Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bir kavramın uygulama düzeyinde kazandırılması ile ilgili kuralın “eğitim” kavramına uygulanması İçerik Türü: Kavram İçerik Türü: Kavram Davranış Düzeyi:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bir kavramın uygulama düzeyinde kazandırılması ile ilgili kuralın “eğitim” kavramına uygulanması İçerik Türü: Kavram İçerik Türü: Kavram Davranış Düzeyi:"— Sunum transkripti:

1 Bir kavramın uygulama düzeyinde kazandırılması ile ilgili kuralın “eğitim” kavramına uygulanması İçerik Türü: Kavram İçerik Türü: Kavram Davranış Düzeyi: Uygulama Davranış Düzeyi: Uygulama Öğretim Modeli: GA + Örn A + Örn B.Y + Örn B.Y Öğretim Modeli: GA + Örn A + Örn B.Y + Örn B.Y Davranışsal Amaç: Dersin sonunda öğrenci, eğitim kavramına yeni örnekler verebilecektir. Davranışsal Amaç: Dersin sonunda öğrenci, eğitim kavramına yeni örnekler verebilecektir. Eğitim kavramının özeliklerini, iki örnekler üzerinde göstererek açıklamaya çalışacağız. Eğitim kavramının özeliklerini, iki örnekler üzerinde göstererek açıklamaya çalışacağız.

2 1. Örnek: 12 yaşındaki Nehir’in, babasının çocukluktan beri etkili ve doğru yönlendirmeyle kitap okuma alışkanlığı kazanmış olması, kitap okumaktan zevk alması ve iyi bir okur olması Nehir’in bu alışkanlığı kazanması yaklaşık on yıl aldığını söylenebilir. Bu süreci ele alalım: Nehir okuma bilmezken babası onun hoşlanacağı resimli kitaplar alıp her gün düzenli bir şekilde okur. Nehir artık kitapları ezberler ve kitaptaki resimlere bakarak oradakileri ezbere söyler. Sonra babası ile öyküler üzerine konuşurlar. Nehir okumayı öğrendikten sonra kitap okumaya gerekli zaman ayırır. Nehir okuma bilmezken babası onun hoşlanacağı resimli kitaplar alıp her gün düzenli bir şekilde okur. Nehir artık kitapları ezberler ve kitaptaki resimlere bakarak oradakileri ezbere söyler. Sonra babası ile öyküler üzerine konuşurlar. Nehir okumayı öğrendikten sonra kitap okumaya gerekli zaman ayırır.

3 Babası çocuklar için iyi yazılmış kitapları okumanın, insanın dilini, düşüncesini ve öğrenmesini geliştirdiğini ve çocuklara okunacak ve onların okuyacağı kitapların çok iyi seçilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu yüzden ilk kitabı kendisi okuyup, uygunsa okutmaktadır. Kızı babasından kendisi için kitap okuması istediğinde hiçbir zaman olumsuz cevap vermemiş hep okumuştur. Kız kitap okumaya başladığında da babası Nehir için gerekli nitelikli özellikler taşımasına özen göstermiştir. Babasının bu davranışları kızının iyi bir okur olmasında ne gibi bir etkisinin olacağını tahmin etmiş ve bu yönde davranmıştır. Babası çocuklar için iyi yazılmış kitapları okumanın, insanın dilini, düşüncesini ve öğrenmesini geliştirdiğini ve çocuklara okunacak ve onların okuyacağı kitapların çok iyi seçilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu yüzden ilk kitabı kendisi okuyup, uygunsa okutmaktadır. Kızı babasından kendisi için kitap okuması istediğinde hiçbir zaman olumsuz cevap vermemiş hep okumuştur. Kız kitap okumaya başladığında da babası Nehir için gerekli nitelikli özellikler taşımasına özen göstermiştir. Babasının bu davranışları kızının iyi bir okur olmasında ne gibi bir etkisinin olacağını tahmin etmiş ve bu yönde davranmıştır.

4 Okuma; dikkatini odaklama, okuduğunu anlama, o anda okuduklarıyla ilgili ön bilgileri uyarma, bildiklerini pekiştirme gibi zihinsel bir katılım gerekir. Nehir her okuma etkinliğinde bu zihinsel katılımı gerçekleştirdiği için sahip olduğu bilgi miktarı ve bilgiyi farklı biçimlerde düzenleme olasılığı artmıştır. Okuma; dikkatini odaklama, okuduğunu anlama, o anda okuduklarıyla ilgili ön bilgileri uyarma, bildiklerini pekiştirme gibi zihinsel bir katılım gerekir. Nehir her okuma etkinliğinde bu zihinsel katılımı gerçekleştirdiği için sahip olduğu bilgi miktarı ve bilgiyi farklı biçimlerde düzenleme olasılığı artmıştır. Nehir’in kitap okuma alışkanlığını okulda ve evde hergün görebilmekteyiz. Nehir artık okuduklarıyla ilgili sorular sormakta, kendi görüşlerini ifade etmekte, kitapta gördüğü tutarsızlıkları dile getirmektedir. Nehir’in güzel-doğru cümleler kurma, düşüncelerini yazılı ve sözlü biçimde olarak ifade edebilmekteki becerilerine bakarak iyi bir okur olduğunu anlayabiliriz. Nehir’in kitap okuma alışkanlığını okulda ve evde hergün görebilmekteyiz. Nehir artık okuduklarıyla ilgili sorular sormakta, kendi görüşlerini ifade etmekte, kitapta gördüğü tutarsızlıkları dile getirmektedir. Nehir’in güzel-doğru cümleler kurma, düşüncelerini yazılı ve sözlü biçimde olarak ifade edebilmekteki becerilerine bakarak iyi bir okur olduğunu anlayabiliriz.

5 Nehir bir kitabı okuduktan sonra, farklı konular hakkında daha önce sahip olmadığı bilgiler edinmiştir. Kendisine okuduğu, bir kitabın yazarı, yayınevi, konusu, kendi görüşü ile ilgili sorulara uygun bir biçimde cevap verebilmektedir. Söz konusu yeni davranışları iyi kitaplar okuyabildiği için gerçekleştirdi. Nehir bir kitabı okuduktan sonra, farklı konular hakkında daha önce sahip olmadığı bilgiler edinmiştir. Kendisine okuduğu, bir kitabın yazarı, yayınevi, konusu, kendi görüşü ile ilgili sorulara uygun bir biçimde cevap verebilmektedir. Söz konusu yeni davranışları iyi kitaplar okuyabildiği için gerçekleştirdi. Nehir’in içinde bulunduğu toplum kitap okumaya değer veren bir toplumdur. Çevresindekiler kitap okumanın yararlarından söz etmişlerdir. Evrensel düzeyde okumak, bilgilenmek, düşünmek, bir insanlık değeri olarak vurgulanmaktadır. Nehir’in içinde bulunduğu toplum kitap okumaya değer veren bir toplumdur. Çevresindekiler kitap okumanın yararlarından söz etmişlerdir. Evrensel düzeyde okumak, bilgilenmek, düşünmek, bir insanlık değeri olarak vurgulanmaktadır.

6 2. Örnek: A Bankası’nın, görevlilerine 1 yıl boyunca çeşitli kurslar vererek, görevlilerin insan ilişkileri konusunda etkili olan davranışlar kazanmalarını sağlaması Selamlaşma, güler yüzlü olma,sorun dinleme,yardımcı olma… gibi davranışların, müşteriler üzerinde nasıl bir etki bıraktığını, iletişimi nasıl etkilediğini kursu veren öğretmenler tarafından planlı olarak öğretilmiştir. Selamlaşma, güler yüzlü olma,sorun dinleme,yardımcı olma… gibi davranışların, müşteriler üzerinde nasıl bir etki bıraktığını, iletişimi nasıl etkilediğini kursu veren öğretmenler tarafından planlı olarak öğretilmiştir. Banka görevlilerinin, bankaya gelen bireylerle bu davranışları yaptıklarını görebilmekteyiz.bu davranışlar görevlilere kazandırılmak istenen davranışlardır. Banka görevlilerinin, bankaya gelen bireylerle bu davranışları yaptıklarını görebilmekteyiz.bu davranışlar görevlilere kazandırılmak istenen davranışlardır.

7 Kurs kapsamında yapılan yapılan derslerde, insan ilişkileri hakkında aktarılan bilgiler, sunulan örnekler, sorulan sorular ve bunlara cevap vermeler; öğrenen- lerin bilişsel bir çaba içine girmelerini sağlamada etkili olmuştur ve bu etkinlikler,öğrenenlerin davranışlarında değişiklik yaratmıştır. Kurs kapsamında yapılan yapılan derslerde, insan ilişkileri hakkında aktarılan bilgiler, sunulan örnekler, sorulan sorular ve bunlara cevap vermeler; öğrenen- lerin bilişsel bir çaba içine girmelerini sağlamada etkili olmuştur ve bu etkinlikler,öğrenenlerin davranışlarında değişiklik yaratmıştır. Banka görevlileri istenen davranışların kazanması, bir yıllık bir süreyi ve çok sayıda bilişsel-davranışsal işlemi gerçekleştirmiştir. Banka görevlileri istenen davranışların kazanması, bir yıllık bir süreyi ve çok sayıda bilişsel-davranışsal işlemi gerçekleştirmiştir. Banka görevlileri kazandıkları bilgileri gerektiğinde etkili bir biçimde ve geliştirerek kullanmaktadır. Banka görevlileri kazandıkları bilgileri gerektiğinde etkili bir biçimde ve geliştirerek kullanmaktadır.

8 Öğretim değişkenlerinden içeriğin düzenlenmesinde izlenen stratejilerden biride mikro düzeyde içerik düzenlemedir. Bu strateji yalnızca birinin öğretilmesiyle ilgili olan düzenlemeler içermektedir. İçerik türleri:olgu, kavram, işlem ve ilke olarak ayrılır. Herhangi bir içerik türünde öğretimde mikro strateji kullanılmasına karar verilmişse, öncelikle her bir içerik türünün hangi bilgilerden oluştuğunu belirlenmesi gerekmektedir. Öğretim değişkenlerinden içeriğin düzenlenmesinde izlenen stratejilerden biride mikro düzeyde içerik düzenlemedir. Bu strateji yalnızca birinin öğretilmesiyle ilgili olan düzenlemeler içermektedir. İçerik türleri:olgu, kavram, işlem ve ilke olarak ayrılır. Herhangi bir içerik türünde öğretimde mikro strateji kullanılmasına karar verilmişse, öncelikle her bir içerik türünün hangi bilgilerden oluştuğunu belirlenmesi gerekmektedir. Olgu: Olgu türündeki bilgilerde bir nesne ve bu nesnenin adı, bir olay ve olayın tarihi, bir yer ve adı, bir sembol ve karşılığı gibi eşleştirmeler söz konusudur. Olgu türündeki bilgiler genellemesi olmayan bilgilerdir.

9 Kavram: Kavramlar ise olgular arasındaki benzerlikleri dikkate alınarak oluşturulan sınıflamalardır. İşlem: İşlem ise bir amacı gerçekleşmesi için izlenmesi gereken sıraları betimlemektedir. İlke: İlkeler ise neden-sonuç ilişkisi içeren, çok sayıda örnek gözlenerek oluşturulmuş açıklamalardır.Bir ilke ile ilgili bilgiler, ilkenin adı, ilkenin önerme biçiminde ifadesi, önermenin örneği, önermenin içinde geçen kavramlar, kavramlar arasındaki nedensel ilişkiler biçiminde belirtilebilir.

10 İçerik türlerini oluşturan bilgilerin ortaya çıkarılması zaman zaman zor bir uğraş haline gelir. Çünkü bir analizlerin yapılmasında ders kitapları çoğunlukla yetersiz kalmakta, öğretmen birincil kaynaklara baş vurma gereksinimi duyar. İçerik türünün analizi, öğrenciye eksik, yanlış, yararsız bilginin verilmesini önleyecek olması açısından temel ve önemli bir aşamadır. Ancak bu analiz sonucunda oraya çıkan bilgilerin amaca ve öğrenci özelliklerine uygun biçimde sunulması da aynı derece de önemlidir. Merrill bu konudaki önerilerini, öğretim kuramlarından biri olan ögeleri belirleme kuramında kurallar biçiminde ifade etmiştir. Bu kurallar öğretmenlere bilginin analizi ve öğretim amacına uygun biçimde nasıl sıralanacağı konusunda yol gösterici ayrıntılı öneriler içermektedir.


"Bir kavramın uygulama düzeyinde kazandırılması ile ilgili kuralın “eğitim” kavramına uygulanması İçerik Türü: Kavram İçerik Türü: Kavram Davranış Düzeyi:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları