Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Soruşturmada yer alan şüphelilerin önemli kısmı, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nun 11.maddesinde suç sayılan "şike.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Soruşturmada yer alan şüphelilerin önemli kısmı, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nun 11.maddesinde suç sayılan "şike."— Sunum transkripti:

1

2 Soruşturmada yer alan şüphelilerin önemli kısmı, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nun 11.maddesinde suç sayılan "şike ve teşvik primi" eylemi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 220.maddesinde yer alan "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma" eyleminden suçlanmaktadır.

3 Şike ve Teşvik Primi KANUN SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN Kanun No. 6222 Kabul Tarihi: 31/3/2011 14 Nisan 2011 PERŞEMBE Yasak Fiiller ve Ceza Hükümleri Şike ve teşvik primi MADDE 11 – (1) Belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişi, beş yıldan oniki yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Kendisine menfaat temin edilen kişi de bu suçtan dolayı müşterek fail olarak cezalandırılır. Kazanç veya sair menfaat temini hususunda anlaşmaya varılmış olması halinde dahi, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur. (2) Şike anlaşmasının varlığını bilerek spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunan kişiler de birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Kazanç veya sair menfaat vaat veya teklifinde bulunulması halinde, anlaşmaya varılamadığı takdirde, suçun teşebbüs aşamasında kalmış olması dolayısıyla cezaya hükmolunur.

4 Şike ve Teşvik Primi (4) Suçun; a) Kamu görevinin sağladığı güven veya nüfuzun kötüye kullanılması suretiyle, b) Spor kulübünün yönetim kurulu başkan veya üyeleri tarafından, c) Suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde, ç) Bahis oyunlarının sonuçlarını etkilemek amacıyla, işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. (5) Suçun bir müsabakada bir takımın başarılı olmasını sağlamak amacıyla teşvik primi verilmesi veya vaat edilmesi suretiyle işlenmesi halinde bu madde hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında indirilir. (6) Bu madde hükümleri; a) Milli takımlara veya milli sporculara başarılı olmalarını sağlamak amacıyla, b) Spor kulüpleri tarafından kendi takım oyuncularına veya teknik heyetine müsabakada başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla, prim verilmesi veya vaadinde bulunulması halinde uygulanmaz. (7) Suçun spor kulüplerinin veya sair bir tüzel kişinin yararına işlenmesi halinde, ayrıca bunlara, şike veya teşvik primi miktarı kadar idari para cezası verilir. Ancak, verilecek idari para cezasının miktarı yüzbin Türk Lirasından az olamaz. (8) Müsabaka yapılmadan önce suçun ortaya çıkmasını sağlayan kişiye ceza verilmez.

5 Şike ve Teşvik Primi 15 Aralık 2011 PERŞEMBE(değişiklik) MADDE 1 – 31/3/2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “beş yıldan oniki yıla kadar” ibaresi “bir yıldan üç yıla kadar” şeklinde, dördüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.... (10) Bu maddede tanımlanan suçların bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi halinde, bunlardan en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı verilecek ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılarak tek cezaya hükmolunur.

6 MADDE 220 - (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir. (2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte birinden yarısına kadar artırılır. (4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da cezaya hükmolunur. (5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı ayrıca fail olarak cezalandırılır. (6) Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan dolayı cezalandırılır. (7) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. (8) Örgütün veya amacının propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma

7 Sporcu Sözleşmeleri Sporcu Sözleşmeleri genellikle takım sporlarında mücadele eden sporcular ile yer aldıkları takımlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler neticesinde sporcular sportif müsabakalara katılma hakkı sağlayan ve lisans – vize olarak bilinen idari işlemleri yaptırabilmektedirler.

8 Sporcu Sözleşmeleri Bir sporcu sözleşmesinde bulunan en temel unsurlar; Sporcu ile kulüp bilgisi Hizmetin niteliği Süre Ücret Sair şartlar

9 Sporcu Sözleşmeleri Sporcu sözleşmesinde sporcunun üzerine düşen yükümlülükler; İdman faaliyetlerine katılma, Müsabakalarda yer alma, Özel ve sportif hayatına dikkat etme, Kulübün marka değerine zarar verici faaliyetlerden kaçınma

10 Sporcu Sözleşmeleri Kulüplerin yükümlülükleri; Ücret ödeme borcunu yerine getirme, Futbolcuların sağlığı ile ilgilenmek, Antrenman, kamp ve seyahatlerde gerekli tedbirleri almak, Sportif faaliyet için gerekli materyali sağlamak, Sportif eğitimler vermek,

11 Sporcu Sözleşmeleri Ücret; Profesyonel sporcunun sözlesmedeki yükümlülükleri karsılığı hak kazandığı para ve para ile ölçülebilir diğer değerleri ifade etmektedir. Ücret sporcu sözleşmelerinde çok farklı kalemler altında ödenebilmektedir.

12 Sporcu Sözleşmeleri - Aylık ücret: Sporcunun sözleşme süresi içinde her ay düzenli olarak aldığı ve asgari ücretten az olmayan ücret, - Peşinat: Sözleşme başında veya her spor sezonu başında veya belli bir vadede ödenen ücret, - Maç başı ücreti: Müsabakada belli şekillerde yer alma şartına bağlı olarak ödenen ücret, - Prim: Belli bir başarının elde edilmesi karşılığında ödenmesi kararlaştırılan ücret.

13 Sporcu Sözleşmeleri Ücretin sözleşmede kararlaştırılan şekilde ödenmemesi halinde sporcuların söz konusu alacaklarını dava yoluyla alma hakları vardır. Ayrıca ücretin ısrarlı bir şekilde ödenmemesi halinde sporcuların kulüpleri ile olan sözleşmelerini feshetme hakları mevcuttur. Fesih; bir sözleşmenin taraflardan biri tarafından karşı tarafa yapılan bir bildirimle sona erdirilmesidir. F. Ribery v./ Galatasaray…

14 Sporcu Sözleşmeleri Sporcu sözleşmelerinin bir türü de geçici transfer işlemlerine bağlı sözleşmelerdir. Bu tür sözleşmelerde, sporcu esas olarak bir kulüp ile sözleşmesi devam ederken yapılan üç taraflı bir (bazen iki) anlaşma ile bir kulüpte geçici olarak sportif faaliyet göstermektedir. Geçici transfer ilişkisinde yeni işveren yeni kulüp olurken geçici transfer sözleşmesi sona erdiğinde sporcu esas sözleşmesinin bulunduğu eski kulübüne dönmekte ve sportif faaliyetini burada sürdürmektedir.

15 Kulüp Lisans Sistemi Kulüp sporlarında ve özellikle spor ekonomisinin ciddi boyutlara ulaştığı son dönemde kulüplerin sağlıklı bir yapıya kavuşması amacıyla UEFA tarafından yürürlüğe konulmuş bir sistemdir. Esas olarak Premier Lig takımları için ve Premier Lig’in sağlıklı bir yapıda yürütülmesi amacıyla 1992 yılında ortaya atılan sistem UEFA tarafından 2000’li yılların başından benimsenmiştir.

16 Kulüp Lisans Sistemi UEFA tarafından yaklaşık 7 yıldır başarıyla uygulanan bu sistem sayesinde özellikle UEFA kupalarına katılan kulüplerin daha sağlıklı bir yapıda olması sağlanmakta ve organizasyonun devamı esnasında yaşanabilecek aksiliklerin de bir bakıma önüne geçilmektedir. FIFA tarafından da 2 yıl önce benimsenen bu sistem yakın bir tarihte tüm dünyada uygulamaya konulacaktır.

17 Kulüp Lisans Sistemi Kulüp Lisans Sistemi’nin amaçları; Futbol standardını bütün yönleriyle geliştirmek ve sürekli iyileştirmek ve her kulüp içinde gençlerin yetiştirilmesine ve korunmasına sürekli olarak öncelik vermek; Kulüplerin uygun yönetim ve organizasyon seviyesine sahip olmasını sağlamak; Seyircilere ve medyaya iyi düzenlenmiş, konforlu ve güvenli stadyumlar temin etmek üzere kulüplerin sportif altyapısının adapte edilmesi;

18 Kulüp Lisans Sistemi Kulüp Lisans Sistemi’nin amaçları; Kulüplerin ekonomik ve mali yapılarının güçlendirilmesi,şeffaflıklarının ve güvenirliklerinin artırılması ve alacaklarının korunmasına gerekli önemin verilmesi; Bir sezon içindeki uluslararası müsabakaların sürekliliğinin sağlanması; Müsabakalarda mali fair play'in izlenmesi; Kulüplerin sportif,altyapı,personel ve idari,hukuki ve mali kriterler açısından değerlendirilmesi standartlarının Avrupa çapında geliştirilmesi.

19 Kulüp Lisans Sistemi Kulüp Lisans Sistemi temel olarak kriterler üzerine kurulu bir sistemdir ve kulüplerin bu kriterleri karşılaması beklenmektedir. Kriter başlıkları: Mali: Gelir – gider dengesi ve mali fair play İdari: Profesyonel bir yapılanma Hukuki: Sağlıklı bir hukuki yapı Sportif: Altyapı ve üstyapı oluşumu Tesis altyapısı: Sağlıklı ve doğru tesisleşme

20 Kulüp Lisans Sistemi Kriterleri karşılayan kulüplere şu aşamada UEFA tarafından organize edilen müsabakalara katılma izni verilmekte ve bu bir lisans ile sağlanmaktadır. 2012 yılından itibaren ulusal müsabakalara katılma şartı olarak da bu kriterleri karşılama zorunluluğu getirilmesi kararı alınmış fakat daha sonra bunlar da bir takım ertelemelere gidilmiştir.


"Soruşturmada yer alan şüphelilerin önemli kısmı, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nun 11.maddesinde suç sayılan "şike." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları