Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAKSİTLİ SATIŞ. “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile tüketici hakları yasal güvence altına alındı. Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAKSİTLİ SATIŞ. “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile tüketici hakları yasal güvence altına alındı. Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik."— Sunum transkripti:

1 TAKSİTLİ SATIŞ

2 “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile tüketici hakları yasal güvence altına alındı. Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, aydınlatıcı ve eğitici önlemler almaya çevresel tehlikelerden korumaya yönelik girişimleri düzenledi.

3 TÜKETİCİ Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen kişilerdir. Tüketicininkorunması Tüketicilerin aldığı mal veya hizmetlerintüketimi sırasındakarşılaştıkları sorunların giderilmesidir.

4 TAKSİTLİ SATIŞ NEDİR? 6502 sayılı kanunun 17 maddesinde taksitli satış sözleşmesi şu şekilde tanımlanmıştır“Taksitle satış sözleşmesi, satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir.” Finansal kiralama sözleşmelerinin tüketici ile akdedildiği hallerde de taksitli satış sözleşmesi hükümleri uygulanır.

5

6 CAYMA HAKKI Tüketici yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai bedel ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkı bulunmaktadır. Bu süre içerisinde cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir

7

8 TAKSİTLİ SATIŞ Bildirim için şekil şartı öngörülmemekle birlikte ispat bakımından bildirimin noter aracılığıyla, taahhütlü mektup ya da bir nüshası tüketicide kalmak üzere satıcı ve sağlayıcı tarafından alındığını gösteren dilekçe ile başvurulması tüketicinin yararınadır.

9 Taksitli ve Ön Ödemeli Satışlar Taksitli satışlarda tüketici borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda bir taksit miktarından az olmamak koşuluyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.

10

11 Kapıdan Yapılan Satışlar Satıcının evinize ya da işyerinize gelerek yaptığı (1998′de bedeli 6 milyon lirayı aşan) satışlar kapıdan satış olarak adlandırılır. Bu tür satışlarda tüketici bir haftalık tecrübe ve muayene süresi sonunda malı kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden reddetme hakkına sahiptir. Satıcı, tüketiciye “cayma bildirim belgesi ”ni vermek zorundadır. Tüketici, bir hafta içinde ürünü “cayma” belgesiyle birlikte elden götürerek, iadeli taahhütlü posta ya da noter aracılığıyla iade ya da ihbar edebilir.

12 Tüketici Kredisindeki Haklar Tüketicilerin banka veya benzeri finans kurumlarına bir mal ve ya hizmeti satın almak amacıyla tüketici kredisi almak için başvurmaları ile tüketiciler arasında yazılı bir sözleşmenin yapılması ve bu sözleşmenin bir kopyasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Taraflar arasında yapılan sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içersin de tüketicialeyhine değiştirilemez.

13 Türkiye’de Ekonomistlere göre; Türkiye’de tüketici yasalarının, tüketicilerin kendi haklarını koruma bilinci gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça yetersizdir. Türkiye’de yıllardır süren yüksek enflasyon, tüketicinin satın alma gücü ve tüketim malı değerini sürekli değiştirdiğinden yoğun olarak tüketici sorunları yaşanmasına neden olunmuştur.

14 Etiket Etiket Tüketicilere sunulan mal ve hizmetlerin ambalajları üzerine ve kapıya asılan tarifelerde; “üretim yeri, cinsi, satış fiyatı, net ağırlığı” gibi bilgiler yazılmak zorundadır. Etiket ve tarifesi olmayan satıcıların uyarılması, uymayanların belediye ya da ilgili kurumlara şikayet edilmesi tüketicinin görevidir.


"TAKSİTLİ SATIŞ. “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” ile tüketici hakları yasal güvence altına alındı. Tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ilgili, ekonomik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları