Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü ARAŞTIRMA OLANAKLARI 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü ARAŞTIRMA OLANAKLARI 1."— Sunum transkripti:

1 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü ARAŞTIRMA OLANAKLARI 1

2 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü TARİHÇE  öğretim yılında Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitime başlamış,  1978 yılında Ege Üniversitesi İnşaat Fakültesi adıyla devam ederek,  1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlanmıştır.  Ege Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi’ne bağlı olarak 1994– 1995 öğretim yılında yeniden eğitime başlamıştır.

3 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü BÖLÜM BİNASI LABORATUVAR BİNASI

4 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölümümüzde toplamda 6 Anabilim Dalında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim-öğretim yürütülmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Bunlar: Geoteknik Anabilim Dalı Hidrolik Anabilim Dalı Ulaştırma Anabilim Dalı Yapı Anabilim Dalı Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Yapı Malzemesi Anabilim Dalı

5 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölümümüzde;  3 profesör,  11 doçent,  7 yardımcı doçent,  2 öğretim görevlisi,  13 araştırma görevlisi Toplamda 36 akademik personel görev yapmaktadır. Ayrıca,  1 sekreter,  1 inşaat mühendisi  3 tekniker  4 işçi, Toplamda 9 idari personel görev yapmaktadır.

6 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü %30’u İngilizcedir. Eğitimin %30’u İngilizcedir. MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite olmuş bölümler arasında yer almaktadır. 2009’da ilk başvuru 2010’da ilk akredite 2012’ye kadar arası uzatma arası uzatma İnşaat Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümleri arasında Yan Dal ve Çift Anadal programları bulunmaktadır.

7 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü LABORATUVARLARIMIZ

8 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Yapı Malzemesi Geoteknik Laboratuvarlarımız Ulaştırma / Trafik Hidrolik

9 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Altyapısı

10 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü

11 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  İzmir civarındaki zeminlerin dinamik özellikleri ve dinamik etkiler altındaki davranışları  Sülfatlı sular altında çimento stabilize killerin dayanım ve permeabilite değerlerindeki değişimler  Model deneyleri / görüntü işleme yöntemleri ile yanal yüklenmiş kazıkları çevreleyen zeminlerin deformasyonlarının belirlenmesi  Monotonik yükler altındaki granüler zeminlerin davranışlarının belirlenmesi  Biyopolimer ile zemin iyileştirmesi  Fiber katkıların zeminlerin mekanik ve dinamik özelliklerine etkisi Geoteknik İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP projeleri

12 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Köprü ayakları etrafındaki oyulmalar  Biriktirme Haznelerinde Gövde & Dolusavak Yapılarının İncelenmesi  Açık Kanallarda Çeşitli Bitki Türlerinin Oluşturacağı Pürüzlülüğün Belirlenmesi  Hidroelektirk Santraller için Hidrolojik Değerlendirme Analizi  Şehir içmesuyu şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu sistemleri ve isale hatlarının boyutlandırılması  Sürtünme katsayısının (Manning, Chezy vb.) belirlenmesi  Yağış-akış ilişkisi  Yeraltısuyu akımı Hidrolik İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP projeleri İTÜ, DEÜ, İYTE ile işbirlikleri

13 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Bitüm malzemesinin özelliklerinin (Geleneksel ve Superpave yöntemleriyle) incelenmesi  Bitüm modifikasyonu (polimer katkılar)  Karayollarında meydana gelen bozulmalar  Kavşak düzenlemeleri  Sürücülerin kural ihlalleri ile trafik kazaları arasındaki ilişkiler  Trafik sayımları  Yaya davranışları Ulaştırma İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP projeleri Karayolu Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalar

14 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Prefabrik panellerin stabilitesi  Yığma duvarların dayanımlarının arttırılması  Tarihi yapıların güçlendirilmesi ve restorasyonu  Lifli hafif betonların güçlendirme elemanlarında kullanılması  Perde çerçevelerin performans analizi  Betonarme okul, hastane yapılarının deprem performansının belirlenmesi  Tarihi ve kırsal yapıların deprem davranışlarının araştırılması  GSM kulelerinin rüzgar ve deprem etkisindeki davranışlarının incelenmesi  Köprülerin düşey yükler etkisindeki davranışının incelenmesi  Uzay kafes sistemlerin yapısal davranışının incelenmesi Yapı

15 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Darbe karşısında betonarme bir kesitin dinamik davranışı,  Ultrasonic-echo, Impact-echo, Radar, Termografi ve Tomografi gibi hasarsız test etme yöntemlerinin betonarme yapı elemanları içindeki boşluk, çatlak, donatı paslanması gibi hasarların belirlenmesinde kullanılmaları  Yapıların dinamik davranışlarının Operasyonel Modal Analiz yöntemiyle belirlenmesi  Sinyal İşleme Teknikleri (Frekans, zaman tanım aralıklarında ve Waveletler kullanılarak)  Elastik Bir Katıda Dalga Yayılımının Nümerik Modellenmesi Yapı İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP, Avrupa Birliği DEÜ, İYTE, CBÜ Almanya, Japonya, Rusya

16 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Yapı işletmesi  Proje planlama  İşçi sağlığı ve iş güvenliği  Enerji etkin tasarım ve iyileştirme uygulamaları  İnşaat sektöründe yeni teknolojilerin kullanımı (RFID, WSN vb.)  Optimizasyon (Metaheuristik yöntemler, multi-agent systems vb.) Yapı İşletmesi İşbirlikleri/Projeler BAP, Avrupa Birliği Projeleri (Horizon2020, FP7) İYTE, Balıkesir Üniversitesi ile işbirlikleri

17 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Çalışma Konuları  Yapı Malzemelerinin Durabilitesi  Özel Betonlar  Yüksek Sıcaklık Etkisi  Donatı-Beton Aderansı  Yapı Malzemelerinde Atık Değerlendirilmesi  Alkali Agrega Reaksiyonu  Yeni Nesil Yapı Malzemeleri  Yapı Malzemelerinin Mekanik Özellikleri Yapı Malzemesi İşbirlikleri/Projeler TÜBİTAK, BAP, FP7 projeleri İTÜ, DEÜ, İYTE Beton ve Katkı Sektörü ile işbirlikleri

18 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademik Çalışmalar 99 Bölümümüzde 2015 yılında, toplam 99 adet yayın çalışması yapılmıştır. Bu çalışmalar SCI & SCI Exp bilimsel dergileri, diğer indeksli dergileri, hakemli dergileri, ulusal ve uluslar arası sözlü ve poster bildirileri kapsamaktadır.

19 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Akademik Çalışmalar 3.8 yayın/ kişi Bölüm genelinde 2015 yılında yapılan yayın sayısı 3.8 yayın/ kişi ile ifade edilebilir. *Verilen değerler “Mükerrer Yayınlarda Azaltılmış” sayıları temsil etmektedir.

20 2015 YILI İTİBARİYLE DEVAM EDEN PROJE  TL EBİLTEM, BAP, TÜBİTAK, AB 2015 YILI İTİBARİYLE DEVAM EDEN PROJE 44 EBİLTEM, BAP, TÜBİTAK, AB TOPLAM BÜTÇE TOPLAM SAYI

21 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü 2014 yılı 74 Rapor/Danışmanlık hizmetinden Bölüme Aktarılan:  TL 2015 yılı 54 Rapor/Danışmanlık hizmetinden Bölüme Aktarılan:  TL Diğer Hizmetler

22 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü İşbirlikleri Kamu kurumları (DSİ, TCDD, Karayolları, PTT, İl Özel İdareleri, Bakanlıklar, vb) Belediyeler (İZBB, İZSU vb.) Üniversiteler (İTÜ, CBÜ, İYTE, DEÜ, Balıkesir Üni.) Özel sektör

23 insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü Detaylı Bilgi ve Erişim Tel:0(232) Fax:0(232) E-posta:


"insaat. ege.edu.tr/ İnşaat Mühendisliği Bölümü ARAŞTIRMA OLANAKLARI 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları