Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri (2011 güncellemesi) Mimarlık ve Eğitim Kurultayı –VI 16-17-18 Kasım 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri (2011 güncellemesi) Mimarlık ve Eğitim Kurultayı –VI 16-17-18 Kasım 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir."— Sunum transkripti:

1 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri (2011 güncellemesi) Mimarlık ve Eğitim Kurultayı –VI 16-17-18 Kasım 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir

2 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri MİMARLIK VAKFI (MİV) MİMARLIK ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU ve TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ MİMARLIK EĞİTİM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI MESLEKİ BİLİMSEL ÇALIŞMA KURULU (EKA-MBÇK) Ortak çalışmasıdır.

3 ‘Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri’ 6 ayrı başlıkta ele alınmaktadır… 1- “Gelecekteki Mimarlık Eğitimi,” bizlerden nasıl ders/ler bekler? 2- Günümüzde “Mimarlık Eğitimi’ndeki Dersler” UIA-UNESCO Mimarlık Eğitim Şartı’nın (*) 11 esas maddesi ile NAAB Kriterleri’nin 38 Maddesi (**) ( Bu bölümde UIA-UNESCO Mimarlık Eğitim Şartı’nın (*) 11 esas maddesi ile NAAB Kriterleri’nin 38 Maddesi (**) eşleştirilmeye çalışılmıştır. Daha sonraki bir çalışmada “bu ikili eşleştirme” de “UIA Uluslararası Meslek Standartları Mutabakat Metni Politikalarına İlişkin Öneri Kılavuzlar: MESLEĞİ UYGULAMA KAPSAMI” ( 26 Mayıs 2004’te Meksika- Villahermosa’da yapılan UIA Konsey Toplantısı’nda kabul edilmiş olan MUTABAKAT METNİ POLİTİKASINDAN) belgesi ile eşleştirilmeye çalışılacaktır… ) 3- Cumhuriyet Tarihi boyunca “Mimarlık Eğitimi’ndeki Dersler” 4- Coğrafyamızda, “Cumhuriyet Tarihi Öncesi Dönemde Mimarlık Eğitimindeki Dersler” 5- Dünyada “Mimarlık Okulları” nın ortaya çıkmasından sonraki süreçte farklı coğrafya ve farklı ülkelerden “Ders Örnekleri” 6- Dünyada mimarlık okulları öncesindeki süreçte öğrenme ve öğretme biçimleri olarak, farklı coğrafya ve farklı ülkelerde “Çıraklık - Kalfalık - Ustalık…”

4 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 1- Gelecekteki Mimarlık Eğitimi, bizlerden nasıl ders/ler bekler?...

5 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 1- Gelecekteki Mimarlık Eğitimi bizlerden nasıl ders/ler bekler?... Geçmişte yer alanları da göz ardı etmeksizin günümüz eğitim sürecinde yer alan dersler üzerine düşünenlerin, geleceğe dönük olarak önerebilecekleri mimarlık dersleri olabilir. Bugün için hayal ürünü olmaları, onların değer taşıyamayacağı anlamına gelmez... Bunların bugünün ve yarının mimarlık eğitimi için ne kadar değer taşıdığını kavrayabilmek için önce ortaya çıkıp yazılı ve görsel araçlarla sunulmuş olmaları gerekir. Bu konuda öneride bulunmak için eğitimci, mimar ya da mimarlık öğrencisi olmak da gerekmiyor. Ama hem eğitimci hem de mimar olmanın beklentilere daha fazla yanıt vereceği düşünülebilir. Gelen öneriler yalnızca birbirleri için değil, günümüzün mimarlık eğitiminde yer alan dersler için de ufuk açıcı olabilir.

6 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 2- Günümüzde Mimarlık Eğitimindeki Dersler

7 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 2- Günümüzde Mimarlık Eğitimindeki Dersler Bugün mimarlık eğitimi yapılan yaklaşık 60 okul var. Her bir okulun dört yıllık eğitim süreci içinde, birinci sınıftan mezun oluncaya kadar geçen süreçte yer alan tüm dersleri göz önüne getirdiğimizde nasıl bir tablo ile karşılaşırız?

8 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 2- Günümüzde Mimarlık Eğitimindeki Dersler UIA-UNESCO Mimarlık Eğitim Şartı’nın (*) 11 esas maddesi ile NAAB Kriterleri’nin 38 Maddesi’ni (**) eşleştirdiğimizde (ki daha farklı da eşleştirilebilir şüphesiz) karşımıza çıkan çok katmanlı aşağıdaki tablodan hareketle günümüzde mimarlık bölümlerinde verilmekte olan derslerin bir bütün olarak eğitimin ne kadarını karşıladığını bilmek ciddi bir İç-Akreditasyonu gerekli kılmaktadır... Durumun önemine bir kez daha dikkat çekmekte yarar olduğu için bu kez aşağıda iki ayrı önemli konunun maddelerini eşleştirerek duruma farklı bir yerden bakmaya çalışıyoruz.

9 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 2- Günümüzde Mimarlık Eğitimindeki Dersler (A) Mimarlık eğitimine kabul edilebilmek için asgari lise mezunu olmak gerekir. (B) Mimarlık eğitimi, üniversitede tam gün üzerinden verilen asgari dört yıllık bir eğitimi kapsar. (C) Mimarlık eğitimi sonunda mezun olan mimarların;

10 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 2- Günümüzde Mimarlık Eğitimindeki Dersler (C) Mimarlık eğitimi sonunda mezun olan mimarların; a. Hem estetik, hem de teknik koşulları sağlayacak mimari tasarımlar yaratabilme becerisine sahip olmaları, (28) Teknik dokümantasyon becerisi: İnceleme ve yapım amacıyla; bir projenin tam ve doğru teknik tanımı ve dokümantasyonunu yapabilme (29) Geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi: Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem geliştirme aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler gibi) geliştirme ve değerlendirme becerisi, (32) Mesleki organizasyon ve yönetim: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim ve liderlik konularının temel ilkelerinin farkında olmak, (35) Mimarın liderlik rolü: Sözleşme yönetimi için proje başlangıç, tasarım ve tasarım geliştirme süreçlerinde mimarın liderlik rolünün farkında olmak,

11 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 2- Günümüzde Mimarlık Eğitimindeki Dersler b. Mimarlık tarihi ve teorileri, mimarlıkla ilgili sanat, teknolojiler ve beşeri bilimler hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmaları, ( 01) Konuşma ve yazma becerileri: Mesleki konularda etkin konuşup yazabilme (08) Kültürel farklılıklar: Farklı kültürleri karakterize eden gereksinim istek, davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntülerin farklılığından farkında olma (16) Biçimsel kompozisyon becerileri: İki ve üç boyutlu tasarım, mimari kompozisyon ve kentsel tasarımda görsel algı ve düzenleme sistemlerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlama, (34) Staj: Mesleki gelişimde stajın rolünü, işveren ve stajyerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını anlama, (36) Mimarlık kapsamı: Mimarlığın çalışma alanını şekillendiren sosyal, politik, teknolojik, ekolojik ve ekonomik faktörlerdeki değişimi geçmiş ve bugünle anlama, (37) Etik ve mesleki hükümler: Mimari tasarım ve uygulamada mesleki hüküm vermeyle ilgili etik konuları anlama,

12 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 2- Günümüzde Mimarlık Eğitimindeki Dersler c. Mimari tasarımın kalitesini etkilemesi açısından güzel sanatlar bilgisine sahip olmaları, (02) Grafik anlatım becerisi: Uygun sunumlar yapmak için bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme ç. Kentsel planlama ve tasarım hakkında yeterli bilgi ve planlama süreci ile ilgili becerilere sahip olmaları, (09) Örneklerden yararlanma becerisi: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde programa yönelik ve biçimsel olarak uygun örnekleri ortaya çıkarabilme (15) Arazi koşulları: Arazilerin doğal ve yapay özelliklerinin dikkate alınarak yerleşme ve bina tasarımı becerisi,

13 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 2- Günümüzde Mimarlık Eğitimindeki Dersler d. İnsanlar ve binalar ile binalar ve çevre arasındaki ilişkiyi; binalar, binalar arasındaki alanların ve ölçeklerin insanların ihtiyaçları ile ilişkilendirilmesi gerektiğini anlayabilmeleri, (07) İnsan davranışları: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimden farkında olma (10) Batı mimarlığı: Mimarlık, kent ve peyzaj tasarımda batı mimarlığının yaklaşımları ile bunları biçimlendiren ve sürdüren sosyoekonomik, kültürel, teknolojik ve coğrafi faktörleri anlama, (11) Doğu mimarlığı: Mimarlık, kent ve peyzaj tasarımda doğu mimarlığının yaklaşımları ile bunları biçimlendiren ve sürdüren sosyoekonomik, kültürel, teknolojik ve coğrafi faktörleri anlama, (12) Bölgesel mimarlık: Yöresel mimarlık da dahil olmak üzere bölgesel mimarlık, kent ve peyzaj tasarımda yerel gelenekler ve tarihsel mirasın etkilerini anlama, (13) Çevresel koruma: Mimarlık ve kentsel tasarımda kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve çevresel konularla bağlantılı olarak ekolojik ve mimari sorumluluklarla ilgili temel ilkeleri anlama, (18) Çevresel sistemler: Çevresel sistemlerin tasarımında aydınlatma, akustik, iklimlendirme ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini anlama, (38) Tarihî çevre koruma ve restorasyon: Tarihî çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihî anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama

14 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 2- Günümüzde Mimarlık Eğitimindeki Dersler e. Mimarlık mesleğini, mimarın toplum içerisindeki rolünü anlayabilmeleri ve toplumsal faktörleri dikkate alan özet bilgiler hazırlayabilmeleri, (06) Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri artırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma, (23) Yasal sorumluluklar: Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskân yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumluluklarını anlama, (31) Mesleki çalışmanın yasal koşulları: Mesleki çalışma yapabilmek ve mimari büro açabilmek için gerekli yasal izinler, belgeler ve sözleşmeleri anlama,

15 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 2- Günümüzde Mimarlık Eğitimindeki Dersler f. Bir proje tasarısı için özet bilgi hazırlayabilmeleri ve araştırma metotlarını anlayabilmeleri, (03) Araştırma becerisi: Programlama ve tasarım süreçlerinin her aşamasının, her yönüyle ilgili bilgi toplama ve analizin temel yöntemlerini uygulayabilme, (30) Mimari program hazırlama ve değerlendirebilme: Kapsamlı programı olan bir mimari projenin müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına, uygun emsallere, mekân ve ekipman ihtiyaçlarına, saha koşullarına, ilgili yasa ve standartlara tasarım kriterlerine göre değerlendirebilme,

16 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 2- Günümüzde Mimarlık Eğitimindeki Dersler g. Bina tasarımı ile ilgili yapısal tasarım, inşaata ait ve mühendislik ile ilgili problemleri anlayabilmeleri, (05) Tasarım becerileri: Baslıca organizasyonel, strüktürel ve konstrüksiyonel ilkeler, yapı elemanı ve bileşenleri ile iç ve dış mekânların oluşturulması ve geliştirilmesinde uygulayabilme, (17) Taşıyıcı sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişim ve uygulamalarını anlama, (21) Bina servis sistemleri: Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama,

17 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 2- Günümüzde Mimarlık Eğitimindeki Dersler h. Binaların içlerini iklim koşullarına göre koruyabilmek ve konforunu sağlayabilmek üzere binaların fiziksel sorunları, teknolojiler ve işlevleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları, (04) Eleştirel düşünme becerisi: Bina, bina kompleksi ve kentsel mekânlar için yeterli analiz yapabilme ve değerlendirebilme, (19) Güvenlik sistemleri: Binalar ve alt sistemlerindeki kullanıcı güvenlik sistemleri tasarım ve seçimindeki temel ilkleri anlama,

18 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 2- Günümüzde Mimarlık Eğitimindeki Dersler ı. Masraf kalemleri ve bina mevzuatı kısıtlamaları içerisinde binayı kullananların ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli düzeyde tasarım becerisine sahip olmaları, (14) Erişilebilirlik: Değişik fiziksel engellilerin yasamasına uygun bina ve yerleşme tasarımı becerisi, (25) Yapı malzemeleri ve uygulamaları: Yapımalzemeleri ve bileşenlerinin üretim, kullanım ve uygulamalarıyla ilgili ilke ve standartları anlama, (26) Bina ekonomisi ve maliyet kontrolü: Tasarım projesi çerçevesinde; finans, bina ekonomisi ve maliyet kontrolünün temel bilgilerinden anlama, (27) Detay tasarımı geliştirme becerisi: Yapı malzemesi ve bileşenleri ile yapı uygulamalarında uygun kombinasyonları değerlendirebilme, seçebilme ve detaylandırabilme, (33) Sözleşmeler ve dokümantasyon: Yapı elde etmede kullanılan çeşitli proje organizasyonları ve bunların kapsadığı sözleşmeler ve sözleşme dokümanlarının farkında olmak,

19 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 2- Günümüzde Mimarlık Eğitimindeki Dersler i) Planlama kavramlarını binaya ve çizimleri tüm planlamaya dönüştürebilmek için gerekli endüstri, organizasyon, tüzük ve usullere hâkim olmaları, gerekmektedir. (20) Bina kabuğu sistemleri: Bina kabuğu sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama, (22) Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi: Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi, (24) Bina standartları: Belirlenen bir arsaya ve bina tasarımına ilişkin yasal düzenleme ve standartları; izin verilen inşaat alanı ve yüksekliği, izin verilen yapım tipi, yangın koruma ve strüktür konularını da kapsayan ayrıntılarla birlikte anlama. (*) UIA-UNESCO Mimarlık Eğitim Şartı’nda belirtilen eğitim süresi “asgari 5 yıllık eğitimi kapsar” biçiminde yer almaktadır. (**) NAAB (National Architectural Accrediting Board) Kriterlerinden yararlanılarak İTÜ Stüdyo (Tasarım Kuram Eleştiri) dergisi, 2004-2005 Güz Dönemi 2. sayısı için Prof. Dr. Orhan Hacıhasanoğlu tarafından (38 madde halinde) yazılmış yazıdan alınmıştır.

20 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 2- Günümüzde Mimarlık Eğitimindeki Dersler Acaba tüm bu koşulları hangi özellikleriyle birlikte yerine getirmektedir, günümüzdeki mimarlık eğitimi kapsamındaki dersler? Bunların görülebilir olması, yani mimarlık eğitimi alanında hangi ihtiyaçları karşıladığının bilinmesi ve eğitim bütünlüğü içinde ne kadar yer tuttuğunun görülmesi gerekmektedir... Bu konuda yapılacak tüm sunumlar, doğrudan doğruya söz konusu dersi vermekte olan eğitimcinin yetki ve sorumluluk alanında yer almaktadır.

21 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 3- Cumhuriyet Tarihi Boyunca Mimarlık Eğitimindeki Dersler

22 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 3- Cumhuriyet Tarihi Boyunca Mimarlık Eğitimindeki Dersler Adından da kolayca anlaşılabileceği gibi bir yanıyla içinde bulunduğumuz yakın tarihimizde yer almış ancak “şu an eğitim programlarında yer almayan” dersleri de kapsamaktadır. Mimarlık eğitiminin yakın tarih arkeolojisi diyebileceğimiz bu çalışmalar eğitim tarihçilerinin yanı sıra süreci birebir yaşamış olanların sunum yapabileceği bir alandır.

23 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 4- Coğrafyamızda, Cumhuriyet Tarihi Öncesi Dönemde Mimarlık Eğitimindeki Dersler

24 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 4- Coğrafyamızda, Cumhuriyet Tarihi Öncesi Dönemde Mimarlık Eğitimindeki Dersler Bu bölümdeki sunumlar, mimarlık tarihçilerinin ilgi alanında yer almakla birlikte aynı zamanda “derleme çalışması” olarak da olası katkıları paylaşmaya ve değerlendirmeye çağrıyı içermektedir... Karşılaştırmalı tarih çalışması olanağı da sunabileceğini düşündüğümüz bu bölüm mimarlık eğitiminde derslerin bugününü kavramakta büyük katkısı olacağını düşünebiliriz.

25 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 5- Dünyada “Mimarlık Okulları”nın Ortaya Çıkmasından Sonraki Süreçte Farklı Coğrafya ve Farklı Ülkelerden Ders Örnekleri

26 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 5- Dünyada “Mimarlık Okulları”nın Ortaya Çıkmasından Sonraki Süreçte Farklı Coğrafya ve Farklı Ülkelerden Ders Örnekleri Bu alan doğrudan doğruya mimarlık eğitimindeki derslerin geçmişini uluslararası alanda karşılaştırmalı olarak ele alma olanağı sunmaktadır. Mimarlık eğitimindeki derslerin arkeolojisi, günümüz mimarlık kültürünün köklerine doğru yapılacak yolculuğun da sürekli uğrak yeri olacaktır.

27 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 6- Dünyada Mimarlık Okulları Öncesindeki Süreçte Öğrenme ve Öğretme Biçimleri Olarak, Farklı Coğrafya ve Farklı Ülkelerde “Çıraklık - Kalfalık – Ustalık…”

28 Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri 6- Dünyada Mimarlık Okulları Öncesindeki Süreçte Öğrenme ve Öğretme Biçimleri Olarak, Farklı Coğrafya ve Farklı Ülkelerde “Çıraklık - Kalfalık – Ustalık…” Bu bölüm ise doğrudan doğruya mimarın tarihte yer alan “ilk ürün örnekleri ve süreci” üzerine yapılacak antropolojik ve arkeolojik araştırmaları kapsamaktadır.

29 Bu konuda iletilmiş bir örneği incelemek ve konu ile ilgili tüm bilgilere ulaşmak isterseniz: http://www.mo.org.tr/mek/index.cfm?kurultay=V&Sub=belge&RecID=51 adresinden Sayın Şebnem Hoşkara ve Sayın Naciye Doratlı sunumunu görebilirsiniz… http://www.mo.org.tr/mek/index.cfm?kurultay=V&Sub=belge&RecID=51 Her bir sunumunuzun, örnekte olduğu gibi “20 kare görüntü(ppt/pps)”yü aşmaması önerilmektedir. Eğer şu an aklınızdan Eğer şu an aklınızdan “Bu çalışmalara nasıl katılabilir ve nasıl katkıda bulunabilirim?” sorusu geçiyorsa, istediğiniz herhangi bir kategoride, ya da hepsine birden ayrı ayrı olarak katkınızı sunabilirsiniz. “Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri” konusundaki sunumunuzu http://www.mo.org.tr/mek/index.cfm?kurultay=V&Sub=belge&RecID=51 Web adresine yüklenmesi için Mimarlık ve Eğitim Kurultayı-VI Kurultay Sekreterliği’ne iletebilirsiniz… Başarılar dileriz…

30 Mimarlık ve Eğitim Kurultayı –VI 16-17-18 Kasım 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri Teşekkürler MİMARLIK VAKFI (MİV) MİMARLIK ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU ve TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ MİMARLIK EĞİTİM VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI MESLEKİ BİLİMSEL ÇALIŞMA KURULU (EKA-MBÇK) Adına bu ortak çalışmayı hazırlayan: Metin Karadağ


"Mimarlık Eğitimi’nde Dersler ve Tarihçeleri (2011 güncellemesi) Mimarlık ve Eğitim Kurultayı –VI 16-17-18 Kasım 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi - İzmir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları