Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇAĞLAR İLKÖĞRETİM OKULU KİTAP OKUMA BİLGİ YARIŞMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇAĞLAR İLKÖĞRETİM OKULU KİTAP OKUMA BİLGİ YARIŞMASI"— Sunum transkripti:

1 ÇAĞLAR İLKÖĞRETİM OKULU KİTAP OKUMA BİLGİ YARIŞMASI
6. SINIFLAR ARASI KİTAP OKUMA BİLGİ YARIŞMASI ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU İNCİ’NİN MACERALARI OLİVER TWİST

2 ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU

3 1) Ömer’in Çocukluğu adlı kitap hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yazar sekiz yaşına kadar olan çocukluk anılarını dile getirmiştir. B. Yazar doğup büyüdüğü çevreyi, ailesiyle olan ilişkilerini anlatır. C. Yazar yaşadığı ilk aşkın hikayesini anlatmıştır. D. Yaşadığı çağın eğitim anlayışını anlatmıştır.

4 CEVAP: C

5 Fatimetü’z Zehra Ali Mehmet Tahir Ahmet Ağa Ömer 2) Ömer’in Çocukluğu adlı kitabın yukarıda verilen şahıslarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Mehmet Tahir Ali’nin amcasıdır. B. Fatimetü’z Zehra Ömer’in annesidir. C. Ahmet ağa Ömer’in dayısıdır. D. Ömer Mehmet Tahir’in babasıdır.

6 CEVAP: B

7 3) Hangisi Ömer’in Çocukluğu adlı kitapta adı geçen Ömer’in baktığı hayvanlardan değildir? A. Köpek B. Kedi C. İspinoz Kuşu D. Oğlak

8 CEVAP: A

9 4) Hangisi Ömer’in Çocukluğu adlı kitapta adı geçen Ömer’in okuduğu okulun adıdır? A. Cevriye Mektebi B. Feyziye Mektebi C. Muhammediye Mektebi D. Ahmediye Mektebi

10 CEVAP: B

11 5) Ömer’in Çocukluğu adlı kitapta Ömer’in babası ne zaman hastalanmıştır? A. Ramazan Bayramı’nın ilk günü B. Kurban Bayramı’ndan sonraki gün C. Kurban Bayramı’nın ilk günü D. Ramazan Bayramı’ndan sonraki gün

12 CEVAP: C

13 6) Ömer’in Çocukluğu adlı kitapta Ömer’in babası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Yakışıklı, dolgun vücutlu bir Osmanlıdır. B. Doğru, mert bir kişiliğe sahiptir. C. Kendi dükkanında saraçlık eder. D. Mevlevilik tarikatına bağlıdır.

14 CEVAP: D

15 7) Ömer’in Çocukluğu adlı kitapta eğitimle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Mektepte Türkçe ders verilmediği B. Öğrencilerin suçlarından ötürü falaka cezası aldığı C. Ezberci bir eğitim verildiği D. Öğrencilerin kişilik özelliklerine göre eğitim verildiği

16 CEVAP: D

17 8) Ömer’in Çocukluğu adlı kitapta anlatım hangi zaman ve kişi ağzından yapılmıştır? A. Geçmiş zamanda birinci kişi ağzı B. Geçmiş zamanda üçüncü kişi ağzı C. Şimdiki zamanda üçüncü kişi ağzı D. Şimdiki zamanda birinci kişi ağzı

18 CEVAP: A

19 9) Ömer’in Çocukluğu adlı eserin yazarı kimdir. A. Muallim Naci B
9) Ömer’in Çocukluğu adlı eserin yazarı kimdir? A. Muallim Naci B. Ömer Seyfettin C. Tarık Buğra D. Reşat Nuri Güntekin

20 CEVAP: A

21 10- Ömer giyinme sırası kaç cepli hırka gelince yüzü gülerdi
10- Ömer giyinme sırası kaç cepli hırka gelince yüzü gülerdi? A) 2 B) 3 C) 4 D) 1

22 CEVAP: C

23 11- Ömer kendine saldıran köpekten kurtulduktan sonra kime kızmış
11- Ömer kendine saldıran köpekten kurtulduktan sonra kime kızmış? A) Amcasına B) Pencereden hoşt diyen ağaya C) Annesine D) Babasına

24 CEVAP: B

25 12- Ömer kimin ölüm olayını tüm aileyle yaşamış
12- Ömer kimin ölüm olayını tüm aileyle yaşamış? A) Amcası Mehmet Tahir B) Babasının dostu Behçet beyefendi C) Komşuları Ahmet Efendi D) Babaannesi

26 CEVAP: A

27 13- Ömer’in babasının adı nedir. Kaç yaşındadır
13- Ömer’in babasının adı nedir? Kaç yaşındadır? A) Ali 46 yaş B) Mehmet 54 yaş C) Ömer 22 yaş D) Ahmet 48 yaş

28 CEVAP: A

29 14- Ömer neden ibret almıştır
14- Ömer neden ibret almıştır? A) Annesinin azarlamasından B) Yadigâr olan asanın yakılmasından C) Nailin ağlamasından D) Naile annesinin kızmasından

30 CEVAP: B

31 15- Falaka hikayesi kim ile kim arasında geçmiştir
15- Falaka hikayesi kim ile kim arasında geçmiştir? A) Hoca ile amcası B) Hoca ile babası C) Hoca ile Ali D) Hoca ile komşusu

32 CEVAP: A

33 16- Ömer’in babası nasıl bir kişiliğe sahip değildir
16- Ömer’in babası nasıl bir kişiliğe sahip değildir? A) Dindar B) Çalışkan C) Onurlu D) Sahtekâr

34 CEVAP: D

35 17- Yazar yaşantısındaki anılardan en çok bahsettiği olay hangisidir
17- Yazar yaşantısındaki anılardan en çok bahsettiği olay hangisidir? A) Falaka B) Nailin başına gelenler C) Oturduğu Sokak D) Köpeğin kovalaması

36 CEVAP: A

37 18- Yazar babasının ölümünden sonra nereye gitti
18- Yazar babasının ölümünden sonra nereye gitti? A) Ankara'ya B) Varna’ya C) İstanbul'a D) Sofulara

38 CEVAP: B

39 OLİVER TWİST

40 19. Yetimhanede dünyaya gelen bir çocuğun hayatının anlatıldığı kitap aşağıdakilerden hangisidir? A. Tom Sawyer B. Robin Hood C. Oliver Twist D. Kuklacı

41 CEVAP: C

42 20. Oliver Twist’le ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır. A
20. Oliver Twist’le ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bir yetimhanede dünyaya gelmiştir. B. Oliver’ın ailesini bulan yetimhane müdürü Mr. Bumbel’dır. C. Bay Sowerbery tarafından evlat edinilmiştir. D. Jack Dawkıns’ın hırsızlık çetesinin içine girmiştir.

43 CEVAP: B

44 21. Aşağıdakilerden hangisi Oliver Twist’in kaldığı düşkünlerevinin özelliklerinden birisi değildir? A. Her çocuğa yemekte bir kase lapa verilir. B. Yönetim kurulu birbirinden zalim kimselerden kurulmuştur. C. Yemekleri her akşam Müdire Mrs. Corney dağıtır. D. Bayram günlerinde lapanın yanında 65 gram ekmek verilir.

45 CEVAP: C

46 22. Oliver Twist ilk defa sevgi ve şefkati kimden görmüştür. A. Mr
22. Oliver Twist ilk defa sevgi ve şefkati kimden görmüştür? A. Mr. Brownlow B. Mr. Gamfield C. Mr. Bumble D. Mrs. Maylie

47 CEVAP: A

48 23. Aşağıdakilerden hangisi Oliver Twist’in evinde kaldığı kişilerden değildir? A. Mrs. Mann B. Mr. Brownlow C. Mr. Gamfield D. Mrs. Maylie

49 CEVAP: C

50 24. Oliver Twist romanında olayların geçtiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? A. Amerika B. İzlanda C. İspanya D. İngiltere

51 CEVAP: D

52 25. Oliver Twist Düşkünlerevi müdüründen biraz daha fazla yemek istediği zaman neden cezalandırılmıştır? A. Daha fazla yemek istemekle dine ve ahlaka karşı gelmiş olduğu için. B. Kendisine yeterli derecede yemek verildiği halde fazlasını istediği için. C. Daha fazla yemek istemekle diğer öğrencilerin hakkını yemeğe kalktığı için. D. Daha önce yediklerinin parasını gününde vermediği için.

53 CEVAP: A

54 26. Oliver Twist’in ailesiyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Oliver babasının ikinci evliliğinden olan çocuğudur. B. Annesini, doğduğu gün kaybetmiştir. C. İşçi sınıfı bir ailenin çocuğudur. D. Monks adında üvey bir ağabeyi vardır.

55 CEVAP: C

56 27-Oliver Twist adlı çocuk nerede doğmuştur
27-Oliver Twist adlı çocuk nerede doğmuştur? a-Köşkte b-Düşkünlerevinde c-Hastanede d-Huzurevinde

57 CEVAP: B

58 28-Oliver Twist’in annesi ne zaman öldü
28-Oliver Twist’in annesi ne zaman öldü? a-40 yaşında b-Oliver Twist yedi yaşındayken c-Oliver Twist ‘in doğumundan hemen sonra d-Oliver Twist’in kardeşinin doğumundan hemen sonra

59 CEVAP: C

60 29-Oliver Twist’in gönderildiği yetimhanedeki çocuklardan sorumlu olan yönetici hangisidir? a-Bayan Mann b-Bay Grimwig c-Bay Bronlow d-Bayan Sowerberi

61 CEVAP: A

62 30-Oliver Twist dokuzuncu yaş gününü nasıl geçirdi
30-Oliver Twist dokuzuncu yaş gününü nasıl geçirdi? a-Doğum günü partisi yaparak b-Arkadaşlarıyla parka giderek c-Ailesiyle birlikte d-Açlık cezasına çarptırılarak kömürlükte

63 CEVAP: D

64 31-Oliver Twist’e adını kim verdi
31-Oliver Twist’e adını kim verdi? a-Annesi b-Babası c-Bay Bumble d- Bayan Mann

65 CEVAP: C

66 32-Oliver ilk olarak hangisine çırak oldu
32-Oliver ilk olarak hangisine çırak oldu? a-Baca temizleyicisi b-Ölü kaldırıcısı c-Değirmenci d-Duvar ustası

67 CEVAP: B

68 33-Oliver çırak olarak verildiği yerden ayrılınca nereye gitti
33-Oliver çırak olarak verildiği yerden ayrılınca nereye gitti? a-Manchester’e b- Evine c-Londra’ya d- Düşkünlerevine

69 CEVAP: C

70 34-Oliver’in karşılaştığı Fagin ve arkadaşları hangi işle uğraşmaktadır? a-Kitapçılık b-Hırsızlık c-Dilencilik d-Hizmetçilik

71 CEVAP: B

72 35-Oliver’in dürüst birisi olup olmadığını anlamak için yapılan hangisidir? a-Dükkan kendisine emanet ediliyor. b-Her gün yaptıkları takip ediliyor. c-Yanına güvenilir birisi veriliyor. d-Kendisine para ve kitap listesi verilerek alıp gelmesi isteniyor.

73 CEVAP: D

74 İNCİ’NİN MACERALARI

75 36. Aşağıdakilerden hangisi İnci’nin Maceraları adlı kitabın bölümlerinden biridir? A. Bir Modern Genç Kız B. Hasta Çocuk C. Yeni Arkadaş D. Güneşin Öz Çocukları

76 CEVAP: C

77 37. “İnci’nin Maceraları” kitabında yakılan bir ateş sonucu çıkan orman yangınını örtbas etmek için köyün dul kadınlarından birinin çocuğunun suçlu gösterilmesini konu alan bölüm aşağıdakilerden hangisidir? A. İnci’nin Maceraları- 4 B. Çocuk Ali C. Yeni Arkadaş D. İnci’nin Maceraları-2

78 CEVAP: B

79 38. İnci’nin Maceraları kitabında “Nurhan ve Münevver” karakterleri hangi bölümün şahıs kadrosunda yer alır? A. Yeni Arkadaş B. İnci’nin Maceraları-1 C. Bir Öksüz Kız D. Çocuk Ali

80 CEVAP: C

81 39. İnci’nin Maceraları kitabına adını veren İnci karakteri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Babası cezaevinde yatmıştır. B. 6 yaşında bir kız çocuğudur. C. İki aylık bir kardeşi vardır. D. Babası bir avukatın yanında çalışır.

82 CEVAP: D

83 40. Aşağıdakilerden hangisi İnci’nin arkadaşları arasında yer almaz. A
40. Aşağıdakilerden hangisi İnci’nin arkadaşları arasında yer almaz? A. Berin B. Onur C. Nurhan D. Ender

84 CEVAP: C

85 41. “Tarzan Kemal- Fikret” karakterleri İnci’nin Maceraları adlı kitabın hangi başlıklı hikayesinde yer alırlar? A. Düşman B. Kısmet Bu C. Yeni Arkadaş D. Hasta Çocuk

86 CEVAP: C

87 42-Roman kahramanımız İnci kaç yaşındadır? a-Sekiz b-beş c-on d-altı

88 CEVAP: D

89 43-İnci’nin üst katında oturan kızın adı nedir
43-İnci’nin üst katında oturan kızın adı nedir? a-Müvevver b-Berin c-Aliye d-Zeynep

90 CEVAP: B

91 44-Sürmeli,İnci’nin …………
44-Sürmeli,İnci’nin …………. .? a-arkadaşıdır b-kedisidir c-kuşudur d-komşusudur

92 CEVAP: B

93 45-Fikret’in babasının mesleği nedir
45-Fikret’in babasının mesleği nedir? a-Doktor b-Mühendis c-Mimar d- Avukat

94 CEVAP: D

95 46-Nur neden çok üzülmüş ve ağlamıştır
46-Nur neden çok üzülmüş ve ağlamıştır? a-Sınıf arkadaşıyla tartışmıştır. b-Sınıf arkadaşı babasını kaybetmiştir. c-Evde ailesiyle problem yaşamaktadır. d-Büyük ablası çok zalim bir insandır.

96 CEVAP: B

97 47-Köydeki orman yangınından kim sorumlu tutulur
47-Köydeki orman yangınından kim sorumlu tutulur? a-Ali b-Fikret c-Kemal d-Ender

98 CEVAP: A

99 48-Yangından sorumlu tutulan çocuk kaç yaşındadır
48-Yangından sorumlu tutulan çocuk kaç yaşındadır? a-On beş b-Altı c-On iki d-On dört

100 CEVAP: C

101 49-Yangından suçsuz olduğu halde neden Ali sorumlu tutulur
49-Yangından suçsuz olduğu halde neden Ali sorumlu tutulur? a-Ceza az olsun diye b-Yaşı büyük olduğu için c-Ali’den şüphelendikleri için d-Hapis cezası alması için

102 CEVAP: A

103 50- İnci’nin Maceraları adlı eserin yazarı kimdir
50- İnci’nin Maceraları adlı eserin yazarı kimdir? a-Orhan Kemal b-Ömer Seyfettin c-Peyami Safha d-Tarık Buğra

104 CEVAP: A


"ÇAĞLAR İLKÖĞRETİM OKULU KİTAP OKUMA BİLGİ YARIŞMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları