Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU 1) Ömer’in Çocukluğu adlı kitap hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yazar sekiz yaşına kadar olan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU 1) Ömer’in Çocukluğu adlı kitap hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yazar sekiz yaşına kadar olan."— Sunum transkripti:

1

2

3 ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU

4 1) Ömer’in Çocukluğu adlı kitap hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yazar sekiz yaşına kadar olan çocukluk anılarını dile getirmiştir. B. Yazar doğup büyüdüğü çevreyi, ailesiyle olan ilişkilerini anlatır. C. Yazar yaşadığı ilk aşkın hikayesini anlatmıştır. D. Yaşadığı çağın eğitim anlayışını anlatmıştır.

5 CEVAP: C

6 Fatimetü’z Zehra Ali Mehmet Tahir Ahmet Ağa Ömer 2) Ömer’in Çocukluğu adlı kitabın yukarıda verilen şahıslarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Mehmet Tahir Ali’nin amcasıdır. B. Fatimetü’z Zehra Ömer’in annesidir. C. Ahmet ağa Ömer’in dayısıdır. D. Ömer Mehmet Tahir’in babasıdır.

7 B

8 3) Hangisi Ömer’in Çocukluğu adlı kitapta adı geçen Ömer’in baktığı hayvanlardan değildir? A. Köpek B. Kedi C. İspinoz Kuşu D. Oğlak

9 A

10 4) Hangisi Ömer’in Çocukluğu adlı kitapta adı geçen Ömer’in okuduğu okulun adıdır? A. Cevriye Mektebi B. Feyziye Mektebi C. Muhammediye Mektebi D. Ahmediye Mektebi

11 B

12 5 55 5) Ömer’in Çocukluğu adlı kitapta Ömer’in babası ne zaman hastalanmıştır? A. Ramazan Bayramı’nın ilk günü B. Kurban Bayramı’ndan sonraki gün C. Kurban Bayramı’nın ilk günü D. Ramazan Bayramı’ndan sonraki gün

13 C

14 6) Ömer’in Çocukluğu adlı kitapta Ömer’in babası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yakışıklı, dolgun vücutlu bir Osmanlıdır. B. Doğru, mert bir kişiliğe sahiptir. C. Kendi dükkanında saraçlık eder. D. Mevlevilik tarikatına bağlıdır.

15 D

16 7) Ömer’in Çocukluğu adlı kitapta eğitimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Mektepte Türkçe ders verilmediği B. Öğrencilerin suçlarından ötürü falaka cezası aldığı C. Ezberci bir eğitim verildiği D. Öğrencilerin kişilik özelliklerine göre eğitim verildiği

17 D

18 8) Ömer’in Çocukluğu adlı kitapta anlatım hangi zaman ve kişi ağzından yapılmıştır? A. Geçmiş zamanda birinci kişi ağzı B. Geçmiş zamanda üçüncü kişi ağzı C. Şimdiki zamanda üçüncü kişi ağzı D. Şimdiki zamanda birinci kişi ağzı

19 A

20 9 99 9) Ömer’in Çocukluğu adlı eserin yazarı kimdir? A. Muallim Naci B. Ömer Seyfettin C. Tarık Buğra D. Reşat Nuri Güntekin

21 A

22 1 11 10- Ömer giyinme sırası kaç cepli hırka gelince yüzü gülerdi? A) 2 B) 3 C) 4 D) 1

23 C

24 1 11 11- Ömer kendine saldıran köpekten kurtulduktan sonra kime kızmış? A) Amcasına B) Pencereden hoşt diyen ağaya C) Annesine D) Babasına

25 B

26 1 11 12- Ömer kimin ölüm olayını tüm aileyle yaşamış? A) Amcası Mehmet Tahir B) Babasının dostu Behçet beyefendi C) Komşuları Ahmet Efendi D) Babaannesi

27 A

28 1 11 13- Ömer’in babasının adı nedir? Kaç yaşındadır? A) Ali 46 yaş B) Mehmet 54 yaş C) Ömer 22 yaş D) Ahmet 48 yaş

29 A

30 14- Ömer neden ibret almıştır? A) Annesinin azarlamasından B) Yadigâr olan asanın yakılmasından C) Nailin ağlamasından D) Naile annesinin kızmasından

31 B

32 1 11 15- Falaka hikayesi kim ile kim arasında geçmiştir? A) Hoca ile amcası B) Hoca ile babası C) Hoca ile Ali D) Hoca ile komşusu

33 A

34 1 11 16- Ömer’in babası nasıl bir kişiliğe sahip değildir? A) Dindar B) Çalışkan C) Onurlu D) Sahtekâr

35 D

36 17- Yazar yaşantısındaki anılardan en çok bahsettiği olay hangisidir? A) Falaka B) Nailin başına gelenler C) Oturduğu Sokak D) Köpeğin kovalaması

37 A

38 18- Yazar babasının ölümünden sonra nereye gitti? A) Ankara'ya B) Varna’ya C) İstanbul'a D) Sofulara

39 B

40 OLİVER TWİST OLİVER TWİST

41 1 11 19. Yetimhanede dünyaya gelen bir çocuğun hayatının anlatıldığı kitap aşağıdakilerden hangisidir? A. Tom Sawyer B. Robin Hood C. Oliver Twist D. Kuklacı

42 CEVAP: C

43 20. Oliver Twist’le ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bir yetimhanede dünyaya gelmiştir. B. Oliver’ın ailesini bulan yetimhane müdürü Mr. Bumbel’dır. C. Bay Sowerbery tarafından evlat edinilmiştir. D. Jack Dawkıns’ın hırsızlık çetesinin içine girmiştir.

44 B

45 2 22 21. Aşağıdakilerden hangisi Oliver Twist’in kaldığı düşkünlerevinin özelliklerinden birisi değildir? A. Her çocuğa yemekte bir kase lapa verilir. B. Yönetim kurulu birbirinden zalim kimselerden kurulmuştur. C. Yemekleri her akşam Müdire Mrs. Corney dağıtır. D. Bayram günlerinde lapanın yanında 65 gram ekmek verilir.

46 C

47 22. Oliver Twist ilk defa sevgi ve şefkati kimden görmüştür? A. Mr. Brownlow B. Mr. Gamfield C. Mr. Bumble D. Mrs. Maylie

48 A

49 23. Aşağıdakilerden hangisi Oliver Twist’in evinde kaldığı kişilerden değildir? A. Mrs. Mann B. Mr. Brownlow C. Mr. Gamfield D. Mrs. Maylie

50 C

51 24. Oliver Twist romanında olayların geçtiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Amerika B. İzlanda C. İspanya D. İngiltere

52 D

53 2 22 25. Oliver Twist Düşkünlerevi müdüründen biraz daha fazla yemek istediği zaman neden cezalandırılmıştır? A. Daha fazla yemek istemekle dine ve ahlaka karşı gelmiş olduğu için. B. Kendisine yeterli derecede yemek verildiği halde fazlasını istediği için. C. Daha fazla yemek istemekle diğer öğrencilerin hakkını yemeğe kalktığı için. D. Daha önce yediklerinin parasını gününde vermediği için.

54 A

55 2 22 26. Oliver Twist’in ailesiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Oliver babasının ikinci evliliğinden olan çocuğudur. B. Annesini, doğduğu gün kaybetmiştir. C. İşçi sınıfı bir ailenin çocuğudur. D. Monks adında üvey bir ağabeyi vardır.

56 C

57 2 22 27-Oliver Twist adlı çocuk nerede doğmuştur? a-Köşkte b-Düşkünlerevinde c-Hastanede d-Huzurevinde

58 B

59 2 22 28-Oliver Twist’in annesi ne zaman öldü? a-40 yaşında b-Oliver Twist yedi yaşındayken c-Oliver Twist ‘in doğumundan hemen sonra d-Oliver Twist’in kardeşinin doğumundan hemen sonra

60 C

61 2 22 29-Oliver Twist’in gönderildiği yetimhanedeki çocuklardan sorumlu olan yönetici hangisidir? a-Bayan Mann b-Bay Grimwig c-Bay Bronlow d-Bayan Sowerberi

62 A

63 3 33 30-Oliver Twist dokuzuncu yaş gününü nasıl geçirdi? a-Doğum günü partisi yaparak b-Arkadaşlarıyla parka giderek c-Ailesiyle birlikte d-Açlık cezasına çarptırılarak kömürlükte

64 D

65 31-Oliver Twist’e adını kim verdi? a-Annesi b-Babası c-Bay Bumble d- Bayan Mann

66 C

67 3 33 32-Oliver ilk olarak hangisine çırak oldu? a-Baca temizleyicisi b-Ölü kaldırıcısı c-Değirmenci d-Duvar ustası

68 B

69 33-Oliver çırak olarak verildiği yerden ayrılınca nereye gitti? a-Manchester’e b- Evine c-Londra’ya d- Düşkünlerevine

70 C

71 34-Oliver’in karşılaştığı Fagin ve arkadaşları hangi işle uğraşmaktadır? a-Kitapçılık b-Hırsızlık c-Dilencilik d-Hizmetçilik

72 B

73 3 33 35-Oliver’in dürüst birisi olup olmadığını anlamak için yapılan hangisidir? a-Dükkan kendisine emanet ediliyor. b-Her gün yaptıkları takip ediliyor. c-Yanına güvenilir birisi veriliyor. d-Kendisine para ve kitap listesi verilerek alıp gelmesi isteniyor.

74 D

75 İNCİ’NİN MACERALARI İNCİ’NİN MACERALARI

76 3 33 36. Aşağıdakilerden hangisi İnci’nin Maceraları adlı kitabın bölümlerinden biridir? A. Bir Modern Genç Kız B. Hasta Çocuk C. Yeni Arkadaş D. Güneşin Öz Çocukları

77 CEVAP: C

78 37. “İnci’nin Maceraları” kitabında yakılan bir ateş sonucu çıkan orman yangınını örtbas etmek için köyün dul kadınlarından birinin çocuğunun suçlu gösterilmesini konu alan bölüm aşağıdakilerden hangisidir? A. İnci’nin Maceraları- 4 B. Çocuk Ali C. Yeni Arkadaş D. İnci’nin Maceraları-2

79 B

80 38. İnci’nin Maceraları kitabında “Nurhan ve Münevver” karakterleri hangi bölümün şahıs kadrosunda yer alır? A. Yeni Arkadaş B. İnci’nin Maceraları-1 C. Bir Öksüz Kız D. Çocuk Ali

81 C

82 39. İnci’nin Maceraları kitabına adını veren İnci karakteri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Babası cezaevinde yatmıştır. B. 6 yaşında bir kız çocuğudur. C. İki aylık bir kardeşi vardır. D. Babası bir avukatın yanında çalışır.

83 D

84 4 44 40. Aşağıdakilerden hangisi İnci’nin arkadaşları arasında yer almaz? A. Berin B. Onur C. Nurhan D. Ender

85 C

86 4 44 41. “Tarzan Kemal- Fikret” karakterleri İnci’nin Maceraları adlı kitabın hangi başlıklı hikayesinde yer alırlar? A. Düşman B. Kısmet Bu C. Yeni Arkadaş D. Hasta Çocuk

87 C

88 42-Roman kahramanımız İnci kaç yaşındadır? a-Sekiz b-beş c-on d-altı

89 D

90 4 44 43-İnci’nin üst katında oturan kızın adı nedir? a-Müvevver b-Berin c-Aliye d-Zeynep

91 B

92 44-Sürmeli,İnci’nin …………..? a-arkadaşıdır b-kedisidir c-kuşudur d-komşusudur

93 B

94 4 44 45-Fikret’in babasının mesleği nedir? a-Doktor b-Mühendis c-Mimar d- Avukat

95 D

96 46-Nur neden çok üzülmüş ve ağlamıştır? a-Sınıf arkadaşıyla tartışmıştır. b-Sınıf arkadaşı babasını kaybetmiştir. c-Evde ailesiyle problem yaşamaktadır. d-Büyük ablası çok zalim bir insandır.

97 B

98 4 44 47-Köydeki orman yangınından kim sorumlu tutulur? a-Ali b-Fikret c-Kemal d-Ender

99 A

100 48-Yangından sorumlu tutulan çocuk kaç yaşındadır? a-On beş b-Altı c-On iki d-On dört

101 C

102 4 44 49-Yangından suçsuz olduğu halde neden Ali sorumlu tutulur? a-Ceza az olsun diye b-Yaşı büyük olduğu için c-Ali’den şüphelendikleri için d-Hapis cezası alması için

103 A

104 50- İnci’nin Maceraları adlı eserin yazarı kimdir? a-Orhan Kemal b-Ömer Seyfettin c-Peyami Safha d-Tarık Buğra

105 A


"ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU 1) Ömer’in Çocukluğu adlı kitap hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yazar sekiz yaşına kadar olan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları