Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKUL GELİŞİRME Yrd.Doç.Dr. Soner POLAT Kocaeli Üniversitesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKUL GELİŞİRME Yrd.Doç.Dr. Soner POLAT Kocaeli Üniversitesi"— Sunum transkripti:

1 OKUL GELİŞİRME Yrd.Doç.Dr. Soner POLAT Kocaeli Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

2 Okul Yönetimi Anlayışında Gelişmeler
okula dayalı yönetim, kendini yöneten okul, kendini yenileyen okul iyi okul okul geliştirme 2

3 İngilizler kızdığı kişilere şöyle diyorlarmış:
Tanır seni yönetici yapsın ve sana emrinde çalışacak insanlar versin..

4 Okul müdürü ne –nasıl- ise, okul odur.
Okul, ancak müdürü kadardır.

5 Okul Geliştirme Nedir? Okulu daha etkili kılmak içsel koşulların yaratılması ya da iyileştirilmesidir. 5

6 NİÇİN OKUL GELİŞTİRME ? Eğitim kurumları ve dolayısıyla okullar, bilgi ve bilgiye dayalı hizmet üretiminde bulundukları için “BİLGE ÖRGÜT” olarak anılırlar. 6

7 Okul Neden Gelişmeli? Okul, kuşkusuz etkili olması beklenen sosyal bir kurumdur. Okulun etkili bir kuruma dönüşmesi için okul paydaşlarının belli bir ahenk içinde dönüşmesi gerekmektedir.

8 NİÇİN OKUL GELİŞTİRME ? Dünyamızda ve ülkemizde yaşanan değişim süreci, eğitim sürecini olduğu kadar okulu da dönüşüme zorlamaktadır. Artık geleneksel okuldan öğrenen okula geçiş yaşanmaktadır. 8

9 Okul Geliştirme Görüldüğü gibi okul geliştirme esasen okulu etkili kılmak olarak anlaşılmaktadır. Okul geliştirmenin temel amacı da okulun problem çözme kapasitesinin geliştirilmesidir. Bunun içinde okula dayalı okul çaplı stratejiler, merkezi değişme stratejilerine tercih edilmektedir . 9

10 ETKİLİ OKULUN ÖZELLİKLERİ
Öğrenci merkezlidir Öğrencilere zengin akademik programlar sunar Öğrencilere uygun öğrenme ortamları sunar Olumlu bir örgütsel iklim vardır Mesleki etkileşimi geliştiren paylaşımcı bir ortam vardır Personelini sürekli geliştiren hizmet içi eğitim programları vardır Paylaşımcı liderlik vardır Yaratıcı çözümleri destekler Paydaşların katılımını destekleyen demokratik bir ortam vardır

11 Okul Geliştirme Ülkemizde daha önce yürütülen okul geliştirme çalışmalarından daha çok okulun fiziki ve insan kaynaklarının, okul donanımının geliştirilmesi anlaşılmıştır. Oysaki öğrencilerin yaşam becerilerini ve akademik başarısını geliştirmeyi gözetmeyen okul geliştirme çalışmalarının, öğrencileri “hayata hazırlama” misyonu olduğu iddia edilen okullar için bir anlamı olmayacaktır. 11

12 “Okul Gelişim Süreci” okulu etkili okul haline getirmek için yapılan sistematik etkinliklerdir. Okul Gelişim Süreci şu adımları izlemektedir; plânlama, uygulama, değerlendirme, düzeltme, ve tekrar plânlamaya dönüş,

13 OKUL GELİŞİM SÜRECİ STRATEJİK YÖNETİM İLİŞKİSİ 13

14 Okul Geliştirme Modelini Uygulama Basamakları
1 Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) Oluşturulması. 2 OGYE tarafından, Okulun Stratejik Planının Hazırlanması ve Gelişim Hedeflerinin Belirlenmesi. 3 OGYE tarafından Özdeğerlendirme Yapılması. 4 OGYE tarafından, Özdeğerlendirme sonuçlarına göre iyileştirmeye açık alanların önceliklendirilmesi ve iyileştirme ekiplerinin (Çalışma Gruplarının) oluşturulması. 5 İyileştirme Ekipleri (Çalışma Grupları) tarafından İyileştirme Planlarının Hazırlanması 6 OGYE Tarafından İyileştirme Planları doğrultusunda Yıllık Okul Gelişim Planın Hazırlanması. 7 İyileştirme Ekipleri (Çalışma Grupları) Tarafından, Yıllık Okul Gelişim Planının Uygulanması. 8 OGYE Tarafından, Gözden Geçirme ve Biçimlendirici Değerlendirme Yapılması. 9 OGYE Tarafından, Düzeltilmiş Yıllık Okul Gelişim Planının Uygulanması. 10 OGYE Tarafından, Son Değerlendirme ve Rapor Yazılması.

15 OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİNİN KURULMASI
I.BASAMAK OKUL GELİŞİM YÖNETİM EKİBİNİN KURULMASI -Okul toplumunu temsilen oluşturulan ve planlı okul gelişimini yöneten ve yürüten ekiptir. -OGYE okul toplumunu oluşturan birimlerin tümünü temsil edecek şekilde, demokratik bir seçimle kurulur. Bu seçim, bütün nitelikleri ile gerçek bir seçim özelliği taşır.

16 OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ ÜYELERİ
1. Okul Müdürü 2. Sorumlu Müdür Yardımcısı 3. Öğretmen ( İkiden az olmamak üzere öğretmen sayısına göre ) 4. Rehber Öğretmen 5. En az bir Destek Personeli 6. Veli (İkiden az olmamak üzere) 7. Öğrenci (İkiden az olmamak üzere) 8. Bir Okul Aile Birliği Temsilcisi 9. Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi 10. Sivil Toplum Örgütlerinden seçilen bir temsilci 11. Muhtar 12. Okulun bulunduğu bölgede Sanayi/Ticaret Odalarının birer temsilcisi

17 Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE) Üyelerinden,
Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi (her sınıftan bir kişi) Sivil Toplum Örgütlerinden Seçilen bir Temsilci Muhtar Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Gelişim süreci basamaklarının teknik çalışmaları kapsayan bölümlerine katılmazlar. Bunlar ancak; Okul Gelişim hedeflerinin belirlenmesi Önceliklerin belirlenmesi Biçimlendirici değerlendirme Son değerlendirme bölümlerine gözlemci olarak katılır ve kararların alınmasında fikir belirterek oy kullanırlar.

18 II.BASAMAK STRATEJİK PLANLAMA
Stratejik plan içerisinde okulun ilkeleri, değerleri, yargıları, misyonu, vizyonu ve değer ölçütleri bulunacağından okul gelişiminden beklenenler stratejik plan ile açığa çıkacaktır.

19 Bir değişim yaratmak ve değişime hükmedebilmek ya da
STRATEJİK DÜŞÜNME Bir değişim yaratmak ve değişime hükmedebilmek ya da başkaları tarafından algılanamayan fırsat ve tehditleri algılayabilmekdir. 19

20 STRATEJİK PLANLAMA Stratejik planlama kısaca; lider,
yönetici ve planlayıcıların stratejik olarak hareket etmelerine ve düşünmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanan kavram, prosedür ve araçlar dizisidir. 20

21 STRATEJİK PLAN Etkili Bir Okul Planı; okulun performans
düzeyini etkileyecek yönetim, öğrenme ve öğretme süreçlerini destekleyecek olumlu faktörlerin etkisini artırmayı amaçlarken olumsuz faktörlerin etkisini en aza indirmeyi sağlayacak stratejileri içermelidir.

22 Stratejik yönetimde aşağıdaki soruların cevaplanması büyük önem taşımaktadır:
1- Strateji NE’dir? 2- Strateji NİÇİN oluşturulacaktır? 3- Strateji NE ZAMAN oluşturulacaktır? 4- Strateji oluşturularak NEREYE ulaşılması hedeflenmektedir? 5- Stratejiler NASIL oluşturulacaktır? 6- Stratejiler KİM(ler) tarafından oluşturulacaktır.

23 Nerede olmak İstiyoruz?(Misyon Vizyon,Değerler ve Stratejik Plan)
STRATEJİK PLANLAMA Nerede olmak İstiyoruz?(Misyon Vizyon,Değerler ve Stratejik Plan) Olmak istediğimiz yere nasıl gideceğiz? ( FAALİYETLER VE PROJELER ) Hedefe doğru ilerlediğimizi nasıl bileceğiz? (izleme,Değerlendirme ve Performans Ölçümü) Şu anda neredeyiz? (Durum Analizi) -HANGİ DEĞER YARGILARI İLE? -HANGİ ARAÇLAR İLE?

24 Plan ve Programlar PEST ve SWOT Hedef Kitle/ İlgili Tarafların Belirlenmesi DURUM ANALİZİ  NEREDEYİZ? Kuruluşun var oluş gerekçesi Değerler MİSYON VE İLKELER  NEREYE ULAŞMAK İSTİYORUZ?   Arzu edilen gelecek VİZYON Orta vadede ulaşılacak amaçlar Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri Detaylı iş planları Maliyetlendirme FAALİYETLER VE PROJELER GİTMEK İSTEDİĞİMİZ YERE NASIL ULAŞABİLİRİZ?   Raporlama Karşılaştırma İZLEME BAŞARIMIZI NASIL İZLER VE DEĞERLENDİRİRİZ?   Geri besleme Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi Performans Göstergelerinin Belirlenmesi DEĞERLENDİRME VE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

25 Etkili olmayan bir planlama, sürecin başarısızlığına neden olacaktır.
STRATEJİK PLANLAMA Stratejik plan hazırlanırken; En üst düzey yöneticilerin (Okul için OGYE üyeleri) stratejik yönetim ve planlama sürecine uyumu (anlamaları ve desteklemeleri), Çalışmaya katılanların sürecin her aşamasında ilgili kaynaklara sahip olması, Temel görevlerin ana hatları ile ortaya çıkarılması gereklidir. Etkili olmayan bir planlama, sürecin başarısızlığına neden olacaktır. 25

26 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Asla unutulmamalıdır ki;, Stratejik planlama çalışmalarına en geniş katılım sağlanmalı, bu kapsamda kuruluşun değişik birimleri ve seviyelerindeki çalışanlar planlama sürecine dahil edilmelidir. Gerektiğinde kapsamlı bir durum analizi için kuruluşun faaliyet alanıyla ilgili diğer kuruluşların ve kesimlerin görüşleri alınmalıdır. 26

27 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Böylece kuruluş, ortak aklı devreye sokarak bir bütün olarak kendisini tanıma fırsatı bulacak ve bu sürecin bir sonucu olarak kurum içi iletişim ve motivasyon güçlenecektir. 27

28 Stratejik Amaç ve Hedef İlişkisi
28

29 STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER
Vizyonun Ögeleri DEĞERLER MİSYON STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER VİZYON 29

30 NE OLMAK İSTEDİĞİMİZDİR.
V İ Z Y O N NE OLMAK İSTEDİĞİMİZDİR. VİZYONUMUZ İDEALLERİMİZ,HATTA ULAŞACAĞIMIZI ASLA DÜŞÜNEMEDİĞİMİZ HAYALLERİMİZDİR. YÖNÜMÜZÜ BELİRLER,HEDEFLERİMİZDEN SAPTIĞIMIZDA BİZE YOL GÖSTERİR.

31 “VİZYON” bildirimi hazırlanırken cevaplanması gereken sorular:
Okulun ulaşmak istediği ideal geleceği nedir? - Okul; öğrencileri velileri, toplum ve diğer paydaşları tarafından nasıl algılanmak istiyor? - Onlar için ürettiğimiz değer nedir ve bu değeri nasıl üretiyoruz? - Okulun çevresine sağladığı katkı nedir? - İş dünyasının, öğrencilerin ve ailelerin değişen talepleri nelerdir? -Öğrencilerimizin geleceğin dünyasında başarılı olmaları için neler yaptık? - Toplum içinde birincil olan rol ve sorumluluğumuz nedir? - Toplumsal değerler ve okuldan beklenilenler nasıl değişiyor?

32 DEĞERLER BİLDİRİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Kurum kültürü - Kurum iklimi Bir okulu diğer okullardan ayıran özelliklerden biri okulun benimsediği yönetim ve eğitim yaklaşımlarıdır. Okulun benimsediği yönetim ve eğitim yaklaşımları ile değerleri arasında anlamlı bir ilişki olmalıdır. Benimsenen değerler okulun hedeflerini desteklemeli, kurumsal misyon ve vizyonu temsil etmelidir. 32

33 ÖRNEK DEĞERLER BİLDİRİMİ
Atatürk ilke ve inkılaplarını esas alırız. Öğrencilerimizin geleceğinin bizim geleceğimiz olduğuna inanırız. Okulumuzda her öğrencinin öğrenmesi ve gelişmesi için ortam hazırlarız. Başarının takım çalışması ile yakalanacağına inanırız. Değişimin ve sürekli gelişimin önemine inanırız. Öğrenci, veli ve toplum beklentilerine odaklı çalışırız. Ortak aklı kullanarak kararlar alırız. Fırsat eşitliğini okulda yaşatırız. Eğitimde kaliteyi ön planda tutarız.

34 ÖRNEK DEĞERLER BİLDİRİMİ
DEĞERLERİMİZ Okulumuz; öğrencilerimizin ve katılımcılarımızın beklentilerini karşılamaya yönelik çalışmaları yürütürken onlarla açık iletişim ve örgütsel empati kurar, üretime çalışanların katılımını sağlar, güvene ve iş birliğine dayalı, sürekli gelişim anlayışı içinde, yapılan işin öneminin sorumluluğunu taşıyarak, takım çalışması anlayışı ve işine adanmışlık duygusuyla üretimde bulunur, ortaya konulan ürünleri öğrencileri ve çevresiyle paylaşır. 34

35 Neden varız sorusunu yanıtlayan ifadedir
M İ S Y O N Neden varız sorusunu yanıtlayan ifadedir MİSYONUMUZ Biz...Bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak,onların bilgili,becerili ve kendine güvenen bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanımak ve onlara 21. Yüzyılın gelişen gereksinimlerine yanıt verecek beceriler kazandırmak için varız...

36 “MİSYON” bildirimi için cevaplanması gereken sorular:
1- Kuruluşun var olma nedeni nedir? 2- Kuruluş kimlere hizmet sunuyor? 3- Kuruluş hangi alanda çalışıyor? 4- Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor? 5- Kuruluşun yerine getirmek zorunda olduğu yasal görevler nelerdir? 6- Kuruluşun amacı ilk kurulduğundan bu yana değişti mi?

37 Misyon Bildirimi Misyon bir örgütün kişiliği, kimliği, varlık sebebidir; örgütün NE YAPTIĞINI, NASIL YAPTIĞINI ve KİMİN İÇİN YAPTIĞINI açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. 37

38 İlkeler: İlkelerimiz; bizi, öğrencilerimizi, velileri ve okulumuzun içinde bulunduğu toplumu yönlendirir. Öğrenciler bütün çalışmalarımızın odak noktasıdır. Biz birbirimizi öğrencilerin,velilerin ve toplumun sürekli gelişen beklentilerine ayak uyduracak şekilde geliştirmek için yüreklendiririz. Hepimiz karşılıklı sorumluluklar alır verimli bir şekilde çalışırız. Biz birbirimize ve kendimize güveniriz. Farklılıklarımızın farkındayız. Bunların birer zenginlik kaynağı olduğuna inanıyoruz. Biz farklıyız.Yetenekli,enerjik,coşkulu ve üretkeniz. B U Y O L D A İ N A D I Ğ M Z İ L K E R

39 İSTİYORUZ Kİ... Okulumuzda,öğrenme temel ihtiyaç kabul edilsin.
Her veli,okulumuzda öğrencisine her fırsatın verildiğini bilsin. Okulumuzda öğretenler ve öğrenenler birbirlerinin öğrenmesine yardımcı olmanın önemine inansın. Okulumuzda çalışanlar,gerekenleri yaparken kendilerinden emin olsunlar.Doğruları yaptıklarında korkmasınlar. Okulumuzda,herkes her gün daha iyiye ulaşmak için çalışsın.

40 Strateji nedir? Hedeflediğimiz yönde ilerleyebilmemiz için; bize rehberlik eden, önceliklerin belirlenmesine, kaynakların dağılımına, akılcı bir yaklaşım kazandıran ve yapacağımız seçimler ile alacağımız kararlar için yön gösteren genel gidişattır.

41 Stratejik Amaçlar Stratejik amaçlar belirli bir zaman diliminde kuruluşun ulaşmayı hedeflediği kavramsal sonuçlardır. Stratejik amaçlar ve hedefler stratejik planlama sürecinde kuruluşun “Nereye ulaşmak istiyoruz?” sorusuna cevap verir. 41

42 Stratejik Amaçlar Stratejik amaç, kuruluşun genel bir çerçevede ulaşmayı düşündüğü noktanın ne olduğunu gösterir. Stratejik amaçlar, genel ve kuruluş işlevini daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte olmalı, ama aynı zamanda gerçekçi ve ulaşılabilir bir özellik taşımalıdır. Amaçlar, okulun strateji ve planlarına yol gösteren birer unsur oldukları gibi, hedeflerin oluşmasına da temel oluşturur. 42

43 Stratejik Amaç Örnekleri
Stratejik amaç 1: Güvenli, sağlıklı ve albenisi olan bir çevre yaratılması için okulda istenmeyen davranışlar engellenecek, disiplin olayları ve kirlilik azaltılarak okulumuzdaki yaşam kalitesi yükseltilecektir. 43

44 Stratejik Amaç Örnekleri
Stratejik amaç 2: Okul veli işbirliği geliştirilecek, veli katılımına yönelik engeller belirlenerek gerekli önlemler alınacak, okul yönetimine veli katılımı arttırılacaktır. 44

45 Stratejik Amaç Örnekleri
Stratejik amaç 3: Öğrenci başarısını geliştirmek için öğrenci merkezli eğitim anlayışı benimsenerek, öğrenme engelleri belirlenecek, eğitim öğretim ortamları ile ilgili süreçler yeniden tasarlanarak eğitim öğretim süreçlerinin niteliği geliştirilecektir. 45

46 Hedefler Hedefler, stratejik amaçların gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan özel ve ölçülebilir alt amaçlardır. Stratejik amaçların aksine, hedefler sayısal olarak ifade edilirler ve daha kısa vadeyi kapsarlar. Bir stratejik amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. 46

47 Hedefler Hedefler, stratejik amaçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. Hedeflerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Hedef ifadeleri yazılırken Ölçülebilirlik; Ulaşılabilirlik Sınırlanabilirlik; Kabul edilebilirlik özelliklerinin olmasına dikkat edilmesi gerekir. 47

48 İyi Belirlenmiş Hedeflere Örnekler
Hedef 1: Öğrenci başarısı eğitim öğretim yılı sonunda %62’den %71 çıkarılacaktır (%9 oranında arttırılacaktır). Neden doğru: Belirli bir hedef, belirli bir zaman çerçevesinde ele alınmaktadır. Hedefe ulaşılması mümkün görünmektedir. Karşılaştırma için gerekli istatistikî bilgiler mevcuttur. 48

49 İyi Belirlenmiş Hedeflere Örnekler
Hedef 2: Okulda yaşanan disiplin olayları eğitim öğretim yılında %12, eğitim öğretim yılında %8, eğitim öğretim yılında da %5 oranında azaltılacaktır. Neden doğru: Hedefler ölçülebilir, anlamlı ve ulaşılabilir niteliktedir, zaman boyutu içermektedir. 49

50 Stratejilerimiz ve amaçlarımız
Stratejimiz; Bütün öğrenciler öğrene bilir. Amaç 1. Tüm öğrencilerin başarısını artırmak. Başarılı ve başarısız öğrenciler arasındaki seviye farkını azaltmak. Bu amaç için yapılacaklar: Sürekli değerlendirme yapılarak bütün öğrencilerin öğretim programlarındaki temel bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadıkları ölçülecek. Sürekli değerlendirme yapılarak öğretim etkinlikleri değerlendirilecek ve alınan sonuçlara göre gerekli iyileştirme yapılacak. Öğrencilere öğrenmeyi sevdirmede, bütün öğrencilerin öğrenme ihtiyacına cevap vermede veli ve toplum desteği sağlanacaktır. Okul toplumu düzenli bir şekilde eğitim alanındaki gelişmeler, yeni eğitim yaklaşımları ve teknolojik yenilikler konusunda bilgilendirilecektir.

51 Stratejimiz; Veliler okulumuz için vazgeçilmez bir destektir.
Amaç 2:Okula güveni ve veli katılımını artırmak. Bu amaç için yapılacaklar: Stratejimiz; “Liderlik ” okulumuz atmosferinde farkına varılır bir davranış biçimidir. Amaç 3:Okulun tamamında liderlik davranışlarını ve bunun her alandaki geçerliliğini geliştirmek.

52 Okulun stratejik planı, orta vadeli (3 yıl) bir planlamadır.
Okul Gelişim Planı ise her yıl yapılacak olan bir plandır.

53 MEVCUT DURUM (İhtiyaç) ANALİZİ
III.BASAMAK ÖZDEĞERLENDİRME, MEVCUT DURUM (İhtiyaç) ANALİZİ PEST Analizi, SWOT Analizi. Mevcut durum ile ulaşmak istenilen durum arasındaki farkı ortaya koymak amacıyla izlenecek bir süreçtir, İhtiyaç Analizi; Okul gelişiminde izlenecek doğrultunun belirlenmesine ve yapılacak çalışmaların neler olacağının ortaya konmasına yardımcıdır, Planlamacıların isabetli kararlar verebilmesine yardımcı olacak bilgileri sağlar, Alınan kararların kabul görme oranını artırır, Okulda koordinasyonu geliştirir, Planlamada karşılaşılabilecek sorunların çözümünü kolaylaştırılır. İNSAN KENDİNİ TANI. SOKRATES

54 İhtiyaç Analizi Süreci
Mevcut Durum Olması istenilen Durum İhtiyaç Analiz Anket Formu Görüşme forumları (İdareci, Öğretmen, Veli, Öğrenci ile) Okul Kayıtları, kütükleri ve Arşiv Bilgileri İhtiyaç Belirleme İşlemi (Toplanan Bilgilerin Değerlendirilmesi ve Rapor Yazımı)

55 Öz değerlendirme nedir?
Okulun, kendi olanaklarıyla değerlendirmesini yapacağı için bu sürece "öz değerlendirme" denilmektedir. Öz değerlendirme, okulun güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip kendini bunlara göre geliştirmesine yönelik bir çalışmadır.

56 Özdeğerlendirme sürecinde veri toplama yöntem ve teknikleri;
Performans Alanlarına göre Özdeğerlendirme Liderlik ve Okul Yönetimi Okul Kaynaklarının Yönetimi Okul,Çevre ve Toplum İlişkileri ile Okul Paydaşlarının Okula İlişkin Algıları Okulun Eğitim Öğretim Süreci ve Ortamı Sürekli Örgütsel Gelişim Özdeğerlendirme sürecinde veri toplama yöntem ve teknikleri; Gözlem, Yüz yüze Görüşme, Doküman Analizi ve Anket Formu’dur.

57 STRATEJİK YÖNETİMDE SWOT Analizi; S (STRENGTH); (İÇ)Güçlü/ Üstün
W (WEAKNESS); (İÇ)Güçsüz/ Zayıf O (OPORTUNİTY); (DIŞ)Fırsat T (THREAT); (DIŞ)Tehdit/ Tehlike

58 GÜÇLÜ YÖNLER – ZAYIF YÖNLER
Avantajlarımız nelerdir - Neleri geliştirmemiz gerekiyor Biz neleri iyi yapıyoruz- Neyi kötü yapıyoruz Hangi kaynaklara sahibiz- Nelerden kaçınmalıyız Güçlü yönlerimiz nelerdir- Eksik yönlerimiz nelerdir

59 FIRSATLAR Bizi ilgilendiren eğilim ve akımlar nelerdir?
Okulu geliştirmeye ilişkin fırsatlar nelerdir? Alanımızla ilgili eğitim politikalarındaki değişiklikler nelerdir? - Yerel, bölgesel ve ulusal olaylar nelerdir?

60 TEHDİTLER Karşılaşabileceğimiz engeller nelerdir?
- Eğitim alanında farklı eğilimler var mı? Okulun insan kaynakları ve finansal kaynakları yeterli mi? Teknoloji bizim aleyhimize mi değişiyor? - Okul çevresiyle sosyal bir yabancılaşma yaşıyor mu?

61 SWOT ANALİZİ ÖRNEĞİ ERDEM LİSESİ Güçlü Yönler
Tarihsel bir birikime sahip olması, İnsan ve malî kaynaklarının yeterli olması, Okulun fizikî kapasitesinin yeterli olması, Sınıf öğrenci mevcutlarının standarda uygun olması, Veli okul iş birliğinin gelişmiş olması, Okulda bulunan OGYE sürecinin etkili ve verimli çalışması. Zayıf Yönler Bazı yöneticilerin ve çalışanların değişime karşı direnci, Ders araç gereçlerinin yetersizliği, Öğretmenlerin bilgi iletişim teknolojilerini etkili kullanmamaları, Okulda etkili bir performans değerlendirmenin yapılamayışı, Öğretmenler arasında yeterli iş birliğinin olmaması, Okulda olumlu bir örgüt kültürü ve iklimin olmaması. ERDEM LİSESİ Fırsatlar EARGED ile iş birliğinin güçlü olması, Okulun üniversitelerle iş birliğinin gelişmiş olması, EARGED ve Üniversite iş birliği nedeniyle okulun personeline yönelik hizmet içi eğitim ihtiyacının hemen karşılanabilir olması, Öğrencilerin üniversiteye giriş oranının yüksek olması, Okula yönelik veli ve toplum desteğinin güçlü olması. Tehditler Okulun şehir merkezine uzaklığı, İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğü ile koordinasyon eksikliği, Okulun bulunduğu bölgede tek lise olması, Personel değişiminin sık olması, Okulun bulunduğu bölgenin sosyal ve ekonomik düzeyi.

62 PEST ANALİZİ Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik faktörlerin incelenerek önemli ve harekete geçirilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu faktörlerin olumlu veya olumsuz etkilerini ortaya çıkarmak için yapılan bir analizdir.

63 PEST ANALİZİ ÖRNEĞİ POLİTİK EĞİLİMLER
Çocukların değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma Erken eğitimin çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli etkilerinin uluslar arası farkındalığındaki artış Mezuniyete yakın yıllarda katılım tarzlarındaki değişiklikler Toplumun, eğitime ve öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri Eğitimdeki başarı seviyesinin OECD ülkelerine göre düşük olması Yurt dışına “öğrenci “göçü” Kamu yönetimi reformu çalışmaları Eğitimin yerinden yönetim anlayışına doğru evrilmesi 63

64 PEST ANALİZİ ÖRNEĞİ EKONOMİK EĞİLİMLER
Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana itici güç olarak belirmesi Toplum kelimesinin anlamında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değişiklikler Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi İstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayış Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artış Kariyer yönü ve istihdamda değişiklikler içeren yeni kariyer yapıları İşgücünde yarı-zamanlı işgücü oranın artması 64

65 PEST ANALİZİ ÖRNEĞİ SOSYAL EĞİLİMLER
Şehirler arası ve deniz aşırı göçler dolayısıyla artan okul çağındaki çocuk sayısı, Kentlerin hızla genişlemesi, tesisleşmesi ve bunun yol açtığı yeni okullara olan talebin artması Bazı kırsal ve uzak bölgelerdeki nüfusun azalması Yeni istihdam tarzları, artan hareketlilik ve yoksulluktaki yeni yoğunlaşma etkisiyle değişen aile yapısı ve sosyal yapı Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması 65

66 PEST ANALİZİ ÖRNEĞİ TEKNOLOJİK EĞİLİMLER
Teknolojinin ilerlemesinin, yakınmasının ve benimsenmesinin artması Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim/paylaşım olanakları 66

67 IV.BASAMAK İYİLEŞTİRME EKİPLERİNİN KURULMASI
OGYE Tarafından, Özdeğerlendirme Sonuçlarına Göre İyileştirmeye Açık Alanların Önceliklendirilmesi Ve İyileştirme Ekipleri (Çalışma Grupları) Oluşturulur. İyileştirme Ekipleri; okulun gelişim hedeflerini gerçekleştirmek için kurulan, düzenli çalışma ve rol ilişkilerine sahip, aralarında etkili bir iletişim ve diyalog bulunan ikiden fazla kişiden oluşur. ( TEK KİŞİLİK EKİP OLUŞTURULAMAZ )

68 İyileştirme Ekibinin amacına ulaşması için;
Ekip üyeleri arasında etkili bir iletişim ve iş birliğine dayalı bir çalışma sistemi gelişmelidir. Ekip üyeleri çalışmalar ile ilgili fikirlerini, eleştirilme endişesi taşımaksızın özgürce ifade edebilmelidir. Bilgi ve tecrübeler paylaşılmalı, çalışmalarda ortaya çıkacak problemler birlikte çözülmeli ve ortak hedeflere ulaşmak için iş birliği içinde çalışılmalıdır.

69 Çalışma ortamı rahat ve ılımlı bir ortamına sahip olmalıdır.
Çalışmalar sırasında farklı görüşler olmakla birlikte fikir birliğine ulaşmanın mümkün olduğu unutulmamalıdır. Eleştiriler samimi ve yapıcı olmalıdır. Yıpratıcı olmamalıdır. Yapılacak işler paylaşılarak herkesin katılımı sağlanmalıdır.

70 İYİLEŞTİRME EKİPLERİ:
1- Teknoloji Ekibi 2- Hizmet İçi Eğitim Danışma Kurulu 3- Kalite Kurulu 4- Kalite Geliştirme Ekipleri 5- Rehberlik Danışma Merkezi 6- Aile Ziyaretleri 7- İş Birliği Geliştirme Ekibi vb şeklinde oluşturulabilir.

71 ÇALIŞMA PLANLARININ HAZIRLANMASI
V.BASAMAK ÇALIŞMA PLANLARININ HAZIRLANMASI İyileştirme Planları, Okul Gelişim Yönetim Ekibinin (OGYE) belirlediği hedeflere ulaşılması için yapılan ayrıntılı planlardır. İyileştirme Ekipleri (İyileştirmeye yönelik alanlardaki planlarını ) bir yıllık çalışma planlarını hazırlarlar.

72 Not: Çalışma planları çalışma ekipleri tarafından yapılacaktır
…………….EKİBİ ÇALIŞMA (İYİLEŞTİRME) PLANI Stratejik Amaç No : Stratejik Amaç : Stratejik Hedef No: Stratejik Hedef : Çalışma Konusu : Performans Göstergesi : İş No Tamamlanacak İşler Başlama Tarihi Hedef Alınan Bitiş Tarihi Kullanılacak Kaynaklar Tahmini Maliyet Sorumlu Kişi/Kişiler Çalışmadan Beklenen Yarar Çalışmanın Tamamlandığı Tarih Not: Çalışma planları çalışma ekipleri tarafından yapılacaktır EKİP ÜYELERİ ONAY

73 YILLIK OKUL GELİŞİM PLANININ HAZIRLANMASI
VI. BASAMAK YILLIK OKUL GELİŞİM PLANININ HAZIRLANMASI İyileştirme Ekipleri tarafından verilen çalışma planları göz önünde bulundurularak, bir yıllık okul gelişim çalışma planı hazırlanır.

74 OKUL GELİŞİM PLANI Okul gelişim planı; stratejik planda uzun vadeli olarak konulan stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bir yıllık süreçte yapılacak iş ve işlemlerin ayrıntılı olarak ele alındığı bir eylem planıdır. Her yıl, o eğitim-öğretim yılına ait olarak hazırlanmalıdır. Okulun stratejik planındaki değerler, misyon, vizyon ve stratejik amaçlar ile hedefler temel alınmalıdır. 74

75 OKUL GELİŞİM PLANININ AMACI
Öğrenme ve öğretme süreçlerinin niteliğinin geliştirilmek. Böylece daha çok öğrencinin, temel disiplin alanlarında gerekli yeterlik düzeylerine ulaşmalarını sağlamak, Dolayısı ile her eğitim öğretim yılı sonunda hazırlanması gereken okul gelişim raporunda özellikle bu alana ilişkin performans göstergelerinin yer almasıdır.

76 OKUL GELİŞİM PLANI Okul gelişim planı okulun etkili bir kurum haline getirilmesi için önemli bir araçtır. Okulun belirlediği stratejik amaçlarına ve hedeflerine ulaşabilmesi için bir yol haritası niteliği taşır. Okul içinde eğitim ve öğretimin niteliğini güvence altına alır.

77 OGYE Tarafından İyileştirme Planları Doğrultusunda Yıllık Okul Gelişim Planının Hazırlanması:
Okul gelişim Planı, okulun mevcut durumunu ve gelecekte ulaşılmak istenen noktasını, hedeflerini belirler ve bunları organize bir şekilde kağıt üzerinde gösterir. Geleceğe dair hedefleri, ne zaman ve nasıl ulaşılacağını ayrıntılandırır. Okul Gelişim Planı; İyileştirme Planları çerçevesinde, OGYE tarafından hazırlanır. Gelişim plânı düzenlenecek özel gündemli bir öğretmenler kurulunda öğretmenlerin görüşüne, özel amaçlı bir veli toplantısında ise velilerin görüşüne sunulmalıdır.

78 Okul Gelişim Planışu işlevlere sahiptir:
Gelişimi Yönetir, Sorumlulukları Paylaştırır, Kaynakların Kullanımına Açıklık Kazandırır ve Verimliliği Arttırır

79 Başlangıç ve Bitiş Tarihi
………………………….OKULU/LİSESİ OKUL GELİŞİM PLANI Sıra No Stratejik Amaç No Hedef No Çalışmanın Adı Sorumlu Ekip Başlangıç ve Bitiş Tarihi Tahmini Bütçe Açıklamalar Not: Okul gelişim planı, çalışma planları esas alınarak hazırlanacaktır. OGYE ÜYELERİ ONAY

80 YILLIK OKUL GELİŞİM PLANININ UYGULANMASI
VII.BASAMAK YILLIK OKUL GELİŞİM PLANININ UYGULANMASI İyileştirme Ekipleri (Çalışma Grupları) tarafından hazırlanmış olan, Yıllık Okul Gelişim Planı okulda uygulanır. Planlı Okul gelişim çalışma takvimine işaretlenir.

81 Yıllık Okul Gelişim Planının Uygulanması:
Bu basamakta, iyileştirme ekipleri hazırladıkları çalışma planlarını uygulayacaklar ve Okul Gelişim Planındaki çalışmaları gerçekleştireceklerdir. İyileştirme ekipleri, hazırladıkları çalışma planlarının uygulamasından sorumludur. Okul Gelişim Planının uygulanmasında OGYE, iyileştirme ekiplerine destek verir.

82 Yıllık Okul Gelişim Planının Uygulanması, Şu Esaslarla Ekip Ruhu İçerisinde Yürütülmelidir:
Pozitif Bağımlılık: Yüz Yüze İletişim Bireysel Sorumluluk ve Ortak Hedeflere Yönelme

83 BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME
VIII.BASAMAK BİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME OGYE; gözden geçirme ve biçimlendirici değerlendirme çalışmalarını yaparken uygulanan planları kontrol ve yeni düzeltilmiş planları, teknik bir çalışma anlayışı ile yürütür. Bu kapsamda yapılan gözden geçirme ve biçimlendirici değerlendirme işlemi bir form ile yapılır. ( Balta bilemek.)

84 İyileştirme Ekipleri yaptıkları yada yapamadıkları her çalışma için bu formdan hazırlar ve OGYE’ye sunarlar. OGYE (okul gelişim yönetim ekibi) çalışma gruplarından gelen değerlendirme formlarını dikkate alarak Okul Gelişim Planı’nı yeniden düzenleyecektir.

85

86 DÜZELTİLMİŞ OKUL GELİŞİM PLANININ UYGULANMASI
IX. BASAMAK DÜZELTİLMİŞ OKUL GELİŞİM PLANININ UYGULANMASI OGYE Tarafından Hazırlanmış olan Düzeltilmiş Okul Gelişim Planı yedinci basamakta ayrıntılı olarak açıklanan uygulama bölümü aynen bu basamakta da uygulanır. Düzeltilmiş Gelişim Plânı’nın uygulanışı bir önceki uygulama basamağında olduğu gibi çalışma grupları tarafından gerçekleştirilir. Çalışma grubu, plânlamasını yaptığı çalışmanın uygulanmasından da sorumludur. Planlı Okul gelişim çalışma takvimine işaretlenir.

87 SON DEĞERLENDİRME VE RAPOR YAZIMI
X.BASAMAK SON DEĞERLENDİRME VE RAPOR YAZIMI İyileştirme ekipleri son değerlendirme formunu doldururlar. Bu değerlendirme formu göz önünde tutularak Okul Gelişim Yönetimi Ekibi tarafından son değerlendirme raporu yazılır. Son Değerlendirme; Okulda eğitim öğretim yılı süresince uygulanan okul gelişim planının ne kadar başarıya ulaştığı ve okul için getirdiklerinin muhasebesidir.

88 Son Değerlendirme; Uygulanan Okul Gelişim Planının, planlı okul gelişimi açısından sağladığı yararları belirlemek ve uygulamadan sonra ortaya çıkan sonuçlara göre bir sonraki yıla ışık tutacak şekilde, okul gelişim planının son değerlendirmesini yapmaktır.

89 Son Değerlendirme, Önemle İki Amaca Yönelik Olarak Yapılır. Bunlar:
Okul gelişim planının uygulama süreci boyunca yapılan bütün çalışmaların okul gelişimine sağladığı katkılarını tespit etmek. Değerlendirme sonucuna göre bir sonraki yılın planına ışık tutacak sonuçlar çıkarmak.

90 Okul Gelişim Raporu; Okul gelişim planının uygulaması sonucunda yapılan son değerlendirme işleminden sonra, yapılan değerlendirmeler bir rapora dönüştürülür. Bu rapor, Okul Gelişim Raporudur.

91 Okul gelişim raporu; Okul toplumunun görüşlerine sunulur. Okulun yayınladığı dergi, web sayfasında yayınlanarak okuyucular bilgilendirilir. Veli toplantısında velilerin görüşüne sunulur ve öğretmenler kurulunda da gündeme alınarak öğretmenlerin görüşüne sunulur.

92 Sabrınız için teşekkür ederim.
Bir başka eğitim-öğretim ortamında buluşmak dileğiyle…..


"OKUL GELİŞİRME Yrd.Doç.Dr. Soner POLAT Kocaeli Üniversitesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları