Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TS EN ISO/IEC Personel belgelendirme sertifikalandırma işi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren uluslararası bir standarttır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TS EN ISO/IEC Personel belgelendirme sertifikalandırma işi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren uluslararası bir standarttır."— Sunum transkripti:

1

2 TS EN ISO/IEC 17024 Personel belgelendirme sertifikalandırma işi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren uluslararası bir standarttır

3 STANDARDIN BAŞLICA AMACI
Belgelendirme kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme programlarının ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası platformda da kabul edilebilir olmasını kolaylaştırmaktır

4 Akreditasyon kuruluşları
(TÜRKAK , DAR , UKAS vb gibi) Akredite ettikleri personel belgelendirme kuruluş, firma veya şirketlerini akredite ettiğinde kendi logosunu kullanma yani kendi imajının yetkisini kullanma hakkını da vermektedir

5 (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu 
1.  Organizasyon El Kitabı 2. Kalite El Kitabı 3. Kuruluş Politikası (Tarafsızlık, gizlilik, diğer aktivitelerden bağımsızlık vs.) 4. Organizasyon Şeması (sözleşmeli personel dahil) 5. Atama Duyuruları • Yönetim  • Teknik danışmanlar  • Belgelendirme programı komitesi 

6 (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu 
6. Görev Tanımları • Yönetim  • Teknik danışmanlar  • Belgelendirme programı komitesi  • Sözleşmeli personel  7. Prosedürler • Dokümanların Kontrolü Prosedürü  • Kayıtların Kontrolü Prosedürü 

7 (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu 
• Dış Kaynaklı Hizmet (Taşeron Kullanımı) Prosedürü  • Yönetim ve Komitenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü  • Düzeltici/Önleyici Faaliyetler Prosedürü  • Veri Analizi (Müşteri mem., sınav sonuçları, uygulama başarısı vb.) Prosedürü  • Başvuruların Kabulü Prosedürü  • Sınavların Uygulanması Prosedürü  • Belgelendirme Prosedürü  • Belgenin Sürekliliğinin Sağlanması Prosedürü 

8 (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu 
• Belgenin Kapsamında Değişiklik Prosedürü  • Belge Askıya Alma/İptal Prosedürü  • Gizliliğin Korunması Prosedürü  • Marka/Logo Kullanımı Prosedürü  • Belgelendirme Programının Sürekliliği ve Güncellenmesi Prosedürü  • Gözetim (Belgelendirilmiş kişilerin usulsüz kullanım yapıp yapmadığının takibi) Prosedürü 

9 (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu 
8. Listeler • Personel listesi  • Sözleşmeli personel listesi  • Etik kurallar listesi  • Güncel dokümanların listesi  9. Prosesler • Sınav değerlendirme  • Belgelendirme 

10 (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu 
10.  Diğer Gerekli Dokümanlar Formlar Kayıtlar ve Belgeler • Sınav değerlendirenlerin yeterlilik sertifikası  • Sözleşmeler  • Toplantı tutanakları  • Gözden geçirme raporları  • Sınav sonuç raporları  • Uygulama, sınav vb. raporları  • Finansal kaynaklara kanıt oluşturan belgeler  • Personelle yapılan gizlilik anlaşmaları  • Veri analiz raporları

11 (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu 
10.  Diğer Gerekli Dokümanlar Formlar Kayıtlar ve Belgeler • Sınav değerlendirenlerin yeterlilik sertifikası  • Sözleşmeler  • Toplantı tutanakları  • Gözden geçirme raporları  • Sınav sonuç raporları  • Uygulama, sınav vb. raporları  • Finansal kaynaklara kanıt oluşturan belgeler  • Personelle yapılan gizlilik anlaşmaları  • Veri analiz raporları MEYESER (RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşudur.

12 ISO 17024 Akreditasyon standardında hangi personel belgelendirme kuruluşları akredite olabilir?
Genel olarak tüm personel belgelendirme hizmeti- kişilere yetkinlik kazandıran eğitimler- veren kuruluşlar bu standart kapsamında akredite olabilir. Ancak eğitim ve öğrenim kuruluşları bu strandard (Üniversite, Lise vb.) kapsamı dışındadır.

13 Akreditasyon alması gereken bir kaç kuruma örnek aşağıdaki gibidir.
    Kaynakçı vs. belgelendirme yapan kuruluşlar     Çeşitli standartlar için baş denetçilik eğitimi veren kuruluşlar (ISO 9001 –Kalite Tetkik Eğitimleri, Denetçilik Eğitimleri vb Her türlü personel belgelendirme hizmeti veren kuruluşlar.

14 Belgelendirilme Sınavı Yapılan Örnekler
• Kameraman (Seviye 4)  • Işıkçı ( Seviye 3)  • Işıkçı (Seviye 4)  • Sesçi (Seviye 3)  • Sesçi (Seviye 4)  • Sunucu (Seviye 5)

15 Belgelendirilme Sınavı Yapılan Örnekler
Ağ Teknolojileri Elemanı Seviye 4 Ağ Teknolojileri Elemanı Seviye 5 Ağ Teknolojileri Uzmanı Seviye 6 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 Bilgi İşlem Destek Elemanı Seviye 4 Bilgi İşlem Destek Elemanı Seviye 5 Resmi Gazetede Yayınlanan Ulusal Meslek Standartları

16 Kuruluşlarına Örnekler
Belgelendirilme Kuruluşlarına Örnekler Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM) Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi (ANAPER) BTSO Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Limited Şirketi (MESYEB) İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi

17 SAÜSEM-Sakarya Üni. Sürek. Eğit. Mer. KAPSAMI - örnekler

18 Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi (ANAPER) KAPSAMI - örnekler

19 Belgelendirilme Sorgulama

20 mebid@mebid.com.tr abdi.kurt@yahoo.com


"TS EN ISO/IEC Personel belgelendirme sertifikalandırma işi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren uluslararası bir standarttır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları