Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir
Montessori yaklaşımı Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

2 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

3 Tarihi ve kuramsal temelleri
Bu yaklaşımın kurucusu olan Maria Montessori İtalya’nin ilk kadın doktorudur. Öncelikle gelişim geriliği gösteren çocuklarla birlikte çalışan M. Montessori yılında düşük gelirli 4 ile 7 yaş aralığındaki çocuklara hizmet verecek olan ilk çocuk evini (Casa dei Bambini) kurmuştur. Gelişim doğumdan başlayıp olgunlaşmayla devam eden doğrusal tek düze bir süreçten ibaret değildir. Birbiriyle bağlantılı ve belli bir ritim içinde ilerleyen ve gelişimde “hassas dönemler” adını verdiği süreçleri de kapsayan 4 süreç tanımlanmaktadır: Bebeklik, Çocukluk, Ergenlik, Olgunluk. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

4 Tarihi ve kuramsal temelleri
Montessori, her süreçte belli özelliklerin kazanılması açısından bu hassas dönemlerin önemine dikkat çekmiş ve eğitimin buna uygun biçimde düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Montessori’nin en önemli kavramlarından biri de aklın absorbe eden gücüdür (absorbent mind) veya emici zihin. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

5 Tarihi ve kuramsal temelleri
Akıl, gelişim sürecinde çocuğun yaşamını kolaylaştırmak için kullandığı bir araçtır. Küçük bir çocuğun en güçlü potansiyellerinden biri doğduğu andan itibaren güçlü bir şekilde çevresini ve yaşadığı deneyimleri doğrudan absorbe etmesi yani özümsemesidir. Çocuk fiziksel ve sosyal dünyayı özümserken aynı anda zihinsel kaslarını oluşturmakta ve bunları farklı deneyimlerle zenginleştirerek daha güçlü biçimde çalıştırmaktadır. Bu güçlü yapılanmasının doğumdan 6 yaşına kadar olan süreçte gerçekleştiğini söyleyen Montessori, bu durumu 2 ayrı aşamada açıklamaktadır: Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

6 Tarihi ve kuramsal temelleri
Çocuğun doğumla birlikte 3 yaşına kadar çevresini tamamen duyularına dayalı olarak herhangi bir ayırtedicilik gözetmeksizin içine almasını bilinçdışı aşama olarak tanımlar. 4 ile 6 yaş aralığındaki süreç daha da güçlenerek devam eder ancak amaca yönelik bilinç kazanılır. Çocuk bu bilinçli aşamada deneyimlerini sınıflandırır, ilişkiler kurar, belleğini, anlama gücünü ve düşünme becerisini geliştirir. Çocukların sınırlar içinde yaşadığı özgürlüğün ne gibi bir amacı olabilir? Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

7 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

8 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

9 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

10 Tarihi ve kuramsal temelleri
Montessori yaklaşımında önemli konulardan biri de, çocukta iradenin yani özdenetim ya da özdisiplinin gelişmesidir. Ancak disiplin, öğretmenin varlığından değil, çocuğun amaçlarını belirleme, kendi kararlarını alma, davranışlarını yönlendirme ve kontrol etme becerisini kazanmasından kaynaklanmaktadır. Çocuğun kendi iradesiyle kendi davranışlarını yönlendirebilme becerisi için yeterince özgür bir alan sağlanması önemsenirken aynı zamanda çocuğun sınırlar içinde özgürlüklerinin olduğunu kavraması gerekmektedir. Bu da özdisiplinin bir parçasıdır. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

11 Tarihi ve kuramsal temelleri
Çocuğun seçim yapma, istediği materyali kullanma, kendi öğrendiklerini farklı şekillerde kullanabilme, başkalarıyla iletişim kurma ve alanda rahatça hareket edebilme özgürlüğü olmasına rağmen materyalin uygun kullanılması, akranlarıyla hem fikir olduğu yönergelere uygun davranılması ve sosyal bütünlüğü, barış ortamını bozan davranışlardan kaçınılması açısından sınırlılıkları da bulunmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

12 Tarihi ve kuramsal temelleri
Bütün bunlar çocuğun bireysel sorumluluk alabilme becerisini de önemli ölçüde desteklemektedir. Montessori programı, tek bir teoriye dayalı olarak ortaya konmamıştır. Programın temelleri birden fazla teoriye ve Montessori’nin gözlemlerine dayanmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

13 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

14 SINIF ORTAMI VE EĞİTİM PROGRAMININ YAPISI

15 Sınıf ortamı ve eğitim programının yapısı
Çocuk pasif, alıcı konumda olmaktan çok amaca yönelik hareket ederek kurduğu etkileşimler aracılığıyla öğrenme sürecinin içinde yer almaktadır. Bu yaklaşımda önceden dikkatli biçimde düşünülerek hazırlanmış öğrenme ortamları görsel ve estetik açıdan uyumlu, belli bir düzen içinde çocukların ilgi ve ihtiyaçlarını cevaplayacak ve aynı zamanda çocukların düzen eğilimlerini destekleyecek şekildedir. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

16 Sınıf ortamı ve eğitim programının yapısı
Sınıf içinde her gelişim alanına uygun, birbiriyle ilişkili materyallerin bir arada ve belli bir düzen içinde yerleştirildiği alçak ve açık raflar dikkat çekmektedir. Böylece çocuklar istedikleri materyali rahatça seçip kullanabilmektedir. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

17 Sınıf ortamı ve eğitim programının yapısı
Bu rafların sayısı diğer eğitim yaklaşımlarına kıyasla daha fazladır ve zengin içerikteki materyallerle donatılmıştır. Masalar ve sandalyeler küçük kümeler şeklinde gruplanarak sınıf içinde bireysel ve küçük grup çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmektedir. Ayrıca uygun yer döşemesi ile çocukların yerde oturarak çalışmasına da imkan tanınmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

18 Sınıf ortamı ve eğitim programının yapısı
Karma yaş grupları vardır (3-4-6li ya da 6-7-8li). Bu durum Montessori yaklaşımı içinde çok önemsenen akran öğrenmesinin önemli unsurlarından biridir. Çocuklar okulda geçirdikleri günün çok büyük bir kısmını bireysel olarak kendi seçtikleri etkinliklerin ya da küçük grup etkinliklerinin içinde yer alarak yürütmektedir ki bu tür etkinlikler çocuğun gün içinde yaptığı toplam etkinlik saatine bakıldığında yaklaşık 3-4 saatini kapsamaktadır. Hatta yaklaşımın tam anlamıyla uygulandığı sınıflarda öğretmenin gün içinde bütün grupla birlikte yürüttüğü büyük grup etkinlikleri bir saati aşmaz. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

19 Sınıf ortamı ve eğitim programının yapısı
Öğretmen öğrenme sürecinde tek başvuru kaynağı olarak görülmekten öte, çocuğun kendisinden deneyimli bir akranı aracılığıyla da etkin bir öğrenme sürecinin içinde yer alabileceği düşünülmektedir. Her ne kadar çocuklar istediği etkinlikleri seçmekte özgürse de, öğretmen herbir çocuğu hem bireysel olarak hem de grup içinde izleyerek ilgilerini, ihtiyaçlarını, meraklarını, düşünme süreçlerini belirlemeye ve uygun materyalle uygun çocuğu eşleştirmeye çalışmaktadır. Bunu yaparken öğretmenin doğrudan yönlendirmesi ya da bir etkinliği yapması için çocuğa yönelik dayatmacı bir tavır içinde olması söz konusu değildir. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

20 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

21 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

22 MONTESSORİ MATERYALLERİ VE ETKİNLİKLERİ

23 Montessori materyalleri ve etkinlikleri
Montessori yaklaşımının en önemli özelliklerinden biri, sınıflarda farklı kullanım amaçları olan, hem bireysel olarak hem de küçük gruplar tarafından kullanılabilecek çok zengin materyal seçeneklerinin bulunmasıdır. Montessori materyalleri, çocuk için önceden hazırlanmış bir eğitim ortamı yaratarak, kendilik algısını, öz denetimini ve kontrol altında tutabildiği bir çevre oluşturma ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

24 Montessori materyalleri ve etkinlikleri
Ancak materyalin sadece kendisi değil, o materyalin tasarım amacı, kullanım ilkeleri ve çocuğa sunuluş biçimi de çocuğun kontrol edilebilir bir öğrenme ortamında bulunmasını sağlamaktadır. Bu durum çocuğun kendini öğrenme ortamında güvende hissetmesine neden olmakta ve çevresini keşfetmesi için onu teşvik etmektedir. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

25 Montessori materyalleri ve etkinlikleri
Montessori materyalleri basitten karmaşığa doğru, bir sonraki aşamada çocuğun deneyimlerine ve öğrenme sürecine ışık tutacak şekilde düzenlenmiştir. Bu amaçla, farklı öğrenme köşelerinde çocuğun manipüle edebileceği (kendi denetimi altında kullanabileceği) ve temelde bir amaca hizmet eden, ancak farklı zorluk dereceleri olan çeşitli materyaller sunulmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

26 Montessori materyalleri ve etkinlikleri
Montessori materyalleri ile çocuklar, matematik, bilim, coğrafya, dil, kültür gibi alanlarda bilgi ve deneyimlerini pekiştirmenin yanısıra, kontrol materyalleri aracılığıyla da yaptıkları işleri kendi kendilerine denetleyebilmekte ve cevaplarının doğruluğunu kontrol edebilmektedir. Bu bakımdan Montessori eğitiminde hatalar da öğrenme sürecinin değerli bir parçası olarak görülmekte ve öğrenmenin gücünü arttırdığı düşünülmektedir. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

27 Montessori materyalleri ve etkinlikleri
Montessori’de alanlar; Duyular, Matematik, Dil, Coğrafya, Tarih ve kültür, Beslenme ve pişirme, Resim, Müzik, Bilim ve doğa, Nezaket ve davranış, Spor, İletişimdir. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

28 Montessori materyalleri ve etkinlikleri
Farklı duyuları harekete geçirebilme becerisi ve duyu bütünleme çalışmaları da önemlidir. Dokunma duyusu için farklı dokuda kumaşlar, taşlar, ağaç kabuğu, yaprak, deniz kabukları gibi doğal malzemeler; koku için ağzı kapalı kapların içine konulmuş esanslar ya da çiçek, meyve gibi doğal koku malzemeleri, tat için farklı meyve ve sebzeler, baharatlar, işitme duyusu için farklı sesleri ayırtedebilmeyi sağlayan, içinde küçük çakıl taşları, nohut gibi doğal malzemelerin ya da çan, içi boş minik toplar gibi birbirine çarptığında ses çıkaran malzemelerin bulunduğu ses kutuları ve farklı ritim aletleri, görsel algıyı geliştiren farklı tonlarda sıralanmış renk tabletleri duyu materyallerinin içinde yer almaktadır. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

29 Dokunma Tabletleri Montessori dokunma tabletleri ile “Pürüzlü- Pürüzsüz” kavramları ‘hissederek’ öğrenilmiş oluyor. , Parmak uçları uyarılıyor. Bunun için, parmak uçları, ılık bir suda bir sure bekletiliyor ve daha sonra parmaklardaki ıslaklık bir havlu ile gideriliyor.

30 Parmak uçlarını hassaslaştırdıktan sonra, bütün tabletlere dokunmasını istenir. 
Pürüzsüz olan tablete dokunurken bu “Pürüzsüz’ denir. Diğerlerine dokunurken bu “Biraz Pürüzlü” bu “En Pürüzlü” diye açıklanır. Bunun aklında kalması için birkaç kez tekrarlanır. Sonra öğrenciye hangisinin Pürüzsüz, hangisinin Pürüzlü olduğunu sorulur. Önce biraz karıştırdı, sonra öğrendi. Tekrar hangisinin pürüzlü olduğunu sorulur, ikisi de der. Ortada iki çeşit pürüzlü tablet vardı. Biri daha az, diğeri en pürüzlü idi.

31 Daha sonra, gözlerini kapatıp ilk önce en pürüzlü ile pürüzsüz olanları önüne koyup eşleştirmesini istedim. Böyle yaptım çünkü ilk etapta, aradaki farkı net olarak hissetmesini istedim. Ve eşleştirdi.

32 Silindir Bloklar Her biri  kendi ilgili boşluğuna uyan ve her birinde  10 adet kulplu silindir bulunan, 4 blok Set'tir.  Blok 1: Silindirler iki boyutta bulunur:  Çapları 1 cm den 5.5 cm ye doğru artış gösterir. Yükseklikleri 5.5 cm de Sabit'tir. Blok 2: Silindirler üç boyutta bulunur. Çapları 1 cm den 5.5 cm ye doğru artış gösterir. Yükseklik 1 cm’den 5.5 cm’ye doğru artar. Blok 3: Silindirler üç boyutta bulunur. Çapları 1 cm den 5.5 cm ye doğru artar. Yükseklikleri 1 cm den 5.5 cm ye doğru azalır. Blok 4: Silindirler tek boyutta bulunur. Çap aynı kalır. Yükseklik 1 cm den 5.5 cm ye doğru artar.

33 Silindir Bloklar Çocuğa tanıtma:
Çocuğumuza, sana gösterecek birsiyim var diyoruz. Ve silindir blokları göstererek, bunlar “Silindir bloklar” diyoruz. Silindir bloklardan birini iki elimizle, iki tarafından da kavrayarak, bel hizasında masaya taşıyoruz. Ve sonra çocuğumuzdan aynını yapmasını istiyoruz. Daha sonra çocuğumuzun sol yanımıza oturmasını istiyoruz ve bizde oturuyoruz. Silindir’i yerinden çıkarma: En Sol'dan başlayarak, silindir ’in kulpundan bas parmağımız ve diğer iki parmağımızla tutarak yerinden yavaşça kaldırıyoruz. Ve silindiri bulunduğu boşluktan tamamen çıkarıp, bulunduğu boşluğun tam önüne koyuyoruz. Diğer silindirleri de ayni şekilde yerlerinden çıkartıp, ilgili boşlukların önüne koyuyoruz. Bloğun artık bos olduğunu göstermek için, elinizle yavaşça öne doğru itin. Silindirleri yerlerine geri koyma: Bütün silindirleri, tek tek ve rastgele bir sıra il, ilgili boşluklarına geri yerleştirin. Silindirleri yukarıda açıklandığı şekilde, üç parmağımızla tutarak yerlerine yavaşça yerleştirin. Daha sonra çocuğunuzdan ayni şekilde, silindirleri çıkarmasını ve yerlerine geri yerleştirmesini isteyin. Bundan sonra çocuğunuz, istediği silindir blok iler dilediği şekilde oynayıp, çalışabilir.

34 1. Egzersiz: Çocuk öncelikle her bir blok ile tek tek çalışır.

35

36 2. Egzersiz: Çocuk ikinci olarak, iki blok ile birlikte çalışır.

37 3. Egzersiz: Çocuk üçüncü olarak 3 blokla eşzamanlı olarak çalışır.

38 4. Egzersiz: Çocuk 4 silindir blokla eşzamanlı olarak çalışır.

39 Montessori materyalleri ve etkinlikleri
Dil etkinliğini destekleyen materyaller önemlidir. Zımpara sayı tabletleri gibi zımpara harf tabletleri, çocuğun her harfle eşleştirebileceği ve o harfle başlayan farklı çeşitlilikte 3 boyutlu nesnelerin bulunduğu kutular, üzerinde çocuğun harflerin yazılışını çalıştığı kum tablalar, harfleri, heceleri, kelimeleri ve cümleleri yazma becerisini geliştiren çok çeşitli çalışma yaprakları bu etkinlikler arasında sayılabilir. Belli bir eylemi gösteren ve çocukların taklit etmesi beklenen çok çeşitli eylem kartları, içinde-dışında, altında-üstünde gibi yer ve yön bildiren kartlar da okuma yazma becerilerini destekleyen kartlardır. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

40 Montessori materyalleri ve etkinlikleri
Özbakım ve ince motor gelişimi destekleyen büyük-küçük düğmeleri ilikleme, çıtçıtlama, ayakkabı bağı bağlama, fermuar açıp kapama, kemer ilikleyip açma gibi beceriler için hazırlanmış ahşap çerçeveler üzerine yerleştirilmiş malzemeler de günlük yaşam etkinliklerini desteklemektedir. Çocuklara dikiş dikme, yemek pişirme, çatal-kaşık-bıçak kullanma, bahçe düzenleme gibi işleri de deneyimle yaşama becerisine dönüştürebilme imkanı sağlanmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

41 Montessori materyalleri ve etkinlikleri
Yapılan tüm etkinlik sırasında çocukların hem kendi akranlarıyla hem de öğretmenleriyle kurdukları etkileşimler sırasında teşekkür etme, izin isteme, özür dileme gibi toplumsal yaşama ait iletişime de önem verilmektedir. Çocuğun hem kendi kültürüne hem de farklı kültüre ilişkin farkındalığı Montessori eğitiminde önemlidir. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

42 Montessori materyalleri ve etkinlikleri
Kültürlerin doğasını, geleneklerini, günlük yaşam alışkanlıklarını anlamak, farklılıkları hoşgörmek ve bireylere saygı duymak amacıyla çeşitli görsel malzemeler, farklı kültürlere ilişkin materyaller, resimler, çocukların aileleriyle birlikte çekilmiş resimleri, fotoğraf albümleri ve o ailelerin kültürel özelliklerine ilişkin panolar sınıf içinde kullanılan malzemelerdir. Öğretmen, kültüre ilişkin etkinlikleri yalnızca belli bir köşede bulundurmaz, hangi kültüre ilişkin çalışmalar yapıyorsa ona ilişkin malzemeleri farklı alanlara da koyar. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

43 Montessori materyalleri ve etkinlikleri
Kültür gibi dikkat çekici alanlardan biri de coğrafya köşesi ve buna ilişkin materyallerdir. Bu köşede çeşitli büyüklükte yer küreler, basitten karmaşığa düzenlenmiş yap-boz şeklinde ülke, kıta, dünya haritaları, nehirlerin, dağların, göllerin, denizlerin ve okyanusların gösterildiği farklı coğrafi bölgeleri anlatan haritalar yer almakta ve bunların insanın günlük yaşamına olan etkilerinin çocuklar tarafından daha iyi kavranması sağlanmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

44 Montessori materyalleri ve etkinlikleri
Çocuğun doğal gözlem yoluyla çevresini anlamaya, ne ve nasıl sorularını sorarak hipotezler kurmaya ve bunları test etmeye teşvik eden, doğal merak duygusunu harekete geçiren materyaller de sınıf içinde yer almaktadır. Bu yolla, çocuğun her alanda bilimsel düşünebilme becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yaratıcılığı destekleyen ve çocukların duygu ve düşüncelerini sanat aracılığıyla ifade edebilecekleri fırsatların önemi vurgulayan Montessori, çocuklara sunulan farklı nitelikteki sanatsal malzemenin ve sanatsal değeri olan eserlerin dünyayı algılama biçimlerine önemli ölçüde katkıda bulunacağını ifade etmiştir. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

45 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

46 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

47 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

48 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

49 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

50 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

51 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

52 Öğretmenin rolü Çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir.
Çocuğa önceden iyi hazırlanmış bir ortamda özgür olma şansı tanımalıdır. Çocuğun doğal zaman çizelgesini yani ne zaman neye ihtiyaç duyduğunu ve eğilimlerini çok iyi anlaması önemlidir. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

53 Öğretmenin rolü Bu nedenle de öğretmenin rolü yapay bir şekilde bir şeyler anlatmak değil; her bir çocuğun gelişimsel sürecini çok iyi takip ederek çocuğa rehberlik etmek ve ihtiyaçlarına uygun materyalle çocuğun eşleşmesini sağlamaktır. Çocuğu ya materyallerle oynamaya davet eder ya da bu materyalleri kullandırmaya yönelik çeşitli senaryoların kurgulandığı özel dersler planlar. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

54 Öğretmenin rolü Öğretmen pasif biri değil, bir bilim adamı gibi çok iyi bir gözlemci olmalı, herbir çocuk için ayrıntılı kayıtlar tutmalıdır. Özellikle çocuklar bir sorunu çözerken ya da bir materyalle çalışırken grubun etkileşimini sağlamak amacıyla öğretmenin hareketli bir pozisyonu bulunmaktadır. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

55 Öğretmenin rolü Düzeni bozucu davranış sergileyen ve arkadaşlarının dikkatini dağıtan ya da kendine bir amaç belirlemeyen çocuğun dikkatini uygun bir materyale çekmeli ve çocuk o materyal ya da etkinlik ile verimli biçimde çalışmaya başladığında öğretmen aradan çekilerek çocuğu yalnız bırakmalıdır. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

56 Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

57 Değerlendirme Rekabetten çok işbirliği önemlidir. Grupla birlikte yürütülen etkinlikler sırasında akranlarla yaşanan etkileşimlerde kendinden deneyimli bir akran çocuğun doğru cevaplara ulaşmasına yardımcı olabilmektedir ya da bunu işbirliği halinde birlikte yapabilmektedirler. Bu durum geleneksel test yönteminin kullanımını azaltmakta ve portfolyo kullanımına da imkan tanımaktadır. Öğretmenin detaylı ve geniş kapsamlı gözlemleri bir diğer değerlendirme aracıdır. Bireysel ya da küçük grup çalışmaları sırasında pekçok etkinlik içinde öğretmen çocukları izleyebilme ve değerlendirebilme fırsatını yakalamaktadır. Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir

58 Yapılan araştırmalar Glenn (2003), örneklemini Franciscan Montessori Early School’da okuyan öğrencilerin oluşturduğu 18 yıl süren boylamsal araştırmasında Montessori eğitiminin etkilerini değerlendirmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Montessori eğitimi alan öğrencilerin; Hayat boyu öğrenme, Aktif olarak bilgiyi araştırma, Deneysel öğrenme, Gruplarda daha iyi paylaşımcı çalışma, Özyönetimli öğrenme, Tolerans ve açık fikirlilik, Özgüven, Konuşmadan önce düşünme ve etkili karar verme, Sabırlılık ve sakinlik, Sosyal ve çevresel farkındalık Alanlarında daha iyi oldukları saptanmıştır. Ayrıca Montessori eğitiminin bağımsızlığı, hayat boyu öğrenmeyi, yarışmadan çok işbirliğini, ezberden çok anlamayı, özyönetim ve kavrama yeteneğini artırdığı sonucuna varılmıştır. Montessori öğrencilerinin Montessori eğitimini takdir ettikleri araştırmanın başka bir sonucudur.

59 Yapılan araştırmalar Lillard (2008) Milwaukee’de şehir merkezinde bir kamu Montessori okuluna devam eden çocuklar ile geleneksel okullara devam eden çocukların kıyaslandığı çalışmanın sonuçlarında, Montessori eğitiminin çocuklarda daha iyi sosyal ve ekonomik becerilere yol açtığı; Montessori eğitiminin tam anlamıyla uygulandığı okullarda sosyal akademik becerilerin beslediği sonucuna varılmıştır.

60 Yapılan araştırmalar Ohtoshi, Muraki ve Takada (2008) Montessori eğitimi alan aylar arasındaki 63’ü erkek, 81’i kız olmak üzere 144 çocuğun düğme ilikleme ve çözme aktivitelerinin yaş ve cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp, farklılaşmadığını incelemişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre düğme ilikleme ve çözmenin cinsiyete göre farklılaşmadığı, yaşa göre düğme çözmenin 4 yaşında, iliklemenin 5 yaşa dek azaldığını; 6 yaşında ince motor becerilerin kazanıldığını saptamışlardır.

61 Yapılan araştırmalar Malm (2004) ise Montessori öğretmenlerinin görüşlerini aldığı çalışmasında öğretmenlerin hayatının değiştiğini, onları motive ettiğini, materyalleri çok beğendiklerini ve uygun bulduklarını saptamıştır. Uygulanan programda öğretmen ve öğrenciler tatmin olmuş, eğitimde konsantrasyon sağlanmış, çocuklara özgürlük, sorumluluk ve motivasyon kazandırılmıştır. Aileler de eğitimden son derece memnun olduklarını belirtmişlerdir.


"Yrd. Doç. Dr. Muhammet Özdemir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları