Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Metin eklemek için tıklayın BİRLEŞİK DEVLETLER CEZA ADALET SİSTEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESi John Engstrom Yerleşik Hukuk Müşaviri, Amerikan Büyükelçiliği,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Metin eklemek için tıklayın BİRLEŞİK DEVLETLER CEZA ADALET SİSTEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESi John Engstrom Yerleşik Hukuk Müşaviri, Amerikan Büyükelçiliği,"— Sunum transkripti:

1 Metin eklemek için tıklayın BİRLEŞİK DEVLETLER CEZA ADALET SİSTEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESi John Engstrom Yerleşik Hukuk Müşaviri, Amerikan Büyükelçiliği, Ankara

2 Elli Bir Sistem Bir Federal Sistem Elli Farklı Eyalet Sistemi

3 Elli Eyalet Mahkemesi Sistemi Her eyaletin şu konularda ayrı sistemi vardır : Mahkeme sistemleri Başsavcı Savcılık büroları (sıklıkla idari bölgelere ayrılmış) Hukuk ve Ceza Kanunları Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Ceza Usulü Muhakemeleri Kanunu Kanıt Kanunu Adli Etik Kanunu Adli yardım sistemi Cezaevi sistemi

4 Türk ve Amerikan Adalet Sistemi Arasındaki Bazı Farklılıklar

5 CEZA ADALET SİSTEMİNİN GÖRÜNÜMÜ Çelişmeli Soruşturmalı Savcılık takdiri Suçlu itiraf anlaşması Jürili yargılama Tarafsız Hakim Savcı, kamunun avukatıdır ve açık duruşmada makul şüphe uyarınca sanığın suçluluğunu kanıtlamak için delilleri ortaya koyar. Savunmanın tanıklar ve belgelerle kendi davasını sunmasına izin verilir. Hem savcı hem savunma soruşturma yürütür. Kapsamlı Kanıt Kuralları Savcı ve savunma avukatları tanıkların sorgu ve çapraz sorgusunu gerçekleştirir. Zorunlu soruşturma Zorunlu duruşma Jürisiz yargılama –Hakim tahkikatta ve gerçeğin ortaya çıkarılmasında aktif rol oynar Hakim ve savcı resmi tahkikat yürütür Hakim tüm resmi tahkikat dosyasını alır Kısıtlı Kanıt Kuralları Tanıkları, Hakim sorgular

6 Karışık Sistemler – İthalat ve Nakiller Suçlu itiraf anlaşması Almanya, Fransa, İtalya, Arjantin, Ukrayna Dosyanın Tasfiyesi Ukrayna, İtalya Tanıkların Sorgu ve Çapraz Sorgusu İtalya, Fransa, Ukrayna, Sırbistan Halk Jürisi Sistemi (salt veya karma) Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Fransa, İspanya

7 Amerikan Hakimleri

8 Çelişmeli Muhakeme Sistemi Hakimin rolünü sınırlar Avukatlar arasında “Kuvvetlerin Eşitliğini” gerektirir Güçlü sözlü savunma becerileri gerektirir Savcılar yargılamanın bir parçası değildir Çapraz sorgu delillerin sorgulanmasında kritik öneme sahiptir

9 Jürili Yargılama " Bizim yasalarımızı yazanlar, düşmanların bertaraf edilmesi için getirilen asılsız suçluluk isnadlarından ve yüksek makamların sesine karşı çok duyarlı olan hakimlerden korunmanın zorunlu olduğunu, tarih ve deneyim vasıtasıyla bilmekteydi. Yasaların kurucuları keyfi eyleme karşı ileri koruma sağlamada ısrarcı olurken, bağımsız bir yargılama oluşturmak için çabaladılar. Suçlanan birine kendi emsallerinden oluşan bir jüri ile doğru bir duruşma sağlamak, yolsuzluğa veya fazla istekli bir savcıya ve itaatkar, önyargılı veya eksantrik bir hakime karşı ona koruma sağlar.” Duncan v. Louisiana, 391 Birleşik Devletler. 145 (1968).

10 Jürili Yargılama Anayasa çoğu ceza davasında jürili yargılamayı garanti eder. Jüri seçim prosedürleri kalifiye olmayan jüri üyelerini eler. Hakim aşağıdakileri tanımlayan jüriye üstünde uzlaşılmış jüri bilgilendirmesini sağlar: Jüri hangi kanıtları değerlendirmeli; Jüri kanıtları nasıl değerlendirmeli; Davayla ilişkili olan yasa; Bir sanığın suçlu veya bir tarafın sorumlu olup olmadığını bulmak için gerekli unsurlar.

11 Kanıt Kuralları Kapsamlı Kanıt Kuralları jüri/hakim tarafından hangi bilgilerin göz önünde bulundurulacağını ve sunulacağını sınırlar. Örneğin: Sadece “ilgili” kanıtlar kabul edilebilirdir. “Dolaylı kanıt” genelde kabul edilebilir değildir. Hem Savcı hem de Savunma Avukatı uzman tanıklığı sunabilir. Hakim tanığın ifade konusuna ilişkin olarak uzman olup olmadığına karar vermelidir. Belirli ayrıcalıklı bilgiler kabul edilmez.

12 Savcı ve Savunma Avukatlarının Önemli Rolü Çelişmeli yargılama sistemi sürecin her aşamasında iyi eğitimli ve etkili savunma avukatları ve savcıları gerektirir: Tahkikata ilişkin Karar verme- savcı takdiri Karar sonrası- duruşma öncesi aşama Duruşma aşaması Temyiz aşamaları Ceza davalarında etkili bağımsız adli yardım almaya ilişkin anayasal hak

13 Devam Eden Duruşmalar Sınırlı istisna dışında, bir dava başladığında karar verilene kadar kadar günden güne temelinde devam eder. Duruşma hakimi tanıklar ve kanıtları hazır etmeden ve sıralı şekilde sunmadan sorumludur; Duruşma hakimi duruşmalara izin vermek için dikkatli şekilde duruşma listesini yönetmelidir; Çoğu duruşmalar bir yada iki gün sürer, ama bazıları aylar sürebilir.

14 Çifte Yargılama Birleşik Devletler Anayasası bir kişinin aynı suçtan iki kez yargılanmasına müsaade etmez. Bu nedenle, eğer bir sanık dava sonucunda suçsuz bulunursa, eyalet temyize gitmeyebilir.

15 Suçlu ya da Suçlu Değil Devam eden bir duruşmanın karar aşamasında, hakim veya jüri isnat edilen her suç için sanık “suçlu” ya da “suçlu değil” demelidir. “Suçlu değil” her zaman kişinin masum olduğu anlamına gelmez. Suçlu değil, jüri (ya da hakimin) duruşmada sunulan kanıtların makul şüphenin ötesinde sanığın isnat edilen suçu işlediğini kanıtlayamadığını ifade eder.

16 (4) Makul şüphenin ötesinde isnad edilen suçun tüm unsurlarının kanıtlanması gerekir. Makul şüphenin ötesinde kanıt tüm olası şüphenin ötesinde kanıt demek değildir. Tahmine dayalı olası şüphe ve ya şüpheler makul şüphe değildir. Makul şüphe bir nedene ve ortak akla dayanır. Kanıttan, kanıtın yokluğundan ya da kanıtın doğasından ortaya çıkabilir. (5) Makul şüphenin ötesinde kanıt, hayatınızdaki en önemli kararları alırken güvenmekte ve ona göre hareket etmekte tereddüt etmeyeceğiniz kanıt demektedir. Eğer makul şüphenin ötesinde bir sanığın suçlu olduğuna ikna olunduysa, suçlu kararı verilmelidir. İkna olunmadıysa suçlu değil kararı verilmelidir. “Makul şüphenin ötesinde kanıt” nedir? 16

17 Daha hızlı hüküm verme ve dava sonlandırılması – Davaların % 95'i itiraf pazarlığı ile çözülmektedir. Sonucun kesinliği Sanık çoğunlukla en azından kısmen suçtaki payını kabul ederek daha az ceza alır. Daha çok fail yargılanabilir ve daha ciddi suçlara odaklanılabilir. Soruşturma ve savunmanın toplamdaki masrafını azaltır. Sanık, halka açık şekilde sorumluluğunu kabul eder. Mağdurlar için “kapalılık” vardır- halka açık ifade yoktur Hakim hala davanın nihai kontrolünü elinde tutar Suçlu İtiraf Prosedürleri

18 Bazı yazılı itiraf anlaşmalarında, sanık sadece suçunu kabul etmez, aynı zamanda başkalarının da yargılanabilmesi için yardım eder. İşbirliği aşağıdakileri içerebilir: Tüm suç eylemine ve tüm suç ortaklarının kimliğine ilişkin bilgi vermek İlerideki tahkikata aktif katılım “Suç” mallarının belirlenmesi; malların gönüllü teslimi Sonrasında gerçeğe uygun tanıklık Talep edilirse sonrasında yalan makinesi testini kabul etmek İtiraf Anlaşmaları ile İşbirliği Anlaşmaları

19 TEŞEKKÜRLER! John Engstrom Yerleşik Hukuk Müşaviri Birleşik Devletler Adalet Departmanı EngstromJC@state.gov


"Metin eklemek için tıklayın BİRLEŞİK DEVLETLER CEZA ADALET SİSTEMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESi John Engstrom Yerleşik Hukuk Müşaviri, Amerikan Büyükelçiliği," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları