Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAŞAMA DAİR VAKIF. Yaşama Dair Vakıf Yaşama Dair Vakıf (YADA), 'bilgi' ile 'toplum' arasında köprü olma vizyonu ile 2005 yılında kuruldu. YADA, toplumsal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAŞAMA DAİR VAKIF. Yaşama Dair Vakıf Yaşama Dair Vakıf (YADA), 'bilgi' ile 'toplum' arasında köprü olma vizyonu ile 2005 yılında kuruldu. YADA, toplumsal."— Sunum transkripti:

1 YAŞAMA DAİR VAKIF

2 Yaşama Dair Vakıf Yaşama Dair Vakıf (YADA), 'bilgi' ile 'toplum' arasında köprü olma vizyonu ile 2005 yılında kuruldu. YADA, toplumsal yaşamın farklı alanlarına ilişkin bilgi üretmeyi ve bunları uygulamaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

3 Araştırma Projeler İzleme Değerlendirme Yayın Kapasite Artırma Kamu – Özel Sektör - Akademi-STK İşbirlikleri Yaşama Dair Vakıf

4 Araştırmalar…

5 “Sivil Toplum Kuruluşları-Kamu İşbirliğini Geliştirme için Kümeleme Analizi” (2006) “Sivil Toplum Kuruluşları İhtiyaç Analizi” (2005) “Çevre Projelerinde Toplumsal Etki Rehberi” (2008) “Seyhan Havzası Paydaş Analizi” (2008-2009) “Gönüllü Kuruluşlarda Sivil Toplum Kültürü” (2007-2009) “Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Üçgeni: Şirketler, Toplum ve Sivil Toplum Kuruluşları” (2007-2008) “Türk Gençliği Konuşuyor: Gençlerin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci ve Üyeliği Üzerine Düşünceleri” (2004-2005) “Gençlik Halleri Araştırması” (2007) “Lüleburgaz Sivil Toplum Kuruluşları Araştırması” (2008) “Özel Sektör Maden İşçilerinin Sosyal ve Ekonomik Durumları” (2005) “SGP Projelerinin Toplumsal Etki Değerlendirmesi” (2007) “Okuma Kulüpleri Kolaylaştırıcıları İçin El Kitabı” (2007) Yayınlar…

6 Projeler…

7 İşbirlikleri… KAMUÖZEL SEKTÖR AKADEMİSTK

8 Havza Sorun ve Çözümlerinin Toplumsal Etki araştırmaları Paydaş güç-etki analizi Havza Su Yönetimi Kılavuzu Çözüm atölyeleri Havzada STK kapasitelerinin artırılması Su Yönetiminde Ne Katkı Sunacağız ?

9 Paydaş Analizleri Havza Yönetim Modeli Seyhan Havzası Ergene Havzası Menderes Havzası Gediz Havzası Susurluk Havzası Çubuk Havzası Konya Havzası Havza Çalışmaları

10 PAYDAŞ ANALİZİ SORUN ALGILARI İŞBİRLİKLERİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PAYDAŞ BEKLENTİLERİ DİRENÇLER Paydaş Analizleri FCM (Fuzzy Cognitive Mapping)-Bulanık Bilişsel Haritalama Derinlemesine Görüşmeler

11 ÖRNEK HAVZA PAYDAŞ ANALİZİ paydaşlar kimlerdir? sorunlara, sorumlulara, çözüm önerilerine, olası işbirliklerine nasıl yaklaşmaktadır?

12 Bulanık Bilişsel Haritalama (Fuzzy Cognitive Mapping) Su kaynakları ve su kirliliği konulu 60 Bilişsel haritalama çalışması Yüzyüze görüşmeler Örnekleme giren kategoriler: Kamu kuruluşları Sivil toplum Belediyeler Üniversiteler Kavramlar her bir kategori için bütünleştirilerek işlendi Bilişsel yapılar görselleştirildi Yöntem ÖRNEK HAVZA PAYDAŞ ANALİZİ

13

14 SİVİL TOPLUM Üniversit eler Sanayi Kuruluşl arı Kamu Kuruluş ları ÜNİVERSİTELER Hüküme t ve Kamu Kuruluşl arı Sivil Toplum Belediy eler KAMU KURULUŞLARI Sanayi Kuruluş ları Üniversitel er Sivil Topl um Kurul uşlar ı Belediye ler ÖRNEK HAVZA PAYDAŞ ANALİZİ

15  Uygulama önceliklerinin saptanması;  Uygulama çerçevesinin belirlenmesi  Örnek projelerin uygulanması ÖRNEK HAVZA PAYDAŞ ANALİZİ  Yerel STK inisiyatifi  Paydaşlarla çözüm atölyeleri  Havza yönetimi çerçevesi

16 TEŞEKKÜRLER…


"YAŞAMA DAİR VAKIF. Yaşama Dair Vakıf Yaşama Dair Vakıf (YADA), 'bilgi' ile 'toplum' arasında köprü olma vizyonu ile 2005 yılında kuruldu. YADA, toplumsal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları