Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ, LOJİSTİK NEDİR?, LOJİSTİK YÖNETİMİ TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER, LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ, LOJİSTİK NEDİR?, LOJİSTİK YÖNETİMİ TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER, LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI,"— Sunum transkripti:

1 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ, LOJİSTİK NEDİR?, LOJİSTİK YÖNETİMİ TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER, LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI,

2 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ

3 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ 1950 öncesi: Uyuklama dönemi 1950-1970 Gelişme yılları Müşteri talep ve davranışlarında değişim Maliyet baskısı Bilgisayar ve Bilgi teknolojisinde gelişim Askeri tecrübelerden yararlanma 1970-1980 Atılım yılları 1980-Günümüz Vazgeçilmezlik Maliyetler Arz ve talep hatları uzuyor (Toyota örneği) Lojistik önemli bir strateji aracı(Benetton örneği) Müşteriler giderek daha hızlı ve bireysel cevap istiyorlar Üretim dışı alanlarda lojistik (silahlı kuvvetler,banka, hastane vb.)

4 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Bireysel Nakliye İşlemleri TÜRKİYE’DE LOJİSTİK FAALİYETLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ Lojistik Şirketleri Nakliye Şirketleri

5 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK NEDİR ?

6 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK NEDİR? Sadece Nakliye Lojistik değildir. Nakliye;Ürünlerin/yüklerin belirli bir noktadan alınıp belirli bir noktaya taşınmasıdır. Sadece Depolama Lojistik değildir. Depolama; Belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Nakliye + Depolama = Lojistik değildir.

7 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Lojistik; Nakliyeyi kapsar, bununla da yetinmez depolamayı da kapsar, bununla da yetinmez sipariş yönetimi, tedarik, stok kontrol, paketleme, dış ticaret, gümrük, sigorta, iadeler ve ürün/yüklerin akışı ve depolanmaları ile ilgili diğer faaliyetleri de kapsar. LOJİSTİK NEDİR?

8 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK NEDİR? STRATEJİK TAKTİK YAPISAL OPERASYONEL Müşteri Hizmeti Pazar Kanalları Ağ Tasarımı Depo Tasarımı ve Yönetimi Sevkiyat Yönetimi Malzeme Yönetimi Bilgi Sistemleri Politika ve Prosedürler Organizasyon ve İyileştirme Tesis ve Ekipmanlar

9 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Lojistik,Yunanca “Logisticos” kelimesinden gelmekte olup, “hesap kitap yapma bilimi”, “hesapta becerikli” anlamına gelir. Bir başka görüşe göre Lojistik LOGIC VE STATISTICS kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Lojistik kelimesi ilk olarak kullanıldığı askeri alanda “Muharip unsurlara strateji ve taktiğine uygun ve gerekli olan ikmal maddeleri ile hizmet desteğini sağlamak için yapılan faaliyetlerdir”. Yani askeri lojistikte malzemenin(silah) yanısıra asker(insan), barınma, yiyecek-içecek, bakım-onarım, vd hizmetler de entegre bir şekilde verilmeğe çalışılır. Sivil alanda lojistik ise, “sevkiyat noktası/noktaları ile teslim nokta/noktaları arasındaki malzeme, bilgi ve hizmetlerin iki yönlü akışı” şeklinde tanımlanabilir. LOJİSTİK NEDİR?

10 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK NEDİR? Personel, malzeme ve altyapının tedariğini, idamesini ve transferini gerçekleştiren bir askeri bilim dalıdır. Tedarik, üretim, depolama ve ulaştırma faaliyetlerini kapsayan bir ikmal zincirinin tasarımı, yönetimi ve geliştirilmesidir. Bir kurumun tüm işlevsel detaylarının yönetimidir. Süreçlerin işlemesini sağlayan bir bilimdir. Gerçek hayatta gerçekleşen tüm süreçlerin prosedürleridir.

11 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ “Lojistik, ekonominin karanlık anakarası ve en çok gözardı edilen ama geleceği en parlak iş sahası” Peter Drucker “Gelecekte kurumların rekabeti ürettikleri ürünlerde veya tüketilen ülkelerde değil, kullandıkları Tedarik Zincirleri arasında olacaktır. ” Prof. Martin CHRISTOPHER Cranfield Üniversitesi, İngiltere LOJİSTİK NEDİR?

12 Lojistiğin gelişmesinin nedenleri Küreselleşme Yeni Ekonomi Anlayışı Farklılaşan Rekabet ve ortaya çıkan sonuçlar Teknoloji Talebin Farklılaşan yapısı Ticaret Müşteri profilinin değişmesi

13 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK NEDİR? Perakendeci MüşteriÜretimciTedarikçi Toptancı Perakendeci ® Malzeme akışı DepolamaDepolamaÜretimÜretimNakliyeNakliyeGümrükGümrük ÜretimÜretim DepolamaDepolama Bilginin Akışı Sipariş Planlama MRP Planlama MRP Sipariş Yönetimi

14 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ

15 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Council of Logistics Management - CLM) Lojistik Yönetimi Konseyi (Council of Logistics Management - CLM) Lojistik Yönetimini şu şekilde tanımlamaktadır: “Müşteri gereksinmelerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolunu kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasıdır.” LOJİSTİK YÖNETİMİ

16 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Lojistik Yönetiminin Tanımı (G.C. Stevens, 1989): “... Malzeme, parça ve bitmiş ürünlerin tedarikçiden müşteriye kadar olan akışındaki birbiriyle bağlantılı tüm faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu ve kontrolu. Organizasyon içerisinde iki tip akıştan sorumludur. (malzeme ve bilgi)” Temel sorun: Doğru miktarda ürünlerin doğru zamanda doğru yerde ve en ekonomik şekilde ulaşmasını sağlamak LOJİSTİK YÖNETİMİ

17 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ DOĞRU ÜRÜNÜN, DOĞRU YERE, DOĞRU MİKTARDA, DOĞRU ZAMANDA, EN DÜŞÜK MALİYETLE, EN YÜKSEK ESNEKLİKLE, HASARSIZ TESLİMİ Lojistik Çıktıları TESİS VE DONANIMLAR İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ KAYNAKLARI FİNANSAL KAYNAKLAR Lojistik Girdileri UygulamaKontrolPlanlama LOJİSTİK YÖNETİMİ Üretim Lojistiği Müşteriler Tedarikçiler

18 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

19 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Talep Yönetimi Tedarik Nakliye (Kara, Hava, Deniz, İç Suyolu, Demir, Boru, Kombine) Kalite Kontrol-Gözetim Gümrük, Antrepo, Sigorta Depolama-Elleçleme-Palet Ön/Son İşlemler Fasona Gönderme Fasondan Aldırma Stok Yönetimi Lojistik Bilgi Sistemleri Yükleme Optimizasyonu TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

20 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Müşteri Hizmet Standartlarının Belirlenmesi Pazarlama ile işbirliği içinde: Lojistik müşteri hizmeti açısından müşterilerin ihtiyaç ve isteklerinin saptanması Müşterinin hizmete cevabının saptanması Müşteri hizmet düzeyinin belirlenmesi Ulaştırma Ulaşım türünün seçimi Yüklerin konsolidasyonu Güzergah saptama Taşıt çizelgeleme Ekipman seçimi Nakliye Ücreti Saptanması TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

21 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Depolama Alan belirlenmesi Depo iç tasarımı ve konfigürasyonu Stok yerleştirme Malzeme yönetimi Ekipman seçimi Ekipman yenileme politikaları Stok yükleme boşaltma Depo içi hareketler TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

22 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Stok Yönetimi Hammadde ve bitmiş ürün stok politikaları Kısa dönemli satış tahmini Stoklama noktalarındaki ürün karmaları Stoklama noktalarının sayısı, kapasitesi,yeri Tam zamanında dağıtım, itme, çekme stratejileri Bilgi akışı ve sipariş işleme Satış siparişi-stok etkileşimi Sipariş verme kuralları TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

23 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Satınalma Tedarikçi seçimi Satınalma zamanı Satınalma miktarı Koruyucu Paketleme Üretim ile işbirliği içinde Talep miktarların belirlenmesi Üretim zamanı ve sırasının saptanması TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

24 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Bilginin İşlenmesi ve güncelleştirilmesi Veri toplama ve analizi Kontrol süreçleri Ek faktörler Ürün karakteristiklerinin üretim ve dağıtım üzerine etkisi. Ürün karması TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

25 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI

26 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) Şirketlerin kendi çekirdek(core) faaliyetlerine daha fazla odaklanmak, maliyetlerini avantajı sağlamak, sabit maliyetleri değişken maliyetler haline dönüştürmek, ilgili tedarikçinin ölçeğinden uzmanlığından yatırım ve yaratıcılık gücünden yararlanmak, pazara erişim hızını yükseltmek amaçlarından bir veya birkaçından yararlanmak için, mevcut bir şirket faaliyetinin genellikle ilgili varlıkları ile birlikte bir üçüncü Parti şirkete devredilmesi veya bu hizmetin alınması sürecidir. LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI

27 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ ÜÇÜNCÜ PARTİ (TARAF) LOJİSTİK THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) Üçüncü Parti Lojistik Şirketleri (3PL Providers, LLP Lead Logistics Providers), müşterilerinin tedarik zinciri içindeki temel lojistik faaliyetlerinin tümünü veya bir kısmını üstlenen şirketlerdir. LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI

28 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK(3PL) 3PL ÖNCESİ 3PL SONRASI NakliyeciGümrükçü Forwarder (Taşımacı) ŞİRKET Nakliyeci 3PL ŞİRKET BİLGİ TEKNOLOJİSİ LOJİSTİK ÇÖZÜM ORTAKLIĞI Gümrükçü Forwarder (Taşımacı) LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI

29 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI Müşteri İç Lojistik Operasyonlar Müşteri Lojistik(3PL) 4PL IT Hizmet Sağlayıcı 3PL Şirketler İş Süreçleri Yönetimi İç Kaynak Kullanımı 1970s-1980s Dış Kaynak Kullanımı 1980s-1990s 4PL 1990s-2000s Daha Fazla Fonksiyonel Bütünleşme Daha Geniş Operasyonel Özerklik Taşımacılık, vd Müşteri


"LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ, LOJİSTİK NEDİR?, LOJİSTİK YÖNETİMİ TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER, LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları