Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ. Çocuk istismarı ve ihmali Anne, baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ. Çocuk istismarı ve ihmali Anne, baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ

2 Çocuk istismarı ve ihmali Anne, baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümüdür. Anne, baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümüdür. Bu eylem ya da eylemsizliklerin sonucu olarak çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin Bu eylem ya da eylemsizliklerin sonucu olarak çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin tehlikeye girmesi söz konusudur. tehlikeye girmesi söz konusudur.

3 Çocuk istismarı; fiziksel, cinsel ya da duygusal istismar fiziksel, cinsel ya da duygusal istismar Çocuk ihmali; Fiziksel ya da duygusal ihmal Fiziksel ya da duygusal ihmal İstismar ve ihmal yalnız aileleri değil, toplumu, sosyal kuruluşları, yasal sistemleri, eğitim sistemini İstismar ve ihmal yalnız aileleri değil, toplumu, sosyal kuruluşları, yasal sistemleri, eğitim sistemini ve iş alanlarını da etkileyen bir halk sağlığı sorunudur. ve iş alanlarını da etkileyen bir halk sağlığı sorunudur.

4 Çocuk ihmali ve suistimali Fiziksel ihmal ve istismar Ruhsal/ emosyonel ihmal ve istismar Cinsel ihmal ve istismar www.cocukistismari.com ihmal İstismar ihmal İstismar

5 Kötü muamele- Maltreatment vakaları

6 İstismar/İhmal Edilen Çocukların Aileleri Genç Genç Tek ebeveyn Tek ebeveyn Çocukluklarında benzer öykü Çocukluklarında benzer öykü Madde bağımlılığı Madde bağımlılığı Düşük SED Düşük SED Kişilik bozukluğu Kişilik bozukluğu Çocuktan aşırı beklenti Çocuktan aşırı beklenti Evlilik sorunları Evlilik sorunları

7 İstismar/İhmal Edilen Çocukların Aileleri İstenmeyen gebelik İstenmeyen gebelik Özürlü, prematüre bebek Özürlü, prematüre bebek Çocuk sayısının fazla olması Çocuk sayısının fazla olması Çocuk yetiştirme deneyiminin az olması Çocuk yetiştirme deneyiminin az olması Duygusal ya da sosyal destek kaybı Duygusal ya da sosyal destek kaybı Fiziksel/ruhsal sağlığın iyi olmaması Fiziksel/ruhsal sağlığın iyi olmaması Çocuğun büyüme-gelişmesine ilişkin bilgi eksikliği Çocuğun büyüme-gelişmesine ilişkin bilgi eksikliği Ailede değişik tipte istismarların kuşaktan kuşağa ge ç mesi. Ailede değişik tipte istismarların kuşaktan kuşağa ge ç mesi. –“ saldırganlık siklusu ”

8 FİZİKSEL İSTİSMAR 18 yaşından küçük çocuk ya da gencin anne- babası ya da bakımından sorumlu kişi tarafından sağlığına zarar verecek biçimde fiziksel hasara uğraması,yaralanması ya da yaralanma riski taşımasıdır. 18 yaşından küçük çocuk ya da gencin anne- babası ya da bakımından sorumlu kişi tarafından sağlığına zarar verecek biçimde fiziksel hasara uğraması,yaralanması ya da yaralanma riski taşımasıdır. Bu hasar; elle ya da bir nesneyle vurularak, itilerek, sarsılarak, yakılarak ya da ısırılarak oluşabilmektedir. Bu hasar; elle ya da bir nesneyle vurularak, itilerek, sarsılarak, yakılarak ya da ısırılarak oluşabilmektedir.

9 ABD’nde fiziksel istismarın oranı: 5-20/1,000 ABD’nde fiziksel istismarın oranı: 5-20/1,000 Fiziksel istismarda kız erkek oranı arasında belirgin bir fark bulunmamakta Fiziksel istismarda kız erkek oranı arasında belirgin bir fark bulunmamakta Ergenlik çağında kızlar daha fazla fiziksel istismarla karşı karşıya kalabilmekte Ergenlik çağında kızlar daha fazla fiziksel istismarla karşı karşıya kalabilmekte Fiziksel istismar en çok 4-8 yaşlarındaki çocuklara yönelik olmakta ve yaşla istismar oranı azalmakta Fiziksel istismar en çok 4-8 yaşlarındaki çocuklara yönelik olmakta ve yaşla istismar oranı azalmakta 20 yaş ve altındaki annelerin çocuklarına daha 20 yaş ve altındaki annelerin çocuklarına daha sık olarak fiziksel istismarda bulundukları gözlenmektedir. sık olarak fiziksel istismarda bulundukları gözlenmektedir.

10

11

12 Fiziksel istismar öykülerinde sık rastlanılan ortak özellikler: Tedaviye başvurmada açıklanamayan gecikmeler, Tedaviye başvurmada açıklanamayan gecikmeler, İlk gelişte verilen ö yk ü n ü n sonradan değiştirilmesi, İlk gelişte verilen ö yk ü n ü n sonradan değiştirilmesi, Tek tek verilen ebeveyn ö yk ü lerindeki farklılık, Tek tek verilen ebeveyn ö yk ü lerindeki farklılık, Ç ocuğun yaş ve gelişim durumu ile uyumsuz ö yk ü, Ç ocuğun yaş ve gelişim durumu ile uyumsuz ö yk ü, Tekrarlayan kuşkulu yaralanmalar Tekrarlayan kuşkulu yaralanmalar Ç ocuğun kardeşinin su ç landığı yaralanmalar, Ç ocuğun kardeşinin su ç landığı yaralanmalar, Ebeveynde ya da bakıcılarda d ü şmanca davranışlar. Ebeveynde ya da bakıcılarda d ü şmanca davranışlar. Yaralanma ile gelen her çocukta fiziksel istismar olasılığı düşünülmeli Yaralanma ile gelen her çocukta fiziksel istismar olasılığı düşünülmeli

13 Fiziksel istismar uygulama şekilleri Aletsiz Saldırılar: Tokat, yumruk, itip-kakma, tekme, sarsma ve ç imdikleme... Aletsiz Saldırılar: Tokat, yumruk, itip-kakma, tekme, sarsma ve ç imdikleme... Aletli Saldırılar: Kemer, kayış, herhangi bir ev eşyası (telefon, tava, v.b.), hortum, sigara, ü t ü, sıcak su ve sıcak yiyecekler... Aletli Saldırılar: Kemer, kayış, herhangi bir ev eşyası (telefon, tava, v.b.), hortum, sigara, ü t ü, sıcak su ve sıcak yiyecekler...

14 Fiziksel Bulgular I DERİ YARALANMALARI DERİ YARALANMALARI –İnsan ısırıkları –Sıyrıklar –Ekimozlar –Yanıklar GÖZ LEZYONLARI GÖZ LEZYONLARI –Vitröz hemoraji –Lens dislokasyonu –Retina yırtılması

15 Fiziksel Bulgular II İÇ ORGAN YARALANMALARI İÇ ORGAN YARALANMALARI İSKELET SİSTEMİ LEZYONLARI İSKELET SİSTEMİ LEZYONLARI –Kafatası kırıkları –Ekstremite (kollar-bacaklar) kırıkları

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Fiziksel istismar sonuçları Kişilerarası, bilişsel, davranışsal ve duygusal sorunlar Kişilerarası, bilişsel, davranışsal ve duygusal sorunlar Madde bağımlılığı Madde bağımlılığı Özkıyım girişimleri Özkıyım girişimleri Psikiyatrik hastalıklar Psikiyatrik hastalıklar Nörolojik bozukluklar Nörolojik bozukluklar Sosyal işlevsellik alanında eksiklik Sosyal işlevsellik alanında eksiklik Akademik başarısızlık Akademik başarısızlık

25 FİZİKSEL İHMAL 18 yaşından küçük çocuk ya da gencin yetersiz besleme, giydirme,hijyen ya da bakım verme sonucunda zarara uğramasıdır. 18 yaşından küçük çocuk ya da gencin yetersiz besleme, giydirme,hijyen ya da bakım verme sonucunda zarara uğramasıdır.

26 Fiziksel ihmal göstergeleri Gelişme geriliği Gelişme geriliği Sürekli açlık Sürekli açlık Kötü hijyen Kötü hijyen Aşı yaptırmama ya da gecikme Aşı yaptırmama ya da gecikme Huzursuzluk Huzursuzluk Sürekli yorgunluk ve uyuma Sürekli yorgunluk ve uyuma Yeme bozuklukları Yeme bozuklukları Fiziksel sorunların tedavi edilmemesi Fiziksel sorunların tedavi edilmemesi

27 Fiziksel ihmal göstergeleri Konuşmada gecikme Konuşmada gecikme Okuldan kaçma Okuldan kaçma Madde bağımlılığı Madde bağımlılığı Duygusal ve zihinsel gelişme geriliği Duygusal ve zihinsel gelişme geriliği Dilenme, çalma, suç işleme Dilenme, çalma, suç işleme

28 FİZİKSEL SUİSTİMAL BELİRTİLERİ Fiziksel Vücudun çeşitli yerlerinde deri ve yumuşak dokuda genellikle aynı formda (kemer darbesi vb.) yara- bere Vücudun çeşitli yerlerinde deri ve yumuşak dokuda genellikle aynı formda (kemer darbesi vb.) yara- bere Kalça, bacak, genital bölgede yanıklar (sigara, ütü vb) Kalça, bacak, genital bölgede yanıklar (sigara, ütü vb) Çeşitli iyileşme evrelerinde olan tek ya da çoklu fraktür Çeşitli iyileşme evrelerinde olan tek ya da çoklu fraktür Laserasyon lar, ip izleri Laserasyon lar, ip izleri Abdominal ve diğer internal organlarda travma- rüptür Abdominal ve diğer internal organlarda travma- rüptür SSS travmaları, subdural hematom, subaraknoid hemoraji, retinal travma SSS travmaları, subdural hematom, subaraknoid hemoraji, retinal travma Davranışsal Ortalamadan daha az yakınır, daha az talepte bulunur Ortalamadan daha az yakınır, daha az talepte bulunur Negativizm, mutsuzluk belirtileri Negativizm, mutsuzluk belirtileri Öfke, izolasyon, yıkıcı davranışlar Öfke, izolasyon, yıkıcı davranışlar Başkalarına / diğer çocuklara şiddet, Başkalarına / diğer çocuklara şiddet, ilişki kuramama, geliştirememe ilişki kuramama, geliştirememe Seperasyon anksiyetesi yoktur ya da aşırı abartılıdır. Seperasyon anksiyetesi yoktur ya da aşırı abartılıdır. Gelişimsel gerilik Gelişimsel gerilik Devamlı olarak ilgi, besin, onay arama Devamlı olarak ilgi, besin, onay arama Doğal dokunsal temastan sakınma (başını çekme, sakınma davranışı vb) Doğal dokunsal temastan sakınma (başını çekme, sakınma davranışı vb) American Medical Association- Çocuk Suistimali ve ihmali tanı ve tedavi rehberi

29 Fiziksel ihmal belirtileri Malnutrisyon Malnutrisyon Devamlı olarak yorgunluk, huzursuzluk Devamlı olarak yorgunluk, huzursuzluk Yetersiz, kötü hijyen Yetersiz, kötü hijyen Koşullara uyumsuz, yetersiz giyinme Koşullara uyumsuz, yetersiz giyinme Medikal ve dental bakımda yetersizlik Medikal ve dental bakımda yetersizlik Yetişkin denetiminin olmaması Yetişkin denetiminin olmaması Tehlikeli maddelerin tekrarlı olarak alınması (Tekrarlı zehirlenme- travma öyküsü) Tehlikeli maddelerin tekrarlı olarak alınması (Tekrarlı zehirlenme- travma öyküsü) Okula gitme ve devam etmede sorunlar (devamsızlık) Okula gitme ve devam etmede sorunlar (devamsızlık) Sömürü (dilenmeye, hırsızlığa zorlama, aşırı ev işi, çalışmaya zorlama) Sömürü (dilenmeye, hırsızlığa zorlama, aşırı ev işi, çalışmaya zorlama) Ebeveynle rol değişimi Ebeveynle rol değişimi İlaç ve madde kullanımı İlaç ve madde kullanımı American Medical Association- Çocuk Suistimali ve ihmali tanı ve tedavi rehberi

30 Emosyonel Suistimal Belirtileri Fiziksel gelişmede gerilik Farklı emosyonel tepkiler ve/ veya fonksiyonel sınırlılıklar Aşırı anksiyete Apati ya da depresyon Gelişimsel olarak gerilik American Medical Association- Çocuk Suistimali ve ihmali tanı ve tedavi rehberi

31 Cinsel İstismar Bir erişkinin cinsel gereksinim ve isteklerini karşılamak için çocukları araç olarak kullanması Bir erişkinin cinsel gereksinim ve isteklerini karşılamak için çocukları araç olarak kullanması Genellikle yıllarca sürer, ancak gizli kalır. Genellikle yıllarca sürer, ancak gizli kalır. Yalnızca % 15’i bildirilmekte Yalnızca % 15’i bildirilmekte Her sosyoekonomik düzeyde görülebilmekte Her sosyoekonomik düzeyde görülebilmekte Tacizde bulunanların çoğu erkek Tacizde bulunanların çoğu erkek

32

33 Mitler Cinsel istismar yalnızca çocuğun hayal gücünde var olan bir şeydir. Cinsel istismar yalnızca çocuğun hayal gücünde var olan bir şeydir. Çocuklar hikayeler uydururlar. Çocuklar hikayeler uydururlar. Hayal etmiyorsa bile yakın zamanda unutur, bir önemi yoktur. Hayal etmiyorsa bile yakın zamanda unutur, bir önemi yoktur. Güzel kızlar,kendine güvensiz çocuklar, yaramaz çocuklar daha çok istismar edilir. Güzel kızlar,kendine güvensiz çocuklar, yaramaz çocuklar daha çok istismar edilir. Uslu, akıllı, açıkgöz olmaları istenilirse korunmuş olurlar. Uslu, akıllı, açıkgöz olmaları istenilirse korunmuş olurlar. Şüpheli yabancılardan uzak durmalılar. Şüpheli yabancılardan uzak durmalılar. Parklar,umumi tuvaletler,boş sokaklar hele karanlıksa tehlikelidir. Parklar,umumi tuvaletler,boş sokaklar hele karanlıksa tehlikelidir. Kadınlar çocuklara cinsel istismarda bulunmazlar. Kadınlar çocuklara cinsel istismarda bulunmazlar.

34 Gerçekler İstismar konusunda hikaye uyduran çocuklar çok azdır. İstismar konusunda hikaye uyduran çocuklar çok azdır. İstismarın kısa ve uzun erimli önemli etkileri vardır. İstismarın kısa ve uzun erimli önemli etkileri vardır. Çocukların görünüş ya da davranışı istismara neden olmaz. Çocukların görünüş ya da davranışı istismara neden olmaz. İstismara uğrayan çocuk yardım istemeli. İstismara uğrayan çocuk yardım istemeli. İstismarcılar %80-95 çocuğun tanıdığı kişiler İstismarcılar %80-95 çocuğun tanıdığı kişiler Olay genellikle çocuğun çevresinde ve bildiği mekanlarda gerçekleşir. Olay genellikle çocuğun çevresinde ve bildiği mekanlarda gerçekleşir.

35 Cinsel İstismar Sözel istismar Sözel istismar Teşhircilik Teşhircilik Röntgencilik Röntgencilik Cinsel ilişkiye tanık olma Cinsel ilişkiye tanık olma Bedenine cinsel amaçla dokunma Bedenine cinsel amaçla dokunma Müstehcen yayınlara konu etme Müstehcen yayınlara konu etme Tecavüz, ensest ve para karşılığı cinsel ilişkide bulunma Tecavüz, ensest ve para karşılığı cinsel ilişkide bulunma

36 Çocuklarda Cinsel ihmal ve suistimal Risk faktörleri: Üvey baba olması Çocuk ve ebeveyn arasında ilişkinin kötü olması, Annenin dışarıda çalışması ya da emosyonel olarak uzak olması, Bir ebeveynin çocukla birlikte yaşamaması, Cinsiyet: 18 yaşın altındaki kızların %25’i, erkelerin %10’u cinsel istismara uğramakta,

37 Cinsel istismar Aile özellikleri: Evde emosyonel olarak bağımlı, yetişkin bir erkek, Ebeveynler ya da ebeveyn figürleri arasında cinsel uyumsuzluk, yabancılaşma Anne aileyi bırakmıştır /terketmiştir (fiziksel olarak ya da figür olarak) Seksüel tacizci/ suçlu bir kriz yaşamaktadır (örn. İş kaybı) Kız çocuk cinsel olarak olgunlaşmaya başlar Ebeveynde dürtü kontrolü zayıftır Ebeveyn (ler)de Madde bağımlılığı, kişilik bozukluğu, psikoz, mental retardasyon gibi problemler

38 Cinsel İstismar-Aile Özellikleri Baskın ve koşulsuz söz tutma isteyen anne-baba modeli Baskın ve koşulsuz söz tutma isteyen anne-baba modeli Cinsel sorunlar Cinsel sorunlar Sosyal izolasyon Sosyal izolasyon Rol çatışması Rol çatışması Madde bağımlılığı Madde bağımlılığı Yadsıma Yadsıma

39 Cinsel istismar göstergeleri Çocuğun ifadesi Çocuğun ifadesi Giysilerde sperm ya da kan lekeleri Giysilerde sperm ya da kan lekeleri Cinsel istismarı destekleyen fiziksel travma belirtileri Cinsel istismarı destekleyen fiziksel travma belirtileri Yürüme ve oturmada güçlük Yürüme ve oturmada güçlük CYBE CYBE Vajinal ve rektal kanama Vajinal ve rektal kanama Anal sfinkter tonüsünün azalması Anal sfinkter tonüsünün azalması Genital bölgede ağrı, ş,şme, kaşıntı Genital bölgede ağrı, ş,şme, kaşıntı Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları

40 Cinsel istismar olgularında muayene süreci Çocuk ile görüşme (yapılandırılmış) Çocuk ile görüşme (yapılandırılmış) Aile ile görüşme Aile ile görüşme Fizik muayene (materyal toplama) Fizik muayene (materyal toplama) Laboratuvar incelemeleri Laboratuvar incelemeleri Ruhsal muayene Ruhsal muayene Öneriler Öneriler

41

42

43

44

45 Cinsel istismarın sonuçları Uyku bozuklukları Uyku bozuklukları Kabuslar, fobiler Kabuslar, fobiler Bedensel yakınmalar Bedensel yakınmalar Korku Korku Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu İkincil enürezis ve enkopresis İkincil enürezis ve enkopresis Aşırı fantezi kurma Aşırı fantezi kurma Uyur gezerlik Uyur gezerlik Zayıf dürtü kontrolü Zayıf dürtü kontrolü

46 Cinsel istismarın sonuçları Öfke tepkileri Öfke tepkileri Sosyal ilişkileri sürdürememe Sosyal ilişkileri sürdürememe Yüksek riskli cinsel eylemler Yüksek riskli cinsel eylemler Daha erken başlangıçlı cinsel yaşam Daha erken başlangıçlı cinsel yaşam Adölesan gebelikler Adölesan gebelikler Birden fazla cinsel eş Birden fazla cinsel eş Korunmasız cinsel ilişki Korunmasız cinsel ilişki

47 Duygusal İstismar ve İhmal Çevredeki yetişkinler tarafından gerçekleştirilen, çocuğun kişiliğini zedeleyici, duygusal gelişimini engelleyici eylemler ya da eylemsizliklerdir. Çevredeki yetişkinler tarafından gerçekleştirilen, çocuğun kişiliğini zedeleyici, duygusal gelişimini engelleyici eylemler ya da eylemsizliklerdir. Fiziksel ve cinsel istismar türlerinin çoğunda duygusal istismar ve ihmal de vardır. Fiziksel ve cinsel istismar türlerinin çoğunda duygusal istismar ve ihmal de vardır.

48 Duygusal istismar: sözel istismar, fiziksel olmayan ancak çok ağır ceza ya da tehditler Duygusal istismar: sözel istismar, fiziksel olmayan ancak çok ağır ceza ya da tehditler Duygusal ihmal: yeterli duygusal destek sağlamamak, ilgi ve sevgi göstermemek, çocuğun şiddetle karşılaşmasına izin vermek Duygusal ihmal: yeterli duygusal destek sağlamamak, ilgi ve sevgi göstermemek, çocuğun şiddetle karşılaşmasına izin vermek

49 Duygusal İstismar ve İhmal Kız-erkek oranı eşit Kız-erkek oranı eşit 6-8 yaşlarında sık, ergenliğe kadar sürmekte 6-8 yaşlarında sık, ergenliğe kadar sürmekte Çocuğa karşı olumsuz ve yanlış tutumlar Çocuğa karşı olumsuz ve yanlış tutumlar Çocuğun gelişimi ile ilgili uyumsuz beklenti ve davranışlar Çocuğun gelişimi ile ilgili uyumsuz beklenti ve davranışlar Çocuğun kişilik ve ruhsal sorunlarını fark edememe Çocuğun kişilik ve ruhsal sorunlarını fark edememe

50 Duygusal istismar/ ihmal göstergeleri Konuşmanın yavaş gelişmesi Konuşmanın yavaş gelişmesi Bilişsel ya da duygusal gelişim geriliği Bilişsel ya da duygusal gelişim geriliği Uyku bozuklukları Uyku bozuklukları Psikosomatik yakınmalar Psikosomatik yakınmalar Enürezis Enürezis Hiperaktif, agresif davranışlar Hiperaktif, agresif davranışlar İçe kapanma İçe kapanma Depresyon, fobiler Depresyon, fobiler Çok temiz ve düzgün olma Çok temiz ve düzgün olma

51 İstismar Olguları Neden Atlanmaktadır?  Sağlık çalışanı;  Bir ebeveynin ç ocuğuna zarar verebileceğini kabul etmeyebilir.  Bir aile i ç i meseleye karışmak istemeyebilir.  Yeterli eğitim almamıştır.

52 Olguları atlamamak için; İlgili sağlık çalışanları; İstismar ve ihmalin belirti ve bulgularını tanıyabilmeli. İstismar ve ihmalin belirti ve bulgularını tanıyabilmeli. Ç ocuk istismarı ve ihmali ile ilgili tam ve d ü zg ü n bir tıbbi tanı koyabilmeli. Ç ocuk istismarı ve ihmali ile ilgili tam ve d ü zg ü n bir tıbbi tanı koyabilmeli. Ç ocuğun daha fazla zarar g ö receği durumlarda acil ö nlemleri alabilmeli, kanunların izin verdiği şekilde ç ocuğa bir yer ayarlayabilmeli. - hastaneye yatırmak -acil bakım merkezlerine aldırmak Ç ocuğun daha fazla zarar g ö receği durumlarda acil ö nlemleri alabilmeli, kanunların izin verdiği şekilde ç ocuğa bir yer ayarlayabilmeli. - hastaneye yatırmak -acil bakım merkezlerine aldırmak Ç ocuk ve ona bakmakla sorumlu olanlara karşı objektif ve profesyonel bir tutum i ç inde olmalı. Ç ocuk ve ona bakmakla sorumlu olanlara karşı objektif ve profesyonel bir tutum i ç inde olmalı.

53 Olguları atlamamak için; Aileyle ter ö patik d ü zeyde bir ilişkiye girmeli, bakım sonlandıktan sonra bile ilişkide olmalı. Aileyle ter ö patik d ü zeyde bir ilişkiye girmeli, bakım sonlandıktan sonra bile ilişkide olmalı. Evdeki diğer ç ocukları da tıbbi a ç ıdan değerlendirmeli. Evdeki diğer ç ocukları da tıbbi a ç ıdan değerlendirmeli. T ü m istismara uğramış ç ocukları yasal organlara bildirmeli. T ü m istismara uğramış ç ocukları yasal organlara bildirmeli. Mahkemede tanıklık yapmaktan ka ç ınmamalı. Mahkemede tanıklık yapmaktan ka ç ınmamalı. Ç ocuklar “ herhangi bir yaralanmam yok ” deseler bile bu olasılığın olduğunu bilmeli. ( çü nk ü genellikle ç ocuklar maruz kaldıkları istismarı s ö ylemezler.) Ç ocuklar “ herhangi bir yaralanmam yok ” deseler bile bu olasılığın olduğunu bilmeli. ( çü nk ü genellikle ç ocuklar maruz kaldıkları istismarı s ö ylemezler.)

54 Hemşirenin Rolü Birincil koruma Eğitim programları Eğitim programları Şiddete ilişkin sosyal tutumların değişmesine yönelik çabalar Şiddete ilişkin sosyal tutumların değişmesine yönelik çabalar Toplumda ebeveyn eğitimi Toplumda ebeveyn eğitimi

55

56 Hemşirenin Rolü İkincil koruma: Yüksek riskli ebeveynlerin belirlenmesi Yüksek riskli ebeveynlerin belirlenmesi Çocuk ve ailenin değerlendirilmesi Çocuk ve ailenin değerlendirilmesi Tedavinin sürdürülmesinin sağlanması Tedavinin sürdürülmesinin sağlanması Yasal boyut: rapor etme, ebeveynlerin yasal girişimlerin sonuçlarına uyum yapmalarına yardım Yasal boyut: rapor etme, ebeveynlerin yasal girişimlerin sonuçlarına uyum yapmalarına yardım

57 concerns) Kaza ile yaralan ma ya da fiziksel istismar

58 Hemşirenin Rolü İkincil koruma: Yüksek riskli ebeveynlerin belirlenmesi Yüksek riskli ebeveynlerin belirlenmesi Çocuk ve ailenin değerlendirilmesi Çocuk ve ailenin değerlendirilmesi Tedavinin sürdürülmesinin sağlanması Tedavinin sürdürülmesinin sağlanması Yasal boyut: rapor etme, ebeveynlerin yasal girişimlerin sonuçlarına uyum yapmalarına yardım Yasal boyut: rapor etme, ebeveynlerin yasal girişimlerin sonuçlarına uyum yapmalarına yardım

59 Şiddet döngüsü İstismar / Şiddet Zaman ve koşullar uygun olduğunda atağa geçer. Bu durum kurban üzerinde güç ve kontrol sağlar Suçluluk Başkasını inciten için normal bir duygu değildir Yakalanma korkusu Rasyonalizasyon İstismarcı kendi davranışından dolayı kurbanı suçlar “söylediğimde yapsaydın....” Normal davranış İstismarcı bir şey olmamış gibi davranır. Normal davranır. Bu durum kurbanda bir daha olmayacağı ümidi yaratır Fantazi İstismarcı kurbanın geçmişte ve gelecekteki istismarı hakkında fantaziler kurar. Bu istismarcının öfkesini besler ve set-up evresine geçmesine yardım eder. Set-up İstismarcı kurbanın hiç bir seçeneğinin olmadığı ama aklındaki şiddet durumuna tam uygun bir durum yaratır. Kendi kendine “arkasından konuştuğu” için onu dödüğünü söyler. Ve bir tartışma- kavga başlatır.

60 Kötü muamele- Maltreatment vakaları

61 Hemşirenin Rolü Üçüncül koruma: İstismar edilmiş olan çocuğun yeniden istismar edilmesini önlemeye yönelik çabalar Üçüncül koruma: İstismar edilmiş olan çocuğun yeniden istismar edilmesini önlemeye yönelik çabalar

62 Aşağılık duygusunun sonuçları Yeni aktiviteleri, becerileri denemek istemez Yeni aktiviteleri, becerileri denemek istemez Pasif, aşırı uysal, hep başkalrından yardım- ilgi ister Pasif, aşırı uysal, hep başkalrından yardım- ilgi ister Gergin, üzüntülü, deprese Gergin, üzüntülü, deprese Görevlerini yerine getirmez Görevlerini yerine getirmez Hastalık ve yaralanmaktan çok korkar Hastalık ve yaralanmaktan çok korkar Kendi başına bir görev almaya gönüllü değildir, her zaman başkaları ile çalışır, onlara sığınır Kendi başına bir görev almaya gönüllü değildir, her zaman başkaları ile çalışır, onlara sığınır Kendini başkalarından ayırır, akranlarından uzak durur Kendini başkalarından ayırır, akranlarından uzak durur Kişisel değerini kanıtlamaya çalışır; direktiflere ya da yardımla “ iyi biri olma”, çalışkan olma Kişisel değerini kanıtlamaya çalışır; direktiflere ya da yardımla “ iyi biri olma”, çalışkan olma


"ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ. Çocuk istismarı ve ihmali Anne, baba ya da bakıcı gibi bir erişkin tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları