Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARŞIYAKA MEHMET ALİ LAHUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARŞIYAKA MEHMET ALİ LAHUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ"— Sunum transkripti:

1 KARŞIYAKA MEHMET ALİ LAHUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2 …::: SUNUMUN İÇERİĞİ :::…
İşletmelerde Meslek Eğitimi ile İlgili Genel Hükümler Beceri Eğitimi Dosyasının Doldurulması Beceri Eğitimi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

3 1.Bölüm İşletmelerde Meslek Eğitimi ile İlgili Genel Hükümler

4 Kaynak : http://tkb.meb.gov.tr/yonetmelik
İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ  MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİLERİNİN OKUL VE İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ    GENEL HÜKÜMLER              AMAÇ             MADDE 1- bu yönetmeliğin amacı,okul ve işletmelerde yapılacak meslek eğitimi ile ilgili esasları düzenlemektir.             KAPSAM             MADDE 2- Bu yönetmelik,Bakanlığa bağlı mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarını ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 2 nci maddesinin (a) fıkrasında belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşların ile işyerinin kapsar.             DAYANAK             MADDE 3- Bu yönetmelik,1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.             TANIMLAR             MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen; " Bakanlık ",Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığını, " Okul ",Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarını, " İşletmeler " 17 Temmuz 1964 tarih ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 3153 sayılı kanun ile, 8 mart 1950 Tarih ve 5590 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları,Deniz Ticaret Odaları,Ticaret borsaları ve Türkiye Ticaret,Sanayi Deniz Ticaret odaları ve Ticaret odaları birliği kanunu ve bu kanunla değişiklik yapan 2567 sayılı kanuna  göre kurulmuş,mesleki kuruluşlar ile bu  kuruluşlara üye işyerlerini,mal ve hizmet üreten kamu kuruluşlarını; Adalet Bakanlığı Ceza ve tevkifleri Genel Müdürlüğüne bağlı işyerleri ile dışişleri Bakanlığı'na bağlı Devlet konukevleri hariç olmak üzere döner sermayeli işyerlerini,             " Öğretmen " Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında görevli öğretmenleri,             " Yoğunlaştırılmış Eğitimi ",teorik ve pratik derslerin,bloklaştırılmış olarak okutulmasını,ifade eder. Kaynak :

5 2.Bölüm Beceri Eğitimi dosyasının (Staj Defteri) Doldurulması

6 TANITMA KARTI Bu bölümde kişisel kimlik bilgilerimizi adres ve iletişim bilgilerimizin Staja başlama tarihi , SSK numarası işe başlama tarihi gibi bilgilerimizin yer aldığı bir belgedir. Bu bilgiler bilgisayar ortamında düzenlenmiş olup; okulunuzdaki koordinatör müdür yrd. tarafından onaylanıp mühürlenecektir. Beceri dosyasında muhafaza edilecektir.

7 MESLEK EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ
Bu belge öğrencinin çalışacağı işletme ile okul arasında öğrencinin staj yapacağını gösteren sözleşmedir. Okul yönetimi tarafından 3 kopya düzenlenir. Veli, okul ve İşletme yetkilileri tarafından ilgili kısımları imza, mühür ve kaşe işlemleri yapıldıktan sonra; Bir kopyası okulda, ikinci kopyası işletmede, üçüncü kopyası ise öğrencinin beceri dosyasına konulmak üzere kendisine verilecektir.

8 MESLEK EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ
Bu belge öğrencinin çalışacağı işletme ile okul arasında öğrencinin staj yapacağını gösteren sözleşmedir. Okul yönetimi tarafından 3 kopya düzenlenir. Veli, okul ve İşletme yetkilileri tarafından ilgili kısımları imza, mühür ve kaşe işlemleri yapıldıktan sonra; Bir kopyası okulda, ikinci kopyası işletmede, üçüncü kopyası ise öğrencinin beceri dosyasına konulmak üzere kendisine verilecektir.

9 ÖĞRENCİ İŞ DOSYASI Bu belgedeki bilgiler iş dosyasını hazırlayan öğrencinin çalıştığı işletmenin, işletmede ondan sorumlu olan usta eğiticinin ve koordinatör öğretmenin bilgilerinin yer aldığı kapak sayfasıdır. Öğrencinin beceri dosyasında bulunacaktır.

10 Sistem Kurulumu İş Yaprakları:
Kurulum işlemi 1.ADIM kurulum işlemini başlatmadan önce kişisel dosyaları yedekleriz İşlemi yapmak için gerekli malzemeler CD , DVD yada harici HDD. dir. Dosyalarımızı CD veya DVD ye yazma işlemi cd yazdırma programını açarız. Örneğin (nero,clone CD ) açılarak yedekleme yapılır 2.ADIM Bilgisayarı yeniden başlatırız. Başlama sırasında del tuşuna basarak bios’a giriliriz. “bios adveced bios features” menüsünden” first boot devici” seçip ilk açılışı cd yaparız ve f10 tuşuna basarak yaptığımız işlemi kaydedip çıkarız. 3. ADIM Önümüze gelen sözleşmeyi f8 basarak kabul edilir 4.ADIM Bilgisayar yeniden başlatır ve bilgisayar açılırken bize bilgisayarı cd den başlatmak için her hangi bir tuşa basınız mesajı gelir ve bir tuşa basarak cd den başlatılır Bir sure bekledikten sonra önümüze Windows xp’ nin klasik ekranı gelir ve burda cd deki winwovs dosyalarını kopyalıyor kopyalama işlemi bittikten sonra önümüze sabit diskle ilgili bölümleri gösteren bir ekran geliyor ve burada işletim sistemi kuracağımız yeri klavye tuşlarıyla o alanı biçimlendirmek için seçilir ve seçilen alanı biçimlendirme işlemi yapmak için için “d” basılır işlemi onaylamak için “enter” basılır silmek içinde “L” basılır ve alan silinir yeni bir alan oluşturmak için “c” tuşuna basılır yeni alan oluşturulur alan oluştuktan sonra “enter “ tuşuna basıldıktan sonra karşımıza gelen ekranda eğer işlemin hızlı gerçekleşmesi için ntfs çabuk seçilir ve enter ‘a basılır Loading bant ilerleme cubuğu önümüze gelir ve dolana kadar beklenir Dolduktan sonra bilgisayar otmatik resetlenir .Resetleme esnasında sakın bir tuşa basmayın önyükleme yaptık Sıra kurulumda o işlemi bilgisayar otamatik yapıyor bir zaman sonra önümüze bölge ve dil ayarlarını yapılması için ekran geliyor. Bu işlemide yaptıktan sonra next basarak devam ederiz Kurulum kişileştirme işlemi gelir önümüze onlarda doldurulur sonra bizden şifre ister şifreyi girdikten sonra bilgisayar adı ve yönetici şifresi koyulur ve sona tıklayarak kurulum işlemi sona erer. İş Yaprakları: Staj dosyasının bu bölümü Meslek liselerinin her bölümünde Sene başında verilecek gelişim planı doğrultusunda doldurulacaktır. Her sayfa en az 1 haftayı (3 günü) temsil edecektir. Defterdeki sayfaların yetersiz olması durumunda boş sayfalardan fotokopi çekilerek doldurulabilir. Dosya ile birlikte teslim edilir. Planda verilmiş olan konular işletmelerde belli tarih ve saatler de uygulanacak ve usta öğreticinin kontrolünde olacaktır. Burada meslek lisesinin her bölümü farklı değerlendirme kriterleri kullana bilirler. Verilen notlar öğrencinin dönem not çizelgesinin düzenlenmesinde kaynaklık edecektir.ders notu olarak (işletmede beceri eğitimi dersi) karneye geçecektir. Hazırlanan her sayfa usta eğitici ve koordinatör öğretmen tarafından imzalanıp onaylanacaktır aksi halde bu sayfaların hiçbir hükmü olmayacaktır. Değerlendirme kriterlerinin toplamı 100 puan üzerinden olacaktır. Örneğin bu İş yaprağındaki değerlendirme kriterleri şunlardır. - Driver Tanıtma (20 Puan) - Malzeme Kullanımı (10 Puan) - Sistem Kurulumu (30 Puan) - Disk’i Formatlama (20 Puan) - Belirtilen Sürede Tamalama (20 Puan) -TOPLAM (100 Puan) Belirtilen Sürede Tamamlama Driver Tanıtma Sistem Kurulumu Diski Formatlama Malzeme Kullanımı 13:00 16:00 3 1 47 90 Doksan Ali Yıldız Tayfun Çetin Fatih Karaosmanoğlu

11 İş Yapraklarının (Temrin) Doldurulması

12 GÜNLÜK İŞ VE İŞLEMLERİ TAKİP FORMU
13.00 16.00 Sistem Kurulumu 16.00 Tamamlandı. 13.00 TV Kart Kurulumu Tamamlandı. GÜNLÜK İŞ VE İŞLEMLERİ TAKİP FORMU Bu bölümdeki bilgiler iş yapraklarındaki notlar ve tarihler göz önünde bulundurularak doldurulacaktır. Dönem sonunda veya koordinatör öğretmenin her talebinde okula getirilecektir Beceri eğitimi dosyası içerisinde tutulacaktır.

13 90 85 70 80 90 80 82 Karşıyaka M.Ali Lahur Mes.Tek.And.Lisesi
1. Dönem İşletmede Beceri Eğitimi Dersi Güncel il. AŞ. Ltd. 1 Ali YILDIZ Bil./Web 80 90 80 82 4 Dört

14 Dönem Not Fişi: Beceri eğitimi iş dosyasının bu bölümünde iş yapraklarından (temrin) alınan notlar ve bunların ortalamaları gösterilmiş olan alanlara rakam ve yazı ile yazılacaktır. Yazılmış olan bu notlar işletmede görevli olan kişiler (Usta Eğitici/Öğretici ve İşletme Yetkilisi tarafından imzalanacaktır. Daha önceden duyurulan tarihte bu belge okul idaresine (Koordinatör Md. Yrd.) kapalı zarf içerisinde getirilecektir. Bu evrakların uygunluğu okul idaresi tarafından onaylanarak öğrencinin İşletmede Beceri Eğitimi (Staj) dersi notu olarak kayıt edilecektir. Bu işlemler iki dönem için ayrı ayrı yapılacaktır. (Güz Dönemi ve Bahar Dönemi)

15 Karşıyaka M.Ali Lahur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Güncel Bil. AŞ. Ltd. Tahtakale Mah. Makber Sok. NO:46/A ÇANKAYA-İZMİR. EKİM Ali YILDIZ 2013 Bil./Web İ H T İ H T 2 Reha ÜNLÜEROGLU

16 Aylık Devam ve Devamsızlık Bildirimi :
Bu belge öğrencinin beceri eğitimi yaptığı işletmede (staj yeri) devamsızlık yapıp yapmadığını göstermek amacı ile düzenlenmiştir. Belge işletmede öğrenciden sorumlu olan usta eğitici/öğretici tarafından doldurulacak ve imzalanacaktır. Koordinatör öğretmenler tarafından ay bitiminde okula getirilecektir. Buradaki bilgilere bakılarak öğrencinin devamsızlık günleri belirlenecektir. Burada yer alan devamsızık e-okula ilgili müdür yardımcısı tarafından işlenecektir. Örnekte, öğrencinin geldiği günler (+) ile gösterilmiştir. Devamsız olduğu günler ise izinli (İ), hasta (H), Resmi Tatil (T) harfleri ile gösterilmiştir. Bu kodlar sayfanın sağ alt köşesinde bulunmaktadır. Örnekte, üç gün işaretlenmiş diğer günler ise boş bırakılmıştır. Bunun nedeni sayfanın üst tarafında olan ve ayın günlerini ifade eden rakamlarda öğrencinin işletmede, diğer günlerde ise okulda yada hafta sonu tatillinde olmasıdır. Birden fazla öğrencinin aynı işletmede olması durumunda sol tarafta bulunan isim bölümüne numarası ve alanı ile birlikte eklenecektir.

17 3.Bölüm işletmede Beceri Eğitimi (Staj) ile ilgili sıkça sorulan sorular

18 Sıkça Sorulan Sorular İşletmede Beceri Eğitimi zorunlumu?
Beceri Eğitiminde bize yardımcı olacak kişiler var mı? Yarı yıl ve işletme günlerinde izin alabilir miyiz? Sigortamız olacak mı? İşletmede beceri eğitiminde devamsızlık ve disiplin ile ilgili bir sorun yaşadığımızda işlemler nasıl yapılır ? Beceri Eğitimi yaptığımız işletmeyi değiştirebilir miyiz? Beceri Eğitimi sırasında para alacak mıyız, Alırsak ne kadar alacağız? Beceri Eğitiminin sonunda bir sınav yapılacak mı? Beceri Eğitimi yapacağımız yerin alanımız ile ilgili olması zorunlu mu? Beceri Eğitimi yaptıktan sonra orada kalabiliyor muyuz? İşletmelerde uymamız gereken kurallar ve sorumluluklarımız nelerdir?

19 işletmelerde Beceri Eğitimi zorunlumudur?
Tüm meslek liselerinde eğitim alan öğrencilerin alan ve bölümlerinin özelliklerine göre İşletmelerde beceri eğitimi yapmaları zorunludur. Okulumuzdaki öğrencilerimiz 12 sınıfta haftanın 3 günü işletmelerde olacak şekilde kurum ve kuruluşlara yönlendirilir.

20 Beceri Eğitimimiz sırasında bize yardımcı olacak kişiler var mı?
Beceri Eğitimi süresince öğrencilere başta işletme koordinatörü (alan/dal öğretmenlerinden şeçilir.) Alan şefleri, ve bunun dışında işletmede bulunan usta eğitici/öğretici öğrenciye eğitim yaptığı süre boyunca yardımcı olacaklardır.

21 İşletmede beceri eğitimi günlerinde izin alabilir miyiz?
Neler yapmamız gerekir? Devamsızlığımıza sayılır mı? İşletmede beceri eğitimi günlerinde izin almak için Mazeret izin dilekçesi 2 suret olarak veli tarafından doldurulur. İşletme yetkilileri tarafından imza ve mühürlendikten sonra, ilgili müdür yardımcısına onaylatılır. Okul evrak kayıtta işlem yapıldıktan sonra bir kopyası işletmeye, bir kopyası okulda muhafaza edilir. Bu izin e-okul kayıtlarına (İzin) özürlü olarak işlenir.

22 Yarı yıl tatilinde İşletmede beceri eğitimine gidilecek mi
Yarı yıl tatilinde İşletmede beceri eğitimine gidilecek mi? Bu süreç içerinde izin alabilir miyiz? İşletmeler kurumsal özelliklerine göre, öğrencilere Yarı yıl döneminde izin verebilirler. Ancak öğrenciler tatil öncesinde YARI YIL İZİN DİLEKÇESİ’ni; veli, işletme ve okul yönetimine onaylatmak zorundadırlar. Koordinatör öğretmen görevlendirmeleri buna göre yapılmaktadır.

23 Sigortamız olacak mı?

24 İşletmede beceri eğitiminde devamsızlık ve disiplin ile ilgili bir sorun yaşadığımızda işlemler nasıl yapılır ?

25 Beceri Eğitimi yaptığımız işletme değiştirilebilir mi?
(sözleşmenin iptal edilmesi)

26 İşletmede Beceri Eğitimi yaptığımızda ücret alacak mıyız?
Bu ücret nasıl belirlenir?

27 sonunda bir sınav yapılacak mı?
Beceri Eğitiminin sonunda bir sınav yapılacak mı? Bu sınavın değerlendirmesi ne şekilde olacak?

28 Beceri Eğitimi yapacağımız yerin alanımız ile ilgili olması zorunlu mu?
Beceri eğitimindeki amaç öğrencilerin okulda almış oldukları teorik ve pratik eğitimleri pekiştirebilmek için mutlaka kendi alan ve dallarına uygun işletmelerde staj yapmaları gerekmektedir. Okul yönetimince hazırlanan GELİŞİM TABLOSU esas alınır.

29 Beceri Eğitimi yaptıktan sonra orada kalabiliyor muyuz?
Bu tamamen işletme ile öğrenci arasında bulunan bir durumdur.Eğer öğrenci eğitim dönemi sırasında işletmede gerekli performansı sağlarsa, işletmeler bu genç personeli istihdam etmekte herhangi bir sakınca görmezler.

30 İşletmelerde uymamız gereken kurallar ve sorumluluklarımız nelerdir?


"KARŞIYAKA MEHMET ALİ LAHUR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları