Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Borçka Devlet Hastanesi KOMİTELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Borçka Devlet Hastanesi KOMİTELER."— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Borçka Devlet Hastanesi KOMİTELER

2 Kurum Kalite Yönetim Birimi Op.Dr. Ahmet KİBAR Baştabip + Üst Yönetici V. Bahattin ERDİNÇ İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Figen ÇAKMAK Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şükran NALBANT Kalite Yönetim Direktörü

3 KURUM PERFORMANS VE KALİTE YÖNETİMİ Kurumun performans ve kalite yönetimi uygulamaları konusunda politika ve ilkeleri belirleyerek bu politikalara uygun stratejiler geliştirir. Mevcut durumu etkinlik, verimlilik ve hizmet kalitesi açısından değerlendirerek kurumun performans ve kalite hedeflerini belirler, bu hedeflerin gerçekleşmesinde gerekli çalışmaları planlar, uygulamaya koyar, kontrol eder ve yeni durumlara göre iyileştirme çalışmalarının yürütülmesini; Hasta bakım kalitesi ile hasta ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla gerekli tüm kaynakların planlanması, temini ve yönetilmesini; Hastanemiz performans ve kalitesinin geliştirilmesi amacı ile gerekli tüm kaynakların planlanması temini ve yönetimini; Kalite geliştirme ekibince hazırlanan dokümanları onaylar yayımlanmasını; Kalite ekipleriyle dört ayda bir toplanarak faaliyet planlarında geldikleri düzeyi tespit eder ve sonuca göre yeni kararlar alarak uygulanmasını; Kurumdaki mevcut sorunları tespit etmek öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda süreç iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını; Kurum çalışanlarının bu faaliyete gönüllü katılımını sağlamak üzere teşvik mekanizmasının oluşumunu; Performans ve kalite yönetimi çalışmaları konusunda İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü ile diğer hastaneler ve kamu kuruluşlarıyla iletişim ve işbirliğini sağlar.

4 KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ Şükran NALBANT Kalite Yönetim Direktörü

5 ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ Uzm.Dr Esra YAZARLI Çocuk Hastalıkları Uzmanı Ecz.T Ayhan UYMAN (Eczane Sorumlusu) Sema ÇİL Enfeksiyon Hemşiresi Emine ÖZDER Diyaliz Sorumlu Hemşiresi Op.Dr. Ahmet KİBAR Baştabip + Üst Yönetici V. Figen ÇAKMAK Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü

6 ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ *Hastanede antibiyotik kullanımı ile ilgili politikaları belirlemek ve uygulamak, *Antibiyotik kontrol ekibi tarafından Antibiyotik kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi rehberi hazırlamak, *Antibiyotik kontrol ekibi tarafından antibiyotik kullanım politikalarının klinik pratikteki sonuçları izlenmeli ve Enfeksiyon Kontrol Komitesi toplantılarında sunulmalıdır.

7 AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ Figen ÇAKMAK Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Op.Dr. Ahmet KİBAR Baştabip + Üst Yönetici V. Ecz.T Ayhan UYMAN (Eczane Sorumlusu) Aysun GÜMÜŞ Dahiliye Sorumlu Hemşiresi

8 AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ Hastaların ilaç kullanımı ile ilgili farkındalık oluşturmasına yönelik düzenlemeler yapmak ve eğitimleri düzenlemekten sorumludur.

9 MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ Zeynep ARSLAN ONUK Doğum Servis Sorumlusu Figen ÇAKMAK Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Neriman ATASERT Acil Servis Sorumlu Hemşiresi Op.Dr. Ahmet KİBAR Baştabip + Üst Yönetici V. Bahattin ERDİNÇ İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Şükran NALBANT Kalite Yönetim Direktörü

10 MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve HKS gereğince oluşturulan Mavi Kod Yönetimi Ekibi asgari olarak; Uyarı sistemi oluşturulmalı, Mavi kod ile ilgili tatbikat ve eğitimlerin organizasyonunu yapmalı, Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatmalıdır. Her vardiya için ekipleri belirlemeli, Uygulamalarda kullanılmak üzere acil müdahale setinin birim sorumluları tarafından hazır bulundurulmasını ve müdahale setinin miat ve kritik stok seviyelerinin takibinin yapılmasını sağlamalıdır. Mavi kod uygulamalarını yapmak üzere ekip oluşturmalı; Mavi kod ekibinin en geç üç dakika içerisinde olay yerine ulaşması sağlanmalı, Yapılan müdahale ile ilgili kayıtların düzenli tutulmasını ve kayıtların kalite yönetim birimine gönderilmesini sağlamalıdır. Ekip tarafından mavi kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılmalı, Çalışanlara mavi kod ile ilgili eğitim verilmelidir.

11 PEMBE KOD EKİBİ Figen ÇAKMAK Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Küpra KUZU Çocuk Servis Hemşiresi Yaşar BAYRAM Teknisyen İsmail ŞENTÜRK Güvenlik Görevlisi Bahattin ERDİNÇ İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

12 PEMBE KOD EKİBİ Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve HKS gereğince oluşturulan Pembe Kod Ekibi asgari olarak; Ekip; pembe kod ile ilgili olarak uyarı sistemi oluşturur. Pembe kod uygulamalarını standardize etmek amacıyla yazılı bir düzenleme oluşturur. Belirli aralıklarla gözden geçirir, gerekirse revize eder. Ayrıca Pembe kod uygulamaları ile ilgili kayıtları düzenli tutar. Kayıtların kalite yönetim birimine gönderilmesi sağlanır. Ekip tarafından pembe kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılır. Çalışanlara pembe kod ile ilgili eğitim verilir. Gerektiğinde düzeltici/önleyici faaliyet başlatır.

13 BEYAZ KOD EKİBİ İsmail Şentürk Güvenlik Görevlisi Figen ÇAKMAK Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Op.Dr. Ahmet KİBAR Baştabip + Üst Yönetici V. Bahattin ERDİNÇ İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Şükran NALBANT Kalite Yönetim Direktörü

14 BEYAZ KOD EKİBİ Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi ve HKS gereğince oluşturulan Beyaz Kod Ekibi ile ilgili olarak; Ekip; beyaz kod ile ilgili olarak uyarı sistemi oluşturur. Beyaz kod uygulamalarını standardize etmek amacıyla yazılı bir düzenleme oluşturur. Belirli aralıklarla gözden geçirir, gerekirse revize eder. Beyaz kod ekibi tarafından yapılan Beyaz kod müdahalesi ile ilgili kayıtlar tutulur. Kayıtlar kalite yönetim birimine gönderilir. Beyaz kod uygulamasına yönelik olarak her dönem tatbikat yapılır. Gerektiğinde düzeltici önleyici faaliyet başlatılır. Ekip tarafından, olaya maruz kalan çalışanlara gerekli destek sağlanır. Düzenli olarak çalışanlara beyaz kod ile ilgili eğitim verilir.

15 TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ Emine ÖZDER Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi Figen ÇAKMAK Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Oktay SANCAL Laboratuar Sorumlu Tekn. Tıbbi Cihaz Sorm. Rahmi UYGUN Personel Şefi İskender ODABAŞ Sağlık Memuru Erkan YILDIRIM Afet ve Acil Durum Yönetim Sorumlusu Ali YILMAZ Teknik Servis Sorumlusu İsmail ŞENTÜRK Güvenlik Sorumlusu Op.Dr. Ahmet KİBAR Baştabip + Üst Yönetici V. Bahattin ERDİNÇ İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Şükran NALBANT Kalite Yönetim Direktörü

16 TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ. Hastanenin tesis güvenlik planının oluşturulmasını sağlar, Hastane binasının çevre düzenlemesi için yapılması gerekenleri planlar, Hastanenin yaya ve araç trafiğine uygun düzenlemelerin yapılmasını, Cihazların bakım, onarım, kalibrasyon ve doğrulamalarının yaptırılmalarını, Hastane yönetimi tarafından hastanedeki işleyişin denetimi, aksaklıkların tespiti, Hastanenin elektrik, medikal gaz, atık su, havalandırma sistemlerini denetimi, Hastane binasının bakım onarım işlemlerinin düzenli şekilde yapılıp yapılmadığını, Yangın çıkış levhalarının hastane içinde uygun ve görülebilecek yerlere asılmasını, Yangın çıkış kapılanda herhangi bir engelleme olmadan kolay erişilebilir olmasını, Yangın tatbikatlarının periyodik olarak yapılmasını ve kayıtların tutulmasını, Tehlikeli malzeme ve atıkların envanterinin tutulmasını, Hastanede su deposu oluşturulmasını ve depoların bakımını düzenli olarak yapılmasını, Hastanede elektrik şebekesi dışında elektrik ihtiyacını karşılayacak kesintisiz güç kaynağı enerji ihtiyacının en az %70 ini karşılayacak kapasite de olmasını, Asansörlerin bakımlarının düzenli olarak yapılmasını ve kayıt altına alınmasını sağlar.

17 TIBBİ CİHAZ YÖNETİM BİRİMİ Figen ÇAKMAK Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Oktay SANCAL Laboratuar Sorumlu Tekn. Tıbbi Cihaz Sorm. Emel KARAKULLUKÇU Tıbbi Cihaz Yönetim Sorumlusu Ali YILMAZ Teknik Servis Sorumlusu Op.Dr. Ahmet KİBAR Baştabip + Üst Yönetici V. Bahattin ERDİNÇ İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Şükran NALBANT Kalite Yönetim Direktörü

18 TIBBİ CİHAZ YÖNETİM BİRİMİ Hizmet sunumu için kullanılmakta olan tüm tıbbi cihaz ve ekipmanlarının periyodik bakımlarını, amaca uygun olarak kullanıp kullanmadıklarını, garanti sürelerinin takibini, envanterin güncelleştirilmesini, tıbbi cihazların ulusal ve uluslar arası düzeyde belirlenmiş referans değerlere uygun olarak çalışıp çalışmadığının takibine, gerekiyorsa kalibrasyonlarının yapılmasını ve sonucun takibi hizmetlerini yürütür. Tesis ve cihazların randımanlı çalışması ve ömürlerinin uzatılması için iyi kullanma, koruyucu bakım (boya-badana,temizleme,yağlama) tamir ve parça değiştirme gibi tedbirlerin zamanında alınması gerekir.Ve bu işlerde çalışan personel olanaklar ölçüsünde eğitilir. Her tesis ve cihaz için uygulanan büyük tamir ve parça değiştirmeler kendileri için tutulan dosyalarına düzenli olarak işlenir.Ayrıca yapılan tamir ve parça değiştirme bir tutanakta belirtilir. Gereken cihaz ve araçların üzerlerinde çalıştırma talimatları ile bakım ve kontrol formaları asılı bulundurulur.

19 BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ Figen ÇAKMAK Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Hakan ÖZTÜRK Bilgi İşlem Sorumlusu Erkan YILDIRIM Afet ve Acil Durum Yönetim Sorumlusu Ali YILMAZ Teknik Servis Sorumlusu Bahattin ERDİNÇ İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Şükran NALBANT Kalite Yönetim Direktörü

20 BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ Bilişim Teknolojileri konusunda birimler arası entegrasyonu sağlamak, bilgilerin girilmesi ve kullanılması aşamalarındaki disiplini sağlamak konusunda müdüre yardımcı olmak. Mevcut Bilişim Teknolojileri Altyapımızı yeni ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştirmek ve güncellemek. Yazılım geliştirme planlarının yapılmasını sağlamak, beliren ihtiyaçları tespit ederek yeni bilgisayar programlarının yazılması veya dışarıdan temin edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, ayrıca günün koşullarına göre yazılımların sürümünü yükseltme konusunda karar verip uygulamak. Donanım temini planlarının yapılmasını sağlamak, mevcut donanımın uzun süre verimli şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla gerekli sürüm yükseltmelerini planlamak ve gerçekleştirmek. Bakım planlamasının yapılmasını sağlamak. Kullanıcılara eğitim ve sürekli teknik destek verilmesini organize ederek Belediye’de bilgi atmosferini oluşturmak, eğitim planlarının yapılmasını sağlamak. Web sayfalarının güncelleştirilmesini takip etmek, elektronik Belediyecilik kavramını hayata geçirerek, internet aracılığıyla kentlilere daha fazla interaktif hizmet sunma ve bilgilendirme faaliyetlerini araştırmak.

21 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ Atila GÜMÜŞ Görüntüleme Ünitesi Sorumlu Tekn. Figen ÇAKMAK Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Oktay SANCAL Laboratuar Sorumlu Tekn. Tıbbi Cihaz Sorm. Sema ÇİL Enfeksiyon Hemşiresi Neriman ATASERT Acil Servis Sorumlu Hemşiresi İsmail ŞENTÜRK Güvenlik Sorumlusu Dr.Rıfat SERTTAŞ Pratisyen Hekim Op.Dr. Ahmet KİBAR Baştabip + Üst Yönetici V. Bahattin ERDİNÇ İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Şükran NALBANT Kalite Yönetim Direktörü Şükran NALBANT Kalite Yönetim Direktörü Aysun GÜMÜŞ Dahiliye Sorumlu Hemşiresi Psk.Buket YILMAZ Pratisyen Hekim

22 ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ Çalışan güvenliği programının hazırlanması, Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması, Engelli çalışanlara yönelik düzenlemelerin yapılması, Çalışanların kişisel koruyucu önlemleri almasının sağlanması, Çalışanlara yönelik fiziksel saldırıların önlenmesine yönelik düzenleme yapılması, hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar. Çalışan güvenliği ile ilgili çalışmalar yapmak,yeni araştırmalar yaparak personeli bilgilendirmek.Çalışan güvenliği ile ilgili talimatlar hazırlayıp uygulanmasını

23 HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ Figen ÇAKMAK Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Oktay SANCAL Laboratuar Sorumlu Tekn. Hakan ÖZTÜRKCU Bilgi İşlem Sorumlusu Aysun GÜMÜŞ Dahiliye Sorumlu Hemşiresi Uz.Dr. Aykut ÖZKAN Dahiliye Uzmanı Bahattin ERDİNÇ İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Uzm.Dr Esra YAZARLI Çocuk Hastalıkları Uzmanı Şükran NALBANT Kalite Yönetim Direktörü Ecz.T Ayhan UYMAN (Eczane Sorumlusu) Op.Dr. Ahmet KİBAR Baştabip + Üst Yönetici V.

24 HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması, Hastaya uygulanacak girişimsel işlemler için hastanın rızasının alınması, Sağlık hizmeti sunumunda iletişim güvenliğinin sağlanması, İlaç güvenliğinin sağlanması, Kan ve kan ürünlerinin transfüzyon güvenliğinin sağlanması, Cerrahi güvenliğin sağlanması, Hasta düşmelerinin önlenmesi, Radyasyon güvenliğinin sağlanması, Hasta güvenliği konusunda personeli bilgilendirmek ve gerekli çalışmaların yapılması ve takibi, Engelli hastalara yönelik düzenlemelerin yapılması, hususlarında gerekli tedbirleri alır ve düzenlemeleri yapar.

25 KAN TRANSFÜZYONU KOMİTESİ Kan transfüzyonu ile ilgili talimatname hazırlayarak uygulanmasını sağlar. Hastanede transfüzyon pratiğinin tüm yönleri transfüzyon komitesi tarafından gözden geçirilmeli, politikalar oluşturulmalı ve denetlenmelidir. Komite, kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu irdelemeli ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirlemelidir. Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirilmelidir. Kan merkezinin istatistik raporları gözden geçirilip analiz edilmelidir. Güvenli transfüzyonu sağlamak amacıyla; Kan gruplaması, cross-match, antikor tarama ve tanımlama çalışmalarında kullanılan yöntemler,Transfüzyonla bulaşan infeksiyonları önlemeye yönelik testlerde kullanılan yöntemler,Kan ve Kan Komponentlerinin hazırlama tekniklerini ve hastanede kullanım oranları irdelenerek uygun politikalar oluşturulmalıdır. Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilmeli, önlemeye yönelik tedbirler alınmalıdır. Kan ve Kan Ürünleri kullanım durumu değerlendirilmeli, bu hasta bakımının kalitesini artıracak şekilde düzenlenmelidir. Kan merkezinin, kan temini, kan alma, kan hazırlama ve kan işleme konularında yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumu değerlendirilmeli ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığı düzenli aralıklarla denetlenmelidir. Problem oluştuğu gözlenen konularda denetleme tekrarlanmalı ve iyi yönde gelişmeler takip edilmelidir. Hastane personelinin transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesi sağlanmalı, hizmet içi eğitimin sürekliliği takip edilmelidir. Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komite ve komisyonlarına tavsiyelerde bulunmalıdır. Komite, yılda en az 4 kez, gerektiğinde daha sık toplanmalı, toplantılardan hastane personeli haberdar edilmeli, toplantıda alınan kararlar karar defterine kaydedilmeli ve raporlar hastane personeline sunulmalıdır. Kalite sisteminin uygulanması ve uygulamalardan alınan sonuçların etkinliğini geliştirilen belirli kriterlerle doğrulamalı,Hizmet dağıtım ve kalite sunumunun devamlılığını sağlamalı, Periyodik olarak kurum içinde tetkik edilen alandan bağımsız olarak inceleme ve değerlendirme yapmalı.

26 Enfeksiyon Kontrol KOMİTESİ Figen ÇAKMAK Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Oktay SANCAL Laboratuar Sorumlu Tekn. Neriman ATASERT Acil Sorumlu Hem. Türkan AYGÜN Eğitim Hemşiresi Sema ÇİL Enfeksiyon Hemşiresi Op.Dr. Ahmet KİBAR Baştabip + Üst Yönetici V. Uz.Dr. Aykut ÖZKAN Dahiliye Uzmanı Şükran NALBANT Kalite Yönetim Direktörü Ecz.T Ayhan UYMAN (Eczane Sorumlusu) Bahattin ERDİNÇ İdari ve Mali Hizmetler Müdürü

27 ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ Bilimsel esaslar çerçevesinde, yataklı tedavi kurumunun özelliklerine ve şartlarına uygun bir enfeksiyon kontrol programı belirleyerek uygular. Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunar Güncel ulusal ve uluslararası kılavuzları dikkate alarak yataklı tedavi kurumunda uygulanması gereken enfeksiyon kontrol standartlarını yazılı hale getirir bunları gerektikçe günceller, Yataklı tedavi kurumunda çalışan personele, bu standartları uygulayabilmeleri için devamlı hizmet içi eğitim verilmesini sağlar ve uygulamaları denetler, Yataklı tedavi kurumunun ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun bir sürveyans programı geliştirir ve çalışmalarının sürekliliğini sağlar, Hastane enfeksiyonu yönünden, öncelik taşıyan bölümleri saptar ve bulgulara göre harekete geçerek, hastane enfeksiyon kontrol programı için hedefler koyar, her yılın sonunda hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirir ve yıllık çalışma raporunda bu değerlendirir, Antibiyotik, dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon araç ve gereçlerin, enfeksiyon kontrolü ile ilgili diğer demirbaş ve sarf malzeme alımlarında, ilgili komisyonlara görüş bildirmek; görev alanı ile ilgili hususlarda, yataklı tedavi kurumunun inşaat ve tadilat kararları ile ilgili olarak gerektiğinde Yönetime görüş bildirir, Hastalar veya yataklı tedavi kurumu personeli için tehdit oluşturan bir enfeksiyon riskinin belirlenmesi durumunda, gerekli incelemeleri yapmak, izolasyon tedbirlerini belirlemek, izlemek ve böyle bir riskin varlığının saptanması durumunda, ilgili bölüme hasta alımının kısıtlanması veya gerektiğinde durdurulması hususunda karar alır, Sürveyans verilerini ve eczaneden alınan antibiyotik tüketim verilerini dikkate alarak, antibiyotik kullanım politikalarını belirlemek, uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek, Sterilizasyon, antisepsi ve dezenfeksiyon işlemlerinin ilkelerini ve dezenfektanların seçimi ile ilgili standartları belirlemek, standartlara uygun kullanımını denetleler, Üç ayda bir olmak üzere, hastane enfeksiyonu hızları, etkenleri ve direnç paternlerini içeren sürveyans sunar, Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından iletilen sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karar almak ve Yönetime iletmek raporunu hazırlamak ve ilgili bölümlere iletilmek üzere Yönetime bildirir, Enfeksiyon kontrol ekibi tarafından hazırlanan yıllık faaliyet değerlendirme sonuçlarını Yönetime ve ilgili bölümlere bu konuda öneriler sunar

28 EĞİTİM KOMİTESİ Figen ÇAKMAK Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Emel KARAKULLUKÇU Ameliyathane Sorumlusu. Türkan AYGÜN Eğitim Hemşiresi Atila GÜMÜŞ Görüntüleme Ünitesi Sorumlusu Sema ÇİL Enfeksiyon Hemşiresi Op.Dr. Ahmet KİBAR Baştabip + Üst Yönetici V. Bahattin ERDİNÇ İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Uz.Dr. Aykut ÖZKAN Dahiliye Uzmanı Aysun GÜMÜŞ Dahiliye Sorumlu Hemşiresi Psk.Buket YILMAZ Pratisyen Hekim Emine ÖZDER Hemodiyaliz Sorumlu Hemşiresi Şükran NALBANT Kalite Yönetim Direktörü

29 EĞİTİM KOMİTESİ Komite; Sağlık Hizmet Kalite Standartları eğitimi, Hizmet içi eğitimler, o Uyum eğitimleri, Hastalara yönelik eğitimleri planlamalıdır. Düzenli aralıklarla toplanmalıdır.

30 FARMAKOVİJİLANS SORUMLUSU Advers etkilerin ve beşeri tıbbi ürünlere bağlı diğer muhtemel sorunların saptanması, değerlendirilmesi, tanımlanması ve önlenmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları yürütmek amacıyla görevlendirilmiştir. Ecz.T Ayhan UYMAN (Eczane Sorumlusu)

31 Bina Turları Ekibi Figen ÇAKMAK Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Ali YILMAZ Teknik Birim Sorumlusu Op.Dr. Ahmet KİBAR Baştabip + Üst Yönetici V. Bahattin ERDİNÇ İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Şükran NALBANT Kalite Yönetim Direktörü

32 Bina Turları Bina turları yapılmalıdır. Bina turlarında hastanedeki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilmelidir. Bina turları tıbbi, idari ve hemşirelik hizmetleri yöneticilerinden birer temsilci, kalite yönetim direktörü ve teknik işler sorumlusunun yer aldığı bir ekip tarafından yapılmalıdır. En az 3 ayda bir yapılmalıdır. Tespit edilen aksaklıklara yönelik düzeltici önleyici faaliyet başlatılmalıdır.


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Artvin İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Borçka Devlet Hastanesi KOMİTELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları