Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

, Eğitici Drama Nedir? Önceden belirlenmiş açık ve net eğitim amaçları olan, tüm çocukların kendi öğretmenleri ile birlikte, daha çok büyük motor hareketlerle.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ", Eğitici Drama Nedir? Önceden belirlenmiş açık ve net eğitim amaçları olan, tüm çocukların kendi öğretmenleri ile birlikte, daha çok büyük motor hareketlerle."— Sunum transkripti:

1 , Eğitici Drama Nedir? Önceden belirlenmiş açık ve net eğitim amaçları olan, tüm çocukların kendi öğretmenleri ile birlikte, daha çok büyük motor hareketlerle yaptıkları, ifade etmeye, rol oynamaya, canlandırmaya ve tartışmaya dayalı grup etkinlikleridir. Eğitici Drama Ne Değildir? -Psiko-drama değildir -Çocuk tiyatrosu değildir -Oyun değildir -Tek amacı yaratıcılığın gelişmesi değildir

2 *Eğitim amaçlı drama; özel olarak düzenlenen yaşantıları somut bir şekilde hissetme yolu ile, . sosyal, Evrensel ve soyut kavramların, tarih, edebiyat gibi konuların canlandırılarak anlamlı hale getirildiği, öğrenildiği bir eğitim tekniğidir.

3 *Eğitici drama, mümkün olduğunca esnek olmakla birlikte, temel kuralları önceden ve dışarıdan belirlenmiş, bir grupta yaşanan, yetişkin bir lider(örneğin bir öğretmen) tarafından yönlendirilen ya da en azından başlatılan ve çocuklar tarafından bir grup oyunu gibi algılanabilen etkinlikler bütünüdür.

4 *Önceden belirlenmiş açık ve net eğitim amaçları olan, tüm çocukların kendi öğretmenleri ile birlikte, daha çok büyük motor hareketlerle yaptıkları, ifade etmeye, rol oynamaya, canlandırmaya ve tartışmaya dayalı grup etkinlikleridir.

5 *Daha işe vuruk bir şekilde tanımlanırsa; eğitici drama: bir eylemin, bir olayın, duygununun, çeşitli rollerin, bir kavramın, konunun ya da öykünün, hatta şiirin, canlı ya da cansız varlıkların, sözel ya da sözsüz, kendiliğinden davranışlarla, taklit yolu ile, temsili olarak ifade edilmesi canlandırılmasıdır

6 OYUN. Oyun , çocuk için sevgiden sonra gelen ikinci ihtiyaçtır
OYUN Oyun , çocuk için sevgiden sonra gelen ikinci ihtiyaçtır. Drama oyuna katılmak, yaşamak, tartışmak ve çocukluk oyunlarıdır. Oyun çocuklarda kendiliğinde içgüdülerle ortaya çıkar, çocukların hayal güçlerini geliştirir. Yaratıcı olurlar, oyun içinde çeşitli teoriler geliştirirler. Çocuklar oyun oynarken , yetişkin bir işadamının işini önemsemesi gibi oyunu önemser ve ileriki iş yaşantısında , iş adamının sahip olması gereken özellikleri oyunda kazanır. Çocukları kısa bir süre gözlediğinizde , çocukların oyunu ciddi bir iş gibi yaptıklarını görürsünüz. Oyunun içten gelen güdü olması oyunun ayıt edici özelliğidir.

7 OYUNUN ÖZELLİKLERİ. Oyun , içten gelen motivasyondur
OYUNUN ÖZELLİKLERİ * Oyun , içten gelen motivasyondur. * Oyunda ,ben bu nesneyle ne yapabilirim ? sorusu çocuğu harekete geçirir. * Yapılmadığı halde yapılıyormuş gibi davranılır( karakterizedir). * Dış Dıştan uygulanan krallardan bağımsızdır. * Zevkli ve hoşlanılan davranıştır. * Şekil ve içerik olarak çok zengin içeriğe sahiptir

8 OYUNUN ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKILARI 1
OYUNUN ÇOCUK GELİŞİMİNE KATKILARI 1.Zihin ,dil, sosyal, duygusal,öz bakım, motor gelişimi desdekler. 2.Sorumluluk geliştirir. 3.İş birliğini geliştirir. 4.Disiplinli olmayı geliştirir. 5.Kendine güveni geliştirir

9 6. Kendini tanıma ve vücudunu fark etmeyi geliştirir. 7
6.Kendini tanıma ve vücudunu fark etmeyi geliştirir. 7.Dikkat süresini ve gücünü gelişimini sağlar. 8.Kişilik gelişimini sağlar Karar verme gücünü artırır. 10.Çeşitli deneyimler kazandırır

10 11.Faklı tecrübelerden faydalanmayı , kedi fikir ve becerilerine katmayı geliştirir. 12.Farklı insanlara olumlu tavır takınma ve uygun iletişim becerisi kazanma.

11 Taklit edebilme, drama etkinliğine katılabilmenin en temel ön şartıdır
* Taklit edebilme, drama etkinliğine katılabilmenin en temel ön şartıdır. Taklit edemeyen bir çocuk drama etkinliğine katılamaz.Taklit edebilme drama için temel bir davranıştır.

12 *Taklit etme davranışıyla ilişkili olan dikkat ve bellek yetenekleri de gereklidir. Çevresinde olup bitenlere, işittiği ve gördüğü olaylara, kişilere, nesnelere dikkatini veremeyen, onları belleğinde tutamayan bir çocuğun drama etkinliğine katılabilmesi olanaksız olmasa da güçtür

13 *Taklit etme davranışının ilişkili olduğu diğer bir yetenek de zihinsel olarak simgeleştirebilmektir. Zihinde canlandırma, hareket yolu ile simgeleştirme de taklit etme ve dolayısı ile drama etkinliğine katılabilme, ile ilişkilidir.

14 * Drama etkinliğine katılabilme konusunda yalnızca bazı zihinsel yetenekler değil, bazı sosyal becerilerin de kazanılmış olması gerekir. Çocuğun kendi yaşıtları ile işbirliğine, etkileşime dayalı kurallı oyunlar oynama sosyal becerisini de elde etmiş olması, onun drama ya katılmasını ve drama dan yararlanmasını kolaylaştırabilir.

15 *Sözü edilen zihinsel ve sosyal yeteneklere sahip olma yaşının, ortalama olarak 3-3,5 yaş civarı olduğu kabul edildiğine göre, drama etkinliğine başlama yaşının 3,5 yaşından sonra olması gerektiği ortaya çıkar.

16 EĞİTİCİ DRAMA NE TÜR ÖĞRENME SAĞLAR
EĞİTİCİ DRAMA NE TÜR ÖĞRENME SAĞLAR ? -YAŞANTIYA DAYALI ÖĞRENME - HAREKET YOLUYLA ÖĞRENME - AKTİF ÖĞRENME -ETKİLEŞİM YOLU İLE ÖĞRENME -SOSYAL ÖĞRENME -TARTIŞARAK ÖĞENME -YARATICI ÖĞRENME -DUYGUSAL ÖĞRENME


", Eğitici Drama Nedir? Önceden belirlenmiş açık ve net eğitim amaçları olan, tüm çocukların kendi öğretmenleri ile birlikte, daha çok büyük motor hareketlerle." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları