Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GUIA (Guide Us Into Arts) “ GUIA (Guide Us Into Arts) “ BİZİ SANATA YÖNLENDİRİN” KATILIMCILAR: Ayhan ALTINYAY / İbrahim BORA / Rabia VEZNE 26-31 Ekim,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GUIA (Guide Us Into Arts) “ GUIA (Guide Us Into Arts) “ BİZİ SANATA YÖNLENDİRİN” KATILIMCILAR: Ayhan ALTINYAY / İbrahim BORA / Rabia VEZNE 26-31 Ekim,"— Sunum transkripti:

1 GUIA (Guide Us Into Arts) “ GUIA (Guide Us Into Arts) “ BİZİ SANATA YÖNLENDİRİN” KATILIMCILAR: Ayhan ALTINYAY / İbrahim BORA / Rabia VEZNE 26-31 Ekim, LONDRA

2 İNGİLTERE  İngiltere’deki toplantıları planlayan katılımcı kuruluş,  Faaliyetleri,  Amaçları

3 Joy Of Saund J.O.S - SESİN SEVİNCİ   JOS, Sesin Sevinci, 700 aktif Gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen özellikle gönüllülük esasına dayalı sanat projesi yürüten bir yardım kuruluşudur.   JOS, engelli bireylerin topluma dahil edilmelerine müzik ve yaratıcı sanatlar yoluyla destekleme çalışmaları yapmaktadır. Bu amaçla, yoğunlukla engelli bireylerle katılımcıların müzik,sanat ve atölye çalışmalarını kolaylaştırarak gerçekleştirmelerine hizmet eder.   JOS düzenli haftalık atölye çalışmalarını St Peters Kültür Merkezi’nde düzenlemektedir. Yaklaşık yıllık 90 adet atölye çalışması yapılmaktadır.   Engelliler için sipariş üzerine akustik müzik aletleri ve sunum aletleri tasarlamaktadır.

4 JOS’un amacı: SSSSözsüz iletişimi desteklemek AAAAkıl ve vücut sağlığını desteklemek KKKKendine güveni sağlamak BBBBireysel yaratıcılık ve eşit katılım için eğlenceli ve yargılayıcı olmayan bir alan yaratmak ÖÖÖÖğrenme ve kariyer geliştirme için yeni fırsatlar sağlamak. “JOS 2008 yılında Akıl sağlığı ve Sağlık kategorilerinde Londra Sağlık Kurulu Ödüllerini kazanmıştır.”

5 1.GÜN  Tanışma  Ritim-Saund-Melodi-Sessizlik  İletişim Becerilerinde Duyu Organlarının Önemi  Gamelan

6 TANIŞMA (Buzları Kırma) TANIŞMA (Buzları Kırma) HHHHerkesten adını, nereden geldiğini söylemesi ve ardından kendisini nasıl hissettiğini bir ses ile ifade etmesi istendi.  Ç Ç Ç Çıkartılan ilk sesler kaydedildi. SABAH

7 Ritim-Saund-Melodi-Sessizlik  Müzik için temelde gerekli olan öğelerin Ritim-Saund-Melodi-Sessizlik olduğundan bahsedildi.  Engelliler için dizayn edilmiş müzik aletleri katılımcılara tanıtıldı. Engellileriçindizaynedilmişmüzikaletleri Engellileriçindizaynedilmişmüzikaletleri SABAH

8 İletişim becerilerinde duyu organlarının önemi  Kendi grubunun sesini bulma etkinliği ile temel duyu organlarından görme, işitme ve konuşmanın önemine dikkat çekildi.  Özellikle iletişim becerilerinde dilin önemi üzerinde duruldu. SABAH

9 GAMELAN KKKKatılımcılara birbirlerinin isimlerini öğrenmelerine yönelik buzları kırma tekniği uygulandı. PPPPerküsyon Aletleri (Vurmalı Çalgılar) kkkk aaaa tttt ıııı llll ıııı mmmm cccc ıııı llll aaaa rrrr aaaa t t t t t aaaa nnnn ıııı tttt ıııı llll dddd ıııı.... GGGGrupça Perküsyon Aletleriyle Gamelan SHOW yyyy aaaa pppp ıııı llll dddd ıııı.... GGGGrup lidelerlerinin toplantısı y y y y y aaaa pppp ıııı llll dddd ıııı.... ÖĞLEDEN SONRA

10 2.GÜN  J.O.S (sesin sevinci) - Yoga - Müzik Workshop’u - 4’lü aktivite - Workshop’un değerlendirilmesi

11 Müzik Workshop’u I. Bölüm  Güne Yoga yaparak başlandı. Buradaki amaç; vücut enerjisini en üst seviyeye çıkartmaktı.  Engelli bireylerle müzik workshop’u yapıldı.(Workshop; Ritim-Saund-Melodi-Sessizlik üzerine kuruluydu.) - 4 farklı grup kendine has ritim oluşturdu oluşturdu - Bu şekilde ortama bir ses katıldı. - Bu seslerden bir melodi ortaya çıkartılmaya çalışıldı. - Son olarak tempo düşürüldü taa ki tam bir sessizlik sağlanana kadar. - Sessizlik dinlendi. SABAH

12 Müzik Workshop’u II. Bölüm  Müzik eşliğinde katılımcılar büyük dairenin içinde serbestçe dans edildi.  Dans sırasında engelli bireylerle kontak kurulmaya çalışıldı.  Birlikte öğrenme’nin mantığı açıklanarak katılımcılar tarafından uygulanmaya çalışıldı. SABAH

13 4’LÜ AKTİVİTE  1. aktivite: Bu gruptaki katılımcılar pastel boyalarla serbest olarak boyama çalışması yaparak Grupça ortaya adına MANDELA denilen modern sanat tarzında resimler ortaya çıkardılar. MANDELAresimlerortayaçıkardılarMANDELAresimlerortayaçıkardılar  2. aktivite: Bu aktiviteye geçen katılımcılar; ellerindeki atık malzemeleri kullanarak heykel yaptılar. yaptılar. Öğleden Sonra

14 4’LÜ AKTİVİTE  3. Aktivite: Bu guruptaki katılımcılar Perküsyon tarzı aletlerle bir melodi ortaya çıkartmaya çalıştı. Aynı zaman da grup üyeleri diğer grupların çalışmalarını yavaşlatmasını ve bitirmesinin komutlarını da vermiş oldular. vermişoldular.vermişoldular.  4. Aktivite: Serbest olarak bu guruptaki her katılımcı içinden geldiği gibi dans etti. etti.etti.  Workshop sonunda katılımcılardan değerlendirme yapmaları istendi. istendi. Öğleden Sonra

15 3.GÜN  Earth Break çalışması  Küresel vurmalı çalgılarla melodi oluşturma.  Davullarla 4 farklı ritim tutma çalışmaları.  3 günün eleştirisi

16 Eart Break  Anlamı; ritim aralarında boşluğu dolduran ses.  Davul gurubuna giren vurmalı çalgıların ritim yada melodi olmadan kendilerine ait seslerinin tanıtımı yapıldı. tanıtımıyapıldı.tanıtımıyapıldı.  Ritim aralarında eart break yapıldı. SABAH

17 Küresel vurmalı çalgılarla melodi İİİİki farklı gurup oluşturuldu HHHHer gurup ayrı yerlerde 15 dakika boyunca kendi melodisini oluşturmaya ç ç ç ç ç aaaa llll ıııı şşşş tttt ıııı 1111.grup melodisini çalarken 2. grup earth break yaptı 2222. grup melodisini çalarken 1.grup eart break yaptı. EEEEarth break’ler aradan kaldırıldı ve gruplar sırayla melodilerini çaldılar. SABAH

18 4 farklı ritim  Davullarla; - Seventy one, - Mother-father, - One-two-three, - One-two-three-four-five-six-seven ritimleri çalışıldı. çalışıldı.  Bağımsız iki katılımcının ritmik vuruşlarından oluşan davul melodileri çalışıldı. çalışıldı.  Konsantrasyonu sağlamaya yönelik (el çırpma- uygun adım yürüme-sırayla aynı sesi çıkartma) etkinlikler yapıldı. Öğleden Sonra

19 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  Geri dönüt formları  Puanlama çiçeği (workshop öncesi ve sonrasına yönelik)  Hedef tahtası  % ile ifade edilen değerlendirme formu  Duygularını bir şekille ve bir kelime ya da cümle ile ifade edildiği notlar notlar

20 TEŞTEŞEKKÜRLER KLER TEŞKLER


"GUIA (Guide Us Into Arts) “ GUIA (Guide Us Into Arts) “ BİZİ SANATA YÖNLENDİRİN” KATILIMCILAR: Ayhan ALTINYAY / İbrahim BORA / Rabia VEZNE 26-31 Ekim," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları