Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUR MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ. MESLEK İ TANITIM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUR MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ. MESLEK İ TANITIM."— Sunum transkripti:

1 SUR MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ

2 MESLEK İ TANITIM

3 MESLEK L İ SELER İ N İ N AVANTAJLARI

4 Anadolu Mesleki ve Teknik Lisesi okuyan öğrenciler diğer normal liselerdeki öğrenciler gibi tüm kültür derslerini en iyi şekilde okulda aldıkları gibi bunun yanında da meslek bilgisi derslerini alırlar. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına (LGS ve LYS) katılma hakkına sahiptirler. Meslekî ve teknik orta öğretim kurumları mezunları ayrıca, 4702 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunun 45’inci maddesinde yapılan değişiklik gereğince sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler. Yüksek öğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunları, genel lise mezunlarına göre bir üste derece ile başlarlar. Öğrencilerimiz liseyi bitirdiklerinde eğitim gördükleri alan ve dalda hem diploma hem de işyeri açma belgesine sahip olup teknisyenlik unvanı kazanırlar. Ayrıca mezun olan öğrencilerimiz; aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge ve yurt dışı iş başvurularında, eğitim sertifikalarını ve diplomalarını sunma ve açıklama konusunda yardımcı olan EUROPASS Sertifika Eklerine sahip olurlar.

5 Böylece okullarımızda öğrenimini tamamlayan bireyler; işverenlerin aradığı özelliklere sahip, nitelikli “ ana “ eleman olarak kendi ve ailesinin geleceğine yön veren ve ülke kalkınmasında rol alan öncü bir nesil olma şansına sahiptirler

6 İşletmelerde Beceri Eğitimi ve Staj İşletmelerde beceri eğitimi; Anadolu meslek programı öğrencilerinin mesleki bilgi, görgü ve becerilerini artırmak amacıyla 12.sınıfta 3 gün işletmede öğrenim gördüğü bir uygulamadır. Staj ise Anadolu teknik program öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla 40 iş günü işletmelerde uygulama eğitimi gördüğü mesleki eğitimdir. İşletmelerde beceri eğitimi gören veya staj yapan öğrencilerimiz; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre işletmelerde meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı sigortalanırlar. Ayrıca Anadolu Meslek Programının 12.sınıfında işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerimiz yaşlarına uygun olarak asgari ücretin %30’undan az olmamak kaydıyla işletmeden ücret alırlar.

7 Çocuk Geli ş imi ve E ğ itimi

8 Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretim ProgramlarıÖğretim Süresi ÖNLİSANS Çocuk Gelişimi2 Sosyal Hizmetler2 Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 2 LİSANS Görme Engelliler Öğretmenliği4 İşitme Engelliler Öğretmenliği4 Çocuk Gelişimi4 Sosyal Hizmetler4 Okul Öncesi Öğretmenliği4 Özel Eğitim Öğretmenliği4 Üstün Zekâlılar Öğretmenliği4 Zihinsel Engelliler Öğretmenliği4

9 ÇOCUK GELİŞİMİ MESLEK ELEMANI 0-6 yaş grubu çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine yardımcı olan, çalışma alanı ile ilgili materyalleri hazırlayan kişidir.

10 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER - Çocuk gelişimi meslek elemanı olmak isteyenlerin; - Çocukları seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan, - Çocukların duygu ve düşüncelerini anlayabilen, - Sabırlı, - Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen, - Dikkatli ve işine özen gösteren, - Sorumluluk sahibi, işbirliğine açık ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

11 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Çocuk gelişimi meslek elemanı; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim ve özel eğitim kurumlarında çocuk kliniklerinde, otellerde, turistik tesislerin çocuk kulüplerinde çalışırlar. Kamu kuruluşlarına bağlı kreşlerin, özel yuva ve anaokullarının, gündüz bakımevlerinin sayısının artmasıyla çalışma alanı gelişen bir meslektir

12 MESLEKTE İLERLEME MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME “Çocuk Gelişimi” önlisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler. İŞ HAYATINDA İLERLEME Çocuk gelişimi meslek elemanı olarak işe başlayanlar başarı durumlarına göre çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilir ya da kendi işyerlerini açabilirler. Ancak işyerlerinde yükselme imkanı sınırlıdır. Konusu ile ilgili tecrübelerinin olması ve kendilerini geliştirmiş olmaları iş bulma imkanına ve iyi ücret almalarına katkıda bulunur. BENZER MESLEKLER - Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni, - Okul Öncesi Öğretmeni, - Ana Okulu Öğretmeni.

13 ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir.

14 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER - Çocuk gelişimi öğretmeni olmak isteyenlerin; - Gelişim psikolojisine ilgili ve bu alanda başarılı, - Çocukları seven, onlarla beraber olmaktan sıkılmayan, - Çocukların duygularını anlayabilen, - Çocuklar üzerinde gerekli disiplini sağlayabilen, - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, - İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, - Dikkatli, işine özen gösteren, - İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, - Sabırlı, - Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, - Kendini geliştirmeye istekli, - Yaratıcı kimseler olmaları gerekir

15 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu kız meslek ve kız meslek liselerinde ilköğretim okulları ile resmi ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, anasınıfı, çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışabilirler. Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler; Okul Öncesi eğitimi, Özel eğitim okul ve sınıflarında okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi ve eğitimi alanına ait ortak alan teorik ve uygulamalı meslek dersleri yer almaktadır. Çocuk yayınlarının hazırlanmasında, oyuncak tasarımı gibi alanlarda uzman olarak çalışabilirler. Hızla gelişen bir alandır. Kadının çalışma hayatına katılımının artması nedeniyle, okul öncesi eğitimin öneminin giderek daha da anlaşılması kreş, anaokulu gibi kurumlara talebi arttırmaktadır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Kendi işlerini kurabilirler.

16 MESLEKTE İLERLEME MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler. İŞ HAYATINDA İLERLEME Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler. BENZER MESLEKLER - Sınıf öğretmeni, - Okul öncesi Öğretmeni, - Özel eğitim öğretmeni, - Pedagogluk, - Çocuk gelişimi ve bakım uzmanı, - Sosyal çalışmacılık (çocuk ıslahevlerinde ).

17 Halkla İ li ş kiler ve Organizasyon Hizmetleri

18 Halkla İlişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri Öğretim ProgramlarıÖğretim süresi ÖNLİSANS Basım ve Yayın Teknolojileri2 Basın ve Yayıncılık2 Çağrı Merkezi Hizmetleri2 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık2 Görsel İletişim2 Halkla İletişim ve Tanıtım2 Marka İletişimi2 Medya ve İletişim2 Radyo ve Televizyon Programcılığı2 Radyo ve Televizyon Teknolojisi2 Reklamcılık2 LİSANS Basım Teknolojileri4 Rekreasyon Yönetimi4 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği 4 Turizm İşletmeciliği4 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık4

19 HALKLA İLİŞKİLER GÖREVLİSİ Çalıştığı veya temsil ettiği kurumu tanıtan, kurum ve çalışmaları hakkında çevrede olumlu izlenimler oluşturabilecek ilişkiler kuran ve bu amaçla gerekli faaliyetlere destek hizmetleri sunan kişidir

20 GÖREVLERİ - Kurumu tanıtıcı bilgiler verir, faaliyet raporları hazırlar, - Yönetim ve personel arasındaki iletişim ile çalışanlar arasındaki iletişimin yüksek düzeyde olmasını sağlar, - İhtiyaç duyulan eğitimler için ilgili birim ve komisyonlarla işbirliği içinde plan hazırlar, - Kurumla ilgili haber ve bilgiler hakkında bilgi toplar ve yöneticileri bilgilendirir, elde edilen materyalleri arşivler, - Yöneticilere, halkla ilişkilere yönelik politikalarda önerilerde bulunur, - Konferans, seminer, sergi, basın toplantısı, yıldönümü gibi kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesine yardımcı olur, - Kurum içi ve dışı haberleşmeyi sağlayacak yayınların hazırlanması konusunda önerilerde bulunur, - Tüketici beklenti ve şikayetlerini izler ve bu konuda veri oluşturarak ilgili birimlere iletir,

21 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER Halkla İlişkiler Görevlisi olmak isteyenlerin; - Yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip, - Gelişime ve öğrenmeye açık, - Okumayı ve araştırmayı seven, - Sorun çözmeye yatkın, - Yüksek tempolu ve yüksek etkileşimli ortamlarda çalışabilecek, - Ekip çalışmasına uyum sağlayabilecek, kişiler olması gerekmektedir.

22 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Meslek elemanları; - Halkla ilişkiler ve iletişim danışmanlığı ajanslarında, - Kurumların kurumsal iletişim departmanlarında, - Kamu kurumlarının halkla ilişkiler bölümlerinde, - Araştırma şirketlerinde - Etkinlik şirketlerinde, - Dijital ajanslarda çalışabilmektedirler.

23 MESLEKTE İLERLEME MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME Meslek liselerinden mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler. İŞ HAYATINDA İLERLEME - Halkla ilişkiler görevlileri, eğitimleri sonrası bizzat çalışma ortamında, kendilerinden daha tecrübeli meslektaş ve yöneticilerinin mentorluğu ile bilgi, birikim ve deneyimlerini arıtırılar - Birikimleri ve öğrenmeye açıklılıkları doğrultusunda, daha fazla sorumluluk ve inisiyatif gerektiren pozisyonlara yükselebilirler BENZER MESLEKLER - Pazarlama Uzmanları - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı, - Reklamcı - Metin Yazarı - Araştırmacı

24 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI ____________________________________________ TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapan kişidir

25 GÖREVLERİ - Çalıştığı kurumu tanıtıcı raporlar, haber bültenleri, resimli broşürler hazırlar, - Kurumun çalışmalarının ve etkinlik alanlarının basın, radyo ve televizyon aracılığı ile halka tanıtılmasını sağlar, - Konferans, seminer, sergi, basın toplantısı, yıldönümü gibi kültürel ve sosyal etkinlikleri düzenler, - Yöneticilerin konuşma ve yazışmalarını inceler, - Kurumla ilgili izlenimleri takip ederek kurumun daha iyi tanıtılmasını ve saygınlığının artırılmasını sağlayacak çalışmalar yapar.

26 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı olmak isteyenlerin, - İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, - Araştırma merakı olan, - Doğru diksiyon ve fonetik bilgisi olan, kimseler olması gerekir.

27 ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında görev yapabilirler. Özellikle özel sektörde hemen hemen tüm büyük şirketlerin halkla ilişkiler birimi vardır. Kendisini iyi yetiştirmiş ve en az bir yabancı dili iyi derecede bilen bir halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı geniş iş olanaklarına sahiptir. “Halkla İlişkiler ve Tanıtım” ile “Halkla İlişkiler” bölümleri mezunlarından, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Halkla İlişkiler ve Organizasyon alanında öğretmen olarak çalışabilirler.

28 MESLEKTE İLERLEME MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME - Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans (mastır) ve doktora yaparak akademik kariyer yapılabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler. - İŞ HAYATINDA İLERLEME - Çalıştığı kurumlarda daha yüksek yetki ve sorumluluk sahibi olabilirler (halkla ilişkiler şefi, halkla ilişkiler müdürü vb.) BENZER MESLEKLER - Reklamcı, - Gazeteci


"SUR MESLEK İ VE TEKN İ K ANADOLU L İ SES İ. MESLEK İ TANITIM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları