Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK’ÜN HAYATININ KRONOLOJİSİ 1893:Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.1893:Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895:Selanik Askeri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK’ÜN HAYATININ KRONOLOJİSİ 1893:Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.1893:Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895:Selanik Askeri."— Sunum transkripti:

1

2 ATATÜRK’ÜN HAYATININ KRONOLOJİSİ 1893:Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.1893:Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895:Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.1895:Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi. 1899 Mart 13:İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.1899 Mart 13:İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi. 1902 Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı. 1905 Ocak 11:Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.1902 Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı. 1905 Ocak 11:Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı. 1911 Kasım 27:Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.1911 Kasım 27:Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi. 1912 Ocak 9:Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti.1912 Ocak 9:Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti. 1916 Nisan 1:Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükselişi.1916 Nisan 1:Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükselişi. 1916 Ağustos 6:Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı.1916 Ağustos 6:Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı. 1918 Ekim 26:Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu. 1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi'nin imzalanması. 1918 Ekim 26:Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu. 1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.

3 1919 Mayıs 19:Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı.1919 Mayıs 19:Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı. 1919 Temmuz 23:Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919) 1919 Eylül 4:Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.1919 Temmuz 23:Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919) 1919 Eylül 4:Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi. 1920 Nisan 23:Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı1920 Nisan 23:Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı 1920 Nisan 24:Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.1920 Nisan 24:Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi. 1920 Ocak 9 / 10:Birinci İnönü Savaşı.1920 Ocak 9 / 10:Birinci İnönü Savaşı. 1921 Ocak 20:İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa)1921 Ocak 20:İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü. 1921 Mart 30 / Nisan 1:İkinci İnönü Savaşı.1921 Mart 30 / Nisan 1:İkinci İnönü Savaşı.

4 1921 Ağustus 22:Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'0ın başlaması.1921 Ağustus 22:Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'0ın başlaması. 1921 Eylül 13:Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.1921 Eylül 13:Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması. 1921 Eylül 19:Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması.1921 Eylül 19:Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması. 1925 Aralık 26:Uluslararası takvim ve1925 Aralık 26:Uluslararası takvim ve saatin kabulü. saatin kabulü. 1938 Kasım 10:Atatürk'ün ölümü.1938 Kasım 10:Atatürk'ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05) (Perşembe, saat: 09.05)

5 Türkiye Cumhuriyeti'nin İlanı Cumhuriyet'in İlanı, milletin yönetilme şeklinin belirlenmiş olduğu, Atatürk siyasi devrimlerinden bir tanesidir. TBMM’de 29 Ekim’de ortaya çıkan kabine bunalımı sonucunda, bu yönetim şeklinin kusurları daha net ortaya çıkmış ve 29 Ekim’de Anayasanın ilgili maddeleri değiştirilerek, ülkenin yönetim şekli cumhuriyet olarak belirlenmiştir. Sebepleri 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışı ile Milli Egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurulmuştu. Ancak Kurtuluş Savaşı devam ederken, milli birlik ve beraberliğin bozulmaması için rejimin adı konulmamıştı. Saltanatın kaldırılmasının ve Lozan Antlaşması'nın ardından TBMM'de en çok tartışılan konulardan biri, yeni devletin niteliği sorunuydu. Hükümetinin dayandığı prensipler demokratikti ama bir taraftan da adı "Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti" idi. niteliğinin Cumhuriyet olduğunu öngören bir yasa tasarısı hazırlanmıştır

6 Tarihçesi Mustafa Kemal Paşa`nın tavsiyesi ile 27 Ekim 1923'te Ali Fethi (Okyar) Bey başkanlığındaki hükümetin istifası ve Cumhuriyet Halk Fırkası grubunun yeni hükûmet listesi üstünde anlaşmaya varamaması üzerine, Mustafa Kemal Paşa 28 Ekim gecesi arkadaşlarını toplayarak sorunun gerçek çözümüyle ilgili düşüncesini açıkladı ve İsmet İnönü'yle o gece, devletin niteliğinin Cumhuriyet olduğunu öngören bir yasa tasarısı hazırlanmıştır.

7 Kazandırdıkları Cumhuriyetin ilanı, Türk kurtuluş mücadelesinin askeri ve siyasi alanda zafere ulaşmasının bir sonucudur. Osmanlı Monarşik yönetiminin Milli Mücadeleye karşı takındığı olumsuz tavır, batıdaki siyasi gelişmelere paralel olarak çizilmiştir. Fakat bu gelişmelerin sonucunda beklenilenin aksine bir Türk devleti yok olmamış rejim değiştirerek çağdaş bir devlet olarak varlığını sürdürmüştür. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle, saltanatın kaldırılmasından sonra ortaya çıkan devlet başkanlığı sorunu da çözümlenmiştir. Cumhuriyetin ilanı, Türk Ulusu'nun çağdaş uygarlık seviyesine çıkaran inkılaplar için elverişli bir ortam hazırlamıştır. Devletin yönetim şekli belirlenmiştir. Mecliste hükümeti sistemi'nden kabine sistemi'ne geçilmiştir. Böylece Hükûmet bunalımı sorunu çözümlenmiştir.

8 Demokratik bir anayasayla halk egemenliği üzerinde yükselen, yeni bir yönetim biçimi olarak Cumhuriyet yönetimine geçildi - Saltanat ve Hilafet kaldırıldı - Kapitülasyonlara son verildi - Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı, laiklik ilkesi yerleştirildi - Köylüye toprak, makina, tohumluk vb. dağıtıldı, tarım okulları, tohum ıslah istasyonları, örnek devlet tarım çiftlikleri kuruldu, Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı, Ziraat Bankası aracılığıyla köylüye kredi olanakları arttırıldı - Anadolu'nun içlerini denizlere bağlayan yeni demiryolları yapıldı, yabancıların elindeki demiryolları bedelleri ödenerek kamulaştırıldı.

9 FOTOĞRAF ALBÜMÜ


"ATATÜRK’ÜN HAYATININ KRONOLOJİSİ 1893:Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.1893:Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895:Selanik Askeri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları