Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Birbirleriyle etkileşimde bulunan, psikolojik olarak birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük veya büyük.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Birbirleriyle etkileşimde bulunan, psikolojik olarak birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük veya büyük."— Sunum transkripti:

1  Birbirleriyle etkileşimde bulunan, psikolojik olarak birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük veya büyük insan topluluklarına ne denir? A) Grup B) Topluluk B) Topluluk C) Miting C) Miting D) Toplum D) Toplum  Aşağıdakilerden hangisi çalışan personelin problemleri arasında yer alır? A) Ücret dengesizliği B) İş güvenliğinin sağlanamaması B) İş güvenliğinin sağlanamaması C) Sağlıksız iş ortam C) Sağlıksız iş ortam D) Hepsi

2  İşletmelerde çalışan tüm personel için alınan karar, tedbir, politika ve yöntemlere ne denir? A) Personel yönetimi B) Piyasa analizi C) İnsan kaynakları D) Pazar araştırmaları  İşyerinde ortaya çıkan toplu direnmelere karşı yöneticilerin davranışı ne olmalıdır? A) Direnişçileri ortadan kaldırmak B) İşten uzaklaştırmak C) Cezalandırmak D) Nedenleri araştırmak

3  Satış elemanı seçilirken aşağıdaki seçeneklerden hangisi olmamalıdır? A) Torpil B) Akıllılık C) Sağlık D) Güvenilirlik  Satış görevlendirmesinde, hitap edilen müşterilere göre örgütlenmişse bu tür örgütlenmeye ne ad verilir? A) Fonksiyonel B) Coğrafi C) Müşteri Odaklı D) Ürünlere Göre

4  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi personel performans değerlendirme yöntemlerinden biri değildir? A) İş görüşmesi B) Karşılaştırma C) Puanlama D) Sıralama  Puanlama yönteminde aşağıda verilen seçeneklerden hangisi kullanılacak faktörlerden biri değildir? A) Gayret B) Ustalık C) Yaş durumu D) İş Koşulları

5  Kaynak ile bir alıcı arasında düşünce ortaklığı kurma sürecine ne denir? A) Karar B) Randevu C) Görüşme D) İletişim  İletişim sürecinde aşağıdakilerden hangisi kaynağın özellikleri içinde yer almaz? A) Belirsizlik B) Güvenilir olmalı C) Rolüne uygun davranma D) Bilgili olmalı

6  Etkili bir koordinasyon için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? A) İyi bir örgüt yapısı B) Etkili bir iletişim sistemi C) Takım ruhu D) Otoriter yönetim  Çalışanların cezalandırılması ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? A) Cezalandırılan; ancak daha sonra başarılı olanlar asla affedilmemelidir. B) Korku ve baskı aracı olarak kullanılmamalıdır C) Cezalandırmada adil davranılmalıdır. D) Kişilere ceza verilmeden önce savunma

7  Çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için bir işletmenin bütün faaliyetlerinin uyum içinde yürütülmesine ne denir? A) Koordinasyon B) Haberleşme C) Rekreasyon D) Reorganizasyon  Aşağıdakilerden hangisi ödüllendirme şekillerinden biri değildir? A) Teşekkür belgesi B) Ücret Zammı C) Uyarı (ikaz) Belgesi D) Tatile Gönderme  İnsan davranışlarını inceleyen bilime ne ad verilir? A) Sosyoloji B) Psikoloji C) Astroloji D) Biyoloji

8  (…..) Çalışanların işe teşvik edilmesi iş verimliliğini arttırır. .(…..) Gürültü iletişim engelleri içinde yer alır.  . (….)Satış örgütleri ürünün niteliğine, ürün hattının genişliğine, çalışan sayısına, müşterilerin coğrafi dağılımlarına ve satış elemanlarının üstlendikleri görevlere göre yapılandırılabilir.  İşletme ile pazar arasındaki ilişkileri sağlayan görevliye……………….. ……………………denir.  Astlara ne yapmaları gerektiğinin açık, kesin, eksiksiz olarak bildirilmesine…………………………..denir.

9  İşletme ile pazar arasındaki ilişkileri sağlayan görevliye……………….. ……………denir.  Astlara ne yapmaları gerektiğinin açık, kesin, eksiksiz olarak bildirilmesine ……………………..denir.

10  Alıcı ile anlaşmaya varılırsa hangi sözleşme imzalanır?  A) Alım-satım ve komisyon sözleşmesi  B) Satış vaadi sözleşmesi  C) Yer gösterme sözleşmesi  D) Arz müşteri sözleşmesi  Aşağıdakilerden hangisi yer gezdirmede anlatılacak konulardandır?  A) Emlakin iç özellikleri  B) Emlakin dış özellikleri  C) Emlakin çevresi  D) Hepsi

11  Emlakin tapudaki değeri hangi açılardan önemli değildir?  A) Kiraya verme açısından  B) Harç yönünden önemlidir  C) Harcın oranı bakımından  D) Gelir vergisi açısından  Emlakin fiyatı konusunda alıcıdan beklenmeyen teklif hangisi olabilir?  A) Tam rakam verebilir  B) Çok az altında verebilir  C) Çok daha yüksek bir teklifte bulunabilir  D Çok düşük bir teklifte bulunabilir

12  Aşağıdaki reklam türlerinden hangisi ücretsiz yapılır?  A) Posta  B) internet  C) Kulaktan kulağa  D) Broşür  Aşağıdakilerden hangisi müşterinin kişisel davranışını etkileyen faktörlerden değildir?  A) Kültürel faktörler  B) Doğal çevre  C) Meslek  D) Psikolojik faktörler

13  Aşağıdakilerden hangisi evini kendisi satmak isteyen emlak sahibinin düşüncesi içinde yer almaz?  A) Bu işi kendim yapabilirim  B) Komisyon ödemeye razıyım  C) Çevrem çok geniştir  D) Vaktim çok  Uzman bir kişi tarafından gayri menkulün durumunun (katı,,yaşı, imar durumu, alt yapısı) tespit edilip değerinin ne olduğunun belirlenmesi çalışmasına ne ad veriliri?  A) Ekspertiz  B) Komisyon  C) Yer tespiti  D) Yediemin

14  Aşağıdakilerden hangisi satın alma süreci içinde yer almaz?  A) Satın alma ihtiyacın hissedilmesi  B) Emlakçi tarafından bilgilendirme  C) Satın alma kararını verme  D) Elektrik, su abone işlemleri  Mal ve hizmetlerin, üretim kademesinden, müşteriye doğru akışına ne denir?  A) Pazarlama  B) Satış  C) Kiralama  D) Komisyon

15  Emlak satış işinde en önemli kuralları aşağıdakilerden hangisidir?  A) Dikkat çekmek  B) Karar verdirmek  C) Harekete geçirmek  D) Cv hazırlamak  İhtiyacı gidermek üzere müşterilerin ürün ve hizmetler için ödemeye razı oldukları bedele ne denir?  A) Hizmet  B) Fiyat  C) Pazar  D) Değişim

16  Aşağıdakilerden hangisi müşterinin(alıcının) ciddi olduğunun göstergesidir?  A) Yüzünün gülmemesi  B) Temiz giyinmesi  C) Kaparo ödemesi  D) Cep telefonunu vermesi  Aşağıdakilerden hangisi tapu işlemlerinde satıcıdan istenecek belgeler arasında yer almaz?  A) Emlakle ilgili tapu belgesi  B) ilgili belediyeden alınan rayiç bedel belgesi  C) Nüfus cüzdan fotokopisi  D) Talep müşteri formu  Emlak komisyoncusunun adının, soyadının, telefon numarasının ve iş unvanının üzerinde yazılı olarak bulunduğu ve müşterilere verilen karta ne denir?  A) CV  B) Kartvizit  C) Paso  D) Kimlik

17  (……) Emlak göstermeye en iyi emlakten başlanmalıdır.  (……) Hacizli olan tapunun devri alıcı kabul etmeyeceğinden, mümkün değildir. Bu durumlarda satıcının, emlak üzerindeki haczi kaldırtması istenmelidir..  (……)Kapı kapı dolaşarak mal sahipleri ile yüz yüze görüşmek, yani bedeninizi, dilinizi reklâm aracı olarak kullanmak, emlak işinde en etkili reklâm yöntemidir

18  Satışların durgun olduğunda veya rekabetin kızıştığı ortamlarda talebi artırmak için ……..……………düzenlenir.  Satıcı, satışa konu emlakte oturuyorsa; satıcıdan ……………………………..taahhüdü muhakkak alınmalıdır


" Birbirleriyle etkileşimde bulunan, psikolojik olarak birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük veya büyük." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları