Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Gündem Toplantının Amacı Davetiye Gönderilen STK’lar UNCCD ve COP UNCCD ve STK’lar ÇEM Genel Müdürlüğü ve STK’lar COP12 ve bugüne kadar yapılanlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Gündem Toplantının Amacı Davetiye Gönderilen STK’lar UNCCD ve COP UNCCD ve STK’lar ÇEM Genel Müdürlüğü ve STK’lar COP12 ve bugüne kadar yapılanlar."— Sunum transkripti:

1 1

2 Gündem Toplantının Amacı Davetiye Gönderilen STK’lar UNCCD ve COP UNCCD ve STK’lar ÇEM Genel Müdürlüğü ve STK’lar COP12 ve bugüne kadar yapılanlar Sizden Beklediklerimiz 2

3 Davetiye Gönderilen STK’lar- 3 Ormancılık, doğal kaynak yönetimi, arazi bozulması, çevre, tarım, gıda, su gibi konularda çalışan 134 STK’ ya Davetiye Gönderilmiştir. Bunun için internet üzerinden çalışma yapılmıştır. Bu toplantıdan gelecek ilave öneriler memnuniyetle karşılanacaktır.

4  Ormancılık Prensipleri  Gündem 21  Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD)  Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UNCBD)  İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 4

5 UNCCD ve TARAFLAR KONFERANSI (COP)  Taraflar Konferansı (COP), Sözleşmenin (UNCDD) ana karar alma mekanizmasıdır.  Sözleşmeye taraf ülke temsilcilerinin katılımıyla toplanarak kararlar almaktadır.  Bugüne kadar 11 kez toplanmıştır. 5

6 TARAFLAR KONFERANSI (COP)  COP 1 →İtalya → 1997  COP 2 →Senegal → 1998  COP 3 → Brezilya → 1999  COP 4 → Almanya → 2000  COP 5 → İsviçre → 2001  COP 6 → Küba → 2003  COP 7 → Kenya → 2005  COP 8 → İspanya → 2007  COP 9 → Arjantin → 2009  COP 10 → Güney Kore → 2011  COP 11 → Namibya → 2013 6

7 KONFERANSA KATILIM Taraflar Konferansı aşağıdakilere açık olacaktır;  Sözleşmeye taraf olan 194 ülke ve Avrupa Birliği temsilcileri (Toplam 195 imzacı)  Sözleşmede belirtilen gözlemci kurumların temsilcileri  Akredite Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri (Henüz akredite olmayıp da katılmak isteyenler Türkiye’ nin isim bildirmesi üzerine UNCCD’ nin özel daveti ile katılabilirler)  Sekretarya tarafından davet edilen diğer kişiler  Sekretaryanın ve diğer Birleşmiş Milletler yetkilileri  Akredite Basın temsilcileri 7

8 Taraflar Konferansında 2 açılış yapılmaktadır: 1- Konferansın ilk günü ev sahibi ülke bakanı tarafından açılış yapılmakta ve ev sahibi ülke bakanı iki yıl süre ile COP başkanı olarak seçilmektedir. 2- İkinci haftanın ilk günü Bakanlar toplantısının açılışı Başbakan ya da Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır. COP OTURUMLARI 8

9 “Taraflar Konferansı (COP)” süresince yapılan oturumlar;  Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST),  Sözleşmenin Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi Komitesi (CRIC),  Bakanlar Toplantısı,  Parlamenterler Toplantısı,  İş Forumu,  Bölgesel Uygulama Grupları,  BM Siyasi Bölge Grupları,  STK Toplantıları,  RIO Sözleşmeleri Ortak Toplantısı. COP OTURUMLARI 9

10 STK’lar Taraflar Konferansı’na;  Toplantılara ve oturumlara gözlemci olarak,  Sözleşme Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi Komitesi(CRIC)  Bilim ve Teknoloji Komitesi (CST) gibi yardımcı organların toplantılarına katılabilmektedirler. 10 Resmi toplantılardaki etkinliklerinin yanı sıra STK’ların yan etkinliklerde faaliyet göstermesi de mümkündür. STK’lar ile “Açık Diyolog Oturumları” düzenlenmekte ve aktif olarak süreç içerisinde yer almaları sağlanmaktadır. COP 12 ve STK’lar

11 STK’lar Taraflar Konferansı’na; Sivil toplum kuruluşları Taraflar Konferanslarında kilit rol oynamakta, ülkeler düzeyinde BM program ve politikalarında rol oynayan, sözleşmenin vazgeçilmez partnerleri arasında yer almaktadır. Sivil toplum kuruluşları Sözleşme (UNCCD), Taraflar Konferanslarında STK’lara sadece katılımcı olarak değil, sözleşmenin uygulanması ve karar alma süreçlerinde de yer alma imkânı sunmaktadır. Böylece bulundukları bölge de temsil ettikleri sektörün sesini toplantılarda duyurabilmektedirler. 11 COP 12 ve STK’lar

12 2004 yılında yayınlanan; “The Panel of Eminent Persons on Civil Society and UN Relationships” (Sivil Toplum Kuruluşlarındaki Seçkin Kişiler ve BM ile İlişkiler Paneli) ile Birleşmiş Milletlerin Sivil Toplum kuruluşları ile ilişkilerine yönelik pratik öneriler sunulmuştur. Panel ’in son raporuna ilgili adresten ulaşılabilmektedir.ilgili adresten 12 UNCCD ve STK’lar

13 BMÇMS sekretaryası STK’ların hükümetler arası platformda yer alması ve ilgili oturumlarda yer alması amacıyla akreditasyonlarını desteklemektedir. akreditasyonlarını Türkiye’den TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) ve AnaDOKU (Anadolu doğa ve Kültür Koruma Kooperatifi) akredite olmuş STK’lardır. Türkiye’den COP11’ de Öz Orman İş Sendikası başvuru yapmıştır. 13 COP 12 ve STK’lar

14 14 UNCCD SAYFASI

15 15 UNCCD SAYFASI

16 16 UNCCD SAYFASI

17 17 UNCCD SAYFASI

18 18 UNCCD SAYFASI

19 19 UNCCD SAYFASI

20 20 UNCCD SAYFASI

21 21 UNCCD SAYFASI

22 2012 yılında “Çölleşme ile Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Rolü” konulu Uluslararası Eğitim programı düzenlenmiş, 19 ülkeden 24 STK temsilcisi ile ülkemizden 11 STK’ dan 13 temsilci katılım sağlamıştır.Çölleşme ile Mücadelede Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Rolü Bu eğitimin sonucunda «Sivil Toplum Kuruluşlarının Çölleşme ile Mücadele Bildirgesi» yayınlanmıştır.Sivil Toplum Kuruluşlarının Çölleşme ile Mücadele Bildirgesi 22 ÇEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN STK’lara YÖNELİK ÇALIŞMALARI

23 COP 11’de Türkiye adına yapılan konuşmada (Abdullah Yurtoğlu); Taraf Ülkeler ve UNCCD tarafından STK’ların desteklenmesi çağrısı yapılmıştır. 23 ÇEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN STK’lara YÖNELİK ÇALIŞMALARI

24 DAHA ÖNCE DÜZENLENEN TARAFLAR KONFERANSLARINDAN BAZI GÖRSELLER 24

25 Namibya Ana Toplantı Salonu 25

26 Fuar Alanları 26

27 Diğer Alanlar-Kore 27

28 Diğer Alanlar 28

29 Diğer Faaliyetler (Konser ve Defile) 29

30 Diğer Faaliyetler (Madri Halk Yürüyüşü) 30

31 31 STK gösterisi Namibya

32 Bugüne Kadar Yapılanlardan Bazıları Konferansın yeri ve tarihi belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Sözleşmenin Türkiye’deki yetkili birimi olan Orman ve Su İşleri Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; – 24 Aralık 2014 Çarşamba günü geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. 24 Aralık 2014 Çarşamba günü – 5 Ocak 2015 Pazartesi günü Lojistikle ilgili, 5 Ocak 2015 Pazartesi – 7 Ocak 2015 Çarşamba günü “İş Forumu ve EXPO” ya ilişkin toplantılar yapıldı. 7 Ocak 2015 Çarşamba – 22 Ocak 2015 Perşembe günü-bugün- ise Sivil Toplum Kuruluşlarına ilişkin geniş katılımlı bir toplantı yapılıyor. Ulusal seviyedeki bu toplantılara ilaveten BM Genel Sekreter Yardımcısı- UNCCD İcra Direktörü Başkanlığında bir heyet 12-16 Ocak 2015 tarihlerinde Ankara’ yı ziyaret etti. Bu kapsamda; – 13 Ocak 2015 Salı günü Orman ve Su İşleri Bakanlığında başlayan görüşmeler ATO Kongre Merkezinde devam etti. 13 Ocak 2015 Salı – 14 Ocak 2015 Çarşamba günü Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı ile görüşen heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek, Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, ATO Başkanı Salih Bezci ile görüştü.Başkanı İ. Melih GökçekMehmet KılıçlarVeysel Eroğlu Salih Bezci Bugün Ankara Valiliği Koordinasyon Toplantısında sunum yapıldı. Ev sahibi ülke anlaşması nihai taslağı hazırlandı. 32

33 Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi 12 – 24 EKİM 2015 KONFERANS YERİ VE TARİHİ 33

34 Misafirlerimizden Beklentilerimiz Öncelikle teşrifiniz için teşekkür ederiz. Konferansa akredite olmanızı, Belgeleri okuyup gerek kendi görüşlerinizi, gerekse ülkemiz raporunda yer almasını uygun bulduğunuzu görüşlerinizi paylaşmanızı, Konferans takvimini takip ederek toplantılara iştirak etmenizi, COP12 esnasında bizimle beraber olmanızı, STK toplantıları ile birlikte diğer toplantılara, İş Forumu ve EXPO’ ya teşrifinizi diliyoruz. Ankara ilk defa böyle bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Ulusal ve uluslararası katılımın arttırılması için yapılabileceklere dair görüşlerinizi duymak istiyoruz. Teşekkür ederiz. 34

35 Bu Toplantı ile İlgili Görevliler Sunumu Hazırlayanlar – Pınar Canlı- Uzman Yardımcısı – Sibel Nihal Tekin-Uzman Yardımcısı Raportörler – Sezgin Aksu-Uzman Yardımcısı – Ceren Güzel-Orman Mühendisi Fotoğraf – Yunus Barış Odabaşı- Orman Mühendisi 35


"1. Gündem Toplantının Amacı Davetiye Gönderilen STK’lar UNCCD ve COP UNCCD ve STK’lar ÇEM Genel Müdürlüğü ve STK’lar COP12 ve bugüne kadar yapılanlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları