Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A İ LE İ Ç İ İ LET İ Ş İ M. ÇOCU Ğ UNUZU NEDEN SEVERS İ N İ Z?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A İ LE İ Ç İ İ LET İ Ş İ M. ÇOCU Ğ UNUZU NEDEN SEVERS İ N İ Z?"— Sunum transkripti:

1 A İ LE İ Ç İ İ LET İ Ş İ M

2 ÇOCU Ğ UNUZU NEDEN SEVERS İ N İ Z?

3 * DERSLER NASILDI? * FEN B İ LG İ S İ NDEN YAZILI OLDUNUZ MU? * DENEME SINAVININ SONUÇLARI BELL İ OLDU MU?

4 SEN İ SEN OLDU Ğ UN İ Ç İ N SEV İ YORUM. SEN BEN İ M EVLADIMSIN VE SEN İ SEVMEM İ Ç İ N BAŞKA H İ ÇB İ R GEREKÇEYE İ HT İ YACIM YOK.

5 SORUNLU COCUKLARINIZ OLMASINI İ ST İ YOR MUSUNUZ? 1 Düşünün bir kere: Çocu ğ unuz veteriner olmuş, ya da uçak mühendisi. Ne büyük mutluluk ana-baba için. Bir evi ve arabası var. Seçkin bir insan. Bu nasıl sa ğ lanabilir? Onu, en iyi okula, dershaneye, kurslara göndererek tabi. En pahalı kitaplar ile ve özel hocalarla. Üstelik bunun için ne kadar büyük fedakarlıklara da katlanıyorsunuz. Çocu ğ unuzun içinde bulundu ğ u gelişim dönemine ait ihtiyaçları ve sorunları da vardır ; onların öncelikle bu dönemdeki ihtiyaçları karşılanmalı ve yaşadı ğ ı döneme ait sorunlarının çözümünde yardımcı olunmalı şeklinde bir tavsiye duymuşsanız sakın etkilenmeyin.

6 Örne ğ in; Oyun oynaması ihtiyaç olamaz ki, olsa olsa “haylazlık” vasıtası olur. Hem bu kadar ders ve kursun arasında oyunun yeri olmamalı. Akranları ile gezmesi mi? O akranlar de ğ il mi zaten çocu ğ umuzun ahlakını bozan. Sinemaya gitmek ya da spor yapmak mı? Hadi canım oradan bizim zamanımızda ne sinema vardı ne de spor; bir yerimiz mi eksik kaldı? Siz böyle düşününüz. Ancak böyle düşünür ve bu düşüncenizi gerekliliklerini yaparsanız; kaygı ve çatışma için de bunalımlı ama bilgisayar mühendisi bir o ğ lunuz; insanlardan kaçan ve kendi kendisi ile yalnızlık içinde yaşamayı tercih eden ama diş doktoru kızınız; çocuklulu ğ unun gereklerini yaşayamamış olmanın ızdırabını duyan ama mühendis bir genciniz ortaya çıkar.

7 Çocu ğ unuz yarınların büyü ğ ü olaca ğ ına göre, onları hep gelece ğ e yönelik yetiştirmeye gayret edin, mutsuz çocuklarınız olsun.

8 ÇOCUKLARIMIZA DUYDU Ğ UMUZ SEVG İ, ONLARIN ADINA VE ONLARIN YER İ NE HER İ Ş İ B İ Z İ M YAPMAMIZI GEREKT İ RM İ YOR.

9 - Allah ellere ne kızlar veriyor… Şu Asiye Hanım’ın kızına bak! Nezaket, zarafet, terbiye, çalışkanlık, tertip, düzen hepsini ona vermiş… Bir de sana bak!

10 SORUNLU COCUKLARINIZ OLMASINI İ ST İ YOR MUSUNUZ? 2 Çocu ğ unuza hep iyiyi, do ğ ruyu, güzeli anlatın; bu konuda uzun ve etkili nutuklar çekin. Ama bu söylevinizin hemen arkasından; “sen söylediklerimi yap ama yaptıklarımı yapma” Demeyi unutmayın. Çocuklar sizin söylediklerinize de ğ il, yaptıklarınıza dikkat eder şeklinde bir eleştiri alırsanız, aldırmayın. Örne ğ in; yalancılı ğ ın çok kötü bir davranış oldu ğ unu uzun uzun ve güzel cümleler ile sık sık anlatın. Bir gün kapı çalındı ğ ında veya telefon çaldı ğ ında ise çocu ğ unuzun kula ğ ına e ğ ilin ve “arayan Ahmet amca ise babam evde yok, şimdi çıktı” demesini isteyin.

11 Dedikodunun çok yanlış ve çirkin bir davranış oldu ğ unu anlatın; akşam çayı içilirken komşunuzun saçını, elbisesini, evine aldı ğ ı eşyayı bol bol dedikodu malzemesi yapın. Ne de olsa siz yetişkinsiniz. Siler yaparsanız önemli de ğ il. Ama çocuklarınız sadece sizin söylediklerinizi yapmalıdırlar. Böylece büyüdükçe sizin hareketlerinizin kopyası bir insan yetiştirebilirsiniz. İ yi düşüncelerinizin taklit edilmeyip, kötü hareketlerinizin benimsendi ğ ini gördükçe eserinize bakıp ö ğ ünebilirsiniz. Konu diş fırçalamak mı? Gere ğ ini ve önemini anlatın ama siz fırçalamayın; konu, elbiselerini ortalı ğ a atmaması mı? Bunu ondan isteyin ama siz istedi ğ iniz gibi davranın…

12 “Sen benim söylediklerimi yap, gitti ğ im yoldan gitme” Yaklaşımı mükemmel bir problemli çocuk yetiştirme yöntemidir

13 “- Erol yine odan da ğ ınık. Kocaman adam oldun, ben senin arkanı toplamaktan bıktım, sen da ğ ıtmaktan bıkmadın, ne zaman akıllanacaksın bilmem ki…” “- Erol odan…”

14 “ BEN APTALIM…”

15 SORUNLU COCUKLARINIZ OLMASINI İ ST İ YOR MUSUNUZ? 3 Çocu ğ unuzun bir şeye sahip olmasına engel olun. Onun eşyası olamaz. Eşya sizindir. Siz isterseniz ödünç olarak verebilirsiniz. Ona ait eşyalara ihtiyacınız oldu ğ unda kesinlikle izin almayın diledi ğ iniz gibi gidin alın ve kullanın. Böylece çocu ğ unuzda mülkiyet fikrinin gelişmesini önlemiş olursunuz. Çocu ğ a, kendine ait mal ve eşya sahibi olma kavramını kazandırmayın ki; başkalarının sahip oldu ğ u şeyleri gönül rahatlı ğ ıyla izin almadan alıp kullanabilen bir yetişkin olarak büyüsün.

16 Çocu ğ unuza gelen bir mektubu mutlaka önce siz açın ve okuyun. Kim bilir arkadaşı ona neler yazmıştır? Bilmek istemez misiniz? Zaman zaman da dolabını çekmecelerini kontrol edin. Neler sakladı ğ ını bilmek hakkınız de ğ il mi? Hatıra defterini bulursanız hiç kaçırmayın, mutlaka baştan sona dikkatlice okuyun. Kim bilir, sizin hakkınızda bir şeyler yazmış olabilir. Odasına kesinlikle kapıyı çalmadan girin. Zira onu ilginç bir durumda ancak böyle yakalayabilirsiniz.” Çocu ğ unuza mülkiyet fikrini oluşturunuz ve özel hayatın gizlili ğ i ilkesini, onun özel yaşantısına saygı göstererek kazandırınız” türünden sözler de kula ğ ınızı kapatınız. Böyle davrandı ğ ınızda, büyüdü ğ ünde göreceksiniz oda özel hayat ve başkalarının mahremiyet sınırlarını tanımayacak ve bu yüzdende sevilmeyen, istenmeyen bir insan olacaktır. Bazen de başına önemli sorunlar açacaktır.

17 Çocu ğ unuzda mülkiyet fikrinin gelişmesine ve özel hayatın gizlili ğ ine saygının oluşmasına engel olun, problemli bir çocu ğ unuz olsun.

18 KAFANIZIN İ Ç İ NE B İ R TRAF İ K LAMBASI YERLEŞT İ R İ N.

19 ÖZÜR D İ LER İ M. TEŞEKKÜR EDER İ M.

20 YARAMAZ ÇOCUK.

21 SORUNLU COCUKLARINIZ OLMASINI İ ST İ YOR MUSUNUZ? 4 Parmak kadar çocu ğ un size söyleyebilece ğ i ne olabilir ki? Üstelik bu kadar işiniz u ğ raşınız varken zaten ne söyleyece ğ ini aşa ğ ı yukarı tahmin ediyorsunuzdur. “Çocuklar ile sa ğ lıklı ilişki kurabilmenin en iyi yolu, önce onu duymak dinlemek ve söyledi ğ iniz anlamaya çalışmaktır” şeklinde bir cümleyi bir kitap da okumuşsanız üzerinde durmayın o kitaplar teoriktir zaten.sanki onu yazanlar kendileri yazdıklarına uygun davranıyorlar mı? Siz bildi ğ iniz gibi yapın.

22 Mutlaka çocu ğ unuzu dinlemek zorunda kalırsanız; dinliyormuş gibi rol yapın nasıl olsa bunun farkına varamayacaktır. Ara sırada kafanızı sallar “,anlıyormuş gibi yaparsanız bu işi tatlıya ba ğ larsınız. Böyle yapın ki; çocu ğ unuzu yetişkin oldu ğ unda karşısındaki insanı anlamaya dinlemeye ve sorunları karşısındakinin gözü ile görebilmeye çaba harcamasın.

23 TUTARLI OLMADA BAŞARISIZLIK.

24 SORUNLU ÇOCUKLARINIZ OLMASINI İ ST İ YOR MUSUNUZ? 5 Hangimiz eşimizle bazen a ğ ız kavgaları yapmıyoruz ki? Üstelik bu kavgalar evin tadı tuzu de ğ il midir? Bazen ileriye götürdü ğ ümüz olmuyor da de ğ il. Kısa bir süre sonra tekrar anlaşıyoruz nasıl olsa. Bu kavgalarımız sırasında bazen tanıklar, bazen aracılara bazen de yargıçlara ihtiyacımız olur. Bu ihtiyacımızı aile dışından biri ile karşılamakta hiç hoş olmaz. Atalarımızda “kol kırılır, yen içinde kalır” demişler. İ şte bu durumlarda çocu ğ unuzdan yararlanın. Onlar mükemmel birer tanık, aracı ve yargıçtır.”Sen de vardın ya o ğ lum, bana böyle söylememiş miydi? “ ; “Annen bugün soka ğ a çıktı mı çıkmadı mı? Çıktı de ğ il mi kızım hadi söyle…”.

25 Merak etmeyin zor durumda kalmazsınız. Almak istedi ğ iniz cevabı soruda vurgu yaparak belirtirseniz, bunu biraz da jest ve mimiklerinizle desteklerseniz amacınıza ulaşırsınız. Küskünlüklerde de çocu ğ unuz çok işe yarar. Ne de olsa aynı evde yaşıyorsunuz ve küs de olsanız eşinizle iletişim kurmaya ihtiyacınız var.”O ğ lum annene söyle gömle ğ imi ütülesin…” “Söyle o babana eve para bıraksın…” bazen bir yargıca da ihtiyacımız olabilir.”Hadi sen söyle bu babanın yaptı ğ ı do ğ ru mu de ğ il mi?”.”bu kadınla bir kelime edilir mi o ğ lum, görüyorsun bak…”Örneklerde işaret edildi ğ i gibi davranın ki; çocu ğ unuz bocalısın. Karar vermekte güçlük çeken ve muhatabına göre davranan bir yetişkin olsun.

26 Çocu ğ unuzu bazen tanık, bazen yargıç, bazen aracı olarak kullandı ğ ınızda, hiç şüpheniz olmasın sorunlu bir çocu ğ unuz olur.

27 PROBLEML İ ÇOCUKLAR YET İ ŞT İ RMEK İ STEYENLERE SON B İ R KAÇ ÖNER İ DAHA Ona faal olma fırsatı tanımayın. Bütün işlerini onun yerine siz yapın. Etkinliklerini mümkün oldu ğ u kadar azaltın. Kendisi yeme ğ ini yerse üzerine döker; siz yedirin. ayrı bir yatakta yatarsa üzerini açar ve hasta olur; yata ğ ınıza alın kendisi giyinirse elbisesini ters giyer; siz giydirin. Kendisi ödevini yaparsa yanlış yapar; siz onun yerine yapın…

28 Böyle davranın ki; büyüdü ğ ünde de hep “koltuk de ğ ne ğ i ”arasın, size ihtiyacı devam etsin. Sizden ba ğ ımsız bir kişilik geliştiremesin. Böylelikle yaşlanınca da aranan bir ana –baba olursunuz.

29 Kontrolsüz bir biçimde TV programları izlemesine göz yumun. Seviyesine hiç uygun olmayan cinsel içerikli ve saldırganlık dolu programları doyasıya seyretsin çatışmaları artsın, çelişkileri ço ğ alsın. Dünyayı” saldırganlık, şiddet ve cinsellikten ibaret zanneden bir insan olsun.

30 Korkuya dayalı bir e ğ itim uygulayın. Bol bol korku motiflerini işleyin. Cinlerden, öcülerden, doktorlardan, polislerden yararlanın. Şiddet gösterilerinizi de eksik etmeyin. Sonra diz dövmektense çocu ğ unu dövmek daha iyidir. Gelecek ile ilgili yanlış telkinleri ve endişeye düşürecek sözleri de eksik etmeyin büyüdü ğ ünde onunda döven, korkan ve korkutan, endişeli birisi olmasını nasıl sa ğ layabilirisiniz ki başka?

31 Ufak tefek hatalarını sakın kaçırmayın. Ondan kesinlikle mükemmel olmasını bekleyin. Sizin çocu ğ unuz mükemmel olmalı. Çünkü siz mükemmel ana –babasınız. Bunun içinde sık sık onu “iyi komşu çocukları ile” kıyaslayın. Eleştirileriniz acımasız olmalı. Tenkitte son derce cömert, takdirde ise mümkün oldu ğ unca pinti olun. Başka türlü davranırsanız “size yaraşır bir evlat olamadı ğ ı” düşüncesini kafasına çakamazsınız. Kayıtsız şartsız minnet duymasını ve bu duygunun etkisi altında bir ömür boyu ezilmesini sa ğ layamazsınız


"A İ LE İ Ç İ İ LET İ Ş İ M. ÇOCU Ğ UNUZU NEDEN SEVERS İ N İ Z?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları