Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI. 1961 Anayasası’nın 50. maddesinde ; “Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek öğrenim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI. 1961 Anayasası’nın 50. maddesinde ; “Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek öğrenim."— Sunum transkripti:

1 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

2 1961 Anayasası’nın 50. maddesinde ; “Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek öğrenim derecelerine kadar burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar “ hükmü yer almaktadır. Anayasa ile devlete ait olduğu bildirilen bu görevlerin yerine getirilmesi için 22 Ağustos 1961 tarihinde Kredi ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur.

3 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun (Kurum Kuruluş Kanunu) uygulanmasına ait Yönetmeliği 13. maddesine göre; Yurtların İdare ve İşletilmesi Yurtlara alınacak öğrencilerde aranacak şartlar, yurtların idaresi yurtlarda barınma süresi, uygulanacak disiplin esasları, disiplin kurullarının kuruluşu, yetki ve işleyişleri, yurtların normal ve olağanüstü açılma ve kapatılması, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, özel ve gece hizmetleri ve küçük işletmelerin çalıştırılmasına dair esaslar ile diğer hususlar Kurum tarafından ayrıca çıkarılacak bir yönetmelikte tespit edilir.

4 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Amacı, Kurum tarafından işletilen yurtlarda idare, işletme, barındırma usul ve esaslarını düzenlemek suretiyle yükseköğrenim öğrencilerinin eğitim ve öğretimlerini kolaylaştırmaktır.  Kurum tarafından işletilen yurtlarda barındırılacak öğrencilerde aranacak şartlar, yurtların idaresi, işletmesi, öğrenci disiplin işlemleri ile nöbet hizmetlerine ait usul ve esasları kapsar. YURT İDARE VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

5 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yurt İhtiyaç ve Önceliklerin Tespiti Yükseköğretim kurumlarının yeri ve öğrenci sayıları, mevcut yurtların kapasitesi, talebi karşılama oranları, binaların fiziki durumları ile sosyal ve bölgesel faktörler dikkate alınarak ülke genelinde yurt ihtiyacı belirlenir. Öğrencinin barındırılmasına yönelik; fiziki mekan, malzeme ve benzeri hususlarda normlar tespit edilir. Yurt edinme ve işletilmesinde bu normlar dikkate alınır.

6 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yurtlarda Barınma Şartları  Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,  Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi, Ancak; Şehir içi nakil araçlarından yardımsız faydalanamayan görme engelli, felçli, bir veya iki kolu veya bacağı olmayan, skolyoz hastaları olan öğrenciler hariç.

7 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Taksirli suçlar hariç, sabıka kaydı bulunmamak,  Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” almamış olmak,  Yabancı uyruklu öğrenciler için emniyet makamlarından alacakları oturma izin belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermek,  Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması

8 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Kurum yurtlarında barınmak isteyen öğrenciler; Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre başvuruda bulunurlar.  ÖSYM tarafından yükseköğretim programına yeni yerleştirilen öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programında öğrenim gören ara sınıf öğrencileri aynı süre içinde, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından itibaren,  Ek kontenjanla bir yüksek öğretim kurumuna yerleşen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,  Kurumca belirlenen bir tarihte www.kyk.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler.www.kyk.gov.tr  Öğrencilerin Kurum yurtlarında barınabilmeleri için mutlaka internet üzerinden başvuru yapması gerekmektedir. Kurum Yurtlarına Başvuru, Belge Araştırma, Değerlendirme ve Yerleştirme Süreci

9 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Öğrencinin beyanına güven esastır. Kurum, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabilir. (Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü gibi.) Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark tespit edilmesi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilgi ve belgelere göre işlem yapılır. Belge ve Durum Araştırması

10 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yurt başvuruları; öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilir. Yurt başvurularının değerlendirilmesinde; öğrencinin ve ailesinin gelir durumunun % 65 i olan, öğrencinin sosyal durumunun ise % 35 i esas alınır. Öğrencinin aldığı puanlar her türde belirlenen puanı aşamaz. Öğretim dönemi başı itibariyle tespiti yapılan total boş yataklara kontenjan türlerine göre (ilk defa bir yüksek öğretim programına yerleşen öğrenciler, ara sınıf öğrencileri, yabancı uyruklu öğrenciler gibi…) belirli % oranlarında boş yatak ayrılır. Belge durum araştırması ve kıstaslarımız doğrultusunda değerlendirmesi yapılan öğrenciler ayrılan bu yataklara yerleştirilir. Değerlendirme ve Yerleştirme

11 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Ancak aşağıdaki şartları taşıyan ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belgelerle durumlarını belgelendiren yükseköğrenim öğrencileri, herhangi bir puanlama yapılmadan öncelikli olarak yurtlara yerleştirilirler.  Şehit ve Gazi çocukları,  %40 ve üzerinde engel durumu olan öğrenciler,  Anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler,  Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan öğrenciler,  Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayan öğrenciler,  “Milli Sporcu Belgesi” almış öğrenciler,

12 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Genel Müdürlükçe yurt başvuru değerlendirmesi yapılan öğrencilerin yurt yerleştirmesi (oda-yatak numarası dahil) merkezden yapılmaktadır. Öğrenciler başvuru sonuçlarını (asil veya yedekten yerleşme durumu) Kurum internet üzerinden takip edebilirken aynı zamanda kazandı bilgisi ve hangi tarihlerde kayıt yaptıracağına ait bilgi sms ile bildirilmektedir. Öğrenci banka aracılığı ile yurt ücretini ödedikten sonra e-devlet portalı üzerinden şifresiyle kayıt işlemini tamamlamaktadır. Yurt Müdürlüğüne gittiğinde ise varsa öncelik belgesi ve 4 adet fotoğraf vermesi gerekmektedir. Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

13 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI YURT ÜCRETİ VE DEPOZİTO  Yurtlarda ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barındırma durumuna göre farklı yurt ücreti alınabilmektedir.  Deprem, sel, savaş ve benzeri olağanüstü hallerde yurt ücreti alınmamasına Bakanlıkça karar verilir.  Kurumumuz 2016 yılı için aylık yurt ücreti 140TL-245 TL arasında değişmektedir.  Depozito ücreti; Öğrencilerin zamanında yatırılmayan yurt ücretlerine veya yurtta yapacakları zarara karşılık olarak alınan ve öğrenci yurttan ayrılırken kendisine iade edilen ücrettir.  Depozito ücreti 195TL-345TL arasında değişmektedir.

14 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Devletin koruması altındaki öğrencilerden, anne ve babası vefat etmiş olanlar, şehit ve gazi çocuklarından yurt ücreti ve depozito alınmaz.  Yurtlarda barınan kesin kayıtlı öğrencilerden maddi zaruret içerisinde bulunanlar veya zorunlu nedenlerle ödeme güçlüğüne düşenlerden yurt ücreti alınmamasına Bakanlıkça karar verilebilir. Yurt Ücreti ve Depozito Alınmayacak Öğrenciler

15 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Öğrenciler yurtlarda, normal öğrenim süresi kadar kalabilirler.  Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken aynı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta kalmaya devam ederler.  Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken farklı il/ilçede üniversite veya bölüm değiştirirse, yatay veya dikey geçiş yaparsa öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.  Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır. Barınma süreleri

16 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Beslenme yardımı  Kurum yurtlarında barınan öğrencilere beslenme yardımı yapılmaktadır.  Yemek yardımı öğrencilere nakden ödenmez.  2016 yılı için günlük beslenme yardımı; 3TL sabah kahvaltısı ve 6 TL akşam beslenme yardımı olmak üzere toplam 9 TL dir.  Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olup, yurtlarda ücretsiz olarak barındırılan öğrencilerin günlük beslenme yardımı ise 19 TL dir.

17 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yurtlarda barındırılan öğrenciler son ay veya döneme ait yurt ücretlerini ödediklerini belgelemeleri kaydıyla diğer il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında 10 güne kadar ücretsiz kalabilirler. Ayrıca, yurtlarda barındırılan öğrencilerden diğer il ve ilçelerde sınav, kurs, staj, yaz okulu ve benzeri eğitim faaliyetlerine katılanlar, yurt ücretlerini ödediklerini belgelemeleri kaydıyla faaliyette bulunduğu il ve ilçelerdeki Kurum yurtlarında faaliyet süresince ücretsiz kalabilirler. Diğer Yurtlarda Geçici Barınma

18 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hastalık ve diğer sebeplerle yurttan geçici olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin yerleri, ücretlerini zamanında ödemek, yurt idaresine bilgi vererek durumlarını belgelendirmek koşuluyla; hastalık durumunda 3 ay, diğer sebeplerle ayrılmalarda ise 1 ay süre açık tutulabilir. Bu süre sonunda yurda dönmeyen öğrencilerin yurtla ilişikleri kesilir ve depozitoları irat kaydedilir. Hastalık ve Diğer Sebeplerle Yurttan Geçici Ayrılmalar

19 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Öğrencilere yüksek öğrenim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller ile hafta sonu (Cumartesi-Pazar) ve diğer resmi tatiller hariç, bir öğretim yılında toplam 60 güne kadar izin verilebilecektir.  Öğrenciler izne ayrıldıkları günün beslenme yardımından faydalanmaktadırlar.  Tıp Fakültesi, Hemşirelik, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu gibi yükseköğretim kurumlarına devam eden öğrencilerden gece nöbeti olanlar ile barındıkları yurdun il/ilçe sınırları içinde veya dışında kurs, staj, uygulamalı eğitim vb. faaliyetlerine katılımları zorunlu olan öğrenciler, devam etmekte oldukları yükseköğretim kurumlarından belge getirmeleri halinde izinli sayılır. Kurum Yurtlarında Barındırılan Öğrencilerin İzin işlemleri

20 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI  Nöbet Hizmeti; yurt müdürlüklerinde görevli yönetim memurları, yurt müdür yardımcıları ve şefler ile nöbet tutacak personel sayısı üçten az olan yurtlarda yurt müdürleri tarafından yürütülür. Nöbet Hizmetleri

21 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Nöbetçi Memur Görevleri Nöbet hizmeti süresince yurtta huzur ve güveni sağlamaktır.  Yurtta disiplini sağlamak,  Yurt öğrencilerinin sosyal ve kültürel çalışmalarına yardımcı olmak ve gerektiğinde kolaylık göstermek,  Öğrencilerin çeşitli dilek ve müracaatlarını karşılamak, Güvenlik görevlilerinin görev kontrolünü sağlamak,  Olağanüstü hallerde, alarm haberi veya önemli haberler alındığında, yurt müdürü, il müdürü ve diğer ilgilileri derhal haberdar etmek, kendi imkanları ile önleyemeyeceği olaylarda en yakın güvenlik biriminden yardım istemek,  Yurt kurallarına aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemi yapmak, ayrıca durumu bir tutanakla yurt idaresine bildirmek,  Görevi süresince vuku bulacak olayları ve gözlemlerini nöbet defterine yazarak imzalamak,

22 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yurtlarımızda barınan gençlerimizin serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmek, bedensel, zihinsel ve kültürel yönden gelişimlerine katkıda bulunmak, onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, aralarındaki birlik beraberlik duygularını pekiştirmek, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla yurtlarımızda eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir. Bu faaliyetler, yurdun fiziki yapısı da dikkate alınarak öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda belirlenir. Yurtlarımızdaki faaliyetler üç ana kategoride gerçekleştirilmektedir. Bunlar; eğitim faaliyetleri, sosyal-kültürel faaliyetler ve sportif faaliyetlerdir. EĞİTSEL, SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER:

23 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM FAALİYETLERİ Gençlik ve Spor Bakanlığı Akademisi YURTKUR Eğitim Seminerleri,  Liderlik Seminerleri  Farkındalık Konferansları  Kariyer Sohbetleri Kurslar  Dil Kursları (İngilizce, Almanca, Osmanlıca, Arapça vb.)  Tasarım Kursları (Ebru, hat, çini, takı tasarım vb.)  Müzik ve Görsel Sanatlar Kursları (Bağlama, gitar, ney vb.)  Din ve Değerler Eğitimi Kursları Atölye Çalışmaları Edebiyat Atölyesi, Sosyoloji Atölyesi, Tarih Atölyesi, Felsefe Atölyesi, Mesnevi Okumaları Atölyesi, İlahiyat Atölyesi, Sinema Atölyesi, Safahat Okumaları Atölyesi

24 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Öğrencilerde sosyal sorumluluk ve çevre bilincini geliştirmek, tarih ve doğaya olan ilgilerini artırmak, gezmelerine ve eğlenmelerine olanak sağlamak amacıyla; sosyal sorumluluk projeleri, çevre faaliyetleri, önemli gün ve hafta etkinlikleri ile gezi ve eğlence programları gerçekleştirilmektedir. Empati Etkinlikleri; Yaşlılarla, Çocuklarla, Engellilerle, yoksullara, Şehit yakınları ve gazilerle ilgili çalışmalar. Kızılay’a kan bağışı, Bağış ve yardım kampanyaları, yeşilay çalışmaları. Çevre Faaliyetleri; Ağaç dikme, atık toplama, çevre temizliği SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

25 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Önemli gün ve haftalar; Mevlana haftası, Gençlik haftası, Kutlu doğum haftası, Çanakkale zaferi ve şehitler haftası gibi… Gezi ve eğlence programları Tarihi ve doğa gezileri, konserler, gençlik şölenleri gibi… Sportif faaliyetler; Öğrencilerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak için sportif faaliyetler düzenlenmektedir. Voleybol, basketbol, satranç, aerobik, plates, masa tenisi gibi…

26 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI UYUM PROGRAMI: Yurtlarımıza yeni kayıt yaptıran Ülkemiz öğrencileri ile yükseköğrenim görmek üzere ülkemize gelen uluslararası öğrencilerin yurt ortamını tanımasını ve yurt yaşantısına uyum sağlamasını kolaylaştırmak için uyum programı düzenlenmektedir. Öğrencilerin yurda kayda geldikleri ilk andan itibaren, öğrenci yoğunluğuna göre bireysel ya da gruplar halinde, programı uygulayacak personelce yurt hizmet binaları gezdirilerek; yurdun fiziki yapısı, kahvaltı ve akşam yemeği yardımı, yurt ücreti ve depozito, yurtlarda uyulması gereken genel kurallar, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında kısa bilgiler verilmektedir.

27 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İl ve yurt müdürlüklerinde görevli meslek elemanları tarafından; insan ilişkileri, toplu yaşanılan yerler ve özellikleri, yurda, okula ve çevreye uyum, aileden uzak kalma kaygısı, aile özlemi, yalnızlık hissi, okulu başaramama korkusu, sınav stresi, ders çalışma teknikleri vb. konular üzerinde seminer, konferans vb. toplantılar düzenlenmektedir. Öğrencilerin çeşitli konulardaki soru, sorun ve isteklerini ifade etmelerini sağlamak, belirlemek ve çözüm bulmak için yurt müdürü veya yurt müdür yardımcısı tarafından iletişim toplantıları düzenlenmektedir.

28 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 81 il 176 ilçede 604 yurt müdürlüğüne görev yapan ve yaklaşık 463.000 öğrenciye hizmet veren Kurumumuz personeli; Öğrencilerin yurt ortamına ve yaşantısına uyumlarını kolaylaştırmak, öğrenciler arası ve öğrencilerle personel arasındaki ilişkileri geliştirmek, öğrencilerin yurdu ve kurumumuzu tanımalarını ve benimsemelerini sağlayabilmek amacıyla; İmkanlar ölçüsünde ve mevzuata uygun olarak; doğrudan öğrencilere yönelik uygulamalardaki değişme ve gelişmelerin karar süreçlerinde (Örneğin; yatak odaları ve diğer kullanım yerlerinin temizlik programı, yatak takımlarının değiştirilme şekil ve zamanı vb.) öğrencilerin de bilgilendirilmesi ve katılımlarının sağlanması, toplantı veya gündelik ilişkilerde, verilen hizmetler, maliyetler, kaynaklar ve hedeflerin de paylaşılması, işbirliği yollarının aranması, sonuç olarak; öğrencilerin kendilerini Yurdun ve Kurumun bir parçası olarak görmelerinin hedeflemektedir.

29 YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞEKKÜR EDERİM! Hülya DÜNER e-mail: hduner@kyk.gov.tr


"YURT İDARE VE İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI. 1961 Anayasası’nın 50. maddesinde ; “Devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek öğrenim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları