Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

992 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNAN TIBBİ TAHLİL LABORATUARLARI DENETİM FORMU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "992 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNAN TIBBİ TAHLİL LABORATUARLARI DENETİM FORMU."— Sunum transkripti:

1 992 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNAN TIBBİ TAHLİL LABORATUARLARI DENETİM FORMU

2 1Laboratuarın sahibinin adı ve soyadı 2Laboratuarın sahibi tüzel kişilikse şirketin ismi 3Laboratuarın adı ve adresi 4Bünyesinde bulunduğu sağlık kuruluşunun adı ( Poliklinik, Tıp Merkezi,Dal Merkezi,Özel Hastane, Diyaliz Merkezi vs ise) 5Laboratuarın türü 6Laboratuar sahibinin ihtisas tarihi ve numarası 7Bakanlıkça verilen ruhsatnamenin tarihi ve cilt/yaprak numarası

3 8Ruhsat sahibi uzman/uzman tabip görevinin başında mı? 9Laboratuarın büro, muayene ve laboratuar bölümü Yönetmelik hükümlerine uygun mu? (6831/2.madde) 10Ruhsatta belirtilen branş dışında başka faaliyetleri var mı? 11Laboratuarda RİA(Radyo Immuna Assay) çalışması yapılıyor mu? Yapılıyorsa TAEK alınmış lisans belgesi var mı ? Bakanlıktan alınmış izin belgesi var mı? 12Laboratuarda kullanılan alet ve malzemeler yeterli mi?

4 13Kullanılan kimyevi malzemelerin saklandığı dolap ve bu malzemelerin şişelerinin Özerinde etiketleri mevcut mu? Bu dolaplarda başka malzemeler bulunuyor mu? (6831 / 5. ve 14. maddeler) 14Sureli olarak kullanılan miyarlar son kullanma tarihlerini geçmiş mi?(6831/14. md.) 15Ruhsat alındıktan sonra kroki üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmış mı? 16Ruhsat alındıktan sonra başka bir yere nakil yapılmış mı? Yapılmış ise ruhsata buna dair bir hüküm konulmuş mu? 17Protokol defteri var ve kayıtlan düzenli tutuluyor mu?

5 18Rapor defteri ve sonuçları kayıt edildiği bir sistem var ve kayıtlar düzenli tutuluyor mu? 19Tahlil ücretlerini belirtir tasdikli fiyat listesi laboratuarın görülebilir yerine asılı mı? 20Laboratuarın zemini uygun malzeme ile döşeli mi? (6831/2.madde) 21Laboratuvarın havalandırması usulüne uygun mu? 22Hilyenik koşulları sağlık hizmeti sunulmasına uygun mu? (6831-2. madde)

6 23Diğer tespitler …….. …........................................’ nın denetiminin …../….../….......... tarihinde yapıldığına ve tespit edilen hususların, yukarıda maddeler halinde belirtildiği gibi olduğuna dair iş bu Denetim Formu tarafımızdan doldurularak müştereken imzalanmıştır. DenetleyeninDenetleyenin Laboratuar sahibinin Adı SoyadıAdı Soyadı Adı Soyadı Ünvanı-İmzası Ünvanı-İmzası Kaşesi


"992 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BULUNAN TIBBİ TAHLİL LABORATUARLARI DENETİM FORMU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları