Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Zübeyir DEVRAN Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya Bitki Paraziti Nematodlar ve Mücadelesi KKGM Reçeteli Satış Eğitimi, 26-27 Kasım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Zübeyir DEVRAN Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya Bitki Paraziti Nematodlar ve Mücadelesi KKGM Reçeteli Satış Eğitimi, 26-27 Kasım."— Sunum transkripti:

1 Dr. Zübeyir DEVRAN Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya Bitki Paraziti Nematodlar ve Mücadelesi KKGM Reçeteli Satış Eğitimi, 26-27 Kasım 2008, Limak Limra Otel ve Tatil Köyü Kemer-ANTALYA

2 Nematodlar 30.000 tanımlanan tür % 50 Marina % 15 Hayvan- İnsan paraziti % 25 Serbest Yaşayan % 10 Bitki Paraziti

3 Bitki paraziti nematodlar Kök-ur nematodları Mücadele yöntemleri Bitki paraziti nematodlarla ilgili resimler Soru-cevap 3 Bitki Paraziti Nematodlar ve Mücadelesi

4 Nematod Nedir ? ♦ Şeffaf ♦ İpliksi, limon ve armut şeklinde ♦ Çıplak gözle görülemeyen

5 Bitki Paraziti Nematodlar

6 Dış Parazit İç Parazit

7 7 NematodKonukçu Bitki Kök ur nematodları (Meloidogyne spp)Sebzeler, Meyveler, Süs Bitkileri Turunçgil Nematodu (Tylenchulus semipenetransTurunçgiller, Bağ, Zeytin Kamalı Nematodlar (Xiphinema spp.)Meyveler, Süs Bitkileri Halkalı Nematodlar (Criconemella spp.)Meyveler Kök-Lezyon Nematodları (Pratylenchus spp.)Meyveler, Buğdaygiller Muz Spiral Nematodu (Helicotylenchus multicinctus)Muz, Turunçgiller Soğan Sak Nematodu (Ditylenchus dipsaci )Süs Bitkileri, Patates Patates çürüklük nematodu (Ditylenchus destructor)Patates Patates Kist nematodları (G. rostochiensis, G. pallidaPatates Buğday gal nematodu (Anguina tritici)Buğday Hububat Kist nematodları (Heterodera avenae, H. latipons ve H. filipjevi ) Buğday Çeltik Beyaz Uçkurutan Nematodu (Aphelonchoides besseyi) Çeltik Ekonomik Öneme Sahip Bitki Paraziti Nematodlar

8 8 Nematodların Gelişme Dönemlerini Etkileyen Etmenler Sıcaklık Bitki türü Bitki dönemi Toprak yapısı Toprak sıcaklığı Toprak nemi

9 9 Nematodların Arazide Dağılımı Homojen Rastgele Kümeleşme

10 Yaşam Döngüsü Yumurta 1.Dönem Larva 2. Dönem Larva 3. Dönem Larva 4. Dönem Larva Ergin (Dişi) Ergin (Erkek)

11 Yaşam Döngüsü

12 Nematodlar Bitkileri Nasıl Hastalandırır? Nematodlar Bitkileri Nasıl Hastalandırır? Mekanik Zarar Bitki içinde hareket ve penetrasyon Hücresel Değişmeler Hücrenin ölümü (necrosis) Hücre büyümesindeki değişmeler Konukçudaki Fiziksel Değişmeler Köklerden su ve besin alımının kesilmesi Yapraktan köklere besin akışının kesilmesi Diğer mikroorganizmaların girişine kapı aralar Diğer hastalık etmenleriyle interaksiyon Diğer hastalık etmenlerinin taşınması Çevresel sitres koşullarına hassasiyet

13 Kök Ur Nematodları

14 14 Kök-ur Nematodlarının Yaygınlıkları M. incognita M. javanica M. arenaria

15 Kök-ur Nematodlarının Özellikleri Konukçu dizileri oldukça genişKonukçu dizileri oldukça geniş Üreme potansiyelleri çok yüksekÜreme potansiyelleri çok yüksek Mecburi iç parazitlerMecburi iç parazitler Kumlu-tınlı toprakları tercih ediyorlarKumlu-tınlı toprakları tercih ediyorlar 3- 8 haftada yeni bir nesil oluştururlar3- 8 haftada yeni bir nesil oluştururlar Kışı urlu bitki kökü artıklarında-topraktaKışı urlu bitki kökü artıklarında-toprakta

16 Yaşam Döngüsü Dönem Bulunduğu Yer a. YumurtaToprak veya Bitki b. 1. Dönem LarvaYumurta c. 2. Dönem LarvaToprak veya Bitki d. 3. Dönem Larva Bitki e. 4. Dönem LarvaBitki f. Ergin (Dişi)Bitki g.Ergin (Erkek)Toprak

17 Genel Görünüşleri Dişi birey Yumurta kümesi

18 Genel Görünüşleri Dişi bireyler

19 Genel Görünüşleri İkinci Dönem Larvalar

20 Genel Görünüşleri İkinci Dönem Larvalar

21 Genel Görünüşleri

22 22 Saldırı N: Nematod RC: Kök ba ş ı AR: Sonra gelen kökler RH: İ nce kökler N RC N AR RH

23 23 Hareket (J2)

24 24 Gal Formasyonu ve Dev Hücreler (Giant Cells) J2; uygun yere varma, beslenme ve hücrelerdeki de ğ i ş im ve sosis dönem Her bir J2 onun ba ş ı ile varabildi ğ i 2-7 dev hücrede etkili olur Nematodlar dev hücreleri payla ş mazlar Sosis döneminde hareketsiz ve köke sabit GC S

25 25 Dev Hücrelerin Büyümesi Bitki besin elementlerini tüketme Fotosentetik ürünlerin yumurta oluşumunda kullanılması Yoğun beslenmede kök büyümesinin durması GC

26 26 Nematodtaki Değişim J2 kök uçlarına yönelme ve penetrasyon Beslenme yerine hızlı şekilde yerleşmekte, hareketi bırakır ve şişmeye başlar Şişme durumu sosis olarak adlandırılır J2, 2 hafta sonra hızlı şekilde J3 ve J4 dönüşür J3 ve J4 de beslenme olmaz J4 yetişkin bireye (dişi veya erkek) dönüşür J2J3 J4 Dişi infektif Sosis Gelişmemiş erkek

27 27 EM: Egg mass GC: Giant cell complex GC EM GC EM

28 Genel Görünüşleri

29

30 30 Nasıl Mücadele ? Nematod Bitki Üretici

31 Mücadele Zorlukları Çıplak gözle görülmezler Tespit için bitki köklerinden ve topraktan analiz edilmeli Bitkilerde oluşturdukları belirtilen diğer organizmaların veya etmenlerin belirtileri ile karıştırılabilir Sararma Solgunluk Bodurluk

32 32 Teşhis

33 33 Mücadele Yöntemleri ♦ Kültürel önlemler ♦ Solarizasyon ♦ Solarizasyon + Biofümigasyon ♦ Kimyasal uygulamalar ♦ Solarizasyon + Kimyasal uygulamalar ♦ Dayanıklı çeşitlerin kullanılması (Domates) ♦ Aşılı fide kullanılması ♦ Biyolojik organizmalar (Faydalı organizmalar)

34 Mücadele Yöntemleri Kültürel Önlemler ♦ Bulaşık bitkiler ortamdan uzaklaştırılmalı ♦ Sulama suyunun mutlaka temiz olması ♦ Temiz üretim materyalleri kullanılmalı

35 35

36 Mücadele Yöntemleri ♦ Her türlü hayvan gübreleri (Keçi, tavuk) ♦ Taze tahıl sapları ♦ Lahanagiller ♦ Toprakta mikrobiyolojik aktiviteyi artırır ♦Toprağın kimyasal ve fiziksel özelliklerini iyileştirir ♦ Solarizasyonunun etkisini artırır Solarizasyon + Biofumigasyon

37 37 Mücadele Yöntemleri Dayanıklı Çeşitlerin Kullanılması Domateste (Mi geni) M. incognita M. javanica M. arenaria ♦ Dominant (tek gen) tarafından kontrol edilmekte ♦ 28 o C üzerindeki toprak sıcaklıklarında etkisiz olabilmekte

38 38 Mücadele Yöntemleri Aşılı Fide Kullanılması DomatesKabakgiller Aşılı Fide (Kök) Aşılı Fide (Kök) Aşısız Fide (Kök) Aşısız Fide (Kök) Domateste Aşılı Fide Aşısız Fide (Kök) Aşısız Fide (Kök)

39 Kimyasal Uygulamalar Boş saha uygulamalarıBoş saha uygulamaları Bitki varken yapılan uygulamalarBitki varken yapılan uygulamalar Mücadele Yöntemleri

40 Kimyasal Uygulamalar Fumigantlar Yumurta, Larva ve Ergin Fumigant Olmayanlar SistemikKontak Yumurta, Larva ve Ergin Mücadele Yöntemleri

41 41 Mücadele Yöntemleri Genel Adı Kimyasal Adı Cadusafos (S,S-di-sec-butyl O-ethyl phosphorodithioate), Rugby Dazomet (3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazinane-2-thione) Basamid Dichloropropene (1,3-dichloropene) DD-90, Condor Ethoprophos (0-ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate), Mocap Fenamiphos (Ethyl 4-methylthio-m-tolyl isopropylphosphoramidate), Nemacur Fosthiazate (RS-s-sec-butyl 0-ethyl 2-oxo-1,3-thiazolidin-3phosphorothioate), Nematorin Metam Sodium (Methyl isothiocyanate) Oxamyl (N,N-dimethyl-2-methylcarbamoyloxyimino-2-(methylthio) acetamide, Vydate Kimyasal Mücadele

42 42 Etkili MaddeFormülasyonDoz (Preparat) Cadusafos, %10G4 kg /da Cadusafos, 100 g/lME4 lt /da Ethoprophos, %10G10 kg/da** Ethoprophos, 200 g/lEC5 1/da** Oxamyl, 240g/lSL3 l /da Oxamyl, 100g/lSL7 l /da Oxamyl, %10G5 kg / da Kimyasal İlaçlar

43 43 Aktif maddeFormülasyonDoz Cadusafos, 10%G4 lt/da Cadusafos, 100 g/lME4 lt /da Dazomet, 97%GKg/da* Dichloropropene, 1178,6 g/l EC9.5 l/da* Dichloropropene, 1110 g/l EC10 l/da* Ethoprophos, 10%G10 kg/da** Ethoprophos, 200 g/lEC5 1/da** Metam Sodium, 500 g/lSC, SL125- /da Oxamyl, 240 g/lSL3 l/da Oxamyl, 100 g/lSL7 /da Oxamyl, 10%G5 kg/ da *Applied in conjunction with solarization **Spraying is conducted before the planting Kimyasal İlaçlar

44 Mücadelede Önemli Noktalar ♦ Dikim öncesi yapılan mücadeleler (ilaçlar, solarizasyon vs.) nematodları genellikle bir sezon boyunca baskı altına alamamakta ♦ Yazın yapılan boş saha uygulamasının başarısı mümkünse kontrol edilmeli ♦ Havaların ısınmaya başladığı aylarda toprak analizi yaptırılarak nematod yoğunluğu belirlenmeli ♦ Nematodlar köke girmeden müdahale etme imkanı sağlamakta

45 Mücadelede Önemli Noktalar ♦ Havaların ısınmaya başladığı aylarda kökler incelenmeli, nematodlar görüldüğü anda kontak etkili nematisitler kullanılmalı ♦ Kökte urlanma başladıktan sonra yapılacak ilaçlama nematodları (larva ve ergin) öldürse bile köklerde giriş kapısı açıldığından hastalık etmenlerinin girmesine imkan tanımakta

46 46 Bitki Paraziti Nematod Resimleri

47 47 Patates Kist Nematodu

48 48 Kök-ur Nematodu

49 49

50 50 Patates Çürüklük Nematodu

51 51 Hububat Kist Nematodu

52 52 Buğday Gal Nematodu Buğdayda Galli ve Sağlıklı daneler

53 53 Yumurta paketleri Larva Dişi Turunçgil Nematodu

54 54 Sonuç Bitki paraziti nematodlar verim ve kalite kayıplarının en önemli nedenlerini oluşturmakta Hastalık etmenlerinin taşıyıcısı konumunda Yazın mutlaka boş saha uygulaması yapılmalı Temiz üretim materyali kullanılmalı Dayanıklı veya tolerans çeşitler tercih edilmeli Mücadele başarısı doğru zamanda doğru uygulamaya bağlı

55 Teşekkürler İletişim Dr. Zübeyir DEVRAN Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Antalya İş Tel: 0242 3452884 E-mail: zubeyird@yahoo.com


"Dr. Zübeyir DEVRAN Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya Bitki Paraziti Nematodlar ve Mücadelesi KKGM Reçeteli Satış Eğitimi, 26-27 Kasım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları