Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

/ 451 Zekeriya Aktürk Prof. Dr. Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi SAĞLIKTA KALİTE ve KALİTE ÇEMBERLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "/ 451 Zekeriya Aktürk Prof. Dr. Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi SAĞLIKTA KALİTE ve KALİTE ÇEMBERLERİ."— Sunum transkripti:

1 / 451 Zekeriya Aktürk Prof. Dr. Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi http://aile.sifa.edu.tr SAĞLIKTA KALİTE ve KALİTE ÇEMBERLERİ

2 / 452 Konu: Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Kalite Çemberleri Amaç : Bu dersin sonunda katılımcıların kalite kavramı ve ilişkili faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Hedefler : Katılımcılar bu oturum sonunda; Kalite kavramını tanımlayabilmeli Kalitenin ortaya çıkış sürecini açıklayabilmeli Kalite çalışmalarının yararlarını sayabilmeli Kalite çemberlerini tanımlayabilmeli Kalite çemberlerinin işleyiş şeklini açıklayabilmeli Araç-Gereç : Projeksiyon Cihazı,Ders Notları Süre: 45 dakika

3 / 453 KALİTE NEDİR?

4 / 454 Latince qualis = gerçekte öyle olmak bir şeyin ya da birinin doğası, niteliği, bir şeyin iyi ya da kötü olma özelliği, herhangi bir bakımdan üstünlük, eksiksizlik Kalite

5 / 455 Kullanıma uygunluktur. (Dr. J.M. Juran) Kalite

6 / 456 Şartlara uygunluktur. (P.B.Crosby) Kalite

7 / 457 İhtiyaçların karşılanabilme oranıdır. Kalite

8 / 458 İstenen şartlara ilk defada, her defasında ve zamanında uymaktır. Kalite

9 / 459 Müşteri memnuniyetidir. Kalite

10 / 4510 Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır. (TS9005) Kalite

11 / 4511 Toplam Kalite Yönetimi Yönetim ve bütün çalışanların katılımı ile müşteri isteklerinin karşılanmasıdır.

12 / 4512 TARAFLAR Hastalar Yöneticiler KALİTE Çalışanlar

13 / 4513 Sağlık hizmeti sunumu sürecinde kurumu oluşturan birimlerin ortaya koyduğu yarar ve zarar dengelerinin yargısı neticesinde varılan maksimum bir iyileşme beklentisidir. Avedis Donabedian Sağlık Hizmeti Kalitesi

14 / 4514 KALİTE, günün bilgileri ışığında verilen bakımın, hastalardan istenen sonuçların alınmasını artırma ve muhtemel istenmeyen sonuçları azaltma derecesidir Sağlık Hizmeti Kalitesi Amerikan Sağlık Örgütleri Akreditasyon Komitesi

15 / 4515 Teknoloji (Özellikle iletişim) Sınırların azalması Yarışma ortamı Daha iyi hizmet Toplam Kalite Yönetimi İnsan

16 / 4516 TARİHÇE  Hammurabi kanunları, Mısır papirüsleri, Aristo  Esnaf locaları, Ahi teşkilatı  2. dünya savaşı sonrası  Japon sanayisi  Prof. William Edwards Deming (www.deming.org)  1954 J.M. Juran (www.juran.com)  Dr. Kaoru Ishikawa  İlk toplantı: 1962 Tokyo  1985 ABD’de en büyük sanayi şirketlerinin %90’ı  Türkiye: 1969 yılında sağlık ocağı sağlık kurulları

17 / 4517 Farklı görüşler ORTAK PAYDA

18 / 4518 Donabedian’a göre Kaliteyi belirleyen 7 faktör: Etkinlik (efficient; randımanlı) Etkililik (effective) Verimlilik Optimallik Kabul edilebilirlik Meşruluk Eşitlik (adil) Güvenli, Hasta merkezli ve Zamanında hizmet +

19 / 4519 Kalite Döngüsü W. Edwards Deming

20 / 4520

21 / 4521 Kalite Bir Süreçtir

22 / 4522 Düzeltici Sistem 1 2 3 4 Müşteri istekleri analizi Düzeltici faaliyetler Sürecin kontrolü Pazarlama ve satış Kalite Yaklaşımları

23 / 4523 Önleyici Sistem 1 2 3 4 Müşteri istekleri analizi Tasarım ve geliştirme Sürecin kontrolü Pazarlama ve satış Kalite Yaklaşımları

24 / 4524 Kalite Güvence Sistemleri Kalite Yönetim Ekipleri Kalite Çemberleri Kalitenin Sağlanması Kalite Birimleri Akreditasyon Örgütleri (UTEAK)

25 / 4525

26 / 4526

27 / 4527

28 / 4528 www.uteak.org.tr

29 / 4529 ISO 9000 Kalite Yönetimi ile ilgili standartları içerir ISO nedir?  International Organization for Standardization  Standardizasyon için kurulmuş uluslararası bir örgüttür  145 ülkenin katılımı var  180 teknik komitesi var  Her teknik komite bir özel alanla ilgilenir (örn. Asbestoz, çinko)  Amacı uluslararası ürün ve hizmet değişimini ve entellektüel, bilimsel, teknolojik ve ekonomik aktivitelerde kooperasyonu kolaylaştırmak için standartlar oluşturmaktır

30 / 4530 ISO 9000 standartlar serisi bir mükem- mellik seviyesi olmayıp, bir işletmede kalite yönetim sisteminin kurulması için asgari şartları belirleyen bir kılavuz niteliğindedir !!

31 / 4531 ISO 9000 standarları serisini kim oluşturur?  176 numaralı teknik komite  Ülkeler kendi örgütlerinin temsilcileri ile bu komiteye fikir sunarlar  Türkiye’den TSE

32 / 4532  İlk seri 1987’de oluşturulmuştur  ISO 9001  ISO 9002  ISO 9003  1994 ve 2000 yılında revizyonlar yapıldı  ISO 9000/2000 versiyonunda;  9001, 9002, 9003 standartları 9001 başlığı altında teke indirgenmiştir ISO 9000 Standartları

33 / 4533  Bilgilerini artırma  Birlikte çalışmayı öğrenme  Etkileşimi öğrenme  Moral yüksekliği  Özgüven yüksekliği  Sistematik çalışma  Etkinlikleri planlama  Problem çözme tekniklerini öğrenme  Problemleri önleyebilme  Daha başarılı tanı koyma  Daha etkin ve ekonomik ilaç kullanımı  Gizli kalmış yeteneklerin ortaya çıkması  İş tatmininda artma  Yeni beceriler kazanma  İşinde terfi etme imkanı Liderlik özelliklerinin gelişmesi Toplam Kalite Yönetiminin Yararları Çalışanlara

34 / 4534 Toplam Kalite Yönetiminin Yararları İşverene  Maddi tasarruf  Daha az işten çıkarma  Çalışanların işe gelmeme oranlarında azalma  Ürünün hızlı ulaştırılması  Ürün kalitesinde artma  Araç ve gereçlerin etkin kullanımı

35 / 4535 Toplam Kalite Yönetiminin Yararları Genel  Ürün kalitesinde artma  İletişimde artma  Daha iyi eğitilmiş iş gücü  Daha etkili ekip çalışması  Güven ortamı oluşması  İşe katılım ve motivasyon  İş güvenliğinde artma

36 / 4536 Kalite Ölçülebilir mi? Kalite Belirteçleri (Endikatörleri) Performans (aktivite) endikatörleri

37 / 4537 Kalite çemberi iş ve iş yeri ile ilgili ürünlerin, hizmetlerin vs. iyileşmesi için çalışan aynı iş yerindeki bir ekiptir. Giriş İşçiler İş yeriÜrün Öğrenciler EğitimOkul Kalite Çemberleri

38 / 4538 Kalite Çemberlerinin Örgütlenme Şekli

39 / 4539 Amaç Kurumun gelişmesi İnsani ilişkilere saygı ve iş tatmini Çalışanların potansiyellerini ortaya koyma http://www.mftrou.com/kaoru-ishikawa.html

40 / 4540 7-10 kişi 1 moderatör Haftada 1 toplantı İşle ilgili problemlerin ortaya konması Çözüm üretilmesi Çözümlerin yönetime sunulması Sonuçların değerlendirilmesi Kalite Çemberlerinin İşleyiş Şekli

41 / 4541

42 / 4542 ÖZETLEYELİM Kalite nedir? Kalite açısından sağlığın hangi özellikleri vardır? Kalite uygulamalarının çalışanlara ne gibi yararları vardır? Kalite güvence sistemlerinden ne anlıyoruz?

43 / 4543 SORU Hangisi önleyici kalite yaklaşımı sisteminin özelliklerinden değildir? a. Müşteri isteklerinin tespiti (Pazar araştırması) b. Tasarım ve geliştirme faaliyetleri c. Karşılaşılan hataların düzeltilmesi d. Proses kontrol e. Pazarlama ve satış

44 / 4544 M.Ö. 2000: Al, bu kökü ye... M.S. 1000: O kök kötü...Gel, bu duayı oku... M.S. 1850: O dua batıl inanç...Al, bu iksiri iç... M.S. 1940: O iksir yılan yağı...Al, bu hapı yut... M.S. 1985: O hap etkisiz...Gel, bu antibiyotiği al.. M.S. 2000: O antibiyotik artık işe yaramıyor..."Al, bu kökü ye..." İlacın Tarihçesi

45 / 4545 “I think I have said enough to show how we have progressed and how each one ous is only a link in a chain that began long before us and will continue long after we have gone. Therefore, we must honor our predecessors and delight in those who shall follow.” “Quality is very simple. It is love – love of knowledge, love of man, and love o God.” Avedis Donabedian Spanish Journal of Health Care and Quality, 1999


"/ 451 Zekeriya Aktürk Prof. Dr. Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi SAĞLIKTA KALİTE ve KALİTE ÇEMBERLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları