Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ , LOJİSTİK NEDİR?, LOJİSTİK YÖNETİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ , LOJİSTİK NEDİR?, LOJİSTİK YÖNETİMİ"— Sunum transkripti:

1 LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ , LOJİSTİK NEDİR?, LOJİSTİK YÖNETİMİ TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER, LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI,

2 LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ

3 LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ 1950 öncesi: Uyuklama dönemi
Gelişme yılları Müşteri talep ve davranışlarında değişim Maliyet baskısı Bilgisayar ve Bilgi teknolojisinde gelişim Askeri tecrübelerden yararlanma Atılım yılları 1980-Günümüz Vazgeçilmezlik Maliyetler Arz ve talep hatları uzuyor (Toyota örneği) Lojistik önemli bir strateji aracı(Benetton örneği) Müşteriler giderek daha hızlı ve bireysel cevap istiyorlar Üretim dışı alanlarda lojistik (silahlı kuvvetler,banka, hastane vb.)

4 TÜRKİYE’DE LOJİSTİK FAALİYETLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ
Bireysel Nakliye İşlemleri Nakliye Şirketleri Lojistik Şirketleri

5 LOJİSTİK NEDİR ?

6 Nakliye + Depolama = Lojistik değildir.
LOJİSTİK NEDİR? Sadece Nakliye Lojistik değildir. Nakliye;Ürünlerin/yüklerin belirli bir noktadan alınıp belirli bir noktaya taşınmasıdır. Sadece Depolama Lojistik değildir. Depolama; Belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Nakliye + Depolama = Lojistik değildir. Sadece Nakliye Lojistik değildir. Çünkü Nakliye ;Ürünlerin/yüklerin belirli bir noktadan alınıp belirli bir noktaya taşınmasıdır. Sadece Depolama Lojistik değildir. Depolama; Belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Nakliye + Depolama = Lojistik değildir.

7 LOJİSTİK NEDİR? Lojistik; Nakliyeyi kapsar, bununla da yetinmez depolamayı da kapsar, bununla da yetinmez sipariş yönetimi, tedarik, stok kontrol, paketleme, dış ticaret, gümrük, sigorta, iadeler ve ürün/yüklerin akışı ve depolanmaları ile ilgili diğer faaliyetleri de kapsar. Peki nedir lojistik .Lojistik; Nakliyeyi kapsar, bununla da yetinmez depolamayı da kapsar, bununla da yetinmez sipariş yönetimi, tedarik, stok kontrol, paketleme, dış ticaret, gümrük, sigorta, iadeler vd ürün/yüklerin akışı ve depolanmaları ile ilgili diğer faaliyetleri de kapsar. Ancak nakliye ve depolama faaliyetlerini yürüten bir şirket bu faaliyetleri birbirine bağlantılı, organize ve entegre bir şekilde yapmıyorsa, o şirketin adı örneğin “ABC Nakliyat ve Depoculuk Şirketi” olur “ABC Lojistik Şirketi” olmaz. Bu şirket ne zaman nakliye, depolama, tedarik, stok kontrol, vd faaliyetleri birbirine bağlantılı olarak uygun standart ve koşullarda yapabilirse ancak o zaman lojistik sıfatı bu şirkete yakışır

8 LOJİSTİK NEDİR? STRATEJİK TAKTİK YAPISAL OPERASYONEL Pazar Kanalları
Müşteri Hizmeti Pazar Kanalları Ağ Tasarımı Depo Tasarımı ve Yönetimi Sevkiyat Yönetimi Malzeme Yönetimi Bilgi Sistemleri Politika ve Prosedürler Organizasyon ve İyileştirme Tesis ve Ekipmanlar “ Malzeme, hizmet ve ilgili bilgilerin akışını, doğdukları noktadan tüketim noktasına kadar, müşteri taleplerini karşılayacak şekilde verimli olarak planlama, uygulama ve kontrol etme süreçleri ” lojistik piramidini oluşturur. Tedarik Zincirinizin stratejik, taktik, yapısal ve operasyonel süreçlerinde esnek, ekonomik, yaratıcı ve verimli çözümler bularak, bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir.

9 LOJİSTİK NEDİR? Lojistik,Yunanca “Logisticos” kelimesinden gelmekte olup, “hesap kitap yapma bilimi”, “hesapta becerikli” anlamına gelir. Bir başka görüşe göre Lojistik LOGIC VE STATISTICS kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Lojistik kelimesi ilk olarak kullanıldığı askeri alanda “Muharip unsurlara strateji ve taktiğine uygun ve gerekli olan ikmal maddeleri ile hizmet desteğini sağlamak için yapılan faaliyetlerdir”. Yani askeri lojistikte malzemenin(silah) yanısıra asker(insan), barınma, yiyecek-içecek, bakım-onarım, vd hizmetler de entegre bir şekilde verilmeğe çalışılır. Sivil alanda lojistik ise, “sevkiyat noktası/noktaları ile teslim nokta/noktaları arasındaki malzeme, bilgi ve hizmetlerin iki yönlü akışı” şeklinde tanımlanabilir. Lojistik,Yunanca “Logistikos” kelimesinden gelmekte olup, “hesap kitap yapma bilimi”, “hesapta becerikli” anlamına gelir. Bir başka görüşe göre Lojistik LOGIC VE STATISTICS kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Lojistik kelimesi ilk olarak kullanıldığı askeri alanda “Muharip unsurlara strateji ve taktiğine uygun ve gerekli olan ikmal maddeleri ile hizmet desteğini sağlamak için yapılan faaliyetlerdir”. Yani askeri lojistikte malzemenin(silah) yanısıra asker(insan), barınma, yiyecek-içecek, bakım-onarım, vd hizmetler de entegre bir şekilde verilmeğe çalışılır. Sivil alanda lojistik ise, “sevkiyat noktası/noktaları ile teslim nokta/noktaları arasındaki malzeme, bilgi ve hizmetlerin iki yönlü akışı” şeklinde tanımlanabilir.

10 LOJİSTİK NEDİR? Personel, malzeme ve altyapının tedariğini, idamesini ve transferini gerçekleştiren bir askeri bilim dalıdır. Tedarik, üretim, depolama ve ulaştırma faaliyetlerini kapsayan bir ikmal zincirinin tasarımı, yönetimi ve geliştirilmesidir. Bir kurumun tüm işlevsel detaylarının yönetimidir. Süreçlerin işlemesini sağlayan bir bilimdir. Gerçek hayatta gerçekleşen tüm süreçlerin prosedürleridir. Personel, malzeme ve altyapının tedariğini, idamesini ve transferini gerçekleştiren bir askeri bilim dalıdır. Tedarik, üretim, depolama ve ulaştırma faaliyetlerini kapsayan bir ikmal zincirinin tasarımı, yönetimi ve geliştirilmesidir. Bir kurumun tüm işlevsel detaylarının yönetimidir.Süreçlerin işlemesini sağlayan bir bilimdir.Gerçek hayatta gerçekleşen tüm süreçlerin prosedürleridir.

11 “Gelecekte kurumların rekabeti ürettikleri
LOJİSTİK NEDİR? “Lojistik, ekonominin karanlık anakarası ve en çok gözardı edilen ama geleceği en parlak iş sahası” Peter Drucker “Gelecekte kurumların rekabeti ürettikleri ürünlerde veya tüketilen ülkelerde değil, kullandıkları Tedarik Zincirleri arasında olacaktır. ” Prof. Martin CHRISTOPHER Cranfield Üniversitesi, İngiltere Peter Drucker Lojistik için “Lojistiğin ekonominin karanlık anakarası ve en çok gözardı edilen ama geleceği en parlak iş sahası” demiştir. Prof. Martin CHRISTOPHER ise “Gelecekte kurumların rekabeti ürettikleri ürünlerde veya tüketilen ülkelerde değil, kullandıkları Tedarik Zincirleri arasında olacaktır. ” ifadesinde bulunmuştur.

12 Lojistiğin gelişmesinin nedenleri
Küreselleşme Yeni Ekonomi Anlayışı Farklılaşan Rekabet ve ortaya çıkan sonuçlar Teknoloji Talebin Farklılaşan yapısı Ticaret Müşteri profilinin değişmesi

13 LOJİSTİK NEDİR? Malzeme akışı Bilginin Akışı Sipariş Müşteri Üretimci
Depolama Üretim Nakliye Gümrük Malzeme akışı Müşteri Üretimci Tedarikçi Toptancı Perakendeci Üretimi gerçekleştiren birimi üretime hazırlamak ve üretim sonrasında ürünü son noktaya ulaştırmak ve üretimi destekleyecek önlemleri almağa LOJİSTİK diyebiliriz. Perakendeci Bilginin Akışı Sipariş Planlama MRP Sipariş Yönetimi

14 LOJİSTİK YÖNETİMİ

15 LOJİSTİK YÖNETİMİ Lojistik Yönetimi Konseyi (Council of Logistics Management - CLM) Lojistik Yönetimini şu şekilde tanımlamaktadır: “Müşteri gereksinmelerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolunu kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasıdır.” Merkezi A.B.D.’ de bulunan CLM ( Council of Logistics  Management ) kuruluşu dünya üzerinde lojistik konusunda hizmet veren ve hizmet alan kuruluşların meydana getirdiği üyeli bir kuruluştur. Lojistik Yönetimi Konseyi Lojistik Yönetimini şu şekilde tanımlamaktadır: “Müşteri gereksinmelerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolunu kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasıdır.”

16 LOJİSTİK YÖNETİMİ Lojistik Yönetiminin Tanımı
(G.C. Stevens, 1989): “. . . Malzeme, parça ve bitmiş ürünlerin tedarikçiden müşteriye kadar olan akışındaki birbiriyle bağlantılı tüm faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu ve kontrolu. Organizasyon içerisinde iki tip akıştan sorumludur. (malzeme ve bilgi)” Temel sorun: Doğru miktarda ürünlerin doğru zamanda doğru yerde ve en ekonomik şekilde ulaşmasını sağlamak

17 LOJİSTİK YÖNETİMİ Lojistik Çıktıları Lojistik Girdileri Uygulama
DOĞRU ÜRÜNÜN, DOĞRU YERE, DOĞRU MİKTARDA, DOĞRU ZAMANDA, EN DÜŞÜK MALİYETLE, EN YÜKSEK ESNEKLİKLE, HASARSIZ TESLİMİ Lojistik Çıktıları TESİS VE DONANIMLAR İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ KAYNAKLARI FİNANSAL KAYNAKLAR Lojistik Girdileri Uygulama Kontrol Planlama Üretim Lojistiği Müşteriler Tedarikçiler

18 TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

19 TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER
Talep Yönetimi Tedarik Nakliye (Kara, Hava, Deniz, İç Suyolu, Demir, Boru, Kombine) Kalite Kontrol-Gözetim Gümrük, Antrepo, Sigorta Depolama-Elleçleme-Palet Ön/Son İşlemler Fasona Gönderme Fasondan Aldırma Stok Yönetimi Lojistik Bilgi Sistemleri Yükleme Optimizasyonu

20 TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER
Müşteri Hizmet Standartlarının Belirlenmesi Pazarlama ile işbirliği içinde: Lojistik müşteri hizmeti açısından müşterilerin ihtiyaç ve isteklerinin saptanması Müşterinin hizmete cevabının saptanması Müşteri hizmet düzeyinin belirlenmesi Ulaştırma Ulaşım türünün seçimi Yüklerin konsolidasyonu Güzergah saptama Taşıt çizelgeleme Ekipman seçimi Nakliye Ücreti Saptanması

21 TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER
Depolama Alan belirlenmesi Depo iç tasarımı ve konfigürasyonu Stok yerleştirme Malzeme yönetimi Ekipman seçimi Ekipman yenileme politikaları Stok yükleme boşaltma Depo içi hareketler

22 TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER
Stok Yönetimi Hammadde ve bitmiş ürün stok politikaları Kısa dönemli satış tahmini Stoklama noktalarındaki ürün karmaları Stoklama noktalarının sayısı, kapasitesi,yeri Tam zamanında dağıtım, itme, çekme stratejileri Bilgi akışı ve sipariş işleme Satış siparişi-stok etkileşimi Sipariş verme kuralları

23 TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER
Satınalma Tedarikçi seçimi Satınalma zamanı Satınalma miktarı Koruyucu Paketleme Üretim ile işbirliği içinde Talep miktarların belirlenmesi Üretim zamanı ve sırasının saptanması

24 TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER
Bilginin İşlenmesi ve güncelleştirilmesi Veri toplama ve analizi Kontrol süreçleri Ek faktörler Ürün karakteristiklerinin üretim ve dağıtım üzerine etkisi. Ürün karması

25 LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI

26 DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING)
LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) Şirketlerin kendi çekirdek(core) faaliyetlerine daha fazla odaklanmak, maliyetlerini avantajı sağlamak, sabit maliyetleri değişken maliyetler haline dönüştürmek, ilgili tedarikçinin ölçeğinden uzmanlığından yatırım ve yaratıcılık gücünden yararlanmak, pazara erişim hızını yükseltmek amaçlarından bir veya birkaçından yararlanmak için, mevcut bir şirket faaliyetinin genellikle ilgili varlıkları ile birlikte bir üçüncü Parti şirkete devredilmesi veya bu hizmetin alınması sürecidir.

27 LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI
ÜÇÜNCÜ PARTİ (TARAF) LOJİSTİK THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) Üçüncü Parti Lojistik Şirketleri (3PL Providers, LLP Lead Logistics Providers), müşterilerinin tedarik zinciri içindeki temel lojistik faaliyetlerinin tümünü veya bir kısmını üstlenen şirketlerdir.

28 ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK(3PL)
LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK(3PL) 3PL ÖNCESİ PL SONRASI Nakliyeci Gümrükçü Forwarder (Taşımacı) ŞİRKET 3PL BİLGİ TEKNOLOJİSİ LOJİSTİK ÇÖZÜM ORTAKLIĞI Gümrükçü Forwarder (Taşımacı)

29 LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI
Müşteri İç Lojistik Operasyonlar Lojistik(3PL) 4PL IT Hizmet Sağlayıcı 3PL Şirketler İş Süreçleri Yönetimi İç Kaynak Kullanımı 1970s-1980s Dış Kaynak Kullanımı 1980s-1990s 1990s-2000s Daha Fazla Fonksiyonel Bütünleşme Daha Geniş Operasyonel Özerklik Taşımacılık, vd


"LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ , LOJİSTİK NEDİR?, LOJİSTİK YÖNETİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları