Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Tıp Eğitimi Çalıştayı” 5 Mayıs 2016 DÖNEM II Koordinatörlük Dr. Hale MARAL KIR Dr. Devrim DÜNDAR Dr. Aylin KANLI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Tıp Eğitimi Çalıştayı” 5 Mayıs 2016 DÖNEM II Koordinatörlük Dr. Hale MARAL KIR Dr. Devrim DÜNDAR Dr. Aylin KANLI."— Sunum transkripti:

1 “Tıp Eğitimi Çalıştayı” 5 Mayıs 2016 DÖNEM II Koordinatörlük Dr. Hale MARAL KIR Dr. Devrim DÜNDAR Dr. Aylin KANLI

2 Dönem II Amfisi

3 Dönem II Dönem II amfisi kapasitesi: 202 kişi Dönem II ek-derslik kapasitesi: 40 kişi

4 Demografik Özellikler SAYI Toplam Ö ğ renci299 Kız148 Erkek151 Yatay geçişle gelen7 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi1 İ nönü Üniversitesi Tıp Fakültesi1 Uluda ğ Üniversitesi Tıp Fakültesi1 İ zmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi1 Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA)1 Odessa Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi1 Mustafa Kemal Üniversitesi (Farabi)1 Özel ö ğ renci statüsü (Sa ğ lık nedeni ile)1

5 Ders Kurulu Teorik (Saat) Pratik (Saat) Toplam (Saat) 1. Dolaşım ve Solunum12372195 2. Sindirim Sistemi ve Metabolizma 9552147 3. Ürogenital Sistem ve Endokrin Sistem 11552167 4. Sinir Sistemi ve Duyu Organları 12264186 5. Hastalıkların Biyolojik ve Psikososyal Temelleri 14238180 TOPLAM597278875 NOT: Pratikler tabloda toplam saat olarak verilmiştir. Ancak ö ğ renciler farklı derslerin pratiklerine bölünmüş gruplar halinde girdikleri için, bu pratik saatleri ö ğ renci başına düşen pratik saatinden farklıdır.

6 Dersin adı Teorik (Saat) Pratik (Saat) Öğrenci başına düşen pratik (saat) Fizyoloji138448 Anatomi106608 Histoloji ve Embriyoloji96408 Biyokimya81144 Mikrobiyoloji3384 Farmakoloji29 Patoloji1684 Aile Hekimliği13 Psikiyatri13 Çocuk Ruh Sağlığı3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları4 Kanıta Dayalı Tıp6 Klinik Beceri Laboratuarı (KBL)6010 Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ)88 Klinik Korelasyon13 Yabancı Dil46 Seçmeli Ders36 Toplam597278

7 Dönem II: Başarı Durumu İlk4 kurulun ortalaması: 68,35 Finalsiz geçen öğrenci sayısı: 56 (İlk 4 kurula göre) Ders KuruluOrtalama 1. Dolaşım ve Solunum66,4 2. Sindirim Sistemi ve Metabolizma65,7 3. Ürogenital Sistem ve Endokrin Sistem 67,3 4. Sinir Sistemi ve Duyu Organları74 5. Hastalıkların Biyolojik ve Psikososyal Temelleri 24 Mayıs 2016

8 Genel Sorunlarımız Sınav salonlarının ve görevli öğretim üyesi ve asistan sayılarının yetersizliği. Diğer sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporları. Öğrencilerin sık yapılan teorik ve pratik ders değişiklikleri istekleri (bayram tatili, resmi tatil ve sınav öncesi…) Kurul başkanlarının çalışmalara daha aktif katılımı (Kurul tanıtımı ve Kurul değerlendirme gibi)

9 Geri bildirim: Kurul değerlendirmeleri 1 - Kurulun/Stajın başında, amacı, ö ğrenim hedefleri, i ç eriği ve uygulama bi ç imi a ç ık ve anlaşılır bi ç imde tanıtıldı. 2 - Kurul/Staj, belirlenmiş olan öğrenim hedeflerine ulaşabilmenizi destekler nitelikte düzenlenmiş ve yürütülmüştür. 3 - Eğitimin açık ve anlaşılır olarak yürütülmesine ve öğrencilerin sorularının ve yorumlarının yeterince tartışıldığı ortamların oluşturulmasına özen gösterilmesi. 4 - Ders ve laboratuar ve pratik uygulamalarında, ortamın ve donanımın sunumu desteklemek amacıyla etkin kullanımı. 5 - Teorik ve pratik dersler takvimde belirlenen saatlerine ve sürelerine uygun olarak yürütüldü. 6 - Programda aksama düzeyi ve değişikliklerinin zamanında ve etkin duyurulma durumu.

10 “Geri bildirimin çok uzun olması ve fazla vakit alması sebebiyle doldurmuyorum”. Geri Bildirimler

11 Geri Bildirimler: Önerileriniz “Fizyoloji laboratuarları dönüşümlü olmalı” “Konuların klinik yönlerine daha çok önem verilmeli” “Dersler ve ayrılan süreler revize edilmeli. Dersler kendilerine ayrılan sürelerle uyumsuz olduğundan kurul boyunca programda kaymalar ve bunun sonucunda aksaklıklar yaşandı” “Ek sınıfta sınav yapılmazsa daha iyi olur, çünkü kolçaklı sandalyeler sınavı çözmek için hiç uygun değil” “Kurul sınavı soru kitapçığı öğrencilere cevap anahtarıyla birlikte sınav sonunda verilebilir”

12 Geri Bildirimler: Takdir ettikleriniz Geri Bildirimler: Takdir ettikleriniz “Anatomi pratik sınavı öncesi 2 gün boyunca labın açık olması verimli çalışmamı sağladı, kalabalığı önledi”. Ceyla hocamız probleme dayalı öğretme metoduyla bizi yormadan “kalıcı” bir şeyler katabiliyor bize. Diğer hocalarımız da bunun farkına varırsa herkes için yararlı olacaktır diye düşünüyorum.

13 Geri Bildirimler: Eleştiriler “Hocalar haber vermeksizin ders saatlerini değiştiriyorlar bu durumdan çok mağdur oluyoruz” “Notlarda daha çok yazı yazılmalı notlar sadece resim” “Anatomi pratik sınavı çok zordu” “Sınav soruları çok uzundu. Sınav süresi az olduğu için yetiştirmekte güçlük çektim.” “Çıkmış sormamak adına çok fazla detay ve dolaylı soru soruluyor.”

14 “Bazı hocalarımız slayt vermiyor veya slaytlarında söylediklerinden çok eksik bilgi var. Çıkmış sormamak adına çok detay veya fazla dolaylı sorular soruyorlar bu da sınav anında bizi zorlayan bir durum. Ayrıca bazı hocalar bilgi ölçmek yerine kelime oyunu yapıyor. Sınavlarda sorulacak soruların ve cevap şıklarındaki ifadelerin daha net ve anlaşılır şekilde sorulması gerek çünkü herhangi bir bilgi anabilim dallarına göre farklı şekilde yorumlanıp kafa karışıklığına sebebiyet verebiliyor…………..” Geri Bildirimler: Eleştiriler

15 Geri Bildirimler Geri Bildirimler Bu nasıl bir sistem ben çözemedim. Kurul sistemimizin bir çok hatası var bunların düzeltilmesine yönelik öğrencilerden geri bildirim almak bile aklınıza gelmiyor. Lütfen bu konuda biraz duyarlı olun.

16 Geri Bildirimler Geri Bildirimler “Sınavları bu kadar zor yaptığınız için teşekkür ediyoruz. Hatta yeterince zor olmadığını düşünüyorum biraz daha zor sorun ki bu okul bitmesin ömür boyu burada acı çekelim”.

17 Uzun ve zorlu bir tıp eğitimi hayatının başında olan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz… Uzun ve zorlu bir tıp eğitimi hayatının başında olan tüm öğrencilerimize başarılar dileriz… Dönem II Koordinatörlüğü


"“Tıp Eğitimi Çalıştayı” 5 Mayıs 2016 DÖNEM II Koordinatörlük Dr. Hale MARAL KIR Dr. Devrim DÜNDAR Dr. Aylin KANLI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları