Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Diyanet İşleri Başkanlığının

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Diyanet İşleri Başkanlığının"— Sunum transkripti:

1 Diyanet İşleri Başkanlığının
 Aileye Yönelik Dinî Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanı

2 Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanlığını görevlendirmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumumuzun aile hakkında dinî açıdan doğru bilgilendirilmesi, ailenin ve aile bireylerinin sosyal, ekonomik ve kültürel değişimler sonucu karşı karşıya kaldığı riskler ve yeni sorun alanları karşısında dinî bilgi ve manevî destek üniteleri ile güçlendirilmesi konularında Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanlığını görevlendirmiştir.

3 en önemli temas noktalarını
Daire Başkanlığının misyonunu taşraya taşıyan Aile ve Dinî Rehberlik Büroları ise, il ve ilçe müftülükleri bünyesinde kurulmuş olup Başkanlığın aileye ulaşma konusunda en önemli temas noktalarını oluşturmaktadır.

4 Daire Başkanlığımızın Aileye Yönelik Çalışmaları
A- FARKINDALIK ve EĞİTİM FAALİYETLERİ 1) Aile ve Dinî Rehberlik Bürosu Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Seminerleri 2 ) Aile ve Dini Rehberlik Tanıtım Seminerleri 3) Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Din Görevlilerinin Katkısının Sağlanması Projesi 4) Tek Ebeveynli Ailelere Yönelik Manevi Destek Eğitimi 5) Aile Okulu 6) Çocuk İhmal ve İstismarı Farkındalık Eğitimi 7) Travma Yaşayan Bireylere Yönelik Manevi Destek Eğitimi

5 B- HALKA YÖNELİK FAALİYETLER
Cami ve Namazla Arınma” Panel Dizisi “İntihar ve Töre Cinayetleri Bağlamında Sosyal Sorunlar ve İslam” Panel Dizisi “Koruyucu Aile” Panel Dizisi Konferanslar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Faaliyetleri Aile Haftası Faaliyetleri

6 C- YAYIN FAALİYETLERİ 1) Ailem Serisi (11 Kitapçık) 2) Aile ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular 3) Sosyal Hizmet Kurumlarında Din Hizmetleri Rehberi 4) Diyanet İşleri Başkanlığının Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Konusundaki Görüş ve Uygulamaları

7 Büroların kuruluş amacı,
doğru dinî bilgiye ve ahlaki değerlere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli ve güçlü bireylerden oluşmuş sağlıklı aile yapısının oluşturulmasına ve korunmasına katkı sağlamaktır.

8 dinî danışma, rehberlik ve manevi destek
633 Sayılı Kanun hükümleri kapsamında görev yapmakta olan Aile ve Dinî Rehberlik Büroları dinî danışma, rehberlik ve manevi destek birimleridir.

9 Görev tanımlarına uygun biçimde bürolar tarafından,
a- telefon, e-posta veya yüz yüze başvuru ile yöneltilen aile ile ilgili soru(n)lar hakkında dinî danışmanlık

10 b- Aile içi ilişki ağlarının güçlenmesine, aile bireylerinin rol ve konumları itibarıyla sahip oldukları hak ve sorumluluklar konusunda bilinçlenmesine yönelik rehberlik faaliyetleri

11 c- Sosyal hizmet kurumlarında kalan dezavantajlı kesimlere yönelik manevi destek hizmetleri yürütülmektedir.

12 Büroların Dünü, 10 Ekim 2003’te Aile Bürosu adıyla Adana, Ankara, Elazığ, İstanbul, İzmir ve Samsun illerinde açılmış ve düzenlenen ilk seminere katılan 28 personelimiz bürolarda görevlendirilmiştir.

13 Ocak 2007’de alınan bir kararla «Aile İrşat ve Rehberlik Büroları»,
“Aile Büroları” Ocak 2007’de alınan bir kararla «Aile İrşat ve Rehberlik Büroları», Mayıs 2014’teki değişiklik ile de «Aile ve Dinî Rehberlik Büroları» adını almıştır.

14 Büroların Bugünü 81 il ve 264 ilçede, müftülük binası içinde ya da merkezi yerlerde hizmet veren bürolarımızda 2058 personel görev yapmaktadır.

15

16 Bürolarda öncelikle vaizler; ancak ihtiyaca binaen din hizmetleri uzmanı, dini yüksek öğrenim mezunu Kur’an Kursu öğreticileri ve İmam-Hatipler görevlendirilmektedir.

17 Daire Başkanlığı, bürolarda görev yapan personelin verimli hizmet üretebilmek için ihtiyaç duyduğu dinî, hukukî ve pedagojik donanımı sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenler. Bu bağlamda 2003 yılından itibaren 14 hizmet içi eğitim semineri düzenlenmiş ve bu seminerlere 1350 personel katılmıştır.

18 60-80 saatlik hizmet içi eğitimlerde konunun uzmanları tarafından
Kur’an ve Sünnet Perspektifinden Aile Olgusu İslam Hukukunda Aile ve Güncel Meseleler Kadın ve Aileye İlişkin Hukukî Mevzuat Ailede İletişim

19 Temel Danışmanlık Becerileri Mağdurla Görüşme Teknikleri
Çocuk İhmali ve İstismarı Boşanma ve Sonuçları gibi başlıklarda dersler verilmektedir.

20 Ayrıca Daire Başkanlığı,
büroları yazılı ve görsel materyallerle desteklemekte; tecrübe paylaşımını, örnek projelerin tanınmasını ve uygulama alanı bulmasını sağlamakta;

21 İhtiyaç ve Performans Analizi Çalışmaları ile büro çalışmalarının nitelik ve niceliğini sorgulayarak raporlandırmaktadır.

22 Faaliyetler Sohbet, eğitimler-dersler, seminer, ziyaret, konferans, program, TV-radyo programı, toplantı, proje, mevlit-hatim, Kur’an ziyafeti, taziye, makale/ köşe yazısı, panel, düğün-nişan, gezi-piknik, sergi-kermes, çalıştay, yardım, yarışma, sabah namazı buluşmaları, tiyatro, konser, sempozyum, oyun-etkinlik

23 Ana Konularına Göre Başvuru Sayıları
2014 2015 Evlilik-Nikâh-Boşanma 2527 3629 Aile 2041 2545 Sağlık 481 929 Çocuk 142 631 Kadın 76 315 Genç 45 284 Sosyal Durumlar 259

24 Aile Konusunda Bürolara Yapılan Başvuruların Alt Konu Dağılımı

25 Sosyal Hizmet Kurumlarında Manevi Destek Hizmetleri
2015 yılında sosyal hizmet kurumlarında 4401 faaliyet 1039 personel manevi destek hizmeti vermekte

26 Büroların Yarını; a- Aile sistemi içerisinde anne baba ve çocuğun bireysel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsüne zarar veren, toplumda bir şekilde kabul görse de doğru dinî bilgiye dayanmayan yanlış kalıp yargılarla mücadele ederek zihinsel bir dönüşüm için çalışmak

27 b- Aile kurumu içerisinde mağduriyet yaşaması muhtemel kırılgan kesimlerin, aldıkları dinî danışmanlık sonrası sağlam dinî verilerin desteği ile güçlenmesini sağlamak

28 c- Aileyi korumak için toplumun ihtiyacı olan bir üst bilinç oluşturmak amacıyla hoşgörü, saygı ve merhamet gibi değerleri, birleştirici kavramları ön plana çıkaran projeler üretmek

29 d- Ailenin kültür ve değerleri taşıyan, geliştiren, toplumsal düzene katkıda bulunan yapısı hakkında halkın duyarlılık kazanmasına yönelik bilgilendirme toplantıları, çalıştay, konferans, seminer gibi sosyal ve kültürel içerikli faaliyetler düzenlemek

30 e- Aile, kadın, çocuk, yaşlı gibi alanlarda toplumsal sorun olarak ortaya çıkan “töre namus cinayetleri, boşanma sonrası ebeveyn ilişkileri, erken yaşta ve zorla evlilik,” gibi aile bütünlüğünü tehdit eden konularda doğru dinî naslara dayanan projeler üretmek.

31 ortak projeler yürütmek
f- Aile için hizmet üreten kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirmek, ortak projeler yürütmek

32 g yılı ilk yarısında bürolarda görev yapmak üzere alınan ve bütün mesaisini büro hizmetleri için harcayacak olan personele yönelik en az üç ay devam edecek hizmet içi eğitim programı düzenlenecektir.

33 h- YÖK ve Üniversitelerle işbirliği yapılarak bürolarda çalışan personele dini danışmanlık sertifika programına katılımın sağlanması hedeflenmektedir.

34 k- Aile Danışmanlığı programına ilahiyat Fakültesi mezunlarının da katılımının sağlanması

35 l- Sosyal hizmet kurumlarındaki manevi destek hizmeti bürolar tarafından yürütülecek ve bu kurumlarda göreve giden bütün personel ek ders alacaklardır.

36 Teşekkürlerimle


"Diyanet İşleri Başkanlığının" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları