Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Spektrokimyasal Yöntemlere Giriş Doç. Dr. H. Eda ŞATANA KARA 2014-2015 Bahar Dönemi 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Spektrokimyasal Yöntemlere Giriş Doç. Dr. H. Eda ŞATANA KARA 2014-2015 Bahar Dönemi 1."— Sunum transkripti:

1 Spektrokimyasal Yöntemlere Giriş Doç. Dr. H. Eda ŞATANA KARA 2014-2015 Bahar Dönemi 1

2 Spektrofotometrenin çalışma prensibi: Lamba tarafından yayılan ışın demeti monokromatör ( seçici) yardımıyla tek bir dalga boyundaki ışına (monokromatik ışına) dönüştürülür. Lamba tarafından yayılan ışın demeti monokromatör ( seçici) yardımıyla tek bir dalga boyundaki ışına (monokromatik ışına) dönüştürülür. Bu ışın örneğin içinde bulunduğu odaya girer. Ölçümü yapılacak örnek, KÜVET içine konulur. Bu ışın örneğin içinde bulunduğu odaya girer. Ölçümü yapılacak örnek, KÜVET içine konulur. Örnekten geçen ışığın şiddeti dedektör tarafından algılanır ve kaydedici ya da yazıcıya elektrik sinyali şeklinde gönderilir. Örnekten geçen ışığın şiddeti dedektör tarafından algılanır ve kaydedici ya da yazıcıya elektrik sinyali şeklinde gönderilir. 2

3 Işık kaynağı Grating Gratingin dönmesiyle numuneden geçen dalga boyları değişir slit Kör/ numune dedektör Spektrofotometrenin çalışma prensibi: Işığı farklı ’ larına ayırır Işığın şiddetini ölçer - Sabit şiddette ışık Işık körden geçerken P o, diğer durumlarda P ölçülür 3

4 Tek Işın Yollu Sektrofotometre P 0 kontrol altında değildir. A=log (P 0 /P) 4 Monokromatör Işık Kaynağı Giriş Sliti Dalgaboyu Ayırıcı Çıkış Sliti Numune Dedektör

5 Çift Işın Yollu Spektrofotometre (A=log (P 0 /P) 5 P0P0P0P0 P Monokromatör Işık Kaynağı Giriş Sliti Dalgaboyu Ayırıcı Çıkış Sliti Numune Dedektör Referans Işık Bölücü

6 Çift Işın Yollu Spektrofotometre 6 P0P0P0P0 P Monokromatör Işık Kaynağı Giriş Sliti Dalgaboyu Ayırıcı Çıkış Sliti NumuneDedektör Referans Işık Bölücü Dedektör

7 Çift ışık yollu spektrofotometrelerin avantaj ve dezavantajları + Eş zamanlı zemin/kör çıkartması Çoklu dalga boyu taramasını kolaylaştırır Küvet değiştirmeden kaynaklanan hatalar elimine edilir Tek ışık yollu aletlerden daha duyarlıdır -  Pahalı  Optik/elektronik bileşenlerin fazlalığı ölçümlerde rastgele hata kaynaklarının artmasına neden olur. Fakat bu sinyal ortalamaları alınarak çözülebilir. 7

8 Işık Kaynakları Numune tarafından absorplanacak ışık veya enerjiyi sağlar. Işık kaynakları: Geniş bölgede (  aralığında) emisyon yapan Sürekli kaynaklar Dar bölgede (tek ’da) emisyon yapan Çizgi tipi kaynaklar Kaynak tarafından yayılan ışık, numune tarafından absorpladığı dalga boyunda ( ) veya dalga boyu aralığında olmalı 8

9 9 Dalga boyu, nm Görünür Kaynaklar Sürekli Çizgi Ar Lambası Xe Lambası H 2 yeya D 2 Lambası Tungsten Lambası Nerst Çubuk (ZrO 2 + Y 2 O 3 ) Nikrom Tel (Ni+Cr) Globar (SiC) Oyuk Katot Lambası Lazerler Yakın IR Spektral bölge

10 Işık kaynakları, çalışılacak aralığına bağlı olarak seçilmeli ve bu aralığında şiddeti yüksek olmalı 10 Tungsten Lambası Nerst çubuk Xenon ark Karbon ark Dalgaboyu, nm Bağıl enerji Siyah cisim ışıması

11 Sürekli Işık Kaynakları 1. Xenon lamba: Xe gazının iyonlaşması ile parlak beyaz ışık elde edilir. 250-600 nm arasında ışıma yapar. Moleküler floresans spektroskopisinde kullanılır. 11

12 Düşük basınç (vakum) Tungsten Filament 2. Tungsten (W) Lamba: -Siyah cisim ışımasına dayanır -Sıcak katı flament kızardığında, yayılan ışığın ’u, sıcaklığa bağlıdır. -350-2200 nm arasında ışıma yapar -Görünür ve yakın IR moleküler absorpsiyon spektroskopisi için kullanılır 12

13 13 3. Döteryum (D 2 ) Lamba: Ark varlığında, elektrik enerjisinin D 2 (veya H 2 ) tarafından absorplanarak gazın uyarılması ve ışığın açığa çıkması ile sonuçlanır D 2 + E elektrik  D * 2  D ’ + D ’’ + h uyarılmış durum 160-380 nm arasında ışıma yapar UV moleküler absorpsiyon tekniklerinde kullanılır. Elektrik arkı

14 Çizgi Işık Kaynakları 1. Oyuk Katot Lamba (HCL) Ar veya Ne Ar Ar + + e - (e - anot, Ar + katot) Ar + M M* M + h Etken band genişlikleri 10 -2 -10 -3 nm E W, nm 200 350 Güç Kaynağı Anot Katot Pencere Çıkan Işık 14

15 Çizgi Işık Kaynakları 2. Elektrodsuz Boşalım Lambaları (EDL) HCL dan daha şiddetli ışık oluşturur. Elektrot içermezler. Analit elementini ve birkaç torr basınçta Ar gibi inert gaz içeren kapalı kuvars bir tüptür. Radyo frekansı veya mikrodalga ışını ile lambanın içindeki atomlar uyarılır. Önce Ar atomları iyonlaşır, bu iyonlar analit atomlarına çarparak onları uyarır. Ancak bu tür lambaların performansı HCL’ler kadar iyi değildir. Daha uçucu ve  küçük elementler için kullanılır. Ar veya Ne Metal veya metal tuzu Kuartz Pencere RF sarmalı Seramik tutucu lamba 15

16 16 Oyuk Katod L. Tungsten ve D 2 geniş dalgaboyunda ışıma yapan lambalar HCL, EDL çizgi tipi ışıma yapan lambalar Tungsten Lambası Döteryum Lambası Dalgaboyu, nm Işık Şiddeti

17 Numune Kapları (Küvetler) Olması gerekenler: Olması gerekenler: Numune ile kimyasal olarak etkileşmemeli Numune ile kimyasal olarak etkileşmemeli Çalışılan ’da geçirgen olmalı Çalışılan ’da geçirgen olmalı Örneğin Örneğin quartz 190-3000 nm için uygundur quartz 190-3000 nm için uygundur Cam ~300-900 nm için uygundur Cam ~300-900 nm için uygundur Tek kullanımlık plastik hücreler VIS bölge için uygundur Tek kullanımlık plastik hücreler VIS bölge için uygundur NaCl ve KBr daha yüksek ‘ları için (IR bölge) kullanılır NaCl ve KBr daha yüksek ‘ları için (IR bölge) kullanılır Tekrar kullanılabilmesi için kolay temizlenebilir olmalı Tekrar kullanılabilmesi için kolay temizlenebilir olmalı Diğer spesifik enstrümanlarla uyumlu olmalı Diğer spesifik enstrümanlarla uyumlu olmalı Küvetlerin geometrisi: Küvetlerin geometrisi: Geçen ışık gelen ışıkla 180 derecedir (Abs. Yöntemi için) Geçen ışık gelen ışıkla 180 derecedir (Abs. Yöntemi için) Işık yolu genellikle 1.0 cm’dir Işık yolu genellikle 1.0 cm’dir Kullanım amacına göre iki veya dört yüzü transparandır Kullanım amacına göre iki veya dört yüzü transparandır 17

18 Çeşitli optik malzemelerin geçirgenlik aralıkları. Görünür bölgede, adi camlar bile yeterince geçirgendir. UV bölgede (380 nm) erimiş silis veya kuvars hücreler gerekir. IR bölgede çoğu zaman KBr, NaCl, AgCl gibi halojenürler kullanılır; fakat, bu malzemeler pahalıdır ve suda çözünür olanlar, ayrıca sorunludur. 18

19 Absorbans: Floresans, fosforesans, kemilüminesans uçları geçirgen, 10 cm gaz içeren küvet 19

20 20 Farklı şekil ve büyüklüklerde küvetler Standart 1-cm ışık yolu Silindirik Mikro hücreler 5 mm ışık yolu 1 mm ışık yolu 20 mm ışık yolu Akış hücreleri Termal hücreler

21 Dalga Boyu ( ) Seçiciler   Polikromatik ışığı ’larına ayırır   ’unu seçmemizi sağlar Çeşitleri Çeşitleri  Filtreler  Monokromatörler Prizmalar, Gratingler ( Prizmalar, Gratingler (Slitlerle birlikte kullanılan kapalı bir aparattır) 21

22 Dalga Boyu ( ) Seçiciler 1. Filtreler: 22 Renkli Filtre ( 1 filtre tarafından absorplanmıştır)

23 Filtreler Dalga Boyu ( ) Seçiciler Filtreler a) Absorpsiyon Filtreleri İstenmeyen ’larını absoplayan materyallerden, genellikle renkli cam veya jelatin içine dağıtılmış boyalardan yapılır ucuzdur geniş  aralığı farklı  aralığında filtreler birlikte kullanılabilir tipik bandgenişliği (30-250 nm). 23

24 Görünür bölgede kullanılan farklı tipteki absorbsiyon filtrelerinin karşılaştırılması Dalga boyu Absorbsiyon filtresi Yeşil Filtre Turuncu Cut-off filtresi İki filtrenin kombinasyonu Yüzde geçirgenlik 24

25 b) Girişim Filtreleri  Yarı geçirgen iki metalik film arasına yerleştirilen dielektrik tabakadan (ör.MgF 2 ) oluşur.  Bu düzenek camdan veya geçirgen malzemelerden oluşan iki tabaka ile kaplanmıştır.  Dielektrik tabakanın kalınlığı geçen ışığın nu belirler 25

26 Işın demetinin, 1. metalik tabakadan bir kısmı geçerken geri kalanı yansıtılacaktır. Geçen kısım ikinci metalik filme çarptığında benzer oranda yansıtılacaktır. Eğer 2. tabakadan yansıyan ışınların ları uygunsa, 1.tabakadan gelen aynı  daki ışınlarla birleşerek, o ışınlarla aynı fazda olumlu girişim olur ve ışık şeklinde görülür. Diğer  daki ışınlar fazları aynı olmadığı için girişime uğrar. λ = 2tn/m Çoklu yansıma yüzeyi Optik Kalınlık Yüksek yansıtıcı (> %95) düşük absorbanslı aynalar 26

27 27 İki filtre tipi için bant genişlikleri.

28 Dalga Boyu ( ) Seçiciler  2. Prizma: Işığın kırılmasına ve farklı ’larının farklı kırılma indislerine (  i ) sahip olması prensibine dayanır. 28 Cam Prizma

29 3. Grating Dalga Boyu ( ) Seçiciler 3. Grating Çentikli yüzey yansıtıcı özelliktedir (Al, Au, Pt kaplı) Grating uzunluğu 3-10 cm UV-vis 1200- 3000 yiv, çentik/mm IR 10-200 yiv/mm 29

30 Echellette-tipi bir optik ağdan kırınım mekanizması. Gelen ışınların optik ağ normaliyle yaptığı açı i, yansıyan ışınların aynı normalle yaptığı açı r’dir. Ard arda iki yiv arasındaki mesafe d ile gösterilmiştir. 30

31 Işık kaynağı Grating Gratingin dönmesiyle numuneden geçen dalga boyları değişir slit numune dedektör Işığı farklı ’larına ayırır Işığın şiddetini ölçer - Sabit şiddette beyaz ışık Işık körden geçerken I o, diğer durumlarda I ölçülür 31

32 32 Monokromatörlerin odaklama düzlemleri (AB) boyunca ışınların dalga boyu dağılımı: (a) prizma ve (b) echellette optik ağ.

33 Etkin band genişliği, grating kalitesine, boyuna, slitlerin genişliğine ve monokromatörün odak uzaklığına bağlıdır. Yüksek kaliteli bir monokromatörün UV-Vis bölgedeki bant genişliği 0.1-0.3 nm arasında veya daha küçüktür. Kantitatif uygulama için monokromatörün etkin bant genişliği 1-20 nm arasında olması yeterlidir. Etkin band genişliği, grating kalitesine, boyuna, slitlerin genişliğine ve monokromatörün odak uzaklığına bağlıdır. Yüksek kaliteli bir monokromatörün UV-Vis bölgedeki bant genişliği 0.1-0.3 nm arasında veya daha küçüktür. Kantitatif uygulama için monokromatörün etkin bant genişliği 1-20 nm arasında olması yeterlidir. Pek çok monokromatörde, bant genişliğini ayarlamak için slitler kullanılır. Daha dar bir slit aralığı, daha küçük bant genişliği demektir; ama bu sırada monokromatörden çıkan ışının şiddeti de önemli ölçüde azalır. Yani kullanılabilecek en küçük slit genişliği, dedektörün duyarlılığı ile belirlenir. Pek çok monokromatörde, bant genişliğini ayarlamak için slitler kullanılır. Daha dar bir slit aralığı, daha küçük bant genişliği demektir; ama bu sırada monokromatörden çıkan ışının şiddeti de önemli ölçüde azalır. Yani kullanılabilecek en küçük slit genişliği, dedektörün duyarlılığı ile belirlenir. 33

34 Geniş slitler = yüksek ışık şiddeti, Kötü ayırım, kantitatif analiz Dar slitler = düşük ışık şiddeti, Daha iyi ayırım, kalitatif analiz 34 Bağıl bant genişliği Monokromatör ayarı Çıkış sliti Etken bant genişliği Monokromatör ayarı, Çıkış slitinden gelen ışıma gücü, P

35 Monokromatör giriş sliti çıkış sliti Parabolik ayna 1 Parabolik ayna 2 grating 35

36 Slitlere neden gereksinimimiz var? Giriş Siliti 1.Monokromatöre gelen ışık miktarını belirler 2.Serseri ışımayı azaltır 3. Spektral ayırımı etkiler Çok geniş slit – rezolusyon azalır Çok dar slit – kırınım etkileri nedeniyle rezolusyon azalır Optimal ayar – normal silit genişliği (~ 25  ). 36 Bağıl bant genişliği Monokromatör ayarı Çıkış sliti Etken bant genişliği Monokromatör ayarı, Çıkış slitinden gelen ışıma gücü, P

37 Slitlere neden gereksinimimiz var? Çıkış sliti iyi kötü çıkış sliti entrümanın spektral ayırımını (rezolusyon) belirler 37

38 Slit genişliği (Slit width) Slit genişliği (Slit width) (daralma = band genişliğinin küçülmesi) (daralma = band genişliğinin küçülmesi) Yeterli spektral detaylar elde etmek için dar band istenir. Yeterli spektral detaylar elde etmek için dar band istenir. Fakat, ışık şiddetinin azalmasını göze almak gerekir. Fakat, ışık şiddetinin azalmasını göze almak gerekir. Kalitatif analiz için dar slitler, kantitatif analizler için geniş slitler tercih edilir. Kalitatif analiz için dar slitler, kantitatif analizler için geniş slitler tercih edilir. 38

39 39

40 Dedektörler veTransduserlar   Fotonlara duyarlı (UV-vis-yakın IR) 1. Fotovoltaik hücreler 2. Fototüpler 3. Fotoçoğaltıcı tüpler 4. Silisyum fotodiyotlar 5. Yük aktarım dedektörleri   Isıya duyarlı (IR) 1. Termoçiftler 2. Balometreler 3. Piroelektrik Transducerlar 40

41 Dedektör: Herhangi bir fiziksel olgunun varlığını gösteren aletlerin genel adıdır. Dedektör: Herhangi bir fiziksel olgunun varlığını gösteren aletlerin genel adıdır. Transduser: Işık şiddeti, pH, kütle, sıcaklık gibi sinyalleri elektrik sinyallerine dönüştüren özel dedektör tipidir. Transduser: Işık şiddeti, pH, kütle, sıcaklık gibi sinyalleri elektrik sinyallerine dönüştüren özel dedektör tipidir. Analitik cihazlarda elde edilen çıkış sinyali, kontrolü mümkün olmayan çok sayıda değişkenin etkisiyle, rastgele şekilde dalgalanır. Cihazın duyarlığını azaltan bu dalgalanmalara gürültü denir. Kontrol edilemeyen her değişken bir gürültü kaynağıdır. Analitik cihazlarda elde edilen çıkış sinyali, kontrolü mümkün olmayan çok sayıda değişkenin etkisiyle, rastgele şekilde dalgalanır. Cihazın duyarlığını azaltan bu dalgalanmalara gürültü denir. Kontrol edilemeyen her değişken bir gürültü kaynağıdır. Bir cihazın ürettiği çıktının ortalama değerine sinyal denir. Bir cihazın ürettiği çıktının ortalama değerine sinyal denir. S/N (Sinyal/Gürültü) cihazın kalitesini belirleyen önemli kriterlerden biridir. S/N (Sinyal/Gürültü) cihazın kalitesini belirleyen önemli kriterlerden biridir. S/N: Çıkış sinyalinin ortalama değerinin, kendi standart sapmasına oranıdır. S/N oranının YÜKSEK olması istenir. S/N: Çıkış sinyalinin ortalama değerinin, kendi standart sapmasına oranıdır. S/N oranının YÜKSEK olması istenir. 41

42 42 Sinyal, Gürültü ve Sinyal/Gürültü Oranı Hemoglobinin, eşit sinyal seviyelerinde, fakat farklı zemin gürültülerinde elde edilmiş absorpsiyon spektrumları.

43 Dedektörler; Yüksek duyarlık göstermeli Yüksek duyarlık göstermeli S/ N oranı yüksek olmalı S/ N oranı yüksek olmalı Geniş aralığında sabit, orantılı cevap vermeli Geniş aralığında sabit, orantılı cevap vermeli Hızlı cevap vermeli Hızlı cevap vermeli Işın gelmediğinde çıkış sinyali sıfır olmalı Işın gelmediğinde çıkış sinyali sıfır olmalı 43

44 44 Dalga boyu, nm Dedektör Foton Dedektörler Termal Dedektörler Fotoğraf kağıdı Fotoçoğaltıcı tüpler Fototüp Fotosel Silikon diyot Yük transfer Fotoiletkenler Termoçift-Bolometre Golay Cihazı Pirolitik Hücreler

45 Fototüpler Çalışma prensibi: - Fotonlar katoda (Cs 2 O) çarptığında, katod e - verme eğilimindedir. -Katod(-) ve anod(+) arasına 90V potansiyel uygulandığında salınan e - lar anoda doğru akarak akım oluşur -Fotonlara duyarlı yüzeyden çıkan e - ların sayısı yüzeye çarpan ışın demetinin şiddeti ile doğru orantılıdır. 45

46 Fotoçoğaltıcı Tüpler (PMT) Dynodes – fotoemissif materyalle kaplıdır Çalışma Prensibi a) ışık katoda çarpar ve e - koparır. b) yayılan e - 90V daha pozitif #1 (dynode 1) yönlenir ve daha fazla e - koparır c) bu e - lar dynode 2’ye yönlenir (dynode 1’den 90V daha pozitif) ve daha fazla e - kopar d) bu işlem 9 dynodes boyunca tekrarlanarak e - lar anodda toplanıncaya kadar devam eder. e) anod ve katod arasındaki toplam voltaj 900 V’dur f) 10 6 – 10 7 kez daha fazla e - üretir. g) sonuçta akım yükseltilir ve ölçülür. +: düşük ışık şiddetinde çok hassas, çok hızlı cevap zamanı -: yüksek güç kaynağına ihtiyaç var, yoğun ışık zarar verebilir 46

47 Silisyum kristali bir yarı iletkendir; iletkenliği metallerinkinden küçük, yalıtkanlarınkinden büyüktür. Silisyum kristali bir yarı iletkendir; iletkenliği metallerinkinden küçük, yalıtkanlarınkinden büyüktür. n-tipi silisyum fotodiyod- Si (IVA) içine As (VA) doplanarak e - fazlalaştırılır (–) yük artar ve iletkenlik artar. n-tipi silisyum fotodiyod- Si (IVA) içine As (VA) doplanarak e - fazlalaştırılır (–) yük artar ve iletkenlik artar. p-tipi silisyum fotodiyod- Si (IVA) içine Ga (IIIA) doplanarak e - azaltılır, (+) yük fazlalığı olur ve iletkenlik artar. p-tipi silisyum fotodiyod- Si (IVA) içine Ga (IIIA) doplanarak e - azaltılır, (+) yük fazlalığı olur ve iletkenlik artar. Silisyum Diyodlu Fotodiyod Dedektörler 47

48 Silisyum Diyodlu Fotodiyod Dedektörler 48

49 Ters yönelim: akım oluşmaz Yarıiletken materyal – yalnızca bazı durumlarda akım iletir Ters yönelimli bağlantı e - kıtlığı oluşturur ve iletkenlik sıfıra düşer Çalışma prensibi: Işınlar çip üzerine çarptığında tabakada e - lar ve boşluklar oluşur Bu e - lar ve boşluklar devreden akarak elektrik akımı oluştururlar. Oluşan akım ışın gücüyle orantılıdır Silisyum Diyodlu Fotodiyod Dedektörler 49

50 Silisyum Diyodlu Fotodiyod Dedektörler geniş çalışma aralığı çok iyi sinyal/gürültü 50 Metal yüzey Foton p tabakası n tabakası Altın tabakası İletkenlik bölgesi

51 Silisyumlu fotodiyodların binlercesi küçük bir silisyum çip üzerine yan yana dizili halde üretilebilir. Çünkü tek bir diyodun genişliği 0.02 mm’dir. Seri halinde dizili diyodlardan biri veya ikisi, bir monokromatörün odak düzlemine yerleştirilebilir ve bütün dalga boyları aynı anda gözlenip kaydedilebilir. Böylece spektroskopik tekniğin hızı artar. Silisyumlu fotodiyodların binlercesi küçük bir silisyum çip üzerine yan yana dizili halde üretilebilir. Çünkü tek bir diyodun genişliği 0.02 mm’dir. Seri halinde dizili diyodlardan biri veya ikisi, bir monokromatörün odak düzlemine yerleştirilebilir ve bütün dalga boyları aynı anda gözlenip kaydedilebilir. Böylece spektroskopik tekniğin hızı artar. 51

52 Diode-Array UV-VIS Spectrometre HAREKETLİ PARÇALARI YOK! 52 Numune Eliptik ayna Işık Kaynağı Ayna Fotodiyot Dedektör Grating polikromatör

53 Termal (Isı) Dedektörler IR bölgede fotonların fotoemisyona yetecek enerjileri olmamaları yüzünden bu bölgede termal dedektörler kullanılır. IR bölgede fotonların fotoemisyona yetecek enerjileri olmamaları yüzünden bu bölgede termal dedektörler kullanılır. Termal dedektörler, üzerine infrared ışınlar düşünce sıcaklığı yükselen küçük bir siyah yüzeyden ve bu yüzeydeki sıcaklık artışını bir elektrik sinyaline dönüştürüp yükselten bir elektronik devreden ibarettir. Termal dedektörler, üzerine infrared ışınlar düşünce sıcaklığı yükselen küçük bir siyah yüzeyden ve bu yüzeydeki sıcaklık artışını bir elektrik sinyaline dönüştürüp yükselten bir elektronik devreden ibarettir. En iyi şartlarda bile söz konusu sıcaklık artışı 1 o C’nin binde birkaçı mertebesindedir. Bu sıcaklık artışını ölçmenin zorluğu yanında, dedektör çevresinden kaynaklanan termal ışımalar her zaman ciddi bir belirsizlik kaynağıdır. Bu zemin ışımalarının (gürültünün) etkisini en aza indirmek için termal dedektör bir vakum içine hapsedilmiş ve çevresindeki cisimlerden dikkatle perdelenmiştir. En iyi şartlarda bile söz konusu sıcaklık artışı 1 o C’nin binde birkaçı mertebesindedir. Bu sıcaklık artışını ölçmenin zorluğu yanında, dedektör çevresinden kaynaklanan termal ışımalar her zaman ciddi bir belirsizlik kaynağıdır. Bu zemin ışımalarının (gürültünün) etkisini en aza indirmek için termal dedektör bir vakum içine hapsedilmiş ve çevresindeki cisimlerden dikkatle perdelenmiştir. 53

54 SİNYAL İŞLEMCİLER Sinyal işlemci, dedektörden gelen elektrik sinyalini yükselten bir elektronik alettir. Ayrıca sinyal işlemci, dedektör sinyalini doğru akım iken alternatif akıma çevirebilir, istenmeyen bileşenleri süzer, yani sinyali işler. Sinyal işlemci ayrıca sinyal üzerinde fark alma, integrasyon, logaritma alma gibi matematiksel işlemleri de yapabilir. Sinyal işlemci, dedektörden gelen elektrik sinyalini yükselten bir elektronik alettir. Ayrıca sinyal işlemci, dedektör sinyalini doğru akım iken alternatif akıma çevirebilir, istenmeyen bileşenleri süzer, yani sinyali işler. Sinyal işlemci ayrıca sinyal üzerinde fark alma, integrasyon, logaritma alma gibi matematiksel işlemleri de yapabilir. Modern cihazlarda pek çok tip gösterge bulunabilir. Sayısal göstergeler, potansiyometre skalaları, kaydediciler, katot ışını tüpleri, mikro bilgisayarlar bunlardan birkaçıdır. Modern cihazlarda pek çok tip gösterge bulunabilir. Sayısal göstergeler, potansiyometre skalaları, kaydediciler, katot ışını tüpleri, mikro bilgisayarlar bunlardan birkaçıdır. 54


"Spektrokimyasal Yöntemlere Giriş Doç. Dr. H. Eda ŞATANA KARA 2014-2015 Bahar Dönemi 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları