Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dünya üzerinde bulunan her şeyin olduğu gibi ailenin de bir ömrü vardır. Yani bir aile kurulur, gelişir, yaşamını devam ettirirken üzerine düşen görevleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dünya üzerinde bulunan her şeyin olduğu gibi ailenin de bir ömrü vardır. Yani bir aile kurulur, gelişir, yaşamını devam ettirirken üzerine düşen görevleri."— Sunum transkripti:

1

2 Dünya üzerinde bulunan her şeyin olduğu gibi ailenin de bir ömrü vardır. Yani bir aile kurulur, gelişir, yaşamını devam ettirirken üzerine düşen görevleri yerine getirir, nihayet ömrünü tamamlar ve tarihe karışır. AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ (AYD) NEDİR?

3 Aile, kuruluşundan itibaren yaşamı sürecinde bazı belirli dönemlerden geçer. Bu dönemler hemen her ailede birkaç istisna dışında mutlaka yaşanır. Bu dönemlerin her birinin kendine özgü özellikleri vardır.

4 Bir ailenin kuruluş hatta bazen kuruluş hazırlıkları aşamasından başlayarak ailenin yaşamını tamamladığı döneme kadar geçen süre içerisinde yaşadığı ve her ailede o ailenin özelliklerine bağlı olarak süresi, önemi ve ailenin yaşamında oynadığı rolü değişebilen dönemler aile yaşam döngüsü kavramı adı altında incelenir.

5 Aile bireyleri her aşamada farklı roller, farklı sorumluluklar, farklı görevler yüklenirler ve üzerlerine düşeni yapmaya çalışırlar.

6 Genelde ailenin, özelde aile bireylerinin bu dönemlerde yaşadıklarına bağlı olarak oluşan ve oluşabilecek muhtemel durumlar vardır. Döngünün her aşamasında aile çeşitli sorunlarla yüzyüze gelir. Yaşamını devam ettirebilmek için bu sorunları çözmek zorundadır.

7 Aile bu yeni duruma uyum sağlayamazsa kriz yaşanır. Aile bu krizden başarıyla çıkarsa çok güzel bir deneyim kazanmış olur güçlenir. Aksi durumda aile yaşam döngüsünü tamamlayamadan süreç bitebilir.

8 Aile yaşam döngüsü modeli, ilk kez Evelyn Duvall tarafından geliştirilmiştir. Bu modelin başlangıçta 4 evresi vardır. Bunlar: ▫ Evli çiftler ▫ Küçük çocuklu aileler ▫ Yetişkin döneminde çocuğu olan aileler ▫ Yetişkin çocuklu aileler Daha sonra Duvall bu modeli geliştirerek 8 evreye çıkartmıştır. Bu 8 evre evlilik ile başlar, eşlerin ölümüyle sona erer.

9 DUVALL’IN AILE YAŞAM DÖNGÜSÜ

10 Hobi ve ilgiler, birbirleriyle zaman geçirmek bu dönem çiftlerin özelliklerindendir. Ortak geliri yönetmek için katkıda bulunurlar. Sadakat duygusu bu dönemde gelişir. Karşılıklı doyurucu bir evlilik kurmak, hamileliğe ve annelik-babalık sözleşmesine uyum sağlamak bu dönemin görevlerindendir. 1. ÇOCUKSUZ EVLİ ÇİFTLER

11 Evliliğin ilk yılları oldukça zorlu yıllardır ve bu konularda başarısızlıklar olduğu takdirde boşanmalar olmaya başlar. Özellikle boşanmalar evliliğin ikinci ve dördüncü yılları dolaylarında fazladır. Yaşam koşulları, maddi durumlar, genel uyumsuzluk anne ve babanın müdahalesi gibi durumlar evliliğin yine ilk yıllarında karşılaşılan sorunlardır. Koller, ilk yıllardaki boşanmanın büyük ölçüde eşlerin, evlilikten gerçek olmayan beklentileri sonucu ortaya çıktığını belirtir. OLASI KRİZLER

12 Bu dönem gebelik ve ilk çocuğun doğumuyla başlar ve eşlerin anne ve babalığa doğru rol geçişi söz konusudur. Yeni gelecek bireye ailede yer açma ve büyüyen aile yapısına uyum sağlama ön plandadır. 2. 30 AYLıK BEBEĞI OLAN AILELER

13 Aileye üçüncü bir kişi olan bebeğin katılması eski dengeyi bozabilir. Bu da kızgınlık ve kıskançlığa neden olabilir. Le Mosters evliliğin bu dönemini incelemiş ailenin %83 ünde ilk çocuğun doğumu ile beraber bunalım yaşadıklarını belirtmiştir. Fakat bunun nedenini kişilik uyumsuzluğu, kötü evlilik gibi nedenler değil de henüz anne-baba olma yolunda eşlerin yeterli bir hazırlığa sahip olmamalarıdır. Anne- babanın bu uyumsuzluklarının nedenleri Knox‘a göre; gebeliğe karşı olumsuz tutumları, rol değişimlerini kabul edememek, anne- babalığa ilişkin yetersiz duygular ve bebek ile ilgili deneyim eksikliğidir. OLASI KRİZLER

14 Çocuk bu evrede 3 ve 6 yaşları arasındadır. Çocuğun ihtiyaç ve ilgilerini doyurmak için aile bir ekonomik arayış içine girer. Bu dönemde çocuğun toplumsallaşması söz konusudur. Çocuk aile içerisinde her şeyin biraz daha farkına varmıştır. İlginin kendi üzerine çekilmesi için uğraşır. Çocukla beraber aile de toplumsallaşır. 3. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE ÇOCUĞU OLAN AİLELER

15  Bu dönem, ailenin en büyük çocuğunun okula gitmesi ile başlar. Bu dönemde çalışan anne tekrar işe döner.  Çocuğun eğitimdeki başarısını geliştirmek için çabalanır.  Toplumsal yaşama katılma, uyum sağlama faaliyetleri bu dönemde hız kazanır. 4.OKULA GIDEN ÇOCUCUĞU OLAN AILELER (6-12 YAŞ)

16  İşine geri dönen anneler, iş yaşamı sorumluluğu yanında anne sorumluluğu da üstlenmekte, bu değişim aile içi ilişkilerde stres ve kaygı faktörü olarak orta çıkabilmektedir.  Aile okula giden çocuklarıyla nasıl ilgilenmesi gerektiği konusunda zorluk yaşayabilir. OLASI KRİZLER

17  Ailedeki ilk çocuğun ergenliğe ulaşmasıyla başlayan süreçtir.  Çocuk için okul, meslek ve eş seçimi kaygısı baş gösterir.  Çocuk aile kurallarını sınamaya başlar.  Aile için çocuğun alkol, sigara vb. zararlı alışkanlıklar edineceği kaygısı başlar.  Çocuk bağımsız olmak ister. Aile ise bu döneme kendini önceden hazırlamıştır. 5.ERGENLİK ÇAĞINDA ÇOCUKLARI OLAN AİLELER (13-20 YAŞ)

18  Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımlarıyla beraber aile ve çocukta bunalımlar başlayabilir.  Ebeveyn ergen çatışması OLASI KRİZLER

19  Çocuklar bu dönemde evlenirler ve evden ayrı yaşamaya başlarlar.  Çocuklar olmaksızın aileye yeniden odaklanma söz konusudur.  Büyüyen çocuklarla bir yetişkin gibi ilişki kurulur.  Yetişkin çocukların problemleri artmıştır.  Ailece yapılan harcamalar artmıştır.  İlk çocuk evlenmiş ise onların çocuklarıyla büyükbabalık/büyükannelik rollerini benimsemek için çaba gösterilir. 6.HAREKET EDEN MERKEZLER OLARAK AILE (1. ÇOCUK EVDEN AYRıLMıŞ 2. ÇOCUK EVDEN AYRıLıYOR)

20 Eğer anne-babalar ilgilerini ailesi üzerisinde yoğunlaştırmışsa bu dönem onlar için zor ve sıkıntılı bir dönem olacaktır. OLASI KRİZLER

21  Bu dönemde çocuklar evlenmiş ve evden ayrılmıştır.  Baba bu dönemde mesleğinin doruğuna çıkmak ister.  Çocukların evliliklerinde meydana gelen çeşitli sorunlar nedeniyle eve geri dönmeler olabilir.  Bu dönemde evliliğin ilk yıllarındaki gibi boşanmaların sık görüldüğü dönemdir. 7.ORTA YAŞLı ANNE-BABA (BOŞALMıŞ EVDEN EMEKLILIĞE))

22 Mesleğin doruğuna çıkmak isteyen baba, anneden uzaklaşabilir. Bu zaman annenin menopoz sıkıntılarına rastlar. Bu biyolojik değişim 'boş yuva' olgusu ile de birleşince anneler için bunalım başlar. OLASI KRİZLER

23  Yaşlanan bedene, emeklilikle değişen aile ve sosyal rollere uyum sağlamak bu dönemin başlıca özelliğidir.  Emekli olan çiftler kendilerine yeni ilgiler geliştirirler.  Bu dönemde evli çocuklar aile üyelerine destek sağlarlar.  Aile sisteminde yaşlı bireyin bilgeliği ve tecrübeleri için saygın bir yer oluşturulur.  Ölüme hazırlanma aşamasıdır. 8.AILE ÜYELERININ YAŞLANMASı (EMEKLILIKTEN HER IKI EŞIN ÖLÜMÜNE KADAR)

24 Sağlık sorunları, yaşlılık ve ölüm düşünceleriyle aşırı meşguliyet, İşe yaramamazlık duygusu, Torunlarla sağlıklı iletişim kuramama, Eşinin ölümü üzerine bunalım. OLASI KRİZLER

25 Dominion aileyi 3 aşama içinde ele alır. Bunlar: A)Evliliğin ilk beş yılı B)Çocukların büyüdüğü dönem C)Elli yaş ve sonrası Her yaşa ilişkin fiziksel, duygusal, entelektüel-ruhsal, sosyal nitelikleri, sorunları ve tipik davranışları betimlemeye çalışmıştır. DOMINION’UN AILE YAŞAM DÖNGÜSÜ MODELI

26 . Fiziksel ili ş ki: Bu dönemde ortaya çıkan cinsel sorunlar diğer dönemlere oranla daha az karmaşıktır. Duygusal İlişki: Evliliğin ilk yıllarında görülen duygusal ilişki sorunları eşlerin kalıcı bir ilişki kurmaya hazır olup olmamaları her iki tarafın kendi ailelerinden kopabilme yetenekleri önem taşır. Sosyal İlişki: Bazı eşlerde, birkaç etkenin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan stresin baskısı ile içkiye aşırı eğilim, kumar oynama ya da zamanın büyük kısmını ev dışında geçirme gibi davranışlar görülebilir. Bunlar, eşlerin sosyal ilişkileri açısından zararlı olabilir Entelektüel-Ruhsal İlişki: Bazı evliliklerde eşler birbirinin entelektüel niteliklerini ya da ahlaki değerlerini yeterince bilemezler. Buda eşlerin birbirini yanlış anlamalarına kıskançlıklara ve ilişkilerinin bozulmasına neden olabilir. A)EVLİLİĞİN İLK BEŞ YILI

27 B) Çocukların Büyüdüğü Dönem Fiziksel ilişki: Kadında çocuk dünyaya getirme dönemini izleyen menopoz aşamasında cinsel ilişkiye olan ilginin azalması. Duygusal İlişki: Zaman geçtikçe her iki eşin kendilerine olan güvenleri artar ve kişilikleri daha güçlü hale gelir ve aralarındaki ilişkinin değişimi söz konusu olabilir. Sosyal, Entelektüel Ve Ruhsal İlişki: Bazı insanlar toplum içinde sosyal, entelektüel ya da ruhsal bir düzeye erişmek ve böylece güvence içinde olmak için evlenirler. Bu kişiler evliliğin kendilerine kazandıracağı sosyal statü ile ilgilidirler.

28 . C)50 YAŞ SONRASI DÖNEM Fiziksel ilişki Eşlerden birinde cinsel isteksizlik evlilik hayatında sorun yaratabilmekte dir. Fiziksel ilişki Eşlerden birinde cinsel isteksizlik evlilik hayatında sorun yaratabilmekte dir. Duygusal ilişki İ kinci dönemde ba ş lamı ş olan de ğ i ş im bu dönemde de sürebilir. Orta ya ş taki bir kadının kocasının evlilik dı ş ı bir ili ş kiye girmesi ya da genç bir kadının onu tercih etmesi durumu bu de ğ i ş imin yol açtı ğ ı bir sonuçtur. Duygusal ilişki İ kinci dönemde ba ş lamı ş olan de ğ i ş im bu dönemde de sürebilir. Orta ya ş taki bir kadının kocasının evlilik dı ş ı bir ili ş kiye girmesi ya da genç bir kadının onu tercih etmesi durumu bu de ğ i ş imin yol açtı ğ ı bir sonuçtur. Sosyal, Entelektüel Ve Ruhsal İlişki Bu döneme erişmiş olan eşler, birbirlerinin değer yargıları, sosyal ve entelektüel ilgi alanlarının çok değişik yönlere kaydığı durumlarda giderek birbirinden uzaklaşırlar. Sosyal, Entelektüel Ve Ruhsal İlişki Bu döneme erişmiş olan eşler, birbirlerinin değer yargıları, sosyal ve entelektüel ilgi alanlarının çok değişik yönlere kaydığı durumlarda giderek birbirinden uzaklaşırlar.

29 Carter ve McGoldrick 1980’de aile yaşam döngüsü modelinin altı evresini geliştirmiştir. 1.Bekar genç yetişkinler-evden ayrılma 2.Yeni evli çiftler 3.Küçük çocuklu aileler 4.Ergen çocuklu aileler 5.Çocukların evden ayrılması 6.İleri yaştaki aileler Carter ve Mc Goldrick’in Aile Yaşam Döngüsü

30 Bu evrede, bireyin, ailesinden duygusal ve fiziksel düzeyde kendi kimliği ve özerkliğini geliştirip sürdürecek düzeyde ayrılmış olup olmaması söz konusudur. Yeterli sosyal ilişki ağı ve mesleki beceriler bu evrede edinilir. Birey ailesi dışındaki insanlarla da yakın sosyal ilişkiler kurmaya başlar ve bu yakın ilişkiler arasında flört(ler)de yer alır. Bu evrede kültürel-çevresel olarak, çiftin ilişki biçimini destekleyen yada engelleyen tutumlar vardır. Bu engeller ya da destekler sosyal anlamda çiftin ilişkisinde pozisyon değişiklerine neden olabilirler. Örneğin evlenmek isteyen gençler, kendileri için yeni bir sosyal kültürel pozisyon olan, ve yeni ilişki rollerine yol açan söz-nişan evrelerine geçebilirler. 1)Bekar Genç Yetişkinler- Evden Ayrılma

31  Duygusal, sosyal ve maddi açılardan aileden kopmakta güçlük yaşama yada ailenin güçlük yaşatması,  Cinselliğin algılanışı ve yaşanışındaki farklılıkların krize dönüşmesi,  Yakın sosyal ilişkileri kurma ve ilerletmede yaşanan zorluklar,  Evlilik kararının baskı altında verilmesi,  İlişki içinde bireysel oluşa ait vurguların aşınması (ilişkinin bireyselliği yutması), Olası Krizler

32 Bu evrede evlilik ile yeni bir aile sistemi kurulur. Bu aşamada, aileyi genişletmek için ilişkiler yeniden ayarlanır ve evliliğin ihtiyaçları yeniden karşılanır. Bu evre eşler birbirini olduğundan daha fazla yüceltirler. Yeni eşlerin aynı mekanı nasıl paylaşacaklarını öğrenmeleri gerekir. Ayrıca eşlerin birbirlerinin isteklerini, ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Bireysel ayrılıklar çözülemediği zaman bu aşamada boşanma riski yükselir. 2) Yeni Evli Çiftler ve Ailelerin Evlilik Yolu ile Birleşmesi:

33  Evlilik sürecinde yaşanan zorluklar (düğün, ev dizaynı, alışveriş, gelenek talepleri vs),  Cinsel yaşamda karşılaşılabilecek güçlükler (ilk cinsel deneyimin travmatik oluşu, psikolojik yada fiziksel cinsel işlev-işleyiş problemleri),  Çift yaşamına uyum sağlamada isteksizlik ya da yetersizlik, bireyselliğin çift ilişkisi için tehdit olarak algılanması, eşlerin ailelerinin müdahalelerinden kaynaklanan zorluklar (kayınvalide, kayınpeder vd.),  Aile ritüellerine uyum (yılbaşı, bayram ziyaretleri, doğum günleri vs.),  İlişki içinde “sözde samimiyet” hali, iletişimde açık ve net olmayış.  İlişki içinde rol ve pozisyonların çok katı sınırlarla tanımlanması ve rol esnekliğinin olmayışı. Olası Krizler

34 Bu evrede aileler, çocuklarının olmasıyla sistemlerini değiştirmelilerdir. Eşler bir taraftan ebeveynlik sorumluluklarını alırken diğer taraftan yaşlı ebeveynleri ile de ilişkilerini ayarlamaları gerekir. Bir çocuk sahibi olmak çiftlerin yaşam biçimlerini, evlilik ilişkilerini etkiler ve ebeveynsel strese yol açar. 3) Küçük Çocuklu Aileler

35  Bebeğin bilinçli bir karar ve hazırlıkla istenmiş olup olmadığı,  Bebeğin doğumu,  Ebeveyn rollerinde karşılaşılan güçlükler,  Aile büyüklerinin çocuğun yetiştirilmesine anne-babaya rağmen müdahale etmeleri ve genç çiftin olumsuz etkilerden kendini koruyamaması,  Küçük çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasında ve bakımında yaşanan psikolojik-ekonomik güçlükler (bebeğin gece bakımı, bakım yükünün bir kişinin üzerinde kalması vb.) Olası Krizler

36 Bu evrede, eşler orta yaşın ilişkilerini sürdürürler. Meslek hayatlarıyla ilgilenen eşler bir yandan da yaşlı kuşaklarının sorumluluklarını üzerlerine almaya hazırlanırlar. Aile yaşam döngüsünün en aktif ve ilginç evrelerinden birisidir. Bazı ailelerin sınırları oluşturmada, ilişkileri belirlemede ve başkalarının sorumluluğunu yüklenmede sıkıntıları olabilir. 4)Ergen Çocuklu Aileler

37 B u evrede ebeveynler ile çocukları arasında anlaşmazlıklar görülür. Ergen evde iken aile içinde çatışma ve gerilim daa fazla gözlenir. Bu zorlukların nedenlerinden birisi; ebeveynlerin çocuklarından, çocukların da ebeveynlerinden ne istediklerini bilmemelerinden kaynaklanır. İkinci neden de ergenin saldirgan, aşırı talepkar ve özerklik ihtiyaçlarından ortaya çıkar.

38  Ergenle kurulan ilişkide mesafe ayarlarının yapılamaması,  Aile içinde kurulan koalisyonların olumsuz etkileri,  İhtiyaç-beklenti-sorumluluk dengesinde yaşanan zorluklar,  Yaşlı ebeveynlerin bakımından kaynaklanan sıkıntılar,  Yaşamın geneline dair yapılan içsel muhasebelerin ilişki gerçeğine etkileri,  Birden fazla çocuk varsa kardeşler arası problemler, OLASI KRİZLER

39 Bu evrede ebeveynler çocuklarının evden ayrılmasına ve kendi hayatlarını kurabilmelerine yardım ederler. Çocukların evden ayrılmasıyla, çiftler iki kişilik aile sistemlerine tekrar uyum sağlarlar. Ayrıca, bu aşamada çiftlerin kayınvalide, kayınbaba, büyükebeveynlik gibi rollerine uyum sağlamaları gerekir. Yine bu aşamada bireyler kendi ebeveynlerinin ölümleriyle de ilgilenirler. 5) Çocukların Evden Ayrılması

40  Sevilen birinin ölümü (eş, ebeveyn, çocuk),  Çocukların aileden ayrılmakta güçlük çekmesi,  Çocukların ayrılışına yeteri kadar destek ver(e)memek,  Sağlık problemleri,  Çocukların evde oluşu ile ertelenen ya da maskelenen sorunların ortaya çıkması,. OLASI KRİZLER

41 Bu aşamada yaşlı çiftler gelecek kuşaklara görevlerini devrederler. Yaşlı çiftlerin sağlık sorunlarına ve azalan maddi durumlarına uyum sağlamaları; orta kuşakların ailenin merkezi rolünü ele almalarına izin vermeleri gerekir. Yaşlı kuşaklar, orta ve genç kuşağın kontrolü altına girmeden aile sistemi içinde kendilerine bir yer adinirler. Ayrıca eşinin ölümüne uyum sağlamaya çalışırlar. 6) İleri Yaştaki Aileler

42  Emekli oluştan sonra yaşanabilecek stres  İşe yaramazlık duygusu,  Eşlerden birinin ölümü,  Torunlarla sağlıklı ilişki kuramama,  Hak ettiklerini düşündükleri ilgi ve saygıyı görememe,  Aile problemlerinde dışarıda bırakılma,  Sağlık sorunları, yaşlılık ve ölüm düşünceleri ile aşırı meşguliyet. OLASI KRİZLER

43 1)Ebeveynlik öncesi dönem Resimlerde eşlerin akraba ve arkadaş resimleri eşittir. Evli çiftlerin albümlerinde kendi ebeveyn ve kardeşlerinin resimleri diğer akrabalara göre fazladır. Çiftlerin albümlerinde aile dışı kişilerin oranı fazladır. Bu nedenle bu evredeki ailenin göreli olarak açık sistem oldukları söylenebilir. Garnder (1990) 20 ailenin fotoğraf albümünü inceleyerek 4 yaşam döngüsü tespit etmiştir. GARNDER’IN AILE YAŞAM DÖNGÜSÜ

44 b) Okul öncesi çocuklu aileler Çiftler çocuk sahibi olduktan sonra albümlerinde, arkadaşlarına oranla akrabalarının resimleri daha fazladır. Bir önceki evreye nazaran özellikle kadınların arkadaşlarının resimleri azalmış, akrabalarının resimleri çoğalmıştır. Bu evrede aileler açık sistemden kapalı sisteme doğru kayarlar.

45 c) Okul çağı çocuklu aileler Bu evrede, en büyük çocuğun yaşı 6 – 18 yaşlarındadır. Bu evrede, albümlerde tekrar akraba ve arkadaşların resimlerinin aynı oranda olduğu görülmüştür. Yine de kadın için bu oran, kocası kadar eşit değildir. İlk çocuk okul çağına gelince ailenin akrabalarla ve diğer arkadaşlarla olan sınırlarının genişlemeye başladığı görülmüştür.

46 d) Okul çağı sonu çocuklu aileler Bu evrede, en büyük çocuk 18 yaşından daha büyüktür. Bu evrelerde ailenin albümlerinde arkadaşlarına göre akrabalarının resimleri çok fazladır. Kadının akrabalarının resmi, kocasının akrabalarına göre dört kat daha fazladır. Kocanın arkadaşları ile çocuklarının resimlerinde bir azalma olmuştur.

47 Aile içinde yaşanan olayları çok daha iyi analiz etmek mümkün olabilecektir. Aile konusunda psikolojik terapi yapma yolunu açabilecektir. Aile yaşam döngüsünün bir sonraki aşaması öngörülebilir olduğundan aile üyelerinin karşılaşacakları zorluklarla ilgili farkındalık artacaktır ve buna önlem alınabilecektir. Aile yaşam döngüsü yardımıyla aileler için yeni istatistikler tutmak mümkün olabilecektir. Kamu kuruluşlarının yöneticileri, siyasetçiler; toplumu daha iyi tanıma ve özgün çözümler geliştirme fırsatını bulabileceklerdir. Aile içi kariyer tespit edilerek kariyer basamakları geçiş dönemindeki zorluklar ortaya çıkartılabilecektir. Aile içinde yaşanan olayları çok daha iyi analiz etmek mümkün olabilecektir. Aile konusunda psikolojik terapi yapma yolunu açabilecektir. Aile yaşam döngüsünün bir sonraki aşaması öngörülebilir olduğundan aile üyelerinin karşılaşacakları zorluklarla ilgili farkındalık artacaktır ve buna önlem alınabilecektir. Aile yaşam döngüsü yardımıyla aileler için yeni istatistikler tutmak mümkün olabilecektir. Kamu kuruluşlarının yöneticileri, siyasetçiler; toplumu daha iyi tanıma ve özgün çözümler geliştirme fırsatını bulabileceklerdir. Aile içi kariyer tespit edilerek kariyer basamakları geçiş dönemindeki zorluklar ortaya çıkartılabilecektir. Aile yaşam döngüsünde hangi alanlarda faydalanılır ?


"Dünya üzerinde bulunan her şeyin olduğu gibi ailenin de bir ömrü vardır. Yani bir aile kurulur, gelişir, yaşamını devam ettirirken üzerine düşen görevleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları