Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan."— Sunum transkripti:

1

2 Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarıdır. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti konumundaki İstanbul'u alarak boğazların kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir tarımsal ve askeri ticaret yolu açmak, Alman müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'na girmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olacak, iki tarafın da çok ağır kayıplar vermesiyle İtilaf Devletleri geri çekileceklerdir. Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara savaşlarıdır. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti konumundaki İstanbul'u alarak boğazların kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir tarımsal ve askeri ticaret yolu açmak, Alman müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'na girmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olacak, iki tarafın da çok ağır kayıplar vermesiyle İtilaf Devletleri geri çekileceklerdir.I. Dünya Savaşı19151916Gelibolu YarımadasıOsmanlı İmparatorluğuİtilaf Devletleri İstanbulRusyaÇanakkale BoğazıI. Dünya Savaşı19151916Gelibolu YarımadasıOsmanlı İmparatorluğuİtilaf Devletleri İstanbulRusyaÇanakkale Boğazı Çanakkale Savaşları, ilgili bütün ulusları derinden etkilemiştir. Avustralya ve Yeni Zelanda'da Anzak Günü adıyla her yıl düzenli bir seramoni tekrarlanır. Ayrıca Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar o gün toplanarak Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzakların (ANZAC: Australian and New Zeland Army Corps) çıkartma yaptıkları Anzak Koyu'na gelerek atalarının savaştıkları bu yeri ziyaret ederler. Çanakkale Savaşları, ilgili bütün ulusları derinden etkilemiştir. Avustralya ve Yeni Zelanda'da Anzak Günü adıyla her yıl düzenli bir seramoni tekrarlanır. Ayrıca Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar o gün toplanarak Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzakların (ANZAC: Australian and New Zeland Army Corps) çıkartma yaptıkları Anzak Koyu'na gelerek atalarının savaştıkları bu yeri ziyaret ederler.Anzak Günü AnzaklarınAnzak KoyuAnzak Günü AnzaklarınAnzak Koyu Bu savaşlarda düşman subaylarının bile takdirini toplayarak yıldızı parlayan Mustafa Kemal, 8 yıl sonra Türk Kurtuluş Savaşı'nda milletine önderlik edecek, savaş sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olacaktır. Bu savaşlarda düşman subaylarının bile takdirini toplayarak yıldızı parlayan Mustafa Kemal, 8 yıl sonra Türk Kurtuluş Savaşı'nda milletine önderlik edecek, savaş sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olacaktır.Mustafa KemalTürk Kurtuluş SavaşıTürkiye CumhuriyetiMustafa KemalTürk Kurtuluş SavaşıTürkiye Cumhuriyeti

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Çanakkale Savaşları'nda şehit olan Kolağası Mehmet Tevfik Bey'in, şahadetinden önce ailesine yazdığı bir mektubu beraberce okuyalım. Türk insanının vatan,millet,Allah ve ailesine verdiği değerleri en veciz şekilde ortaya koyan bu kısa ve özlü mektupta Türk askerinin gerçek yüzü açıklıkla görülmektedir.Bizlere bu günleri kazandıran aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun... Şehidin Kimliği: Rütbesi:Kolağası (Önyüzbaşı) Görevi:Bölük Komutanı Baba adı:Ali rıza DoğumTarihi:1881 Yeri:İstanbul 2 Haziran 1915 günü yaralanmış ve Çanakkale Askeri Hastanesi'nde şehitlik rütbesine ulaşmıştır.Kabri,Hastane Bayırı Şehitliği 'ndedir. Sebebi hayatım,Feyz-ü refikim, Ovacık Karibindeki Orduğahtan 31 Mayıs 1915 Pazartesi Sevgili Babacığım,Valideciğim. Arıburnu'nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan ve pantolonumdan kurşun geçti.Hamdolsun kurtuldum.Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu yazılarımı yazıyorum. Hamdü Senalar olsun Cenab-ı Hak -a ki beni bu rütbeye kadar isal etti.Yine mukadderatı İlahiye olarak beni asker yaptı.Sizde ebeveynim olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için ne suretle yetiştirmek mümkün ise öylece yetiştirdiniz.Sebeb-i Feyz-i Refikim ve hayatım oldunuz.Cenab-ı Hakk'a ve sizlere çok teşekkürler ederim. Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı bugün haketmek zamanıdır.Vazife-i mukaddese -i vataniyeyi ifaya cehdediyorum.Rütbe-i şehadete suudedersem Cenab-ı Hakk'ın en sevimli kulu olduğuma kanaat edeceğim.Asker olduğum için bu her zaman benim için pek yakındır,Sevgili babacığım ve valideciğim göz bebeğim olan zevcem Münevver ve oğlum Nezih'ciğimi evvela Cenab_ı Hakk'ın saniyen sizin himayenize tevdi ediyorum.Onlar hakkında ne mümkün ise lütfen yapınız.Oğlumun talim ve terbiyesine siz de refikamla birlikte lütfen sayediniz.Servetimizin olmadığı malumdur.Mümkün olandan fazla bir şeyi isteyemem,istesemde pek beyhudedir.Refikama hitaben yazdığım melfuf mektubu lütfen kendi eline veriniz.Fakat çok müteessirolacaktır.O teessürü izale edecek vechile veriniz.Ağlayacak üzülecek tabii müteselli ediniz.Mukadderat_ı İlahi ye böyle imiş.Matlubat ve düyunatım hakkında refikam mektubunda lef ettiğim deftere ehemmiyet veriniz.Münevver'in hafızasında ve yahut kendi defterinde mukayyet düyunat da doğrudur.Münevver'e yazdığım mektubum daha mufassaldır.Kendisinden sorunuz. Sevgili baba ve valideciğim.Belki bilmeyerek size karşı birçok kusurlarda bulunmuşumdur.Beni affediniz., hakkınızı helal ediniz,ruhumu şadediniz,işlerimizin tasviyesinde refikama muavenet ediniz ve muin olunuz. Sevgili hemşirem Lütfiye'ciğim. Bilirsiniz ki sizi çok severim.sizin için ve sayimin yettiği nisbette ne yapmak lazımsa yapmak isterdim.belki size karşı da kusur etmişimdir,beni affet,mukadderatı İlahiye böyleymiş hakkını helal et,ruhumu şadet,yengeniz Münevver hanımla oğlum Nezih'e sen de yardım et.Sizi de Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve himayesine tevdi ediyorum. Ey akraba ve evda cümlenize elveda,cümleniz hakkınızı helal ediniz.Benim tarafımdan cümlenize hakkım helal olsun.Elveda elveda cümlenizi Cenab-ı Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum.Ebediyen Allah'a ısmarladım.Sevgili babacığım ve valideciğim. Oğlunuz Mehmet Tevfik

23

24

25

26

27

28

29

30 HAZIRLAYAN: SİNEM YILMAZ SINIF: 8-A NUMARA:44 ÖĞRETMENİ: İBRAHİM SAVURAT


"Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları