Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AHLAK GELİŞİMİ Öğr. Gör. İdris KARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AHLAK GELİŞİMİ Öğr. Gör. İdris KARA."— Sunum transkripti:

1 AHLAK GELİŞİMİ Öğr. Gör. İdris KARA

2 Tanımı ve Önemi Ahlak gelişimi, bireyin toplumun değer yargılarını benimseyerek içinde bulunduğu çevreye uyumunu ve kendi ilke ve değer yargılarını oluşturmasını amaçlayan bir süreç olarak tanımlanır. Ahlak gelişimi, topluma nasıl davranılması gerektiğinin farkında olmaktır.

3 Ahlak Gelişimi ile İlgili Kavramlar
Törel Davranış Bencillik Öykünme Vicdan Özgecilik

4 Törel Davranış Törel davranış, toplumun töresine uygun davranıştır. Her toplumun yerleşik ahlak, inanç, gelenek ve görenekleri vardır

5 Bencillik Bencillik başkalarını umursamadan bireyin bütün eylem ve işlerinin kendi yararına, çıkarına yönelik olması, bu tutumun yaşam tarzı hâline getirmesidir. Bencil davranışlar aşamasındaki çocuk, kendini dünyanın merkezi gibi görür. Her şeyin kendi istekleri doğrultusunda olmasını ister. Bu nedenle bu dönem “benmerkezcilik” dönemi olarak adlandırılır.

6 Öykünme Öykünme; taklit etme, bireyin başkalarının davranışlarını kendine model alarak benimseyip, yinelemesidir. Bağımlılık, boyun eğmek, itaat etmek için başkasının davranışına olduğu gibi hiç bozmadan uymaktır.

7 Vicdan Vicdan; insanın davranışlarının iyiliğini, kötülüğünü, doğruluğunu, yanlışlığını, haklılığını haksızlığını içsel olarak yargılama gücü olarak tanımlanır. Çocuğun kendisini kontrol edebilmesiyle ilgilidir. Vicdanlılık; duygusal ve ussal(akıl) vicdan olmak üzere ikiye ayrılır

8 Özgecilik İnsanın kendisinden önce başkalarının iyiliğini, yararını düşünüp yardımcı olmasıdır

9 Piaget’e Göre Ahlak Gelişimi
Piaget, çocukların ahlak gelişimi konusunda çalışan ilk araştırmacıdır. J.Piaget; ahlak gelişiminin, bilişsel gelişime paralel olarak geliştiğini ve belli bir sıra izleyen dönemler içinde ortaya çıktığını söylemektedir. 6 yaştan sonra çocuklar, kuralları izlemede ya da uymada tutarsızlık gösterse bile kuralların ne anlama geldiğini kavramaya başlamışlar. Piaget’e göre 10 yaşlarına kadar çocuklar oyunlar dışında kurallara uyarlar. Fakat kuralları koyan kişiler olmadığı zamanlarda bu kurallara uymayabilirler.

10 Piaget, çocukların oyunlarındaki kurallara uyma davranışını aşağıdaki şekilde incelemiştir:
Devinim dönemi (0-2 yaş grubu) Duygusal Ben-merkezcil dönem (2-7 yaş) Başlangıç halinde işbirliği dönemi(7-11 yaş) Gerçek işbirliği dönemi (11 yaşın üzeri)

11 Duygusal Devinim Dönemi
Bu dönem, çocuğun uyarıcıları etkin bir şekilde özümlenmesi, düzenlenmesi ve uyum sağlaması yolu ile çocuğun zihinsel gelişim sürecinde değişiklikleri sağlar. Çocuklar ilk yaşlarda anne-babaların emir verdiklerini, davranış kurallarını öğretmede ısrarcı olduklarını öğrenirler ve kurallara uydukları zaman mutlu olacaklarını anlarlar.

12 Benmerkezcil Dönem(2-7 yaş)
Çocuk, artık bu dönemde sistemleşmiş kuralları anlamaya başlar. Yine de daha çok kendi koyduğu kurallara uyar. Kazanmak için uğraşmaz. Ona göre kurallar, yetişkinler ve Tanrı tarafından konulmuştur. Kurallar kutsal olarak kabul edilir. Küçük değişiklikler, kuralları çiğneme olarak algılanır. Piaget, bu dönemi “bağımlılık evresi” diye adlandırmaktadır.

13 Başlangıç Hâlinde İş Birliği Dönemi(7-11 yaş)
Bu dönemde benmerkezli aşamanın aksine kurallar, sosyal bir aktivite olarak oyunu düzenlemede önem kazanır. Bu aşamadaki çocuklar uzlaşılan konularda oynamayı sevdikleri için her bir oyuncuyu dikkatlice izlerler. Çünkü kazanma sadece verilen kuralların çerçevesinde önem taşır. Bu dönemde de çocuklar, kuralları tam anlayamazlar.

14 Gerçek İş Birliği Dönemi(11 yaşın üzeri)
Bu dönemde çocuğun zihinsel gücü, bir başkasının görüş açısını anlayabilecek ve benmerkezcil düşünceden sıyrılabilecek güce erişmiştir. Çocuk, bu doğrultuda bağımlı ahlâktan kurtularak işbirliği ahlâkı ile kurallara ilişkin bağımsızlığa ulaşır.

15 Dışsal Kurallara Bağlılık Dönemi (6-10 yaş)
Bu yaşlardaki çocukların sergiledikleri Ahlaki anlayış şöyledir: Ahlaki yargılarda dışa bağımlıdır. Kuralara herkes uymalıdır. Kurallar değişmezdir. Kurallara uyulmazsa cezalandırılmalıdır. Otoriteye kayıtsız uyulmalıdır. Davranışın gerisindeki neden değil, sonuç önemlidir. Davranışın temeli; ödüle ulaşmak ya da cezadan kaçınmaktır.

16 Özerklik Dönemi (11 + yaş)
Bu yaşlardaki çocukların sergiledikleri Ahlaki anlayış şöyledir: Ahlaki değerler “görelilik” kazanır. Diğer insanlarla olan etkileşim ve ilişki, birliktelikler kuralları değişebilir kılmaktadır. Kurallar insanlarca konulur ve gerektiğinde değişebilir. Davranışın nedenlerine ya da niyete bakılır. Davranışın iyi ya da kötü olması altında yatan niyete bağlıdır.

17 Kohlberg’in Ahlak Gelişim Kuramı
Gelenek Öncesi Dönem Geleneksel Dönem Gelenek Sonrası Dönem

18 Gelenek Öncesi Dönem Ceza ve İtaat Eğilimi Saf Çıkarcı Eğilim
Olayların dış görünüşüne ve meydana gelen zararın büyüklüğüne bakarak karar verirler. Kurallara cezalandırılmamak için boyun eğilir, kuralların doğruluğuna inanıldığı için değil. Saf Çıkarcı Eğilim Çocukların kendi ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması önemlidir. Diğer insanların da ihtiyaçlarının farkındadırlar ancak birinci planda kendileri vardır.

19 Geleneksel Dönem Kişiler Arası Uyum Kanun ve Düzen Eğilimi
Birey dış dünyaya ve kendi dışındaki olaylara kendi dışındaki bir bakış açısından yaklaşmaya başlar. Akran gruplarıyla işbirliği gözlenir. Kanun ve Düzen Eğilimi Ahlaki anlayış, çevredeki önemli görülen bireylerin beklentilerine uygun davranışların doğru bulunması yerine, davranışların toplumsal sistemin yasal kurallarına ve normlarına uygun olmasını esas alır

20 Gelenek Sonrası Dönem Sosyal Sözleşme Eğilimi
Genelde toplumsal normlarla değerlere uygun davranışlar sergilemekle birlikte, insani değerlerle çatışan yasal düzenlemeleri sorgulayabilir, bu kuralların değişmesi gerektiğini savunarak bunları reddedebilir. Evrensel Ahlak İlkeleri Eğilimi Kişi ahlak ilkelerini kendisi seçip oluşturur. Bu ilkeleri ihlal eden kanunlara uyulmamalıdır. Çünkü “adalet yasanın üstündedir”. Bireyin haklarına saygı esastır.


"AHLAK GELİŞİMİ Öğr. Gör. İdris KARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları