Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenme Çıktılarına Dayalı Program Geliştirme Süreci Yrd.Doç.Dr.Ömer Açıkgöz Muş Alparslan Üniversitesi Bologna Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenme Çıktılarına Dayalı Program Geliştirme Süreci Yrd.Doç.Dr.Ömer Açıkgöz Muş Alparslan Üniversitesi Bologna Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 Öğrenme Çıktılarına Dayalı Program Geliştirme Süreci Yrd.Doç.Dr.Ömer Açıkgöz Muş Alparslan Üniversitesi Bologna Uzmanı

2 2 ! P rogram Geliştirme Çalışmaları Başlamadan Önce Öğretim Elemanları Kavramlar ve Metot Konusunda Eğitilmelidir.

3 Niçin Bologna Kapsamında Program Geliştirme? Lizbon Stratejisi Eğitim AR-Ge Yaratıcılık Girişimcilik  Eko.Büyüme  İstihdam  İşgücü Verimliliği  Sosyal İçerme, Eşitlik, AB Vatandaşlık  Sosyal Refah  İklim değişimi ve Enerji Alanında Yenilikler EKONOMİ BİLGİ TOPLUM Dünyanın en Rekabetçi ve dinamik 1. bilgi ekonomisini 2. bilgi toplumunu oluşturmak AB 2020 Hedefleri Yenilik

4 4 AVRUPA UZAYI 5- Hareketlilik 4- Diploma Eki 3- Sertifika Eki 2- Lisan Portföyü 1- Europas (CV) AVRUPAS PORTFÖYÜ VATANDAŞ AVRUPA KREDİ TRANSFER VE BİRİKİM SİSTEMİ DİPLOMA VE SERTİFİKALAR 8 SEVİYE ÖĞRENME ÇIKTILARI Yaygın Eğitim Örgün Öğretim HAYAT BOYU ÖĞRENME İŞGÜCÜ PİYASASI 1 2 3 4 5 6 6 2 1 NİÇİN BOLOGNA?

5 5 ISCED 97 BOLOGNA SÜRECİ ISCO 88 FOET ESCO Avrupa ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (AKREDİTASYON, MYK) Meslek Standartları

6 6 İşçi, İşveren, Esnaf ve Sanatkar Konfederasyonları STK (Dernekler, Vakıflar) Sanayi, Ticaret, Meslek, Sektör Odaları ve Birlikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik BakanlığıMilli Eğitim BakanlığıYükseköğretim Kurumu Bakanlıklar İnsan Kaynaklarının Eğitimi ve İstihdamı DPT İŞ PİYASASI Eğitim Standartları (ISCED 97) Tüm Sektörlerde Sosyo- Ekonomik Aktiviteler Eğitim Sistemi (Örgün, Yaygın, Resmi Olmayan) Yetişmiş İşgücü İş Gücü Eğitim ihtiyaçları Öğrenme Çıktıları Meslek Standartları (MYK, ESCO ISCO 88) HAYAT BOYU ÖĞRENME

7 PROGRAMI KİMLER HAZIRLAR? Komisyon Üyeleri Meslek Elemanları Ulusal Uzmanlar Türk Dili Uzmanı Mezunlar Öğretim Üyeleri Öğrenciler Sosyal Taraflar 7

8 8 İş Piyasası İhtiyaç Analizi Meslek AnaliziGörevler DerslerÖğretim ProgramıProgram Çıktıları Program Güncellenmesi

9 Akademik ve Mesleki Yeterlilikler MESLEKİ YETERLİLİKLER  Bilgi  Beceri  Yetkinlik AKADEMİK YETERLİLİKLER  Kuramsal Bilgi  Bilim Felsefesi  Metodoloji ANAHTAR YETKİNLİKLER PROGRAM ÇIKTILARI LİSANS 240 AKTS

10 BİRİKTİRME VE TRANSFER ARACI ECTS (AKTS)  ECTS (AKTS): Avrupa Yükseköğretimi Alanını Şeffaflaştırmada ve Anlaşılabilir hale getirmek için Kullanılan Temel Araçtır.  Bir Transfer ve Biriktirme Aracıdır.  AKTS, Öğrenme Çıktısı ve Öğrenci İş Yükü Hesabına Dayanır.  1 AKTS= min. 25- Max. 30 Saat, Öğrenci Çalışma Yükü Karşılığıdır.

11 YETERLİLİKLER PROGRAM ÇIKTILARI ÖĞRENME ÇIKTILARI Program Çıktıları Eğitim Amaçları Paydaş Görüşleri Ders Öğrenme Çıktıları Dış paydaş görüşleri (Mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, danışma kurulu) İç paydaş görüşleri ( Öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli, öğrenciler,..) Dış paydaş görüşleri (Mezunlar, işverenler, meslek odası temsilcileri, danışma kurulu) İç paydaş görüşleri ( Öğretim üye ve elemanları, bölüm personeli, öğrenciler,..) Eğitim amaçları, bir programın eğitsel misyonunu nasıl planlamayı sağladığını ve paydaşlarının gereksinimlerini nasıl karşılayacağını bildiren açık, genel ifadelerdir. Programın eğitim amaçları, mezunların bir programı bitirmelerini izleyen birkaç yıl içinde gerçekleştirmeleri beklenenleri tanımlayan ifadelerdir. Programın öngörülen eğitim amaçlarını sağlayabilmesi için programdan beklenen “program çıktıları” nın belirlenmesi gerekir. Bölüm Misyonu Program çıktıları; öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi ve beceri ve Yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir.

12 12 PROGRAM ÇIKTILARI  Program çıktıları; öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir.  Program Çıktıları Programın Eğitim Amaçlarını,  Ders Öğrenme Çıktıları Dersin Amaç ve Hedeflerini Sağlamalıdır

13 Ders Amaç ve Hedefleri ; Öğrenme sürecinde öğrencinin öğrenme çıktılarına dayalı öğreneceklerini ölçülebilir biçimde ifade eden geniş ve genel beyandır. Amaç : Genellikle öğretenin bakış açısından dersin genel içeriğini ve yönünü belirtmek üzere yazılır. Hedef : Öğretme niyetinin özel bir ifadesidir ve öğretenin bir derste veya öğrenme bloğunda işleyeceği alanlardan bir tanesini gösterir Ders Öğrenme Çıktıları, Öğrenim sürecinin tamamlanmasından sonra başarılı olmuş bir öğrencinin, Ne bileceğini Ne anlayabileceğini Ne yapabileceğini ifade eden yetkinliklerdir. ÖRNEK DERS

14 (Öğretenin ne anlattığına değil, öğrenenin ne kazandığına dayanan öğrenme) Ders A Program Çıktıları Öğrenme Çıktıları Öğrenme Çıktıları Ders B Ders C Ders D Öğrenme çıktıları Öğrenme Çıktıları Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

15 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ. http://bologna.yok.gov.tr

16 ANAHTAR YETKİNLİKLER  Ana dilde iletişim,  Teknoloji, matematik ve fen bilimlerinde temel yetkinlikler,  Öğrenmeyi öğrenme,  Başkalarının yardımı olmadan karar verebilme yetisi,  Başka bir dilde iletişim,  Dijital yetkinlik,  Kişilerarası ve toplumsal İletişim  Kültürel ifadeler

17 Program Çıktıları P.Ç.1 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini B mühendisliği problemlerine uygulama yapmak P.Ç.2 B mühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlamak,modellemek ve çözmek P.Ç.3 Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümlemek ve tasarlamak P.Ç.4 Verileri çözümlemek, deney yapmak ve tasarlamak, deney sonuçlarını yorumlamak P.Ç.5 Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilmek P.Ç.6 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilmek P.Ç.7... PROGRAM ÇIKTILARI (B Mühendisliği)


"Öğrenme Çıktılarına Dayalı Program Geliştirme Süreci Yrd.Doç.Dr.Ömer Açıkgöz Muş Alparslan Üniversitesi Bologna Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları