Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Personel belgelendirme sertifikalandırma işi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren uluslararası bir standarttır TS EN ISO/IEC.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Personel belgelendirme sertifikalandırma işi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren uluslararası bir standarttır TS EN ISO/IEC."— Sunum transkripti:

1

2 Personel belgelendirme sertifikalandırma işi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren uluslararası bir standarttır TS EN ISO/IEC 17024

3 Belgelendirme kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme programlarının ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası platformda da kabul edilebilir olmasını kolaylaştırmaktır STANDARDIN BAŞLICA AMACI

4 Akredite ettikleri personel belgelendirme kuruluş, firma veya şirketlerini akredite ettiğinde kendi logosunu kullanma yani kendi imajının yetkisini kullanma hakkını da vermektedir Akreditasyon kuruluşları (TÜRKAK, DAR, UKAS vb gibi)

5 1. Organizasyon El Kitabı 2. Kalite El Kitabı 3. Kuruluş Politikası (Tarafsızlık, gizlilik, diğer aktivitelerden bağımsızlık vs.) 4. Organizasyon Şeması (sözleşmeli personel dahil) 5. Atama Duyuruları Yönetim Teknik danışmanlar Belgelendirme programı komitesi (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu

6 6. Görev Tanımları Yönetim Teknik danışmanlar Belgelendirme programı komitesi Sözleşmeli personel 7. Prosedürler Dokümanların Kontrolü Prosedürü Kayıtların Kontrolü Prosedürü (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu

7 Dış Kaynaklı Hizmet (Taşeron Kullanımı) Prosedürü Yönetim ve Komitenin Gözden Geçirilmesi Prosedürü Düzeltici/Önleyici Faaliyetler Prosedürü Veri Analizi (Müşteri mem., sınav sonuçları, uygulama başarısı vb.) Prosedürü Başvuruların Kabulü Prosedürü Sınavların Uygulanması Prosedürü Belgelendirme Prosedürü Belgenin Sürekliliğinin Sağlanması Prosedürü (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu

8 Belgenin Kapsamında Değişiklik Prosedürü Belge Askıya Alma/İptal Prosedürü Gizliliğin Korunması Prosedürü Marka/Logo Kullanımı Prosedürü Belgelendirme Programının Sürekliliği ve Güncellenmesi Prosedürü Gözetim (Belgelendirilmiş kişilerin usulsüz kullanım yapıp yapmadığının takibi) Prosedürü (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu

9 8. Listeler Personel listesi Sözleşmeli personel listesi Etik kurallar listesi Güncel dokümanların listesi 9. Prosesler Sınav değerlendirme Belgelendirme (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu

10 10. Diğer Gerekli Dokümanlar Formlar Kayıtlar ve Belgeler Sınav değerlendirenlerin yeterlilik sertifikası Sözleşmeler Toplantı tutanakları Gözden geçirme raporları Sınav sonuç raporları Uygulama, sınav vb. raporları Finansal kaynaklara kanıt oluşturan belgeler Personelle yapılan gizlilik anlaşmaları Veri analiz raporları (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu http://www.niyazisaral.net/?p=2066

11 10. Diğer Gerekli Dokümanlar Formlar Kayıtlar ve Belgeler Sınav değerlendirenlerin yeterlilik sertifikası Sözleşmeler Toplantı tutanakları Gözden geçirme raporları Sınav sonuç raporları Uygulama, sınav vb. raporları Finansal kaynaklara kanıt oluşturan belgeler Personelle yapılan gizlilik anlaşmaları Veri analiz raporları (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu (TS EN) ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşu Akredite Genel Dokümantasyonu http://www.niyazisaral.net/?p=2066 http://www.voctest.org/myk http://www.turkkalite.net/DuyuruDetay.asp?DuyID=79&Lang=TR MEYESER (RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen Ulusal Yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Personel Belgelendirme Kuruluşudur. http://www.meyeser.org/Ulusal Yeterlilikler http://www.albertsolino.com/?icerik=iso-17024-personel-belgelendirme-kuruluslarinin-akreditasyonu

12 Genel olarak tüm personel belgelendirme hizmeti- kişilere yetkinlik kazandıran eğitimler- veren kuruluşlar bu standart kapsamında akredite olabilir. ISO 17024 Akreditasyon standardında hangi personel belgelendirme kuruluşları akredite olabilir? Ancak eğitim ve öğrenim kuruluşları bu strandard (Üniversite, Lise vb.) kapsamı dışındadır.

13 Kaynakçı vs. belgelendirme yapan kuruluşlar Çeşitli standartlar için baş denetçilik eğitimi veren kuruluşlar Kaynakçı vs. belgelendirme yapan kuruluşlar Çeşitli standartlar için baş denetçilik eğitimi veren kuruluşlar (ISO 9001 –Kalite Tetkik Eğitimleri, Denetçilik Eğitimleri vb Her türlü personel belgelendirme hizmeti veren kuruluşlar. Akreditasyon alması gereken bir kaç kuruma örnek aşağıdaki gibidir.

14 Kameraman (Seviye 4) Işıkçı ( Seviye 3) Işıkçı (Seviye 4) Sesçi (Seviye 3) Sesçi (Seviye 4) Sunucu (Seviye 5) Belgelendirilme Sınavı Yapılan Örnekler http://www.meyeser.org/

15 Ağ Teknolojileri Elemanı Seviye 4 Ağ Teknolojileri Elemanı Seviye 5 Ağ Teknolojileri Uzmanı Seviye 6 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 Bilgi İşlem Destek Elemanı Seviye 4 Bilgi İşlem Destek Elemanı Seviye 5 Belgelendirilme Sınavı Yapılan Örnekler http://www.voctest.org/ums Resmi Gazetede Yayınlanan Ulusal Meslek Standartları

16 Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM) Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi (ANAPER) BTSO Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi Limited Şirketi (MESYEB) İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Süleyman Demirel Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası İktisadi İşletmesi Belgelendirilme Kuruluşlarına Örnekler

17 SAÜSEM-Sakarya Üni. Sürek. Eğit. Mer. KAPSAMI - örnekler http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara&layout=kurulus_kapsam&kurId=7036&yetId=0

18 Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi (ANAPER) KAPSAMI - örnekler http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara &layout=kurulus_tarife&kurId=6674&yetId=0

19 BelgelendirilmeSorgulama http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_sertifika_sorgula

20 mebid@mebid.com.tr abdi.kurt@yahoo.com 0 532 602 5502


"Personel belgelendirme sertifikalandırma işi yapmak isteyen kurum ve kuruluşların akreditasyon şartlarını içeren uluslararası bir standarttır TS EN ISO/IEC." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları