Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEYİN FIRTINASI Beyin fırtınası, bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı bir tekniktir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEYİN FIRTINASI Beyin fırtınası, bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı bir tekniktir."— Sunum transkripti:

1 BEYİN FIRTINASI Beyin fırtınası, bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı bir tekniktir. Buna “Buluş Fırtınası” da denilmektedir. Beyin fırtınası bir probleme çözüm getirmek ve çeşitli konularda fikir ve düşünce üretmek için kullanılan bir öğretim tekniğidir. Sayıları beş ile on kişi arasında değişen grupların spontan şekilde tartışmaları şeklinde gerçekleşir. Önemli olan çok sayıda fikir ve düşünce üretmektir. Fikirler; iyi- kötü, doğru-yanlış yargılamasından bağımsız olarak üretilir. Bir öğrencinin fikrinin diğer bir öğrencide başka fikirler çağrıştırabileceği varsayılarak çok sayıda fikrin ortaya atılması esastır. Yani fikrin, niteliğinden çok niceliği önemlidir.

2 Önce problem seçilir. Problemin soru şeklinde ifade edilmesi düşünmeyi kamçılar. Gruplar oluşturulur. Her grubun başkanı ve not tutucusu belirlenir. Grup başkanı problem hakkında olumlu bir ifade ile konuya girer. Daha sonra diğer öğrenciler o konuda akıllarına gelen tüm düşünceleri sıralar. Not tutan öğrenci bütün fikirleri kaydeder. Gerekirse öğretmen gruplara yardım eder. Seans bitiminden, son 1 dakika veya belli bir süre tanınır. Arkasından, grup ortaya çıkan fikirlerin değerlendirilmesini yapar. Her fikrin avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurularak liste önem sırasına göre küçültülür. Sonunda gruplar fikirlerini sınıfta öğretmenin liderliğinde tartışır.

3 Beyin fırtınası aktif şekilde ilk defa uygulamaya koyan ve etkili kullanımı için gerekli koşulları belirleyen Yaratıcı Eğitim Vakfının kurucusu Alex Osborn’dur. Beyin fırtınası hiçbir tür yargılamanın olmadığı bir ortamda gerçekleştirilir, yaratıcı ve orijinal fikirlerin doğmasına yardımcı olur. Osborn (1963) uyguladığı beyin fırtınası seanslarında her tür eleştiri ve değerlendirmenin kişilerin yaratıcılığını engellediğini gözlemlemiştir. Çünkü fikir üretme ve eleştiri aynı anda gerçekleşemez.

4 Özellikleri; Bu tekniğin özellikleri şunlardır;  Toplantının amacı ya da sorunun ne olduğu belirtilmeli,  Zamansını belirlenmeli, bu süre içinde herkesin katkı getirmesi istenmeli, ancak eleştiriler için zaman ayrılması istenmeli,  Tartışma süresi bitince söylenenlerin analiz edilmesi, değerlendirilmesi ve yeniden örgütlendirilmesi yapılmalı,  Toplantı sonunda tartışmalara devam edilip edilmeyeceğine karar verilmelidir.

5 Beyin fırtınası ile problem çözmede istenilen düşünme yöntemleri farklılık göstermektir. Bu teknikte en çok yararlanılan çözüm yoları şu şekildedir; 1)Benzerinden Yararlanma: Bir problemi çözmek için yollar aranırken tabiattaki örneklerden yararlanmak mümkündür. Örneğin; pamuk liflerini tohumdan ayıran çırçır makinesinin bulucusu bu makineyi “Bir kedinin pençesini çitten geçirip bir civcivi nasıl kavradığı görerek” geliştirmiştir. Bu makine tıpkı kedi örneğinde olduğu gibi çalışmaktadır. Buna paralel olarak, uçak kanat modellerinin kuş kanatlarından esinlenerek üretilmesi bir başka örnek olabilir.

6 2)Fikir Bağlantıları Kurma: NASA yetkilileri astronot elbiselerinde fermuar yerine geçecek bir düzenek arıyorlardı. Fikir bulma timi toplantıda sözlükten rastgele “yağmur ormanı” sözcüğünü seçti. Beyin fırtınası tekniğinin kullanıldığı bu toplantıda katılan üyelerden biri tropik yağmur ormanından geçerken elbisesinin dikenlere takıldığını hisseder gibi olduğunu söyledi. Bunun üzerine astronotlara iç içe giren ve dikene benzeyen ipliklerde yapılmış bir elbise dikilmesi fikri geliştirilmiş oldu. 3)Zarardan Yarar Çıkarma: ABD’ de bir bira fabrikası dinlenmiş birayı ücret karşılığı elden çıkarmak gibi bir problemle karşı karşıya kalmıştı. Fabrika yöneticilerinden biri Tom Sawyer’ın arkadaşlarını nasıl kandırdığını hatırladı ve bu örnekten esinlenerek dinlenmiş birayı kesimlik hayvanlara besi maddesi olarak Japonya’ya gönderilmesi fikrini ortaya attı. Böylece zarardan yarar çıkarma yoluna gidilmiş oldu. Tom Sawyer, arkadaşlarına bahçelerinin çitini boyama şerefini vermiş ve ayrıca bu şeref karşılığında onlardan bir de ücret almıştı.(Demirel, 2004)

7 Daha İyi Bir Beyin Fırtınası İçin On Tavsiye;  Pratik, pratik, pratik: Öğrenciler ne kadar çok beyin fırtınası uygularsa bu konuda o kadar çok başarılı olurlar. Öğrencilerin düzeyi ne olursa olsun derste bu konuda ortaya çıkabilecek fırsatları beyin fırtınası yaptırarak kullanın.  Değerlendirmeyin: Fikir akışını etkilemenin en etkili yolu beyin fırtınasının tam ortasında çocukların yetenek, beceri ve yaptıklarını tartışmaya başlamaktır. Bu tür bir uygulama sizi sadece konudan uzaklaştırmayacak aynı yönde çocukların zihnini başka yöne çekecektir. Yeni ve ilgi çekici fikirler ortaya atmak yerine karşısındaki arkadaşlarının ya da öğretmeninin mesajlarını kabul etmeye başlayacaktır. Öğretmen ve tartışmanın dışındaki öğrenciler görüşlerini beyin fırtınası etkinliği bittikten sonra ifade etmelidir.

8  Hevesli olun: Öğretmen olarak eğer yeni bir fikirden heyecanlanıyorsanız unutmayın ki öğrencilerde o derece heyecanlanacaklardır. Öğrencilerin düşüncelerinin ne kadar yeni, geniş ve derinlemesine olduğunu onlara söyleyin. Bir öğrenci sizin hiçbir zaman düşünmediğiniz bir şey ortaya atarsa bunu ona söyleyin ve bundan ne kadar etkilendiğinizi diğer öğrencilere hissettirin. Çocukların beyin fırtınasının mümkün olduğu kadar değişik fikir üretmek olduğunun farkına varmalarını sağlayın.  Konuları iyi seçin: En azından on cevap düşünemiyorsanız çocuklarda düşünemediği zaman şaşırmayın. Çeşitli fikirler üretmek için gerçek ve kolay imkanlar sunan konular seçin. Daha önceden nasıl çözüleceğine karar verdiğiniz bir problemi çocuklardan beyin fırtınasıyla çözmelerini isterseniz çocuklar tercihlerinizden hız alacaklardır fakat uygulamada ne söylediklerinin önemli olmadığı hissine varacaklarıdır.

9  Alternatif düşünceyi teşvik edin: İyi bir beyin fırtınası ortaya pek çok fikir atmaktan daha fazlasıdır. Bilgi ve görüşlerin ne kadar farklı oldukları kadar önemlidir. Eğer öğrencileriniz belirli bir fikre takılıp kalırsa, bunun ne olduğunu belirleyin ve farklı görüşler çıkmasına yardım eder.  Öğrenci fikirlerini sık sık tekrarlayın: Çocuklar fikirlerinin sesli okunmasını duymaktan hoşlanırlar. Bu onların fikir ileri sürmelerini kuvvetlendirir ve önceden söylediklerini hatırda tutmalarını sağlar. Diğer öğrencilerin yaptığı önerileri duymak, listeye eklenecek yeni fikirlerini doğmasını sağlayacaktır.  Öğrencilerin fikirlerini kullanın: Mümkün olduğu kadar, çocuklardan sınıfta beyin fırtınası yapmalarını isteyin. Derste öğrencilerin fikirlerini kullanmak için ek çok doğal fırsat vardır.

10  Fikirleri sayın: Beyin fırtınası sırasında birkaç defa durun ve öğrencilerin ürettikleri fikirleri sayın. Fikirlerdeki artışlar onları motive edecektir. Onlara sorun: “Yirmi tane fikir ileri sürebilir misiniz?” Eğer hedefe ulaşırlarsa ve daha fazla yapabileceklerine inanıyorsanız sayıyı arttırın.  Uzun listeleri sınıflandırın: Bu pek çok bölüm içeren bir konu üzerinde çalışırken, fikirleri organize etmenize yardımcı olacaktır. Fikirleri düşünmek için öğrencilerinizden yardım isteyin ve her bir fikri nereye koyacağınıza karar verin. Eğer aynı zamanda üretilen ve sınıflandırılan fikirler fazlaysa ne tür fikirlere ulaştığınızı görmek için sürenin sonunda listeye bakmayı deneyin. Öğrenciler grupların ve önerilerin değerlendirilmesinde yardımcı olabilirler.  Fikirleri asın: Tahtayı silmeden önce önerileri bir kağıda yazın. Listeleri resmi ilanlar gibi asın. Zaman kısıtlığı nedeniyle yeterince tartışılmayan konuları daha sonra incelemek üzere bir dosyaya koyunuz.

11 Etkili Kullanım için Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar: * Beyin fırtınası rahat bir ortamda yapılmalıdır. * Eleştiri, yargılama ve değerlendirme dışarıda bırakılmalıdır. * Fikirler, ilgisiz olsa da ifade edilebilmelidir. * Önemli olanın üretilen fikirlerin sayısı olduğu bilinmelidir. * Aynı anda bir kişi konuşabileceğinden, öğrencilere akıllarına gelen fikirleri unutmamaları için bir kâğıda not almaları hatırlatılmalıdır. * Problem belirlendikten sonra kim, ne, niçin, nasıl, ne zaman soruları düşünceyi ateşler. * Grup başkanı aktif olarak fikir üretmeye katılmaz, ancak, grupta oluşabilecek, negatif havayı kırmak ve konudan sapmayı engellemekle sorumludur. * Her fikir not tutan kişi tarafından mutlaka kaydedilmelidir. * Fikirlerin sentezi ve değerlendirilmesi aşamasında öğretmen gruba rehberlik edebilir.

12 Bu teknik kullanılırken; Öğrencileri rahat edebilecekleri şekilde oturtun. Fikirleri yazacak bir tahta ya da döner levha bulundurun. Sorunu anlatın, tahtaya yazın, tekniğin kurallarını açıklayın. Bunun için; fikirlerin olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirilmeyeceğini, serbest düşünmeleri için uç noktaları da dikkate almaları gerektiğini, çok miktarda fikir üretmelerini, başkalarının fikirlerinin geliştirilebileceğini, değiştirilebileceğini ve tersinin söylenebileceğini vurgulayın, fikir üretilmesini isteyin.

13 Bir ya da iki kişinin üretilen fikirleri tahtaya ya da döner levhaya yazmalarını sağlayın ve yazılanları göz ucuyla kontrol edin, kendi fikirlerinizi de söyleyerek öğrencilerin yeni fikirler üretmeleri için yüreklendirin. Kimsenin fikirleriyle alay edilmesine izin vermeyin, fikirler gelmeye devam ettiği sürece oturuma devam edin. Fikir üretme durduğunda sorunu tekrar edin ve daha çok fikir üretilmesi için cesaretlendirici olun. Tüm fikirleri okuyun benzer ya da binişik olanları numaralayın ve sıraya koyun. Belirlenen sorunun çözüm yollarını içeren "sınıfımızın çözümü" şeklinde uygun bir panoya asın.

14 Beyin Fırtınası Yönteminin Yararları Etkili bir yaratıcı problem çözme tekniğidir. Tüm öğrenciler katılabilir. Kısa zamanda çok fikir ve düşünce üretilir. Hiçbir araç-gereç gerektirmez. Fikirler yargılanmadığı için olumsuz bir tartışma ortamı açığa çıkmaz. Öğrenciler için motive edicidir. Öğrencilerin farklı görüşleri kabul etmelerine yardımcı olur.

15 Beyin Fırtınası Yönteminin Sınırlılıkları HHer öğrenciyi ayrı ayrı değerlendirmek zordur. BBeyin fırtınası esnasında öğrencilere yararlı, yapıcı eleştiride bulunma fırsatı yoktur. HHer fikrin yazılması zorunluluğu fikirlerin akış hızını yavaşlatabilir. ÖÖğrenciler çok heyecanlandığında gürültü olabilir. TTartışmaları bir iki öğrenci götürebilir. PProblemin çok spesifik olması gerekir. İİyi bir başkan ve not tutucu olmadığında başarı şansı zayıftır.

16 Beyin Fırtınası Örneği Öğretmen: Evet çocuklar bugünkü dersimizde eğitim sistemimizdeki aksaklıkları ve bu aksaklıkların nasıl giderilebileceği sorununu tartışacağız. Bu konuda her türlü fikirlerinizi dinlemeye hazırız. İsterseniz şöyle bir soruyla derse başlayalım: Eğitim sistemimizde sorun var mıdır? Varsa nelerdir? İlk sözü Harun alır. Harun: “Var öğretmenim” der. Bence sorun sistemin işleyişinde. Çünkü işleyiş olarak tamamen ham bilgi esasına dayanıyor.(Kâğıda yazar ve havuza atar.) Canan: Bence de var öğretmenim. Sorun sistemin ezberci olmasından kaynaklanıyor ve biz bu bilgileri ezberleyip daha sonra unutuyoruz. Böylece gelecek için hiçbir bilgimiz taze olarak kalmıyor. Mehmet: Öğretmenim, sorun var, var olmasına da bence kaynak, yetersiz olan öğretmen sayısı. Bugün köy okullarında beş sınıfa aynı anda tek bir öğretmen ders veriyormuş bu da sorunlara temel teşkil ediyor tabii ki.

17 Selim: Bence sorun falan yok. Çünkü ben şimdiye kadar hep bir üst sınıfa geçmeyi başardım yani hep başarılı oldum. Bu da benim açımdan sorun bulunmadığını gösterir. Lale: “Söz aldıktan sonra” Selim haklı, çünkü biz derslerimize iyi çalışır ve öğrenip görevimizi yerine getirirsek başarılı olur ve sorun yaşamayız. Öğretmen: Çocuklar dikkat edin birbirinizin sözlerine etki etmeden tartışmayı sürdüreceğiz, tamam mı Lale? Tunç: Sorun var tabiî ki, ülkemizde sorunsuz işleyen sistem var mı ki, eğitim sorunsuz olsun. Öğretmenden öğrenciye, müdürden bakana herkes sorun zaten… Betül: Eğitim sistemimiz bozuk demek yetmez bu konuda sorunu çözüme ulaştıracak çözüm ve düşünceler üretmeliyiz. Gamze: Bir sistem düzelten makine yapalım. Önce sorunun özelliklerini yükleriz. O da daha hızlı bir şekilde bize bir yığın çözüm önerisi sunar biz de rahatlarız.(Fikirlerini yazar ve havuza atar.).

18 Öğretmen: Evet çocuklar, Gamze’nin çözümüne benzer fantastik çözümler üretmeye çalışalım Mehmet: Sorunun bir başka yönden ele alınmasıyla karşımıza farklı bir perspektif çıkar ki bu da yetersiz bilgi ile öğrenci karşısına geçen öğretmenlerdir. Bildiğim kadarıyla üniversitelerin öğretmen yetiştiren fakültelerinin eğitim düzeyi çok düşükmüş ve bu öğrenciler bir müddet sonra karşımıza bilmedikleri bilgileri vermek için geliyorlar. Hasan: Öğretmen karşımıza geçip, açıyor ders kitabını ve başlıyor okumaya. Sadece okusa iyi birde bize kitabın aynısını yazdırıyor. Bunu biz kendi kendimize de yaparız.(Düşüncesini yazıp diğer arkadaşları gibi havuza atar.) Harun: Öğretmenlerin bazıları bize bilinçli olarak set çekiyor. Yani öğrenciye sert davranarak korkutuyor ve kendisinden uzaklaştırıyor. Bunda ki amacı da ona soru sormamızı ve onların bilgisizliğini ortaya çıkarmamızdan korkmalarıdır. Lale: Sorunun bir kısmı bence bizde. Evet bazı öğretmenlerin eğitimi kötü olabilir fakat iyi eğitmenlere karşı bizde pek içten ve başarılı olamıyoruz. Bence yeterince ders çalışmıyoruz.

19 Gamze: Ben çoğu zaman derse girmek bile istemiyorum. Özellikle tarih dersine çünkü çok sıkıcı, hiçbir eğlenceli yönü yok. Ayşe: Öğretmenler daha yakışıklı olsa sanırım derse devam durumu da artar. Canan: Sorun sistemin merkez teşkilatında diye düşünüyorum ben ve bundan dolayı Milli Eğitim bakanlığı ve Yök iç tüzük ve kadrolarıyla beraber tüm teşkilatta değişiklik öneriyorum. Öğretmen: Çocuklar şimdi bütün bu söylediğiniz ve yazarak havuza attığınız fikirleri beraberce değerlendirelim. Bakalım nasıl bir sonuca ulaşacağız.

20 Numaralandırılıp çözüm havuzuna atılan düşünceler toplanıp, gruplanıp ortak bir sonuç çıkarılırsa ve yapılabilecekler sıralanırsa aşağıdaki gibi bir sistem ortaya çıkar;  Eğitim ve öğretimde acilen köklü değişimler yapılmalı.  Öğretmen yetiştiren fakültelerin düzeyleri yükseltilip, böylece yüksek ve kaliteli eğitim sayesinde öğretmenin bilgi seviyesi de yükselir. Kaliteli ve bilgili olurlar.  Okulları siyasi düşüncelerin malzemesi olmaktan kurtarıp, kendilerini tam anlamıyla eğitime vermeleri sağlanmalı.  Öğrencilerin derse ilgisini arttıracak metot ve etkinlikler üretilmeli.  Eğitimde araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmeli,  Öğrencilere ders çalışmalarının gerekliliği kendi hayatlarından kesitlerle anlatılmalı ve ders çalışmak özendirilmelidir.  Öğretmen- öğrenci ilişkisi sınırlandırılmayıp daha yakın ve demokratik bir ortamda eğitim yapılmalı,  Üst düzey mevkilere demokratik kimliğe sahip kaliteli ve tecrübeli yöneticiler getirilmeli.

21 YARARLANILAN VE BAŞVURULAN KAYNAKLAR Demirel, Özcan.(2004).Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık Yılmaz, Hasan ve Sünbül, Ali Murat.(2004). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Konya: Çizgi Kitapevi


"BEYİN FIRTINASI Beyin fırtınası, bir konuya çözüm getirmek, karar vermek ve hayal yoluyla düşünce ve fikir üretmek için kullanılan yaratıcı bir tekniktir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları