Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.Gösterdi ğ im görseller size ne ça ğ rıştırıyor? 2. Ülkemizde bu tip eserler mevcut mu? 3. Kültürel miras denilince aklınıza ne geliyor? 4. Toplumsal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1.Gösterdi ğ im görseller size ne ça ğ rıştırıyor? 2. Ülkemizde bu tip eserler mevcut mu? 3. Kültürel miras denilince aklınıza ne geliyor? 4. Toplumsal."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5 1.Gösterdi ğ im görseller size ne ça ğ rıştırıyor? 2. Ülkemizde bu tip eserler mevcut mu? 3. Kültürel miras denilince aklınıza ne geliyor? 4. Toplumsal hayatımızda kültürel mirasları korumamız bize neler kazandırır? 5.Miras kalan eşyaları satmayı uygun buluyor musun?

6 ARAŞTIRIYORUM Ö Ğ REN İ YORUM UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alınan tarihi eserlerimizi ve bu listeye aday gösterilen eserlerimizi araştırınız…

7 TAÇ MAHAL İ N H İ KÂYES İ

8 DE Ğ ERL İ ARKADAŞLAR, Ş İ MD İ M İ RAS KEÇE ADLI METN İ D İ NLE YECE Ğİ Z. ANCAK S İ ZDEN D İ NLEME KARTI HAZIRLAMANIZI VE 5N1K’YA CEVAP VERMEN İ Z İ İ ST İ YORUM 5N1K: ? Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Neden? KİM?

9 1.Keçi kılının dokunmadan yalnızca dövülmesiyle elde edilen kaba kumaş. 2.yere serilen halı, kilim vb. yünlü döşemelik: Mecmua: Dergi. Şahrem: Parça parça, sık ve derin yarıklar halinde Sedir: Arkalıksız, üstü minderli ve yastıklı olabilen, oturmaya veya yatmaya yarayan ev eşyası, divan: Korniş: Perde asmaya yarayan, metal veya plastikten yapılmış araç. Antika: Tarihsel bir döneme ait olan. Tarh: Bahçelerde çiçek dikmeye ayrılmış yer:

10 2. ETK İ NL İ K 2. ETK İ NL İ K : Aşa ğ ıda verilen kelime gruplarının anlamlarını sözlükten bularak cümle içinde kullanıp noktalı yerlere yazınız. Didik didik etmek Ümit etmek Kabul etmek Mirasa konmak Lime lime olmak Bir konuda derinlemesine, en ufak ayrıntısına kadar araştırma yapmak. Bir olayın gerçekleşmesinden vazgeçmemek, olaca ğ ını ummak. Benimsemek, razı olmak. Bir kimseye önemlice bir kalıt (mirasın) kalması. Parçalarına ayrılmak, paramparça olmak, parçalanıp ufalanmak.

11 1. Aileye neler miras kalmıştır? 2. Ev halkının mirasla ilgili düşünceleri nedir? 3. Ev halkı keçeyi nerede kullanıyor? 4. Eskici keçeyi neden almak istemiştir? 5. Aile en sonunda keçeyi ne yaptı? Sen olsan ne yapardın? Neden?

12 Hikâyedeki şahısları belirleyiniz. Onların keçe satılmadan önce ve keçe satıldıktan sonraki duygu ve düşüncelerini yazınız. Hikayedeki Şahıslar Keçe satılmadan önceki duygu ve düşünceleri Keçe satıldıktan sonraki düşünceleri

13

14 ARAŞTIRDIM Ö Ğ REND İ M Araştırdı ğ ınız UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi’ne alınan tarihi eserlerimizi ve bu listeye aday gösterilen eserlerimizi söyleyiniz…

15 OKUDU Ğ UNUZ MET İ NDEN HAREKETLE YEN İ B İ R MET İ N OLUŞTURUNUZ.

16

17

18 Ne kadar akıllı bir çocuksun! Yaşasın, yarın ablamlar bize gelecekmiş! Adam, çok zeki(!) oldu ğ unu söylüyor. Yazık, yapayalnız kaldı! alay be ğ enme acıma sevinç b. “alay” kelimesi ile hangi cümleyi eşleştirdiniz? Bu cümlede ünlem işaretinin kullanımında nasıl bir farklılık görüyorsunuz?

19 7.ETK İ NL İ K: Hangi cümledeki ünlem işaretlerini yay ayraç içine alırsak cümle alay ve küçümseme anlamı kazanır? İ şaretleyiniz Yaa, demek beni hatırladın! Ay ne harika bir çiçek! Eh artık sen de bu iyili ğ imi unutmazsın! Çalışmadan sınavı kazanacakmış! Görmeyeli nasıl da güzelleşmişsin!

20 Keloğlan bir gün eşeğine biner. (………………………) Keloğlan bir gün eşeğine binmiş.(………………………) Verilen cümleleri inceleyerek fiillere gelen eklerin zamanlarını yanlarına yazınız. Annemler yarın sabah Denizli’den trenle gelir. (………………………) Annemler yarın sabah Denizli’den trenle gelecek.(………………………) Mehmet, her sabah kahvaltıdan sonra parkta koşar. (………………………) Mehmet, her sabah kahvaltıdan sonra koşuyor.(………………………) Mustafa Kemal 9Eylül 1922’de İzmir’e giriyor. (………………………) Mustafa Kemal 9Eylül 1922’de İzmir’e girdi. (………………………) Geniş Zaman Duyulan Geçmiş Zaman Geniş Zaman Gelecek Zaman Geniş Zaman Şimdiki Zaman Görülen Geçmiş Zaman b. Yukarıdaki cümlelerin anlamları aynı olmasına ra ğ men fiillerde niçin farklı zaman ekleri kullanılmıştır? Noktalı yere yazınız.

21 Fiillerde Anlam (Zaman) Kayması Fiil çekimlerinde kullanılan kip ve zaman ekleri her zaman kendi anlamlarında kullanılmaz. Bu ekler birbirlerinin yerlerine de geçebilir. Elbette bu, cümlenin anlamıyla ilgilidir. Kısaca, cümlede yüklemin çekimlendi ğ i kip veya zamanla işin yapıldı ğ ı kip veya zamanın farklı olmasına anlam kayması denir. “Sizi yarın burada bekliyorum.” cümlesinde “bekliyorum” yüklemi şimdiki zamanla çekimlendi ğ i halde iş “yarın” yani gelecek zamanda yapılacaktır. Öyleyse burada zaman kayması vardır.

22 ………………………. Burak dün eve gidiyor ama kardeşini evde bulamıyor. ……………………… ………………………. Yarın Türkçe ö ğ retmenimin verdi ğ i proje ödevini teslim ederim. ……………………… ………………………. Her gece yatmadan önce kitap okuyorum. ……………………… ………………………. Fatih Sultan Mehmet İ stanbul’u 1453 yılında fetheder. ……………………… Geçmiş zaman anlamı vardır. Şimdiki zaman ekidir. Gelecek zaman anlamı vardırç Geniş zaman ekidir. Geniş zaman anlamı vardır. Şimdiki zaman ekidir. Geçmiş zaman anlamı vardır. Geniş zaman ekidir.

23 Aşa ğ ıdaki fiillerde zaman ve anlam kayması vardır. Örne ğ i inceleyerek di ğ er boşlukları da siz doldurunuz. Kırmızı başlıklı kız bir gün büyükannesine gitmek için yola çıkar. …………………………………………………………………. Anadolu 1071’den itibaren Türk yurdu olur. …………………………………………………………………. Ö ğ retmenimiz Ankara’dan yarın geliyor. …………………………………………………………………. O kadar titiz bir insan ki her gün bir makine çamaşır yıkıyor. …………………………………………………………………. Kırmızı başlıklı kız bir gün büyükannesine gitmek için yola çıktı. Anadolu 1071’den itibaren Türk yurdu oldu. Ö ğ retmenimiz Ankara’dan yarın gelecek. O kadar titiz bir insan ki her gün bir makine çamaşır yıkar.

24


"1.Gösterdi ğ im görseller size ne ça ğ rıştırıyor? 2. Ülkemizde bu tip eserler mevcut mu? 3. Kültürel miras denilince aklınıza ne geliyor? 4. Toplumsal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları