlar. Bu okullardan mezun olanlar alanları ile ilgili işyerlerinde çalışabilecekleri gibi, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyanlara mesleklerinde bağımsız ‘İşyeri Açma Belgesi’ verilir. Anadolu Meslek Liselerin’ de öğrenim süresi 4 yıldır.

45 OKUL TÜRLERİ Yabancı Özel Okullar Öğrencileri ilgi ve yetenekleri konusunda yükseköğretime hazırlar. Öğrenci kabulünde Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) kullanılacaktır.Özel Yabancı Okulların öğrenim süresi 4 yıldır.

46 OKUL TÜRLERİ Yabancı Özel Okullar Özel Alman Lisesi ST.Michel Fransız Lisesi İzmir St. Joseph Fransız Lisesi St. Pulcherie Fransız Lisesi Üsküdar Amerikan Lisesi (Kız-Erkek) Notre Dame De Sion Fransız Lisesi Galileı Galilei İtalyan Lisesi St. Georg Avusturya Lisesi St.Georg Avusturya Tic. Lisesi St. Benoit Fransız Lisesi Amerikan Robert Lisesi (Kız – Erkek) İtalyan Lisesi St. Joseph Fransız Lisesi İzmir Amerikan Lisesi Tarsus Amerikan Lisesi

47 OKUL TÜRLERİ Askeri Okullar Askeri Okullar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı parasız yatılı okullardır. Öğrenciler Askeri Okullar Sınavına girerek mülakatlara katılmaya hak kazanırlar. Öğrencilerin mülakatlara katılabilmesi için; 1-Sosyal durum, ahlak ve karakter ile ilgili koşulları 2-Sağlık ile ilgili koşulları 3-Boy ve yaş ile ilgili koşulları sağlıyor olması gerekmektedir. Askeri Okulların öğrenim süresi 4 yıldır.

48 OKUL TÜRLERİ Askeri Okullar Kara Kuvvetleri Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bando Astsubay Hazırlama Okulu

49 OKUL TÜRLERİ OKUL TÜRLERİ Spor ve Güzel Sanatlar Liseleri Öğrencileri spor ve güzel sanatlar alanında ilgi ve yeteneklerine göre yükseköğretime hazırlayan okullardır. *Öğrenim süresi 4 yıldır.

50 TEŞEKKÜRLER...


"2015-2016 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) 2015-2016 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) BEYHAN ŞENYUVA İMAM HATİP ORTAOKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları