Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü ARAŞTIRMA OLANAKLARI 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü ARAŞTIRMA OLANAKLARI 1."— Sunum transkripti:

1 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü ARAŞTIRMA OLANAKLARI http://www.insaat.ege.edu.tr 1

2 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü TARİHÇE  1968-1969 öğretim yılında Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitime başlamış,  1978 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi adıyla devam ederek,  1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanmıştır.  Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak 1994– 1995 öğretim yılında yeniden eğitime başlamıştır.

3 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü BÖLÜM BİNASI LABORATUVAR BİNASI

4 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölümümüzde toplamda 6 Anabilim Dalında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim-öğretim yürütülmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Bunlar: Geoteknik Anabilim Dalı Hidrolik Anabilim Dalı Ulaştırma Anabilim Dalı Yapı Anabilim Dalı Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Yapı Malzemesi Anabilim Dalı

5 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölümümüzde;  3 profesör,  11 doçent,  7 yardımcı doçent,  2 öğretim görevlisi,  13 araştırma görevlisi Toplamda 36 akademik personel görev yapmaktadır. Ayrıca,  1 sekreter,  1 inşaat mühendisi  3 tekniker  4 işçi, Toplamda 9 idari personel görev yapmaktadır.

6 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü %30’u İngilizcedir. Eğitimin %30’u İngilizcedir. MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite olmuş bölümler arasında yer almaktadır. 2009’da ilk başvuru 2010’da ilk akredite 2012’ye kadar 2012-2015 arası uzatma 2015-2017 arası uzatma İnşaat Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümleri arasında Yan Dal ve Çift Anadal programları bulunmaktadır.

7 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü LABORATUVARLARIMIZ

8 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Yapı Malzemesi Geoteknik Laboratuvarlarımız Ulaştırma / Trafik Hidrolik

9 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Altyapısı

10 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü

11 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  İzmir civarındaki zeminlerin dinamik özellikleri ve dinamik etkiler altındaki davranışları  Sülfatlı sular altında çimento stabilize killerin dayanım ve permeabilite değerlerindeki değişimler  Model deneyleri / görüntü işleme yöntemleri ile yanal yüklenmiş kazıkları çevreleyen zeminlerin deformasyonlarının belirlenmesi  Monotonik yükler altındaki granüler zeminlerin davranışlarının belirlenmesi  Biyopolimer ile zemin iyileştirmesi  Fiber katkıların zeminlerin mekanik ve dinamik özelliklerine etkisi Geoteknik İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP projeleri

12 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Köprü ayakları etrafındaki oyulmalar  Biriktirme Haznelerinde Gövde & Dolusavak Yapılarının İncelenmesi  Açık Kanallarda Çeşitli Bitki Türlerinin Oluşturacağı Pürüzlülüğün Belirlenmesi  Hidroelektirk Santraller için Hidrolojik Değerlendirme Analizi  Şehir içmesuyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemleri ve isale hatlarının boyutlandırılması  Sürtünme katsayısının (Manning, Chezy vb.) belirlenmesi  Yağış-akış ilişkisi  Yeraltısuyu akımı Hidrolik İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP projeleri İTÜ, DEÜ, İYTE ile işbirlikleri

13 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Bitüm malzemesinin özelliklerinin (Geleneksel ve Superpave yöntemleriyle) incelenmesi  Bitüm modifikasyonu (polimer katkılar)  Karayollarında meydana gelen bozulmalar  Kavşak düzenlemeleri  Sürücülerin kural ihlalleri ile trafik kazaları arasındaki ilişkiler  Trafik sayımları  Yaya davranışları Ulaştırma İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP projeleri Karayolu Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalar

14 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Prefabrik panellerin stabilitesi  Yığma duvarların dayanımlarının arttırılması  Tarihi yapıların güçlendirilmesi ve restorasyonu  Lifli hafif betonların güçlendirme elemanlarında kullanılması  Perde çerçevelerin performans analizi  Betonarme okul, hastane yapılarının deprem performansının belirlenmesi  Tarihi ve kırsal yapıların deprem davranışlarının araştırılması  GSM kulelerinin rüzgar ve deprem etkisindeki davranışlarının incelenmesi  Köprülerin düşey yükler etkisindeki davranışının incelenmesi  Uzay kafes sistemlerin yapısal davranışının incelenmesi Yapı

15 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Darbe karşısında betonarme bir kesitin dinamik davranışı,  Ultrasonic-echo, Impact-echo, Radar, Termografi ve Tomografi gibi hasarsız test etme yöntemlerinin betonarme yapı elemanları içindeki boşluk, çatlak, donatı paslanması gibi hasarların belirlenmesinde kullanılmaları  Yapıların dinamik davranışlarının Operasyonel Modal Analiz yöntemiyle belirlenmesi  Sinyal İşleme Teknikleri (Frekans, zaman tanım aralıklarında ve Waveletler kullanılarak)  Elastik Bir Katıda Dalga Yayılımının Nümerik Modellenmesi Yapı İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP, Avrupa Birliği DEÜ, İYTE, CBÜ Almanya, Japonya, Rusya

16 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Yapı işletmesi  Proje planlama  İşçi sağlığı ve iş güvenliği  Enerji etkin tasarım ve iyileştirme uygulamaları  İnşaat sektöründe yeni teknolojilerin kullanımı (RFID, WSN vb.)  Optimizasyon (Metaheuristik yöntemler, multi-agent systems vb.) Yapı İşletmesi İşbirlikleri/Projeler BAP, Avrupa Birliği Projeleri (Horizon2020, FP7) İYTE, Balıkesir Üniversitesi ile işbirlikleri

17 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Yapı Malzemelerinin Durabilitesi  Özel Betonlar  Yüksek Sıcaklık Etkisi  Donatı-Beton Aderansı  Yapı Malzemelerinde Atık Değerlendirilmesi  Alkali Agrega Reaksiyonu  Yeni Nesil Yapı Malzemeleri  Yapı Malzemelerinin Mekanik Özellikleri Yapı Malzemesi İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP, FP7 projeleri İTÜ, DEÜ, İYTE Beton ve Katkı Sektörü ile işbirlikleri

18 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademik Çalışmalar 99 Bölümümüzde 2015 yılında, toplam 99 adet yayın çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar SCI & SCI Exp bilimsel dergileri, diğer indeksli dergileri, hakemli dergileri, ulusal ve uluslar arası sözlü ve poster bildirileri kapsamaktadır.

19 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademik Çalışmalar 3.8 yayın/ kişi Bölüm genelinde 2015 yılında yapılan yayın sayısı 3.8 yayın/ kişi ile ifade edilebilir. *Verilen değerler “Mükerrer Yayınlarda Azaltılmış” sayıları temsil etmektedir.

20 2015 YILI İTİBARİYLE DEVAM EDEN PROJE  8.000.000 TL EBİLTEM, BAP, TÜBİTAK, AB 2015 YILI İTİBARİYLE DEVAM EDEN PROJE 44 EBİLTEM, BAP, TÜBİTAK, AB TOPLAM BÜTÇE TOPLAM SAYI

21 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü 2014 yılı 74 Rapor/Danışmanlık hizmetinden Bölüme Aktarılan:  47.000TL 2015 yılı 54 Rapor/Danışmanlık hizmetinden Bölüme Aktarılan:  27.000 TL Diğer Hizmetler

22 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü İşbirlikleri Kamu kurumları (DSİ, TCDD, Karayolları, PTT, İl Özel İdareleri, Bakanlıklar, vb) Belediyeler (İZBB, İZSU vb.) Üniversiteler (İTÜ, CBÜ, İYTE, DEÜ, Balıkesir Üni.) Özel sektör

23 http://www. insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Detaylı Bilgi ve Erişim www.insaat.ege.edu.tr Tel:0(232)3886026 Fax:0(232)3425629 E-posta: insaat@mail.ege.edu.tr insaat@mail.ege.edu.tr


"insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü ARAŞTIRMA OLANAKLARI 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları