Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYASAL RİSK ETMENLERİ KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Kimya Yük.Müh. Turgay BODUROĞLU İş Güvenliği Uzmanı (A) (Emekli Başmüfettiş)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYASAL RİSK ETMENLERİ KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Kimya Yük.Müh. Turgay BODUROĞLU İş Güvenliği Uzmanı (A) (Emekli Başmüfettiş)"— Sunum transkripti:

1 KİMYASAL RİSK ETMENLERİ KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Kimya Yük.Müh. Turgay BODUROĞLU İş Güvenliği Uzmanı (A) (Emekli Başmüfettiş) turgayboduroglu@gmail.com 05337378304

2 Kimyasalların Genel Sınıflandırılması A) Ani, tekrarlanan veya uzun süreli maruziyet sonunda sağlığa zararlı olan kimyasallar; Zehirli veya çok zehirli, Zararlı, Aşındırıcı, Tahriş edici, ASG 30.05.2016 2

3 Kimyasalların Sınıflandırılması Duyarlılık yaratan veya alerjik tepkileri provake eden, Kanserojen, Mutajen, Teratojen, Üreme sistemine zarar veren, Genetik olmayan doğum anormalliklerine sebep olan maddeler ASG 30.05.2016 3

4 Kimyasalların Sınıflandırılması B) Fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle fiziksel ve kimyasal zarar verme riski taşıyan kimyasallar; Patlayıcı Oksitleyici Çok kolay parlayıcı, çok parlayıcı ve parlayıcı maddeler, ASG 30.05.2016 4

5 C) Çevreye zarar veren kimyasallar;  Canlı organizmalar için zehirli ve zararlı olan,  Çevrede yok olmayıp kimyasal artıklar olarak kalıcı olan,  Biyolojik anlamda birikim yaratan maddelerdir. Kimyasalların Sınıflandırılması ASG 30.05.2016 5

6 Temel Tehlikeler Soluma Soluma Yutma Yutma Deriyle temas Deriyle temas Gözle temas Gözle temas Patlama Patlama Yangın Yangın Su kaynaklarına karışma Su kaynaklarına karışma Toprağa dökülme Toprağa dökülme ASG 30.05.2016 6

7 Kimyasal Madde Formları Katı Katı (toz) Sıvı Sıvı Gaz Gaz (Buhar) ASG 30.05.2016 7

8 KİMYASALLARRIN VÜCUDA GİRİŞ YOLLARI ASG 30.05.2016 8

9 Hassasiyet Aşındırıcı KİMYASALLAR RİSKLER Yanık Boğucu Kanserojen Hedef organ zehirlenmesi Teratojenik Toksik ASG 30.05.2016 9

10 KİMYASALLARIN ETKİLERİ ASG 30.05.2016 10

11 Kimyasal maddenin vücuda etkisi aşağıdaki faktörlere bağlıdır: Kimyasal bileşimi Kimyasal bileşimi Fiziksel biçimi Fiziksel biçimi Vücuda giriş yolu Vücuda giriş yolu Biriktiği ya da lokalize olduğu organlar Biriktiği ya da lokalize olduğu organlar Maddeye maruz kalma süresi, sıklığı ve yoğunluğu/Doz Maddeye maruz kalma süresi, sıklığı ve yoğunluğu/Doz Kişisel özellikler ( Kişisel özellikler ( YAŞ, CİSİYET, SAĞLIK DURUMU) ASG 30.05.2016 11

12 Kimyasala nasıl maruz kalırız? Akut toksisite: Akut toksisite: o Ani ve kısa süreli maruziyet Kronik toksisite: Kronik toksisite: o Uzun süreli maruziyet ASG 30.05.2016 12

13 Kimyasalların sağlık etkileri Solunum Yolu Tahrişi; Ozon, Nitrojen Dioksit, Sülfür Dioksit Solunum Yolu Tahrişi; Ozon, Nitrojen Dioksit, Sülfür Dioksit Alerjen Reaksiyonlar; Çözücüler, Asit, Kostik Maddeler Alerjen Reaksiyonlar; Çözücüler, Asit, Kostik Maddeler Merkezi Sinir Sistemi Tahribatı; Toluen, Ksilen, Eter, Aseton Merkezi Sinir Sistemi Tahribatı; Toluen, Ksilen, Eter, Aseton Pnömokonyoz; Silis Ve Asbest Tozları, Demir Oksit, Kalay Oksit Ve Berilyum Pnömokonyoz; Silis Ve Asbest Tozları, Demir Oksit, Kalay Oksit Ve Berilyum Kanser; Uçucu Organik Maddeler Kanser; Uçucu Organik Maddeler Üreme Sistemi Hastalıkları; Cıva, Kurşun Vb. Üreme Sistemi Hastalıkları; Cıva, Kurşun Vb. Ölüm Ölüm ASG 30.05.2016 13

14 Tehlikeli Kimyasallar Tehlikeli kimyasal madde : a) Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli özelliklerden bir veya birkaçına sahip maddeler, b) kimyasal, fiziko-kimyasal veya toksikolojik özellikleri ve kullanılma veya işyerinde bulundurulma şekli nedeni ile işçilerin sağlık ve güvenliği yönünden risk oluşturabilecek maddeler, c) Mesleki maruziyet sınır değeri belirlenmiş maddeler. ASG 30.05.2016 14

15 Kimyasal Tehlikelerin Kontrolu Kaynakta Kaynakta daha az tehlikeli madde kullanımı Kullanım sırasında Kullanım sırasında havalandırmalı veya kapalı sistemler ile Kişisel kontroller Kişisel kontroller Hijyenik önlemler Hijyenik önlemler Kişisel koruyucu kullanımı Kişisel koruyucu kullanımı Çalışma Ortamında İzleme ve ölçme Çalışma Ortamında İzleme ve ölçme ASG 30.05.2016 15

16 Kişisel Koruyucu Donanımları Kullanımı Kimyasal maddeler için kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımları 3 çeşittir: Solunum koruyucuları Göz koruyucuları Deri koruyucuları ASG 30.05.2016 16

17 Kişisel koruyucu olarak neleri kullanmalı? İSİGT Madde 524- Gözler için tehlikeli olan işlerde çalışan her işçiye, gözün korunması için işe en uygun gözlükler verilecek ve işçiler bu gözlükleri kullanacaklardır...... İSİGT Madde 524- Gözler için tehlikeli olan işlerde çalışan her işçiye, gözün korunması için işe en uygun gözlükler verilecek ve işçiler bu gözlükleri kullanacaklardır...... Asitlerle veya kostik maddelerle çalışan işçilere, cam etrafındaki çerçeveleri yüze kolayca uyacak ve havalandırma delikleri, sıçrayacak sıvının girmesini engelleyecek şekilde yapılmış gözlükler verilecektir. Asitlerle veya kostik maddelerle çalışan işçilere, cam etrafındaki çerçeveleri yüze kolayca uyacak ve havalandırma delikleri, sıçrayacak sıvının girmesini engelleyecek şekilde yapılmış gözlükler verilecektir. Gözleri rahatsız eden, gaz, duman veya buğuların bulunduğu yerlerde..havalandırma delikleri bulunmayan.. gözleri sıkıca çevreleyen...gözlükler. Gözleri rahatsız eden, gaz, duman veya buğuların bulunduğu yerlerde..havalandırma delikleri bulunmayan.. gözleri sıkıca çevreleyen...gözlükler. ASG 30.05.2016 17

18 Kişisel koruyucular Yüz siperleri: Başa oturan tutucu bantları veya barete takılan mekanizması ile kullanıcının göz, yüz, boyun, çene ve kulaklarını korur. Yüz siperleri: Başa oturan tutucu bantları veya barete takılan mekanizması ile kullanıcının göz, yüz, boyun, çene ve kulaklarını korur. Hava-temizleyici maskeler/Respiratörler - Toz / partikül maskeleri, gaz maskeleri, değiştirilebilir filtreli maskeler. Hava-temizleyici maskeler/Respiratörler - Toz / partikül maskeleri, gaz maskeleri, değiştirilebilir filtreli maskeler. Hava-sağlayan maskeler, Tüplü veya hortumla uzaktan temiz hava sağlayanlar. Hava-sağlayan maskeler, Tüplü veya hortumla uzaktan temiz hava sağlayanlar. ASG 30.05.2016 18

19 Kişisel koruyucu olarak neleri kullanmalıyız? İSİGT-Madde 526- İşçilerin kendi elbiselerine zarar verecek veya bunları sokakta giyilmez bir halde kirletecek işlerde çalışan işçilere, işin gerektirdiği şekil ve nitelikte...iş elbisesi giydirilecektir. İSİGT-Madde 526- İşçilerin kendi elbiselerine zarar verecek veya bunları sokakta giyilmez bir halde kirletecek işlerde çalışan işçilere, işin gerektirdiği şekil ve nitelikte...iş elbisesi giydirilecektir.Tulumlar.... Çok tozlu, zehirli ortamda Çok tozlu, zehirli ortamda Zararlı kimyasal maddelerin temizlenmesinde Zararlı kimyasal maddelerin temizlenmesinde Kimyasal maddelerin taşınmasında, temizlenmesinde kullanılırlar..... Kimyasal maddelerin taşınmasında, temizlenmesinde kullanılırlar..... Önlükler Önlükler ASG 30.05.2016 19

20 Kişisel koruyucu olarak neleri kullanmalıyız? Önlükler....... Önlükler....... Laboratuar elemanları önlük kullanmalıdır. Laboratuar elemanları önlük kullanmalıdır. Kimyasal maddelerle çalışanlar PVC, Nitril veya Neopren den yapılanlarıtercih etmelidir. Kimyasal maddelerle çalışanlar PVC, Nitril veya Neopren den yapılanlarıtercih etmelidir. ASG 30.05.2016 20

21 Kişisel koruyucu olarak neleri kullanmalıyız? İSİGT Madde 532 - ……………………………. İSİGT Madde 532 - ……………………………. Asit veya kostikle çalışan işçilere, lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ve bu maddelere dayanıklı, çizme veya ayakkabılar verilecektir.... Asit veya kostikle çalışan işçilere, lastik veya benzeri malzemeden yapılmış ve bu maddelere dayanıklı, çizme veya ayakkabılar verilecektir.... Kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda nitril kauçuk tabanlı olanları seçilmelidir. Kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda nitril kauçuk tabanlı olanları seçilmelidir. ASG 30.05.2016 21

22 Kişisel koruyucu olarak neleri kullanmalıyız? İSİGT Madde 530 - İSİGT Madde 530 - Aşındırıcı, yıpratıcı, zehirli maddelerle veya sürekli olarak su içinde el ile yapılan çalışmalarda, işçilere lastik veya benzeri malzemeden yapılmış uygun eldivenler verilecektir. Aşındırıcı, yıpratıcı, zehirli maddelerle veya sürekli olarak su içinde el ile yapılan çalışmalarda, işçilere lastik veya benzeri malzemeden yapılmış uygun eldivenler verilecektir. Kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler: Butil, doğal kauçuk, neopren, nitril, PVA (poli vinil alkol), PVC,..vb. Kimyasal maddelere dayanıklı eldivenler: Butil, doğal kauçuk, neopren, nitril, PVA (poli vinil alkol), PVC,..vb. ASG 30.05.2016 22

23 Kişisel Koruyucu Donanımları Kullanımı Kişisel koruyucu donanımları, çalışan ve tehlikeli kimyasal maddeler arasındaki son bariyerdir. Bu nedenle kullanımları aşağıdaki durumlarla gerekmektedir: Tüm önleme/koruma yöntemleri yetersiz veya teknik olarak mümkün olmadığında Uygun tüm önleme/korunma yöntemleri acil olarak uygulanamadığında, Sürekli önlem almayı gerektirmeyen tek seferlik operasyonlarda, KKD kullanımının sağladığı korunma düzeyi, diğer özel önleme/korunma yöntemleriyle aynı düzeyde olması durumunda, Acil durumlarda, ASG 30.05.2016 23

24 Depolama Depolamada işaretlere dikkat edilmeli Depolamada işaretlere dikkat edilmeli Depolama raflarından malzemenin düşmemesi için önlem alınmalı Depolama raflarından malzemenin düşmemesi için önlem alınmalı Dökülmelere karşı önlem alınmalı Dökülmelere karşı önlem alınmalı Etkileşen kimyasallar yan yan konulmamalı Etkileşen kimyasallar yan yan konulmamalı ASG 30.05.2016 24

25 Depolama Malzeme tanklarının etrafı taşma havuzu ile çevrilmeli ve dökülmelere karşı önlem alınmalıdır. Malzeme tanklarının etrafı taşma havuzu ile çevrilmeli ve dökülmelere karşı önlem alınmalıdır. Varil, bidon vb malzemeler kirlilik yaratmayacak şekilde depolanmalıdır. Varil, bidon vb malzemeler kirlilik yaratmayacak şekilde depolanmalıdır. Kullanım alanlarında göz duşları ve malzeme güvenlik bilgi formları bulundurulmalıdır. Kullanım alanlarında göz duşları ve malzeme güvenlik bilgi formları bulundurulmalıdır. Yanıcı kimyasallar diğerlerinden ayrı olarak güneşten etkilenmeyecek şekilde kapalı alanda depolanmalıdır. Yanıcı kimyasallar diğerlerinden ayrı olarak güneşten etkilenmeyecek şekilde kapalı alanda depolanmalıdır. Dökülmelere karşı uygun nitelikte absorban malzemeler konulmalıdır. Dökülmelere karşı uygun nitelikte absorban malzemeler konulmalıdır. Kaplar Tanımlı olmalıdırlar Kaplar Tanımlı olmalıdırlar ASG 30.05.2016 25

26 Etiketleme Difenilamin 100 kg ABC Kimya Sanayi A.Ş., istanbul yolu...,Tel:0312... Toksik T EC No: 204-539-4 - Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir - Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. -Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın -Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse bu etiketi gösterin) N Çevre için tehlikeli EC No Maddenin ismi ve miktarı R cümlecikleri R 23/24/25 S cümlecikleri (1/2) 36/37-45 Firmanın adı, adresi, tel,..... Tehlike sembolleri ASG 30.05.2016 26

27 Tehlike İşaretleri Patlayıcı Korozif (Aşındırıcı, Delici) Oksitleyici Toksik (Zehirli veya Çok Zehirli) Tahriş Edici/Zararlı Kolay Alevlenir Çevre için Zararlı ASG 30.05.2016 27

28 R (Özel Risk-Tehlike) ve S (Güvenlik-Sağlık) Numaraları R - Risk ve S - Güvenlik numaraları uluslararasıdır. R - Risk ve S - Güvenlik numaraları uluslararasıdır. R - Risk numaraları o malzemenin yol açabileceği zararları ve tehlikeleri gösterir. R - Risk numaraları o malzemenin yol açabileceği zararları ve tehlikeleri gösterir. S - Güvenlik numaraları o malzemenin kullanımı, depolanması sırasında zararlarının azaltılması ve ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemleri / tavsiyeleri belirtir.. S - Güvenlik numaraları o malzemenin kullanımı, depolanması sırasında zararlarının azaltılması ve ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemleri / tavsiyeleri belirtir.. ASG 30.05.2016 28

29 Risk Cümlecikleri R11Kolay Alevlenebilir R11Kolay Alevlenebilir R20Solunduğunda zararlı R20Solunduğunda zararlı R26/27/28Yutulduğunda, solunduğunda ve deri ile temasta çok zehirli R26/27/28Yutulduğunda, solunduğunda ve deri ile temasta çok zehirli R35Ciddi yanıklara neden olur R35Ciddi yanıklara neden olur R36/38Göz ve deriyi tahriş edici R36/38Göz ve deriyi tahriş edici R42Solunduğunda alerji yapabilir R42Solunduğunda alerji yapabilir R45Kanser yapıcıdır R45Kanser yapıcıdır R51/53Sudaki organizmalar için zehirlidir, sudaki ortama uzun süreli ters etkilere neden olur R51/53Sudaki organizmalar için zehirlidir, sudaki ortama uzun süreli ters etkilere neden olur R61Fetüslere zarar verebilir R61Fetüslere zarar verebilir ASG 30.05.2016 29

30 Güvenlik Cümlecikleri S16Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz – Sigara içilmez S16Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz – Sigara içilmez S24/25Göz ve deri ile temasından sakının S24/25Göz ve deri ile temasından sakının S36/37/39Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın S36/37/39Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın S50……… ile karıştırmayınız (Üreticinin beyanı) S50……… ile karıştırmayınız (Üreticinin beyanı) S60Bu maddenin bulaştığı kapları tehlikeli madde olarak bertaraf ediniz S60Bu maddenin bulaştığı kapları tehlikeli madde olarak bertaraf ediniz S62Yutma halinde kusturmayınız, derhal doktora başvurunuz ve bu ambalaj veya etiketi gösteriniz S62Yutma halinde kusturmayınız, derhal doktora başvurunuz ve bu ambalaj veya etiketi gösteriniz ASG 30.05.2016 30

31 Toksikolojik Etkiler R42/R43Hassaslaştırıcı R42/R43Hassaslaştırıcı XiTahriş edici XiTahriş edici XnZararlı XnZararlı CKorozif(Aşındırıcı) CKorozif(Aşındırıcı) TToksik TToksik T+Çok toksik T+Çok toksik ASG 30.05.2016 31

32 Risk Durumları ve Güvenlik Tavsiyeleri R1, R2... R68 R1, R2... R68 S1, S2....S64 S1, S2....S64 Örnek Örnek R37/38 Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir R37/38 Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir S37/39 Çalışırken uygun koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanın S37/39 Çalışırken uygun koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanın ASG 30.05.2016 32

33 Etiketleme Difenilamin 100 kg ABC Kimya Sanayi A.Ş., istanbul yolu...,Tel:0312... Toksik T EC No: 204-539-4 - Solunduğunda, cilt ile temasında ve yutulduğunda toksiktir - Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. -Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın -Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktora başvurun (mümkünse bu etiketi gösterin) N Çevre için tehlikeli EC No Maddenin ismi ve miktarı R cümlecikleri R 23/24/25 S cümlecikleri (1/2) 36/37-45 Firmanın adı, adresi, tel,..... Tehlike sembolleri ASG 30.05.2016 33

34 ? ASG 30.05.2016 34

35 ASG 30.05.2016 35

36 ASG 30.05.2016 36

37 Güvenlik Duşu ve Göz Duşu Güvenlik duşları, işyerinde meydana gelen kimyasal madde teması nedeni ile kimyasal yanık oluşması ve çalışan giysilerine yangın sıçraması olaylarında kullanılan en yaygın acil durum sistemleridir. Güvenlik duşları, işyerinde meydana gelen kimyasal madde teması nedeni ile kimyasal yanık oluşması ve çalışan giysilerine yangın sıçraması olaylarında kullanılan en yaygın acil durum sistemleridir. Göz banyoları, göze kimyasal madde sıçraması meydana geldiğinde hızlı ve etkili müdahale yapılarak gözün korunması için dizayn edilmiş acil durum sistemleridir. Göz banyoları, göze kimyasal madde sıçraması meydana geldiğinde hızlı ve etkili müdahale yapılarak gözün korunması için dizayn edilmiş acil durum sistemleridir. ASG 30.05.2016 37

38 EĞİTİM Çalışanlara; Kimyasalların bilinen tehlikeleri ve sağlık etkileri, Kimyasalların bilinen tehlikeleri ve sağlık etkileri, Kimyasal maddelerle güvenli çalışma yöntemleri, Kimyasal maddelerle güvenli çalışma yöntemleri, Acil durum ve ilk yardım önlemleri, Acil durum ve ilk yardım önlemleri, Koruyucu techizatın kullanımı ve bakımı, Koruyucu techizatın kullanımı ve bakımı, Etiketler, MSDS, uyarı işaretlerinin yorumlanması Etiketler, MSDS, uyarı işaretlerinin yorumlanması ve benzeri konularda bilgi verilmelidir. ASG 30.05.2016 38

39 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI (MSDS) Kimyasalların neden olduğu sağlık ve güvenlik tehlikelerinin azaltılmasına yarayan bir sistemin parçasıdır. Kimyasal maddeyi ; Taşıyanların, Taşıyanların, Depolayanların, Depolayanların, Kullananların Ve Kullananların Ve Üretimde Çalışanların Üretimde Çalışanların kimyasal maddelerin tehlikeleri konusunda doğru değerlendirme yapmalarını sağlamayı amaçlar.

40 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI (MSDS) Kimyasalı Üreten, İthal Eden veya Dağıtımını Yapanlar, Bir Madde İlk Defa Alındığında veya Malzeme Güvenlik Formlarında Değişiklik Yapıldığında, Kimyasal maddelerle birlikte Malzeme Güvenlik Formlarını (MSDS) kullanıcıya vermelidirler. Kimyasal maddelerle birlikte Malzeme Güvenlik Formlarını (MSDS) kullanıcıya vermelidirler.

41 SAĞLIK GÖZETİMİ 1 ) Belli bir hastalık veya sağlık yönünden olumsuz bir etkilenmeye neden olduğu bilinen tehlikeli kimyasal maddeye maruziyetin sözkonusu olduğu, 2) İşçilerin özel çalışma şartlarında hastalık veya etkilenmenin ortaya çıkma olasılığının bulunduğu, 3) İşçiler üzerinde yapılacak tetkiklerin oluşturduğu riskin kabul edilebilir düzeyde olduğu, durumlarda yapılacaktır. Sağlık gözetimine tabi tutulan her işçi için kişisel sağlık ve maruziyet kayıtları tutulacak ve güncelleştirilecektir. Sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtlar, gizliliği de dikkate alarak, uygun bir şekilde tutulacak ve muhafaza edilecektir. ASG 30.05.2016 41

42 30.05.2016 42ASG (Kanserojen ve Mutajen Mad. Çal. Al.Önl.Hk.Yönetmelik ) Kayıtların Saklanması az kırk yıl süre Madde 17 — Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (c) bendinde ve 16 ncı maddesinin (d) bendinde belirtilen kayıtlar kanserojen/mutajen maruziyetin sona ermesinden sonra en az kırk yıl süre ile saklanacaktır. İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren bu kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır.

43 RİSK ANALİZİ ASG 30.05.2016 43

44 RİSK ANALİZLERİNİN YAPILMA PERİYOTLARI   Yeni bir makine veya ekipman alınması durumunda,   Teknoloji değişikliğinde,   Üretim tarzı ve şekli değiştiğinde,   Personel yapısında ciddi anlamda değişiklik olduğunda,   İş Kazası ve meslek hastalıkları durumunda   İş Sağlığı Güvenliği kurulu veya uzmanının gerek görmesi halinde   Yeni hammadde ve/veya yarı mamul maddelerin üretime sürecine girmesi durumunda   Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması durumunda   En az 5 yılda bir kez mutlaka  RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMALIDIR. ASG 30.05.2016 44

45 Mevzuata Göre İşyerlerinde Yapılması Zorunlu Olan ve Kimyasallarla İlgili Uygulamalar (Kimyasalların Yönetimi) Kimyasal Madde Tehlike ve Risklerinin Değerlendirilmesi, Kimyasal Madde Tehlike ve Risklerinin Değerlendirilmesi, Acil Eylem Planı Hazırlanması, Acil Eylem Planı Hazırlanması, Kimyasal Gaz ve toz Patlama Riskinin Değerlendirilmesi, Kimyasal Gaz ve toz Patlama Riskinin Değerlendirilmesi, Kimyasalın Patlayıcı Ortam Oluşturabilecek Yerlerin Sınıflandırılması (Zon haritasının hazırlanması), Kimyasalın Patlayıcı Ortam Oluşturabilecek Yerlerin Sınıflandırılması (Zon haritasının hazırlanması), Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması (Patlamanın etkilerinin değerlendirilmesi) Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması (Patlamanın etkilerinin değerlendirilmesi) İşyeri Ortamında periyodik olarak tehlikeli kimyasalların (Gaz, toz, buhar) ölçülmesi, İşyeri Ortamında periyodik olarak tehlikeli kimyasalların (Gaz, toz, buhar) ölçülmesi, Kimyasal maddelerle ortaya çıkan riskler ve alınacak önlemler hakkında çalışanların bilgilendirilmesi, Kimyasal maddelerle ortaya çıkan riskler ve alınacak önlemler hakkında çalışanların bilgilendirilmesi, Kimyasal Madde MSDS lerinin hazırlanması, tedarikçiden alınması Kimyasal Madde MSDS lerinin hazırlanması, tedarikçiden alınması ASG 30.05.2016 45

46 MEVZUAT   Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.   Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

47   Kanserojen Ve Mutajen Maddelerle Çal. Hakkında Yönetmelik   Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

48 Parlayıcı Patlayıcı Teh. Ve Zar. Mad. Çal. İşl. ve İşy. Al. Ted. Hk.Tüzük

49 TEŞEKKÜRLER Kimya Y.ük Müh. Turgay BODUROĞLU E. Baş İş Müfettişi İş Güvenliği Uzm. 30.05.2016 ASG 30.05.2016 49


"KİMYASAL RİSK ETMENLERİ KİMYASAL RİSK ETMENLERİ Kimya Yük.Müh. Turgay BODUROĞLU İş Güvenliği Uzmanı (A) (Emekli Başmüfettiş)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları