Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BERAT GECESİ TEVBE. - Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, Hakkı ve Sabrı tavsiye eden müstesna.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BERAT GECESİ TEVBE. - Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, Hakkı ve Sabrı tavsiye eden müstesna."— Sunum transkripti:

1 BERAT GECESİ TEVBE

2 - Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, Hakkı ve Sabrı tavsiye eden müstesna

3 - Cenâb-ı Allah, mekanlar içinde mukaddes mekanlar, zamanlar içinde mukaddes zamanlar yaratmıştır. -İçinde bulunduğumuz zaman bakımından Allahü Teâlâ’nın rahmet ve mağfiretini bol bol tecelli ettiği mübarek geceleri teker teker idrak ediyoruz.

4 -Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regâib gecesinde en değerli armağan paketlerine kavuştuk. - Peygamberimizin, göklere seyahat mucizesinin gerçekleştiği Mi’rac gecesini bol bol namazla, bol bol ibadet ve dua ile, günahlarımızdan arınarak, bol bol sevap kazanmaya çalıştık.

5 - Kader’deki “ilahi program” ın yürürlüğe girdiği gece olan Berat gecesinde, inşallah beratımızı almaya çalışacağız. - Rabbimizin lütuf ve ihsanının bol bol aktığı, gönüllere nur kattığı bir geceyi yaşayacağız. İşte bu ulvi gece, Berat gecemizdir.

6 - Berat Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. - Berâet, “iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması” anlamına gelir.

7 - İşledikleri hata, kusur ve günahlarını itiraf edip Cenâb-ı Hakka tevbe ve istiğfarda bulunan Müslümanların ilahi rahmete nail olup affedilecekleri umulduğu için bu geceye “BERAT KANDİLİ” (Kurtuluş Gecesi) denilmiştir.

8 - Duhan sûresinin 2., 3. ve 4. âyetlerinin Berat Gecesi'nden bahsettiği bildirilmektedir. Âyetlerin meali şöyle: "O apaçık kitaba and olsun ki, biz onu gerçekten mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız. Bütün hikmetli işler o gecede tefrik olunur."

9 - İkrime b. EbûCehil’in de dahil olduğu bir grup âlim Duhân sûresindeki âyetle Berat gecesine işaret edildiği kanaatindedirler. Bu takdirde Kur’an’ın tamamının Berat gecesi levh-i mahfûzdan dünya semasına indiği, Kadir gecesinde de âyetlerin peyderpey inmeye başladığı şeklinde bir yorum ortaya çıkmaktadır. Nitekim bazı müfessirler bu görüşü benimsemişlerdir (bk. Elmalılı, V, 4293-4295).

10 - Hz. Peygamber’in, “Allah Teâlâ - rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar” buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, “Savm”, 39; İbnMâce, “İkāme”, 191).

11 - Diğer bir rivayete göre de Hz. Peygamber, “Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim’ der” buyurmuştur (İbnMâce, “İkāme”, 191).

12 - Bu rivayetlerle, Hz. Peygamber’in şâban ayına ve özellikle bu ayın on beşinci gecesine ayrı bir önem vererek onu ihya ettiğine dair diğer rivayetleri göz önüne alan bazı âlimler bu geceyi namaz kılarak, Kur’an okuyarak ve dua ederek geçirmenin sevaba vesile olacağını, söylemişlerdir.

13 - Berat Gecesi'nin Özellikleri 1- Kıblenin değişmesi gibi mühim bir hadisenin bu gece vukuu bulması. 2- Her önemli işin bu gecede hikmetli bir şekilde ayrımı ve seçimi yapılması. 3 - Bu gecede yapılacak ibadetlerin diğer vakitlere nispetle kat kat sevaplı olması. 4 - İlâhi rahmetin bütün âlemi kuşatması. 5 - Allah'ın rahmeti bu gece kulların üzerine sağanak sağanak yağması 6 - Peygamberimiz (a.s.m.)'e tam bir şefaat yetkisinin verilmiş olması.

14 Berat gecesi müslümanlar için önemli gecelerden birisidir. - Bu gece mübarektir. Çünkü feyiz ve bereket insanlara gönderilir. - Bu gece merhamettir. Çünkü bu gece hayrı isteyenin hayra kavuştuğu gecedir. Bu gece beraattır. Çünkü günahlar bu gece affedilmiş ve temizlenmiştir. Bu gece şefkattir. Çünkü Allah’ın kullarına karşı şefkatiyle bu gece nice insanlar kirden temize çıkacaktır. Bu gece müjdedir. Çünkü beraat kandili ramazan ayının mujdecisidir. (idris yavuz şahin)

15 Bu gün ve gecede yapılabilecekler 1 - Tövbe ve istiğfar etmek 2 – Kur'an'ı Kerim ve Mealini okumak 3 – Salat-u Selam getirmek 4 - Kaza veya Nafile Namaz kılmak 5 - Allah'ı bol bol zikretmek 6 - Dua etmek 7 - bir yılın muhasebesini yapmak

16 8 - Ziyaretleşme özellikle hastaları ziyaret etmek 9 - Küsleri barıştırmak 10- Kabirleri ibret nazarıyla ziyaret etmek 11- Hayır ve hasenatımızı artırmak 12- Çocuklara hediyeler vermek ve onları camiye getirip manevi hazzı onlara da yaşatmak 13- Nafile oruç tutmak 14 Peygamberimizin hayatını ve hadislerini okumak

17 - Kendisinde kudsi hadiseler cereyan etmiş olan gün ve geceler bizlere bir şeyler kazandırmalı, o gecenin hürmetine yeni fikri ve imani inkişaflar elde etmeliyiz. Şayet, kudsi gün ve geceleri yaşıyor, mukaddes zamanın içinden sıyrılıp geçiyor, yeni bir mefhum ve azme sahip olamıyorsak, bu zamanı değerlendiremediğimizin, gereği kadar ihya edemediğimizin delilidir.

18 - Kandil geceleri, mukaddes günleri ihya edip etmediğimizi anlamak isterseniz bu mana içinde kendinizi inceleyin. Yeni bir karar alıp, yeni bir fikre sahip olmuşsanız tebrike şayansınız. Geceyi ihya etmiş, en muteber haliyle değerlendirmişsinizdir.

19 - Geceye girişinizle çıkışınız bir olmuşsa, yani ondan evvelki halinizle, sonraki haliniz aynı ise üzülmekte, esef etmekte haklısınız. Zira çok değerli bir zamanı harcamış, yeni bir ilham elde edemeden kaçırmışsınız.

20 BERAT GECESİNDE TÖVBE ETMENİN ÖNEMİ - Tövbe sözlükte; geri dönmek, yöneliş, iç sancısı, kötü huyları iyi huylarla değiştirmek anlamlarına gelir.

21 - Dindeki anlamı ise, 1- İşlenmiş olan günahtan, suç ve kabahatten bir daha işlenmeyeceğine dair verilen söz demektir veya kabahatten, kabahat olduğu için pişmanlık duyarak vazgeçmektir. 2- Allah’a, bireye, topluma karşı gerekli sorumluluğunu yerine getiremeyen ve ihmal eden kimsenin bağışlanma talebinde bulunmasıdır.

22 - قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ - “De ki, Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer suresi 39/33)

23 1. TEVBE VE İSTİĞFAR YAPMAK: Yapmış olduğumuz hatalarımızı gözden geçirmenin en güzel anlarından biride bu kandil geceleridir. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا “Ey iman edenler! Allah’a samimiyetle tövbe edin!” Bu gecede Yüce Rabbimize yapmış olduğumuz günah, hata ve isyanlarımız için tevbe edelim, istiğfarda bulunalım. يا أيها الناس توبوا الى الله فإني أتوب في اليوم اليه مائة مرة “Ey insanlar, Allah’a tevbe edin. Zira ben günde yüz kere O’na tevbe ediyorum.” (Müslim, Zikr, 42) buyurmuştur. Günahlar insanların sırtında yüktür. Bu gece ise bu yükü hafifletme vaktidir. Onun yolu ise tövbedir. Tevbe için iyi bir hazırlık yapmalı, güzelce abdest almalı, helal lokma yemeye gayret etmeli, pişmanlık duyup, bir daha günaha düşmemeye karar vermeliyiz.

24 - Peygamberimiz (s.a.s.) bu hususu şöyle ifade buyuruyor: كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ “İnsanoğlunun hepsi günah işler. Günah işleyenlerin en hayırlısı ise (işlediği günaha pişman olup) tevbe edenlerdir.” (İbn Mâce, Zühd, 30)

25 - Hz. Ali bir bedevinin ‘’Ey Allahım Senden beni bağışlamanı diliyor ve ‘’sana günahlarımdan dolayı tövbe ediyorum’’ diye tövbe ettiğini duymuş, ona ‘ey adam! tövbede dil çabukluğu, yalancıların tövbesidir’ demiştir. Adamın, ‘’o halde tövbe nedir?’’ diye sorması üzerine Hz. Ali ona ‘’tövbenin altı özelliği vardır’’ demiş ve özellikleri şöyle sıralamıştır.

26 1- Geçmiş günahlara pişmanlık duymak. 2- Yerine getirmediği farzları kaza etmek. 3- Mazlumun hakkını vermek. 4- Hak sahipleriyle helalleşmek. 5- Bir daha günaha dönmemeye azmetmek. 6- İbadet ve itaat ile nefsi olgunlaştırmaktır. (Yazır,VIII, 165 )

27 - Gazali de; insan için tövbenin gerekliliğini ve kaçınılmaz olduğunu şöyle açıklamaktadır: “İnsanoğlunun babası Adem (a.s.) bile tövbeden müstağni kalmamıştır. Babanın yaratılışına uymayan ve babanın güç yetiremeyeceği şeye çocukları hiç güç yetiremez.” (İhya, IV, 2)

28 - Tevbe, Allah Teâlâ’nın, günah işleyen insanların, işledikleri günahlardan kurtulmaları için onlara tanıdığı bir imkândır. İnsan ne kadar çok günah işlerse işlesin ümitsizliğe düşmemeli, Allah Teâlâ'nın ona tanıdığı bu imkandan yararlanmalıdır. İnanan insan Allah'tan ümit kesmez. Allah'ın rahmetinden ancak inanmayanlar ümit keserler. (idris yavuz şahin)

29 - Suyun kiri temizlediği gibi, samimi tövbe de günahları temizler. Yeter ki insan, işlediği günaha pişmanlık duyarak onu terk etmiş ve bir daha onu yapmamaya karar vermiş olsun. Allah Teâlâ’nın, kullarına sonsuz merhamet ve şefkati vardır. Onların günahkâr olarak huzuruna gelmelerini istemez. Bunun için tevbe edip günahlardan arınmalarını ister.

30 Rahmetin sonsuzdur elbet Rabbimizsin bize lutfet Bütün mü’minleri affet Beratımızı ver Allah’ım… Hazırlayan : Naciye ÇOŞGUN KAYA (Korucuk Toki Kız Kur’an Kursu Öğreticisi) Moderatör : Emine KAMACI (Serdivan Vaizi)


"BERAT GECESİ TEVBE. - Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadır. Ancak iman eden, salih amel işleyen, Hakkı ve Sabrı tavsiye eden müstesna." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları