Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞERLER EĞİTİMİ Okulumuzda Öğrencilerimize ve Velilerimize 2016 Yılı Mart ve Nisan Aylarında, Değerler Eğitiminin Önemli ve Vazgeçilmez Bir Parçası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞERLER EĞİTİMİ Okulumuzda Öğrencilerimize ve Velilerimize 2016 Yılı Mart ve Nisan Aylarında, Değerler Eğitiminin Önemli ve Vazgeçilmez Bir Parçası."— Sunum transkripti:

1

2 DEĞERLER EĞİTİMİ

3 Okulumuzda Öğrencilerimize ve Velilerimize 2016 Yılı Mart ve Nisan Aylarında, Değerler Eğitiminin Önemli ve Vazgeçilmez Bir Parçası Olan Hoşgörü Eğitiminin Anlam ve Önemi Öğretmenlerimiz Tarafından anlatılacaktır. Okulumuzda Öğrencilerimize Verilen Değerler Eğitimi

4

5 Hoş` ve `görmek` sözcüklerinden oluşan hoşgörü kavramı, her şeyi anlayışla karşılayarak hoş görme, müsamaha, tolerans, insanlar arası ilişkilerde orta yolu takip etme, dengeli olma, farklı olan bir şeye sabır gösterip katlanma, benimsenmeyen bir davranış ve düşünceye bile tahammül edebilme anlamlarına gelmektedir.

6 Diğer insanlarla iletişim kurma sırasında ortaya çıkan ve sosyal boyutlu bir kavram olan hoşgörünün affetme, kusura bakmama, farklılıkları anlayışla karşılama, bireyi daraltıp sıkıştırıcı yaklaşımlardan uzak durarak dengeyi koruma, medenî olma ve düşünceleri karşılıklı anlayış içerisinde tartışabilme gibi anlamları içerdiği söylenebilir. Yani hoşgörü, karşılaşılan olayların ve düşüncelerin çeşitli yönleriyle ele alınarak kuralların daha esnek ve toleranslı bir vermektir.

7 İnsanlar arası ilişkilerde dengeyi koruyan ve onları birbirlerine yakınlaştıran hoşgörü, duygusal bir tavır olarak öğrencinin her konuda hemfikir olması, aldırış etmemesi, olaylara kayıtsız kalması veya kendi inançlarından ve öz benliğinden taviz vermesi değil; farklılıkların bilincine varması, değişik düşünce ve kimliklere anlayışla bakabilmesidir. Bir başka ifadeyle hoşgörü, başkalarından nefret etmeme bilincini kazandıran bir erdemdir, ahlâkî sistemlerin en temel unsuru ve diğer unsurlara da kaynaklık edebilecek önemli bir ruh disiplinidir.

8

9 Bugün düşünceleri sebebiyle birbirine düşman insanların var oluşu hepimizi üzmektedir. Düşünce ve görüşlerin farklılığı, iyi niyet ve hoşgörü sınırları içerisinde geliştiği ve yayıldığı sürece, düşünce dünyamıza bir zenginlik kazandırır. Bütün insanların tek düze bir yaşayış ve düşünceyi paylaşması, insan yapısına ters düşer. Elbette hepimiz değişik konularda, değişik görüşleri taşıyabilir ve o konularda farklı görüşler ileri sürebiliriz. Önemli olan, bu görüşlerin hoşgörü sınırları içerisinde ortaya konulmasıdır.

10 HOŞGÖRÜ Her ele uzar eli Fark etmez ona akıllı deli Mevlana konağı misali Herkesi barındırır hoşgörü Bin türlü hataya sunar affını Her dil, din, renk ona aynı Olmaz onun uzak yakını Güneş gibi gördüğü her yeri ısıtır hoşgörü Anlar her halden bilir her derdi Kendisi gibi görür sayar her ferdi Vuslat uğruna nicelere yol verdi Her kervana duraktır hoşgörü.

11 Okulumuzda çeşitli Şiir, Kompozisyon ve Okulumuzda çeşitli Şiir, Kompozisyon ve Resim Yarışmaları Düzenlenecek olup, sonuçları okulumuzun web sayfasından duyurulacaktır.


"DEĞERLER EĞİTİMİ Okulumuzda Öğrencilerimize ve Velilerimize 2016 Yılı Mart ve Nisan Aylarında, Değerler Eğitiminin Önemli ve Vazgeçilmez Bir Parçası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları