Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EV SİGORTASI AİG SİGORTA. AIG SİGORTA EV SİGORTASI TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EV SİGORTASI AİG SİGORTA. AIG SİGORTA EV SİGORTASI TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması,"— Sunum transkripti:

1 EV SİGORTASI AİG SİGORTA

2 AIG SİGORTA EV SİGORTASI TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması, Kara Taşıtları Çarpması, Hava Taşıtları Çarpması, Kar Ağırlığı, Enkaz Kaldırma ve Sel-Su Baskını) Hırsızlık KÖTÜ niyetli hareketler, halk hareketleri, Terörizm Kazaen Kırılma Geçici İkametgah Masrafları Eskiye Yeni Teminatı Dekorasyon Teminatı Yangın ve Dahili Su Mali Sorumluluk (Kiracı ve Komşuluk Sorumluluk) Değerli Eşya Bedeli, toplam eşya bedelinin %30’u oranında teminata dahildir Eşya Deprem AIG Asistans Hizmetleri Med-Line Ambulans Hizmeti

3 DİĞER EV SİGORTA TEMİNATLARI Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu Yangın, İnfilak ve Dahili Su hasarları nedeniyle binaya verilebilecek zararlardan dolayı kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu, toplam sigorta bedelinin %15’i ile sınırlı olmak üzere teminat altındadır. Mal sahibi veya kiracının komşulara sorumluluğu Yangın, İnfilak ve Dahili Su hasarları nedeniyle komşu bina ve mallarına verilebilecek zararlardan dolayı komşuluk sorumluluğu, toplam sigorta bedelinin %15’i ile sınırlı olmak üzere teminat altındadır. Geçici İkametgah Masrafları: Sigortalı konutta, Yangın ve poliçede belirtilmiş olan tüm ek teminatlara (deprem dahil) bağlı olarak meydana gelen bir hasar neticesinde konutun oturulamaz hale gelmesi nedeniyle yapılacak geçici konut değişikliği masrafları, binanın tamir, tadil veya yeniden inşası için gerekli süreyi (azami 12 ay) aşmamak üzere yıllık azami 3.000 TL limit, aylık maximum 250.- ( Beşyüz)TL ve 12 ay ile sınırlıdır.

4 Değerli saatler, mücevher, ziynet eşyası ve benzerleri - Sigortalı Konut içerisinde Kolay taşınmayan kilitli dolap/kilitli çekmece içinde saklanması koşulu ile 1.500.- USD karşılığı TL’si - Sigortalı Konut içerisinde Duvara sabitlenmiş gömme, duvara veya yere monte kasa veya kolay taşınamayan şifreli kasada (en az 100 kg) saklanması koşulu ile 2.000.- USD karşılığı TL’sine kadar teminat altındadır. Kasada saklanan değerli saatler, mücevher, ziynet eşyası ve benzerlerinin toplam bedelinin 2.000 USD'yi geçmesi durumunda, listelenmesi ve poliçe ekinde belirtilmesi gerekmektedir. Listesi yapılıp poliçeye eklenmemiş değerli saatler, mücevherat, ziynet eşyası ve benzeri teminat kapsamı dışındadır.

5 Değerli Eşya Tanımı Ev eşyaları içinde bulunabilecek antika ve değerli biblolar ve heykeller, sanat eserleri, kolay taşınabilir tarihi ve antika eşyalar, koleksiyonlar, el yazması kitaplar, altın gümüş veya diğer değerli madenlerden yapılmış eşyalar (kaplamalar dahil), ziynet eşyaları, mücevher, saatler, kürkler, bilgisayar-müzik sistemi-video çekicisi ve benzeri elektronik ve optik cihazlar, antika ve değerli tablolar ile değerli halılar. Yukarıda dökümü yazılı eşyalar poliçede ayrıca belirtilmedikçe ev eşyası sigorta bedelinin % 30’u ile sınırlıdır. %30’u aşan kısım üzerinden sürprim uygulanır. Değerli saatler, mücevher, ziynet eşyası ve benzerleri; Sigortalı Konut içerisinde Kolay taşınmayan kilitli dolap/kilitli çekmece içinde saklanması koşulu ile 1.500.-USD karşılığı TL’si Sigortalı Konut içerisinde Duvara sabitlenmiş gömme kasa veya kolay taşınamayan şifreli kasada (en az 100 kg) saklanması koşulu ile 2.000.-USD karşılığı TL’ye kadar teminat altındadır. Değerli saatler, mücevher, ziynet eşyası ve benzerlerinin toplam bedelinin 2.000 USD'yi geçmesi durumunda, listelenmesi ve poliçe ekinde belirtilmesi gerekmektedir. Listesi yapılıp poliçeye eklenmemiş değerli saatler, mücevherat, ziynet eşyası ve benzeri teminat kapsamı dışındadır.

6 Dekorasyon Teminatı: Sigortalı muhteviyatın içinde bulunduğu konut için yapılmış olan tüm dekorasyon masrafları toplam eşya sigorta bedelinin %10'u ile sınırlıdır. %10'u geçen durumlarda poliçe üzerinde dekorasyon detayı ve limiti açıkça belirtilmesi suretiyle teminata dahil edilebilecektir. İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR Med-Line: Sigortalı konut içinde bulunanların tamamı (misafirler dahil), konut dışında ise yalnızca poliçe sahibine ilişik klozda tanımı yapılan tüm acil durumlarda tıbbi danışmanlık ve acil hizmet sunulmasıdır. Sağlık Danışmanlığı Acil İlaç ve Sarf Malzemesi Acil Kara Ambulansı Acil Doktor Hizmeti Medikal Bilgi Köprüsü Geocoding Hizmeti

7 Sel-Su Baskını(Seylap): Sigorta konusu risk çevresi ve yakınındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması, denizlerin olağan gelgit olayları dışında kabarması, olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel veya seylap sonucu riski dışardan istila eden suların doğrudan doğruya neden olacağı zararlar ile şehir kanalizasyonunun tıkanması sonucunda geri tepen pis sulardan meydana gelecek hasarlar teminat kapsamına alınmıştır. Apartman dairelerinde bodrum katlarına teminat verilmez. Muafiyet uygulması yapılmamaktadır. Eskiye-Yeni Teminatı: Sadece eşya için verilmiş olan bir teminattır. Eşyalarda, poliçe üzerinde belirtilen risklerden dolayı meydana gelebilecek hasarlarda eskime payı düşülmeksizin hasar anındaki piyasa değeri ödeniyor. Eksik sigorta uygulaması göz önünde bulundurularak sigorta bedellerinin mutlaka bugünkü yeni değerlerinden tespit edilmiş olması gereklidir. Aksi takdirde eksik sigorta hükümleri uygulanacaktır. Kazaen Kırılma: Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak koşuluyla, konut içerisinde bulunan eşyaların (cep telefonu hariçtir), sigortalı ve/veya aile bireyleri ve yanında çalışanlarca kazaen kırılması sonucunda meydana gelecek maddi zararlar teminat kapsamına alınmıştır.Hasar nedeniyle ödenecek Olay Başına ve Yıllık Toplam Azami Teminat 2.000.-(İkibin)TL ile sınırlıdır. Beher hasarda uygulanacak muafiyet tutarı 100.- TL’dir. Sigortalı ve/veya aile bireyleri ve yanında çalışanların ihmali ve kasıtlı hareketi sonucunda meydana gelebilecek hasarlar teminat kapsamı dışındadır.

8 Dâhili Tesisat Problemleri (MALZEME-YOL-İŞÇİLİK) Olay başı 150 USD, Ayda 1 Defa Elektrik Problemleri (MALZEME-YOL-İŞÇİLİK) Olay başı 150 USD, Ayda 1 Defa Cam Kırılması (MALZEME-YOL-İŞÇİLİK) Olay başı 150 USD, Ayda 1 Defa Anahtar Kaybı ve Unutulması KONUTA GİREMEME-ÇIKAMAMA (YOL-İŞÇİLİK) OLAY BAŞI 150 USD, Ayda 1 DEFA Konutta Kilitli Kalanların Kurtarılması OLAY BAŞI 75 USD, ayda 1 DEFA (MALZEME- YOL- İŞÇİLİK) Sigortalı Faturalarının Ödenmesi SİGORTALININ KAZA-HASTALIK DURUMUNDA, ORGANİZASYON Konaklama Hizmeti YANGIN, DÂHİLİ SU BASMASI DURUMU Max. 3 Gece, 3 Veya 4* Otel Konutun Korunması ve Gözetimi YANGIN, DÂHİLİ SU BASMASI DURUMU, MAX 48 SAAT İkametgâha Öngörülemeyen Dönüş YAKININ HASTALIĞI /VEFATI VEYA KONUTTA HIRSIZLIK, YANGIN, SU BASMASI DURUMUNDA; ULAŞIM Bilgi Hattı SİGORTALININ TALEP ETTİĞİ HER TÜRLÜ İŞ KOLU İLE İLGİLİ ADRES, TELEFON VB. BİLGİ… İlaç Teslimi GÖNDERİM BEDELİ MONDİAL'E AİT, ORGANİZASYON Acil Mesaj İletimi BİLGİ KONUT YARDIM HİZMETLERİ

9 Med-Line acil sağlık yardımı ev sigortası AIG sigorta Sigortalı konut içinde bulunanların tamamı (misafirler dahil), konut dışında ise yalnızca poliçe sahibine ilişik klozda tanımı yapılan tüm acil durumlarda tıbbi danışmanlık ve acil hizmet sunulmasıdır. Sağlık Danışmanlığı Acil İlaç ve Sarf Malzemesi Acil Kara Ambulansı Acil Doktor Hizmeti Medikal Bilgi Köprüsü Geocoding Hizmeti


"EV SİGORTASI AİG SİGORTA. AIG SİGORTA EV SİGORTASI TEMİNATLAR Yangın, Yıldırım, İnfilak Konut Ek Teminatları (Dahili Su, Duman, Fırtına, Yer Kayması," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları