Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIMPLE PRESENT TENSE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIMPLE PRESENT TENSE."— Sunum transkripti:

1 SIMPLE PRESENT TENSE

2 Simple Present Tense, isim tamlamasının dilimizdeki anlamı basit (simple) şimdiki(present) zamandır(tense). Çünkü present; şimdi, hal, durum demektir. Ancak biz Türkçe dilbilgisinde "simple present tense" ifadesinin karşılığı olarak, geniş zaman deyimini kullanırız.

3 Olumlu Şekli The simple present tense yani geniş zaman özneye göre iki formda kullanılır: Subject base form s form I, you, they eat We, çoğul go İsimler work He, she, it eats Tekil isimler goes Sayılamayan isimler works

4 They think twice (Onlar iki kere düşünür.) I like rice. (Pilavı severim.) Water slakes thirst. (Su susuzluğu giderir.)

5 Olumsuz Şekli Soru şekli yardımcı fiile (do/does) “not” olumsuzluk eki getirilerek yapılır. I/you/we/they+don't+fiil He/She/it+doesn't+fiil

6 Yalnız olumsuz cümle yapılırken dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Düz cümlede he/she/it öznelerine –s takısı getirmek zorundaydık. Bu öznelerin bulunduğu cümleyi olumsuz yapmak için doesn’t kullanıyoruz. Fakat doesn’t ile olumsuz yaptığımız bu cümlede fiile -s takısı kesinlikle getirmiyoruz.

7 I don't live in Adana. (Adana’da yaşamıyorum.) Ahmet doesn't study hard. (Ahmet çok çalışmaz.) A cat doesn't fly. (Bir kedi uçmaz.)

8 Soru Şekli Soru şekli cümlenin başına yardımcı fiil do/does getirilerek yapılır. Do+I/You/We/They+fiil Does+/He She/it+fiil

9 Yine soru cümlesi yaparken de dikkat edilmesi gereken bir husus vardır
Yine soru cümlesi yaparken de dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Olumlu cümlede he/she/it öznelerinin kullanıldığı cümlelerde fiile –s takısı getiriyorduk. Ancak soru cümlesi yaparken cümle başına ‘does’ gelir ve fiile de –s takısı getirilmez.

10 Do you go to school by bus?
(Okula otobüsle mi gidersin?) Does Barış go to France every year? (Barış her yıl Fransa’ya gider mi?)

11 Does Cem write letter to Can every month?
(Cem her ay Can’a mektup yazar mı?)

12 Yazım Kuralları 1. Sonu "y" ile biten fiiller "s" takısı alırken "y” kaldırılır. "-ies" takısı getirilir. (y) den önce gelen harfin ünsüz olması gerekir: cry-cries study-studies

13 2. Sonu "ch/ss/o" ile biten fiiller "es" takısı alır.
watch-watches go-goes

14 Simple Present Tense, bazı zaman bildiren sözcüklerle sıkça bir araya gelir. Bu sözcükleri kullanmak şart değildir. Ancak, söz konusu kelimeler kurulan cümlenin simple present tense özelliğini belirgin hale getirir. Ayrıca, cümledeki aktiviteyi hangi sıklıkla yaptığımızı anlatmış oluruz. Bu kelimeler şunlardır:

15 Every: her Everyday: her gün Always: daima  Usually: genellikle Often: sık sık Sometimes: bazen Never: hiçbir zaman Generally: genellikle

16 She always listens to classical music.
(O hep klasik müzik dinler.) I usually go to cinema at weekends. (Genellikle hafta sonları sinemaya giderim.) I rarely smoke. (Nadiren sigara içerim.)

17 I go to work every day. (Her gün işe giderim.) She sometimes writes me a letter. (Bana ara sıra mektup yazar.) They often visit us. (Bizi sık sık ziyaret ederler.)

18 Geniş Zamanın Kullanım Alanları
1. Evrensel Gerçekler ve Genellemeler Genelde olan eylemler ve bilimsel gerçekler hakkında konuşurken Geniş zaman kullanılır.

19 Every twelve months, the Earth circles the sun.
(Her on iki ayda dünya güneşin etrafında dolanır.) Water freezes at 0 C. (Su sıfır derecede donar.)

20 2. Tekrarlanan Eylemler Bir eylemin tekrarlandığının veya olağan bir şey olduğunu belirtmek için Simple Present kullanılır. Bu eylem bir alışkanlık, hobi, günlük iş veya programlı bir aktivite olabilir. Tam tersi yapılmayan veya tekrarlanmayan eylemler için de kullanılır.

21 I go to dentist every six months.
( Her altı ayda bir dişçiye giderim.) Each summer we go to Antalya for a holiday. ( Her yaz Antalya’ya tatile gideriz.) She has a cup of coffee during breaks. ( Aralarda bir fincan kahve içer.)

22 3. Gelecek Zaman Bazen gelecekte gerçekleşecek bir olayı veya eylemi Geniş Zaman ile ifade ederiz. Jack: When will the train leave? ( Tren ne zaman hareket edecek?) Bob : It leaves at 8:15. (Tren 8:15’te hareket edecek.)

23 The students go to America this summer.
( Öğrenciler bu yaz Amerika’ya gidecekler.) Kenneth doesn’t get a haircut today. (Kenneth bugün saçlarını kestirmeyecek.)

24 Do you take the final test next month?
(Final sınavlarını gelecek ay mı olacaksınız.)

25 4. Yer, yön, yemek tarif ederken
You walk for two hundred metres, then you turn left. ( İki yüz metre yürüyeceksin sonra sola döneceksin.)

26 4. Diğer Kullanım Alanları
Geniş zaman ayrıca radyo ve televizyonda canlı yayınlarda naklen maç anlatırken, tarihi olayları, efsaneleri anlatırken, gazete ve dergi başlıklarında kullanılır.

27 Hakan scores another goal.
(Hakan bir gol daha atıyor.) Atatürk beats the enemy in Dardanelles. (Atatürk, Çanakkale’de düşmanı yener.) AKP wins the elections. (AKP seçimi kazanıyor.)

28 Hazırlayan Nejat ALTIN


"SIMPLE PRESENT TENSE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları