Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

02 -03 Mayıs 2016 Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı Selma GENÇEL Farabi Kurum Koordinatörü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "02 -03 Mayıs 2016 Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı Selma GENÇEL Farabi Kurum Koordinatörü."— Sunum transkripti:

1 02 -03 Mayıs 2016 Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı Selma GENÇEL Farabi Kurum Koordinatörü

2 Kabul edilen Öğrencilerin Başvuru evraklarının Özellikle Öğrenim Protokolünün hazırlanması hususunda Bilgilendirme Toplantısı düzenliyoruz. Asil Öğrenci Başvuru Evraklarını Hazırlamalarını istiyoruz. Farabi Kurum Koordinatörlüğü

3 FARABİ PROGRAMI YÖK TAKVİMİ Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması 25 Nisan 2016 Öğrenim Protokollerinin Düzenlenmesi ve Oryantasyon 02 Mayıs 2016 Saat: 13:30-14:30 03 Mayıs 2016 Saat: 11:00-12:00 YÖKSİS üzerinden YÖK'e Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün) 16 Mayıs 2016

4 FERAGAT EDECEK ÖĞRENCİLER 12 Mayıs 2016 Tarihine kadar Feragat Dilekçelerini vermek zorundalar

5 Başvuru için istediğimiz evraklar Öğrenci Başvuru Formu ( 2 adet) Öğrenim Protokolü (4 adet Güz + 4 Bahar) Transkript (2 adet) Yabancı Dil düzeyini gösteren belge (Yabancı Dilde Eğitim yapılıyorsa) II. Adım Asil Öğrenci Değişimi evrakları Koordinatörlüğümüze Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

6 BAŞVURU FORMU

7 Öğrenim Protokolü

8 Öğrenci Değişimi için gerekli belgeler  Öğrenim protokolü nedir? Öğrencinin değişim dönemi başlamadan önce kendi kurumunda alacağı derslerin karşılığı gideceği kurumdaki derslerin eşleştirmesinin yapıldığı ders adları ve kredileri içeren belgedir. Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında imzalanır ve Öğrenim Protokolü olarak adlandırılır.

9 Öğrenim Protokolü Hazırlama  Öğrenci önelikle Alttan Kalan Dersi var ise o dersleri almakla yükümlüdür. Yönetmelik gereği üstten ders alamazlar.  Öğrenci almakla yükümlü olduğu dersleri Fakültesinde varsa gittiği sınıftan, yoksa başka sınıflardan, yoksa başka bölümlerden, orada da yoksa farklı fakültelerden alabilir.  Varsa aynı dersi, yoksa adı farklı içeriği aynı dersi, o da yoksa farklı bir dersi ile eşleştirme yapılabilir.

10  Öğrenci daha önce aldığı ve başarılı olduğu dersleri tekrar alamaz. Ancak yükseltmek için alttan alabilirler.  Öğrenim Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı açık belirtilmelidir.  Öğrencilerin, alacakları ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Fazla olmasında sakınca yoktur. Öğrenim Protokolü Hazırlama

11  Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.  Derslerin kredilerinin eşit olması zorunda değildir.  Eksik Kredi olduğu durumda fazla ders alarak denklik sağlanmalıdır. Bu durumda bir ders iki derse eşleştirilebilir. Alınacak ders daha önce alınmamış ve daha sonraki yıllarda da kendi müfredatında alınmayacak ders olmalıdır.

12 Krediler AKTS ise AKTS Ulusal ise Ulusal Kredi olmalıdır.  Öğrenci değişiminde ulusal kredilendirme sistemi yanında AKTS kredilendirme sistemi de esas alınabilir. Krediler AKTS ise AKTS Ulusal ise Ulusal Kredi olmalıdır.

13  Öğrenim protokolü Hazırlama  Farabi El Kitapçığı

14 Öğrenim Protokolü Hazırlama

15

16 HATALI Öğrenim Protokolü

17 Doğru Düzenlenmiş Öğrenim Protokolü Farabi El Kitapçığını inceleyiniz.

18 Akademik Tanınırlık  Tüm taraflarca Öğrenim Protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir.  Yükseköğretim kurumları, tarafı olduğu protokolde belirtilen dersleri tanır ve derslerin tanınması konusunda gerekli tedbirleri alır.  Öğrenim Protokünü 5 kişi onaylamalıdır.

19 Asil Öğrenci Değişimi işlemleri  4 Güz+4 Bahar Öğrenim Protokolünün Öğrenci, Bölüm Farabi Koordinatörü veya Bölüm Başkanı, Kurum Farabi Koordinatörü tarafından mutlaka ıslak imzalanması gerekiyor

20 Öğrenim Protokolü  Öğrenci bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder.

21 Öğrenim Protokolü

22 13 Mayıs 2016 tarihine kadar Öğrenci Başvuru Formu ( 2 adet) Öğrenim Protokolü (4 Güz + 4 Bahar) Transkript (2 adet) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (2 adet) Yabancı Dil düzeyini gösteren belge (Yabancı Dilde Eğitim yapılıyorsa) Koordinatörlüğümüze Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

23 Öğrenci Başvuru Formu ( 1 adet Öğrenim Protokolü (1 Güz +1 Bahar) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet) Transkript (1 adet) 1 Nüshasını Öğrenci Dosyasında Dosyalıyoruz

24 Öğrenci Başvuru evraklarını Öğrenci Başvuru Formu ( 1 adet) Öğrenim Protokolü (3 Güz+3 Bahar) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet) Transkript (1 adet) 16 Mayıs - 26 Mayıs 2016 tarihleri arasında BAŞVURU EVRAKLARINIZI Başvuru Yaptığınız Üniversiteye gönderiyoruz.

25 Başvurulan Üniversite Farabi Koordinatörlüğü Başvuru evraklarını Öğrenci Başvuru Formu ( 1 adet) Öğrenim Protokolü (3 Güz + 3 Bahar) Transkript (1 adet) (Öğrenim Protokolünün Onaylanması ve Kurul Kararı alınması için) Öğrencinin Eğitim Alacağı Bölüm Koordinatörlüğüne iletiyor Başvurulan Üniversitedeki İşlemler

26 Bölüme Gönderilen Tüm Öğrenim Protokollerini Bölüm Koordinatörü tarafından imzalayıp Kurul Kararı ile birlikte Farabi Kurum Koordinatörlüğüne geri gönderiyor. Başvurulan Üniversitedeki İşlemler

27  Öğrenci Kabul Belgesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü onaylanmış öğrenim protokolüne istinaden KABUL BELGESİNİ Hazırlar Başvurulan Üniversitedeki İşlemler

28 Öğrenci Başvuru Formu (1 adet) Transkript (1 adet) Öğrenim Protokolü (1 Güz+1 Bahar) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet) Öğrenci Kabul Belgesi (1 adet) Öğrencinin dosyasını oluşturur. GELEN Öğrenci Dosyası Oluşturulur Ayrıca 1 Güz – 1 Bahar Öğrenim Protokolü ve 1 Kabul Belgesini öğrenci gelince öğrenciye verilmek üzere dosyalar Başvurulan Üniversitedeki İşlemler

29 SDU Farabi Kurum Koordinatörlüğüne Öğrenim Protokolü (1 Güz+1 Bahar) gönderir Kabul Belgesi veya Öğrenci kabul Listesini (1 adet) gönderir Başvurulan Üniversitedeki İşlemler

30 Yurt Nakil işlemleriniz için evrak verebiliyoruz.  Bu durumda Başvurulan yerde Kredi Yurtlar kurumu var ise nakilleri yapılıyor. Kabul Belgesi Gelen Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerimize

31 Koordinatörlüğümüze Teslim Edilmesi Gereken Evraklar 30 Mayıs -03 Haziran 2016 tarihleri arasında teslim edilmesi gereken evraklar Yükümlülük Sözleşmesi ( 1 adet) Öğrenci Bilgi Formu ( 1 adet ) Koordinatörlüğümüzden isteyiniz Öğrenci Beyannamesi ( 1 adet ) (Beyannameyi aldığınıza dair evrak imzalayınız)

32 Öğrenci Değişimi için gerekli belgeler  Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumu ile öğrenci arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumlulukları gibi benzeri hususları ihtiva eden bir sözleşmedir.  Öğrenci Bilgi Formu öğrencinin bilgilerini içeren form

33 Öğrenciye vermemiz gereken evrak  Farabi Değişim Programı Öğrenci Beyannamesi: öğrencinin Farabi Değişim Programı süresince sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin yazılı olduğu bir belgedir. Bu belge, Farabi Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanan tüm öğrencilere imza karşılığı teslim edilir.

34 BURS ÖDEMESİ İÇİN Koordinatörlüğümüze iletilmesi gereken tüm belgeler tamamlanınca %70 aylık Burs ödemesi yapılacaktır.

35 BURS ÖDEMESİ İÇİN III. Aşama %70 Aylık Burs ödemesi için gerekli evraklar Öğrenci Kabul Belgesi Öğrenci Bilgi Formu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi / IBAN No olmalı Öğrenci ve Üniversite Arasındaki Sözleşme Onaylanmış Öğrenim Anlaşması Bölüm-Fakülte /ABD-Enstitü Kurul Kararı 17 Ekim 2016 tarihine kadar Koordinatörlüğümüze iletilecek SGK belgesi Gittiği Üniversiteden alacağı Öğrenci Belgesi Taahhütname

36

37 Burs Ödemeleri Burs Ödemeleri aylık ödemenin %70 ini öğrenci hesabına yatırıyoruz. Her ayın 2. haftası aylık ödemenin %70 ini öğrenci hesabına yatırıyoruz. Örnek hesaplama 400 aylık ödeme aylık ödeme 400 *0,70=280TL 400 *0,70=280TL %30’luk bölümü öğrenci eğitimini tamamlayıp dönünce Başarı durumuna göre ödenir. 4 ay sadece Güz Dönemi Burs Veriliyor Çalışan öğrenciler burs alamıyor

38 RENG İ N DUYGU İ PEK Ziya Hocamız Gelen Öğrenci Oryantasyonu Bilgilendirme Toplantısı

39 Öğrenim Protokolü Değişti Gönderen Üniversite Başvurulan Üniversite

40 Öğrenim Protokolü Değişti

41 Güz Dönemi Değişen Öğrenim Protokolü Gidilen Üniversitede 4 adet hazırlanıyor. Öğrenci, Başvurulan Kurum Bölüm Farabi Koordinatörü, Başvurulan Kurum Farabi Kurum Koordinatörü tarafından mutlaka ıslak imzalanıyor. Süleyman Demirel Üniversitesine Güz Dönemi 3 adet Protokolü onaylanmak üzere iletilmesi gerekiyor Bahar Dönemi için de gerekirse aynı işlem Bahar Dönemi de yapılıyor.

42 Diğer burslar ve krediler Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

43 Ders tekrarı: Öğrenciler, Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak gittikleri yükseköğretim kurumunda almaları gereken derslerden her ne sebeple olursa olsun başarısız olmaları durumunda, ilgili dersin tekrarını, öğrenci olarak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda yaparlar. Ders tekrarı, öğrencinin Öğrenim Protokolünde denkliği kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yapılır.

44 ÖĞRENCİ DEĞİŞİM SÜRECİNİN SONUNDA en geç 15 gün içinde kendi yükseköğretim kurumuna aşağıdaki evrakları teslim etmelidir.  Öğrenci, not çizelgesi,  katılım belgesi  SGK Belgesi  öğrenci nihai raporunu, eksik veya hatalı evraklarının tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verir. Teslim etmemesi halinde, öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir.

45 ÖNEMLİ GÜNLER 02 Mayıs 2016 Pazartesi Saat: 13: 30-14:30 arası Bilgilendirme Toplantısı (öğrenim protokolü hazırlama) 03 Mayıs 2016 Salı Saat: 11:00-12:00 arası Bilgilendirme Toplantısı (öğrenim protokolü hazırlama) 12 Mayıs 2016 FERAGAT Dilekçesi vermek için son tarih 13 Mayıs 2016 Öğrenim protokollerinin teslimi son tarih 16-26 Mayıs 2016 Öğrenim protokollerinin Üniversitelere gönderilmesi 16 Mayıs 2016 YÖK’e Değişim Sayılarını içeren Rapor gönderilmesi 30 Mayıs -03 Haziran 2016 Tarihleri Arasında Teslim Edilmesi Gereken Evraklar Yükümlülük Sözleşmesi ( 1 adet) Öğrenci Bilgi Formu ( 1 adet ) Öğrenci Beyannamesi ( 1 adet ) 17 Ekim 2016 Tarihine Kadar Teslim Edilmesi Gereken Evraklar SGK belgesi Gittiği Üniversiteden alacağı Öğrenci Belge Taahhütname

46 Öğrenim giderleri: Öğrenciler Öğrenim Harçlarını Kendi Kurumlarına yatırıp Kaydını yapıyorlar. SDU Öğrenci Bilgi Sisteminde ders seçilmiyor. Boş Kayıt Yapılıyor. Gidilen yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödenmez. Farabi Öğrencilerimiz Hatırlayınız

47  https://obs.sdu.edu.tr https://obs.sdu.edu.tr sayfanızdan bilgilerinizi güncelleyiniz.  Cep numaranızın değişmesi durumunda acil bilgi veriniz!!!!!!!  Maillerinizi sık sık kontrol ediniz!!!!!!  Sorunla karşılaştığınız durumda her zaman farabi@sdu.edu.tr adresine eposta atınız veya Kurum Koordinatörlüğümüze aramaktan çekinmeyiz. farabi@sdu.edu.tr

48 ? Süleyman Demirel Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü İletişim Bilgileri: Tel: 211 8293/94/95/96 farabi@sdu.edu.tr www.farabi.sdu.edu.tr

49 FARABİ Değişim Programı Bilgilendirme ve Tüm Belgelere http://farabi.sdu.edu.tr/ http://www.yok.gov.tr/web/farabi Adresinden ulaşabilirsiniz Bilgilenmek için Farabi El Kitapçığını inceleyiniz.


"02 -03 Mayıs 2016 Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı Selma GENÇEL Farabi Kurum Koordinatörü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları