Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi Ders 1: Giriş ve Kültürel Miras Arş. Gör. Tolga Çakmak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi Ders 1: Giriş ve Kültürel Miras Arş. Gör. Tolga Çakmak."— Sunum transkripti:

1 BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi Ders 1: Giriş ve Kültürel Miras Arş. Gör. Tolga Çakmak

2 Ders Sayfası http://www.acikders.net/

3 Ders notlarını takip etmek, Kısa sınavlar ve uygulamalar, Ödev ve sunumların teslimi, Dersle ilgili iletişim Ders Sayfasına Abonelik

4 İlk aşama sisteme giriş yapın Hacettepe adresli e-postanız ve şifreniz ile Kullanıcı adı bölümünde mutlaka @hacettepe.edu.tr ifadesi olmalı. Önceki şifreler ve kullanıcı adları artık yok Ders Sayfasına Abonelik – Yapmanız gerekenler

5 Profilinizi güncelleyin Ders Sayfasına Abonelik – Yapmanız gerekenler

6 Ders sayfasına giriş yapın Yandaki menüden «enroll me for this course» ifadesine tıklayın Ders Sayfasına Abonelik – Yapmanız gerekenler

7 20. yüzyıl boyunca değişim tanım, anlam ve kapsam açılarından Etki eden unsurlar: ulus devlet yapılanması, kentlerin ve kırsal alanların dönüşümü, koruma teori ve pratiklerinde yaşanan tartışmalar, uluslararası ve ulusal sözleşmeler, kültürel mirasın bir ekonomik değer olarak yükselişi Kültürel Miras

8 Tanım: Sadece anıtsal mimari eserler, tarihi ya da sanatsal öneme sahip yapılar ve arkeolojik sit alanları gibi taşınmaz kültür varlıkları; resim, heykel gibi sanat eserleri, kitaplar, arşivler, el yazmaları, bilimsel açıdan önemli koleksiyonlar gibi sanatsal, tarihi veya arkeolojik öneme sahip taşınabilir kültür varlıkları olarak ele alınmaktadır. 1931 “Atina Tüzüğü - (Charter of Athens)” 1954 “Lahey Sözleşmesi - (The Hague Convention)” Kültürel Miras

9 obje odaklı ve anıtsal eser perspektifine dayanan bir kavram; imparatorluklar ve ulus-devletler çağında mirasın siyasi egemenlik göstergesi olarak değerlendirilmesi ulusal kimlik arayışı ve inşaası yeni inşa edilen ulus-devletin geçmişe uzanan temellerini göstermesi Kültürel miras eserleri ulusun geçmişine ilişkin bilgiyi geleceğe taşıdıkları için korunur ve değer atfedilen eserler. Kültürel Miras

10 Ulus-devletlerin kurulması geçmişin bilgisini taşıyan izleri korumak, muhafaza etmek, göstermek ve gelecek kuşaklara aktarmak yaklaşımı Nitekim, anıtların ve tarihi eserlerin tespit edilmeleri, ortaya çıkarılmaları ve korunarak gösterime sunulmalarına yönelik süreçler Kültürel Miras

11 Kapsam belirsizliği – Her ülkelere göre farklılıklar Toplumsal hassasiyetler – Tarihsel açıdan neyin önemli olduğu, nelerin gelecek kuşaklara aktarılmasının iyi olacağı, hangi eserlerin korunarak geleceğe miras bırakılacağı Kültürel Miras

12 sıradan sivil yapıların toplumsal belleğin önemli bir parçası olarak görülmesi Kentsel dokular – kültürel mirasın bir parçası Kültürel Miras

13

14 Koruma anlayışındaki farklılık Farklılaşmanın nedeni; II. Dünya Savaşı Avrupa’daki kentler «Sivil yapılar da korunmaya değer kültür varlıkları» yaklaşımı 1964 - “Venedik Tüzüğü (The Venice Charter)”

15 Kültür mirası tanımının değişmesi Korumanın kapsamının genişletme 1972 - “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)”

16 Kapsamın genişlemesi; insan eliyle inşa edilmiş alanların yanı sıra doğanın doğa ile insanın birlikte yarattığı eserler

17 1972 - “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage)” Kapsamın genişlemesi; insan eliyle inşa edilmiş alanların yanı sıra doğanın doğa ile insanın birlikte yarattığı eserler

18

19

20 1975 yılı - Avrupa Mimari Miras Yılı Avrupa Konseyi - “Avrupa Mimarı Miras Sözleşmesi Toplumla bütünleşik mimari yapılar – bütünleşik koruma prensibi – sosyal dokunun dikkate alınması “Amsterdam Bildirgesi (Declaration of Amsterdam)”

21 «Avrupa Peyzaj Sözleşmesi» - 2000

22 2000’lerde daha çok ekoloji ve çevre odaklı çalışmalar 2005 – Faro Sözleşmesi kültürel mirasa, miras ile ilişki kuracak insanlar açısından yaklaşılması Sadece uzmanlar değil vatandaşlar da bu konuda karar verici İnsanlar için koruma

23 Nesnenin kendinden çok ona atfedilen özellikler Toplumların geçmişleri ile kurdukları ilişki ve bu ilişkinin somutlaşması seçim, eleme ve yorumlama Neden Değerli

24

25 BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi Ders 1: Giriş ve Kültürel Miras Arş. Gör. Tolga Çakmak


"BBY 467 Bilimsel ve Kültürel Mirasın Dijitalleştirilmesi Ders 1: Giriş ve Kültürel Miras Arş. Gör. Tolga Çakmak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları